czwartek, 1 listopada 2012

Żydzi, nadchodzący antychryst i męczeństwo chrześcijan

Hmm... do niedawna jedynie ja pisałem o planach wymordowania Chrześcijan. Teraz jest już znacznie więcej ludzi, którzy zaczynają to zauważać.

Jesteśmy na muszce apokaliptycznej Bestii, której celem jest walka z powracającym Chrystusem oraz Jego sługami na ziemi. Bestia chce wymordować na polecenie swego boga - Lucyfera jak największa ilość Chrześcijan. Eksterminacja trwa w Europie, Rosji, USA od co najmniej 1914 roku.

Poniżej oryginalny artykuł ukazujący wiele detali.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Źródło - http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/10/30/zydzi-nadchodzacy-antychryst-i-meczenstwo-chrzescijan/

W czasach obecnych, totalnej wszech-dezinformacji (szczególnie w kwestii NWO), poniższy artykuł jest na wagę złota. Mocny cios w żydowską achillesową piętę. Prosimy o jego kopiowanie i rozpowszechnianie. Materiał jest tymczasowo podwieszony.

Źródło: http://americanholocaustcoming.blogspot.com/2012/05/jews-coming-antichrist-and-christian.html

Data publikacji: 13.05.2012
Tłum. RX

Strzeż się Praw Noachidzkich

„A Antychryst, którego wy chrześcijanie boicie się będzie naszym NOWYM MESJASZEM, który poprowadzi nas żydów do światowego zwycięstwa i który pozbędzie się was, chrześcijan, którzy stoicie nam na drodze…”

(Groźba wysłana do mnie przez jednego z żydowskich czytelników mojej strony, który przyznał także, że moje informacje są trafne)

UWAGA- Pisanie takich artykułów jak ten poniżej nie jest dla mnie łatwe ponieważ tematem wokół którego sprawa krąży są żydzi…żydzi, których kocham i o których się martwię i modlę przez całe moje życie. Żaden z moich artykułów na ten temat, czy to o Prawach Noachidzkich, komunistach, New World Order, itd…nie był pisany w duchu „antysemityzmu” lub „nienawiści do żydów”.

Jest ważne żeby podkreślić, że chociaż żydzi są w rzeczywistości zaangażowani w projekt realizacji Praw Noachidzkich i w komunizm oraz jego pomiot zwany New World Order itd., to nie wszyscy żydzi to akceptują i nie wszyscy są w to zaangażowani. Stereotypy są czymś strasznym. Ponadto niewybredna reakcja o naturze nienawiści, atak, itd., nigdy nie mogą być chrześcijańską odpowiedzią. Jednakże poszczególne osoby i grupy, które stały i stoją za tak straszliwymi prześladowaniami i ludobójstwem niezliczonych rzesz chrześcijańskich, niewinnych ludzi, muszą być wyraźnie zidentyfikowane, zdemaskowane i unaocznione…i prawnie powstrzymane.

LOS MILIONÓW ZAPLANOWANYCH OFIAR JEST ZDECYDOWANIE ZAGROŻONY
Chrześcijanie teraz stoją twarzą w twarz z programem prawdziwego ludobójstwa, w zamierzeniu, realizowanego za pomocą stanu wojennego i Praw Noachidzkich dla Ameryki.Gdybyście spytali czy żydzi, którzy są w to zaangażowani i inni ich wspólnicy i współpracownicy naprawdę przeprowadzą realizację programu Praw Noachidzkich przeciwko chrześcijanom to musicie jedynie przeczytać przekaz nienawiści zawarty w Talmudzie, sprawdzić rzeczywiste korzenie komunizmu i historyczne relacje dziesiątków milionów chrześcijańskich męczenników, zamęczonych i zamordowanych wraz z ich zniszczonymi, przez żydowskich komunistów i ich wspólników i współpracowników, świątyniami, poczynając od Rosji a kończąc na innych narodach.I sprawdzić ich współczesne, brutalne ludobójstwo dokonywane na wielu Palestyńczykach ( włącznie z palestyńskimi chrześcijanami) w Izraelu.

Żydowscy komuniści w Ameryce z podwójnym obywatelstwem (izraelskim) i ich gojowskie pachołki odgrywają i będą odgrywali główną rolę w planowaniu i przeprowadzaniu realizacji scenariusza New World Order/Martial Law (Stan wojenny) wyraźnie opracowanego w celu ataku i prześladowań i eksterminacji amerykańskich chrześcijan, chrześcijańskich korzeni Ameryki i jej dziedzictwa (aczkolwiek nie są oni jedynymi ludźmi w tę zbrodnię zaangażowanymi).
I także za pomocą Praw Noachidzkich i ich tajnego programu wojskowego gilotynowania.

A rzeczywistość jest taka, że planują oni totalne wyniszczenie chrześcijan.
Nie istnieje żaden inny powód istnienia ich noachidzkiego ustawodawstwa powiązanego ze złowieszczo udokumentowanym istnieniem milionów nowoczesnych wojskowych gilotyn rozmieszczonych dzisiaj w całej Ameryce.

W prawdziwie komunistycznym stylu FEMA jest zaprojektowana także do przejęcia i konfiskaty chrześcijańskich kościołów i ich zsekularyzowania na mocy prawa stanu wojennego. W prawdziwie komunistycznym stylu chrześcijanie zostali przeznaczeni do aresztowania i wysyłki do gułagów systemu amerykańskiego w więziennych wagonach kolejowych, dokładnie tak jak robili to komuniści przez dziesiątki lat chrześcijanom w Rosji pod jarzmem komunizmu.I więcej: po prostu czytaj moje raporty z ostatnich 17 lat, przedstawiające w ogólnym zarysie kolejność realizacji New World Order w Ameryce.

Ja i moi chrześcijańscy współwyznawcy, kilkaset milionów w samej Północnej Ameryce, zostaliśmy przeznaczeni do prześladowań i eksterminacji przez ludzi realizujących program New World Order/Stan Wojenny i ich Praw Noachidzkich.

I z tego powodu nie mogę milczeć w tej godzinie:

AMERYKAŃSKI  HOLOCAUST  JUŻ  NADCHODZI

 

Po to żeby w pełni zrozumieć co duch Antychrysta czyni w dzisiejszym świecie i dlaczego, musicie zrozumieć jego pochodzenie. Duch Antychrysta zrodził się wyjątkowo i początkowo z żydów (wraz z odrzuceniem i uśmierceniem przez nich ich jedynego, prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chrystusa i w konsekwencji prześladowaniem i męczeństwem Jego wyznawców).Było to unieśmiertelnione przez wszystkie wieki w łonie żydowskiej kultury, od 2000 lat i będzie w pełni kulminować wśród żydów dzięki żydowskim naciskom i wpływom na dzisiejsze wydarzenia światowe. Z żydostwa wychodzi przepowiedziany Antychryst, który uśmierci niezliczoną ilość chrześcijan za ich wierność Jezusowi Chrystusowi i sprawi, że będą ścięci. (Apokalipsa Świętego Jana 20:4).

Duch Antychrysta jest bardzo aktywny w dzisiejszym świecie i w światowych wydarzeniach (nieszczęśliwie dla chrześcijan Ameryki Północnej i całej chrześcijańskiej reszty świata).
Prześladowania chrześcijan mogą także wystąpić w każdej kulturze i strefie religijnej, w islamie lub hinduizmie, itp. Ale początkowe pojawienie się ducha Antychrysta na scenie światowej rozpoczęło się od ludu, dla zbawienia którego wysłany został Jezus Chrystus, od żydów.Duch Antychrysta staje się coraz bardziej brutalny i krwiożerczy we wpływie na wydarzenia światowe, zwłaszcza tam gdzie tworzy on bestialskie prześladowania i masowe ludobójstwo chrześcijan za pomocą stworzonego przez żydów KOMUNIZMU.A już zupełnie ostatnimi czasy za pomocą tego co powszechnie rozumie się jako
NEW WORLD ORDER i GLOBALIZM. New World Order, który przez bardzo wielu żydów zwany jest ich porządkiem.

Komunizm jest tragicznym, bezpośrednim owocem i rezultatem dwutysiącletniego, tradycyjnego, żydowskiego odrzucenia Jezusa Chrystusa i będącej tego następstwem nienawiści do Niego i Jego wyznawców, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia KOMUNIZMU, którego wcieleniem najpierw była Rewolucja Żydobolszewicka w Rosji w 1917 roku.Syberia. Groby zamęczonych przez żydokomunistów chrześcijańskich więźniów gułagów

KOMUNIZM JEST ESENCJĄ ŻYDOWSKICH ŚRODKÓW WYRAZU OTWARCIE GŁOSZONEGO ODRZUCENIA JEZUSA CHRYSTUSA I TRADYCYJNEJ NIENAWIŚCI ŻYDOWSKIEJ DO NIEGO A TAKŻE NIENAWIŚCI DO JEGO WYZNAWCÓW W PRAWDZIWIE JAWNEJ FORMIE RZĄDOWEJ.

Żydzi wierzą, że przeznaczeni są by pewnego dnia rządzić światem i że każda inna religia (a zwłaszcza chrześcijaństwo), oprócz ich własnego judaizmu, „zniknie”.
Stąd ich ciągłe akcentowanie i podkreślanie potrzeby zniszczenia chrześcijaństwa.Żyd Kiessel Mordehaj (znany jako Karl Marx)- satanista i iluminat

Komunizm niezaprzeczalnie i historycznie zrodził się w kręgach żydowskich „myślicieli”, żydowskich finansistów i bankierów i żydowskich organizatorów, zwłaszcza w żydowskich kręgach Nowego Jorku. Dotyczy to również potężnych żydowskich bankierów będących członkami satanistycznej organizacji Iluminatów, takich jak Rothschildowie, Schiffowie i wielu innych bogatych stronników i popleczników. Tak jak każdy ruch, komunizm stale poszukuje nowych członków aby włączyć ich do swoich zasobów finansowych i ludzkich.
Komuniści nieustępliwie prowadzą w całym świecie rekrutację do swych szeregów nowych neofitów. Dzisiaj wielu komunistów wywodzi się spoza społeczności żydowskiej. Są chińscy komuniści, północnokoreańscy komuniści, kubańscy komuniści, itd.Ale korzenie założycielskie, główne założenia i ukryta wewnętrzna hierarchia i program, zawsze będą pochodzić z wewnętrznych kręgów samych żydów. Żydowskie centrum zarządzania światowym komunizmem znajduje się teraz w Tel Aviv, w Izraelu.

I tak jak za dni Jezusa Chrystusa tak i dzisiaj jego wyznawcy, CHRZEŚCIJANIE, są ich głównym celem prześladowań i ostatecznie żydzi zamierzają całkowicie zetrzeć ich z powierzchni ziemi.
NADCHODZĄCY ANTYCHRYST I ŻYDOWSKI „NOWY MESJASZ”

Wśród żydów istnieją finansowo i politycznie potężne elementy, które otwarcie dążą do wyniesienia na tron „nowego mesjasza”. Za taką główną grupę uważa się Chabad Lubawicz.Chabad Lubawicz to są żydzi, którzy przedłożyli ustawodawstwo Praw Noachidzkich w Waszyngtonie żeby było zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów i Senat USA a następnie podpisane, jako obowiązujące ustawodawstwo, przez prezydenta Busha seniora.

Prawa Noachidzkie są tak opracowane ażeby w ich świetle chrześcijanie byli przestępcami, którzy podlegają pod najwyższy wymiar kary czyli śmierć.

Chrześcijanie stają się automatycznie przestępcami w świetle dwóch z siedmiu Praw Noachidzkich. Te dwa Prawa Noachidzkie odnoszą się do „bałwochwalstwa” i „bluźnierstwa przeciwko Bogu”. Żydzi tradycyjnie uważają chrześcijan za winnych złamania obu tych Praw z tego powodu, że wierzą w Jezusa Chrystusa zarówno jako Boga w ciele jak i w jego Boskość.
I z powodu także tego faktu, że chrześcijanie czczą i modlą się i oddają cześć boską Jemu, Synowi Boga i Bogu, który ukazał się w ciele.To jest tragiczne, że żydowskie Prawa Noachidzkie będą właściwie użyte do przeprowadzenia niewyobrażalnie przerażającego, krwawego ludobójstwa na amerykańskich chrześcijanach, kiedy zaczną już obowiązywać. Około 75% Amerykanów przyznaje, że są chrześcijanami. Ludność Ameryki wynosi około 312 milionów obywateli.  

Oznacza to, że co najmniej 225 milionów Amerykanów może naprawdę stanąć w obliczu kary śmierci przez ścięcie z powodu obowiązujących Praw Noachickich, kiedy już całkowicie zaczną one obowiązywać w, bliskim już, amerykańskim komunistyczno-policyjnym państwie stanu wojennego.Za pomocą przebadania zarówno żydowskiego komunizmu jak i żydowskich Praw Noachidzkich jako faktycznych dowodów, plus żydowskiej roli i wpływu w powstającym New World Order, staje się bez trudu widoczne, że nie istnieje w świecie żadna inna grupa ludzi, oprócz żydów, która jest aż tak opętana „duchem Antychrysta” i tak bezwzględna w dążeniu do wymazania z powierzchni ziemi chrześcijaństwa i jego wyznawców.

Jest to z kolei tragiczna i dalekosiężna konsekwencja tego, że większość żydów odrzuciła ich jedynego, prawdziwego, wysłanego przez Boga, Mesjasza, Yahshuah ha’Moshiach (po hebrajsku Jezus Chrystus).Nie tylko, że ci samonienawidzący się żydzi skazali się na wieczne potępienie za ich grzech odrzucenia ich boskiego Mesjasza ale następnie rozpoczęli oni prześladowanie i mordowanie ,w całym świecie, tych ludzi, którzy poszli za Nim po przebaczenie i dla życia wiecznego.

Żydowska nienawiść do Jezusa Chrystusa i prześladowania Jego ludzi ucieleśniły się w dyktatorskich rządach, wojnach, brutalnych prześladowaniach, ludobójstwie chrześcijan i niezmierzonym smutku, strapieniu i cierpieniu całego świata.

I właśnie tak jak duch Antychrysta początkowo wypłynął z żydów tak rzeczywisty Antychryst, światowy dyktator i ich „nowy mesjasz” powstanie z samych żydów. Oni nie przyjmą nikogo za swojego „nowego mesjasza” o ile ta osoba nie będzie ŻYDEM.

My jako chrześcijanie, tak naprawdę nie potrzebujemy czekać na jakąkolwiek osobistość manifestującą się jako „Antychryst”. Duch Antychrysta już działa i pracuje za kulisami scenyświatowej jako inspirowany przez żydów KOMUNIZM.

Komunizm już zdołał prześladować, ciemiężyć, torturować i masakrować dziesiątki milionów chrześcijan całego świata przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

Komunizm kontynuuje tortury, uwięzienia, ciemięży, uciska i zabija chrześcijan w każdym komunistycznym państwie istniejącym dzisiaj na świecie. Jest to bolesne i stałe dziedzictwo żydowskiej nienawiści do chrześcijan, wyrażone w komunizmie.
I pewnego dnia nastąpi ogólnoświatowe narzucenie żydowskich Praw Noachidzkich, pod którymi wielu żydów rozumie ich New World Order, i po prostu skończą to co na początku rozpoczął komunizm:
OGÓLNOŚWIATOWE LUDOBÓJSTWO CHRZEŚCIJAN

Podczas kiedy komunizm był już używany do brutalnego prześladowania i masakry dziesiątków milionów niewinnych chrześcijan całego świata to Prawa Noachidzkie są opracowane przez żydów aby uderzyć i zniszczyć fizycznie jeszcze więcej niezliczonych milionów chrześcijan…po prostu z powodu ich Wiary. I tym razem także na ziemi amerykańskiej. Tak jak po prostu nie ma uprzejmego i dyplomatycznego sposobu dyskutowania o rzeczywistej roli niemieckich nazistów zaangażowanych w miniony holocaust tak i nie ma żadnego sposobu dyskutowania o żydowskim programie ludobójstwa chrześcijan będących pod władzą komunizmu/NWO a teraz Praw Noachidzkich. Takie bolesne i straszliwe prawdy nie mogą być minimalizowane i nie może być obniżanie ich rangi. I tak właśnie jak rola nazistów w poprzednim holocauście nie może być minimalizowana lub wybielana tak i nie może być minimalizowana lub ukrywana żydowska rola w komunistycznych prześladowaniach i nadchodzącym ludobójstwie niewinnych chrześcijan pod Prawami Noachidzkimi.

POZOSTAJE TAKA RZECZ JAK OBOWIĄZEK ZDANIA SPRAWY!

Niewiarygodny gwałt żydowskich Praw Noachidzkich, które zostały rzeczywiście wpisane w obowiązujące Amerykanów ustawodawstwo, w zamierzeniu dyskryminujące miliony chrześcijan, i faktycznie nawołujące do ich ludobójstwa, nie może być zlekceważony.
Okropność nadchodzącego policyjnego państwa New World Order, skonstruowanego, pomiędzy innymi celami, do prześladowania i wymordowania amerykańskich chrześcijan, nie może być zlekceważony.

AMERYKO, TO JEST TWOJA PRZYSZŁOŚĆ: CO ZAMIERZASZ Z TYM ZROBIĆ?
Pamela Rae SCHUFFERT
*********************
Zobacz także:

NWO: talmudyzacja świata innowierców, część I Prawa Noachidzkie
Drugi artykuł - źródło - http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/10/06/zydomasonska-rewolucja-w-pseudo-kosciele-katolickim-po-co-beatyfikowano-jana-pawla-ii/

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: PO CO BEATYFIKOWANO JANA PAWŁA II ?

Na podstawie: http://uogcc.org.ua/en/video/index.php/article/.4666/
Data publikacji: 20.05.2011

Tłum.: GREGORIUS

Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to , cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię, prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty. Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa.

   (List Świętego Pawła do Galatów 1: 8-10)


Film [EN] http://www.youtube.com/watch?v=DvULgbhiZyU

 Przez cały pontyfikat Jana Pawła II Kościół był świadkiem masowej apostazji i nawet bardziej bolesny jest fakt, że pod jego przywództwem Kościół został rozłożony od środka. Główną przyczyną było pogwałcenie obrony Wiary przez ducha ateizmu historyczno-krytycznej metody i przez ducha bałwochwalstwa apostackich czynów w Asyżu. Kościół popadł w apostazję. Duch Święty został wypędzony z urzędów kościelnych, seminariów i klasztorów przez ducha apostazji. Apostacka kościelna struktura dostała się pod rządy ducha Antychrysta.

Widzialną manifestacją strasznej apostazji dziejącej się pod autorytetem Jana Pawła II była perwersja pedofilii. I skoro on był tą odpowiedzialną osobą to właściwie jaka była przyczyna jego beatyfikacji? Statystyki z USA pokazują, że do roku 2002 aż 4352 kapłanów diecezjalnych i zakonnych było oskarżonych o pedofilię i sodomię. 3280 oskarżeń wytoczono duchownym w latach 2004-2007. Koszt finansowy Kościoła Katolickiego w USA wynikający z odszkodowań za zbrodnie pedofilii popełnione przez duchowieństwo sięgnął 2 miliardów dolarów. Pięć diecezji ogłosiło bankructwo z powodu tych skandalicznych zbrodni. Pedofilski ksiądz Murphy był odpowiedzialny za 200 przypadków pedofilii w Instytucie dla Głuchych Dzieci i nie poniósł absolutnie żadnej kary. Setki dzieci stało się ofiarami nadużyć seksualnych w bostońskiej archidiecezji.

 Skandalicznych odkryć dokonano w 2002 roku. Największym szokiem było to, że przywódcy Kościoła wiedzieli o tym. Przykładowo John Geogan, ksiądz z archidiecezji bostońskiej, seksualnie wykorzystał ponad 100 chłopców. Kościół potajemnie zapłacił ponad 1,3 miliarda dolarów ażeby uciszyć ofiary. Skandale pedofilskie pojawiły się nie tylko w USA ale także w Australii i Europie. Przykładowo Rick Baville, ksiądz z Belgii, mówi, że żaden z ponad 300 księży, oskarżonych o pedofilię w latach 90-tych (XX w.), nie poniósł żadnych konsekwencji karnych.

Ksiądz, który wielokrotnie był oskarżany o wykorzystywanie seksualne dzieci był jedynie przeniesiony do innego regionu, gdzie kontynuował on swoje perwersyjne praktyki. Wielka Brytania- 21 księży zostało oskarżonych o seksualne wykorzystywanie dzieci w UK w latach 1995-1999. Irlandia- Shean Forchon, ksiądz katolicki, seksualnie wykorzystywał tuziny chłopców. Fakt, że oddawał się on pedofilii był już znany w seminarium. Tym nie mniej został wyświęcony. Arcybiskupstwo Dublinu w latach 1975-2004 tłumiło informacje dotyczące jego kapłanów wykorzystujących seksualnie dzieci. Dotyczyło to 46 kapłanów. W Irlandii hierarchia katolicka stosowała łapówkarstwo i wpływała na sądy i policję. Dowiódł tego premier Irlandii. Ofiar nie słuchano, w niektórych przypadkach ofiary były nawet zastraszane a winowajcy nie zostali ukarani.

Ofiary traktowano pogardliwie i z zimnym wyrachowaniem. Jan Paweł II był w pełni o wszystkim poinformowany. Był odpowiedzialny za niesprawiedliwości i zbrodnie popełniane na niewinnych dzieciach. Był także odpowiedzialny za dusze kapłanów, którzy mu zaufali i których pozostawił on w grzechu śmiertelnym i pozwolił kroczyć drogą zatracenia. Spowodowało to głębokie oburzenie wśród wierzących i niewierzących. Gdyby ujawniono w instytucji świeckiej, że dyrektor szkoły kryje nauczyciela pedofila to byłby on usunięty ze stanowiska i ukarany.

 Jan Paweł II został jednakże niezwykle pospiesznie beatyfikowany za jego wielo-, wieloletnie tuszowanie tysięcy homoseksualnych i pedofilskich skandali. Co za obłuda, że w niezliczonych materiałach promocyjno-reklamowych, filmach i fotografiach Jan Paweł II był przedstawiany jak bierze dzieci w swe ramiona, całuje niemowlęta, pochyla się nad dziećmi kiedy jednocześnie ukrywał okrutne zbrodnie popełnione przeciwko niewinnym dzieciom.

A więc za co był Jan Paweł II „beatyfikowany”? Prawdopodobnie za jego wielką popularność. Jeżeli popularność jest znakiem świętości to wszyscy idole muzyki pop, tacy jak Michael Jackson, John Lennon, Jimi Hendrix i inni, mogą także być pośpiesznie „beatyfikowani”. Ale co mówi Słowo Boga? „Biada wam jeżeli wszyscy ludzie was wychwalają ponieważ oni są ojcami fałszywych proroków”.

A więc za co został Jan Paweł II „beatyfikowany”? Za swoje zjednoczenie z masonami?
W dniu 22 marca 1982 roku Jan Paweł II przyjął (na audiencji) B’nai B’rith, żydowską lożę masońską z Nowego Jorku i nazywał jej członków „moimi drogimi przyjaciółmi”.

W grudniu 1996 roku Wielka Loża Wschodu zaoferowała Janowi Pawłowi II swoje najwyższe odznaczenie „Order Galileusza” jako wyraz wdzięczności za jego działania w promowaniu masońskich idei. Nic dziwnego, synkretystyczne poglądy papieża są całkowicie zbieżne z masońskimi ideami. Ponadto Jan Paweł II zniósł automatyczną ekskomunikę w Kodeksie Prawa Kanonicznego za przynależność do lóż masońskich. Istotą masonerii jest bunt przeciwko Bogu i oddanie się Szatanowi na służbę mu. W rzeczywistości Jan Paweł II zezwolił masonerii, zupełnie bezkarnie, na objęcie najważniejszych stanowisk w Kościele Katolickim i skuteczne rozwijanie jej niszczących działań (wewnątrz Kościoła). Kwestią jest czy przyczyna przyspieszenia „beatyfikacji” nie leżała w działaniu jego „drogich przyjaciół”.

A więc jaka była przyczyna pseudo-beatyfikacji Jana Pawła II? Prawdopodobnie fakt, że podczas pontyfikatu Jana Pawła II herezje historyczno-krytycznej teologii stały się oficjalną doktryną na fakultetach teologicznych i w seminariach duchownych. Teologia historyczno-krytyczna zaprzecza fundamentalnemu dogmatowi katolicyzmu czyli boskości Jezusa Chrystusa i natchnionemu przez Boga Pismu Świętemu. Uczynienie z tego doktryny Kościoła jest zdradą Jezusa Chrystusa.

A więc za co został „beatyfikowany”? Prawdopodobnie za jego pseudo-pokojowe wysiłki takie jak wspólne modlitwy z poganami w Asyżu, których zadaniem była zmiana myślenia katolików i otwarcie Kościoła na apostazję. Jan Paweł II był głównym inspiratorem i organizatorem w 1996 roku spotkania w Asyżu. Na początku powitał serdecznie każdego przybyłego uczestnika i przedstawiciela każdej fałszywej religii, buddystów, hinduistów, animistów, muzułmanów, shintoistów, Indian, zoroastrian, szamanów

Na żądanie papieża wszystkie krzyże zostały usunięte a te które nie mogły być usunięte zostały zakryte. Następnie oddał kościoły chrześcijańskie do dyspozycji pogan i tam oni przeprowadzali swoje obrzędy podczas których wzywali demony. Dla przykładu buddyści recytowali swoje mantry w kościele Św. Piotra w Asyżu. Oddawali hołd bożkowi Buddy, którego posążek umieszczono na tabernakulum. Tak zwane „modlitwy” odmawiano tam wspólnie. Jan Paweł II sugestywnie wyrażał tutaj przerażające bluźnierstwo, że my mamy razem z poganami jednego Ojca i dlatego zakończył spotkanie modlitwą „Ojcze Nasz”.

Od tego czasu synkretystyczne spotkania odbywały się w różnych miastach każdego roku. Był on osobiście obecny na spotkaniu w Asyżu w 2002 roku. Także podczas wielu innych okazji Jan Paweł II potwierdził swoje synkretystyczne gesty z Asyżu.
Umieścił religię chrześcijańską na tym samym poziomie z religiami pogańskimi.
Rozpoczął proces odstępstwa od Chrystusa i jego Ewangelii oraz otworzył cały Kościół na potępienie (przekleństwo). Spotkanie w Asyżu jest przeciwne całemu Pismu Świętemu, duchowi Ewangelii i całej Tradycji Apostołów, Ojców Kościoła, męczenników i świętych.

Tylko podczas pierwszych wieków okrutne prześladowania chrześcijan zmuszały ich do wspólnych modlitw z poganami a ci, którzy się na to nie godzili, byli uważani za zdrajców. Jak to możliwe żeby był beatyfikowany jeżeli popełnił on demonstracyjny akt zaparcia się Chrystusa? Jego beatyfikacja była znakiem podeptania wszystkich męczenników i świętych, którzy woleli iść na śmierć niż zdradzić Chrystusa i żyć w pokoju z poganami.

Co mówi Pismo Święte o Asyżu? „Co poganie składają w ofierze, składają demonom a nie Bogu. Nie chcę żebyście byli uczestnikami ofiar dla demonów. Nie możecie pić z kielicha Boga i z kielicha demonów. Nie możecie brać udziału ze stołu Pańskiego i stołu demonów”.

Duch Asyżu przedstawia ducha poganizmu jako alternatywną drogę zbawienia. Ale w takim razie śmierć Chrystusa na krzyżu była niepotrzebna. Bóg jest zrównany do poziomu demonów. Słowa Pisma Świętego odnoszą się do Jana Pawła II. „Ktokolwiek czyni takie rzeczy jest Panu obrzydliwy” Czy dziwna choroba papieża była widzialną karą Boga za serdeczne jego uściski, jako głowy Kościoła, z tymi którzy oficjalnie wyznają diabła?

Gdybyśmy mieli naśladować tak zwane cnoty heroiczne Jana Pawła II to oznaczałoby, że wszyscy kapłani powinni usunąć wszystkie krzyże z kościołów i zaprosić hinduistów, buddystów, animistów i satanistów aby wzywali tam demony, wierni zaś powinni aktywnie brać udział w obrzędach pogańskich i zwać je modlitwami o pokój.  

Niestety, dzięki Janowi Pawłowi II, wielu kapłanów podąża tą drogą apostazji, prowadząc, bez najmniejszych wyrzutów sumienia, oszukanych katolików.

Idąc za przykładem Jana Pawła II, powinniśmy czcić Dalaj Lamę, który uważa się za wcielonego boga, który jest demonem. Sam Dalaj Lama jednakże nie pozwala głosić Ewangelii na jego terytorium gdzie brutalnie prześladuje się chrześcijan. Co więcej to powinniśmy całować Koran, który odrzuca boskość Jezusa Chrystusa a także czcić meczety i w pełni otworzyć się i dopuścić do całkowitej inwazji poganizmu na chrześcijańskie terytoria.

Powinniśmy także mieć swoje czoła znaczone przez pogańskie kapłanki jako publiczny znak zaparcia się Chrystusa i czcić pomniki różnych guru. Powinniśmy także wejść w pewne symbiotyczne stosunki pomiędzy chrześcijaństwem a masonerią. Ale to wszystko jest odrażającą zdradą Chrystusa i Ewangelii. Więc jeżeli dzięki fałszywej „beatyfikacji” Jana Pawła II jest on postawiony przed nami jako wzór do naśladowania to wchodzimy na ścieżkę apostazji, która kończy się w piekle.  
Poprzez fałszywą „beatyfikację” papież Benedykt XVI podniósł ducha Asyżu, ducha Antychrysta, na ołtarz Kościoła. Popchnął on cały Kościół Katolicki w objęcia apostazji i wyrzucił z niego Ducha Świętego. Tym samym sam siebie odłączył od Kościoła.

Tak więc od 1 maja 2011 roku Kościół znajduje się w stanie sedewakantyzmu (bez papieża). Stolica Święta jest nie obsadzona. Papież apostata okupuje tron papieski bezprawnie. Dlatego każdy biskup, każdy kapłan, jest zobowiązany nie później niż do Święta Zesłania Ducha Świętego, 12.06.2011, publicznie wyrzec się ducha Asyżu, ducha Antychrysta i zaprzestać wymieniania imienia apostackiego papieża podczas liturgii. O ile biskup lub kapłan tego nie uczyni to i on dokonuje manifestacyjnego potwierdzenia, że pozostaje w łączności z duchem Antychrysta i od 13 czerwca 2011 roku on publicznie odłączy się od Kościoła i jako apostata będzie odprawiał mszę nieważnie.

Msza odprawiana przez niego będzie zaledwie spektaklem i zniewagą naszego Zbawiciela. Ktokolwiek, spośród biskupów, kapłanów lub wiernych, nie oddzieli się od apostaty Benedykta XVI, pozostanie pod Bożą anatemą (przekleństwem). Każdy kapłan, w swoim sumieniu, powinien bardziej słuchać Boga niż sprzedajnych zdrajców Chrystusa. Tylko ci kapłani, którzy oddzielą się od ducha Asyżu, ducha Antychrysta będą ważnie sprawować liturgię. Prosimy także wiernych żeby do Pięćdziesiątnicy swoimi osobistymi listami wspierali swoich biskupów żeby ci dokonali tego kroku skruchy i żalu, wyrzekli się ducha Asyżu, ducha Antychrysta, zaprzestania wymieniania imienia apostackiego papieża w liturgii i w ten sposób powrócić do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez ten krok uratują oni swoje diecezje dla Chrystusa.

 

 

36 komentarzy:

 1. Wszystko niesłychanie przyspiesza. Bahmoet w "rosyjskich" (Rosji juz dwano nie ma jak Polski) paszportach: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/11/01/putlerowska-eferja-w-lapach-zydosatanistow-morda-bafometa-w-rosyjskim-paszporcie/#more-30941

  OdpowiedzUsuń
 2. To jest dopiero news: http://www.sfora.pl/Zamkna-grob-Jezusa-Bo-Grecy-nie-placa-rachunkow-a49117

  Próba odebrania świątyni? coraz więcej faktów zapowiadających apokalipsę. Ateiści oczywiście nadal żyją w swojej umysłowej sekcie.
  W listopadzie i grudniu spodziewam się osobiście wielu wydarzeń..

  OdpowiedzUsuń
 3. Wlasnie przeczytalam artykul z 'wezwania do prawdy'panie Henryku,ha ktokolwiek go napisal zdecydowanie mija sie z prawda,i tyle tam wspanialych osiagniec Jana Pawla. Wow szkoda ze autor zapomnial wspomniec o nim to co zawiera artykol powyzej,a to sa takze fakty.Malo tego artkul z wezwania do prawdy nie opiera sie na slowie Bozym, mozna tam takze znalezc na samym koncu oskarzenia niejakiego Fritza Springmeiera ze jest on swiadkiem Jehowy, ten pan jest chrzescijaninem i napisal wiele wspanialych ksiazek na temat mk ultra i illuminati za co zreszta zostal wrobiony w napad na bank i poszedl siedziec na 8 lat a moze i dluzej tego nie jestem pewna.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 4. Przykro mi, ale jeżeli mówisz o artykule na pierwszej stronie http://wezwaniedoprawdy.pl.tl/ to za wyjątkiem samej końcówki wszystko w nim jest prawdą. Rothschildowie i Rockefellerzy posiadają wszystkie finanse świata ale artykuł nie podaje, kto kontroluje tych ludzi i owe finanse. A kontrolerem jest Watykan. CIA to armia Watykanu. FED czyli Bank Federalny jest pod ścisłą kontrolą Watykanu. Dowodów na to jest bardzo wiele. Pracuję nad filmem o tych sprawach i zgromadziłem już sporo materiałów.

  NWO to pomysł i projekt Watykanu. Ze stolicą w Jerozolimie. W tym celu były wyprawy krzyżowe Templariuszy. Nigdy się to im nie udało.

  Obecnie plany Watykanu realizują Bilderberg, CFR oraz Trójstronna Komisja. Razem kontroluje to Żydomasoneria, której naczelnym wodzem jest... PAPIEŻ. Niemcy w tej chwili ponownie rządzą światem. Papież to Niemiec i Niemcy w UE odgrywają największą rolę. USA jest przeznaczone na zniszczenie - za uporczywe posiadanie broni.

  Za 2-3 tygodnie wstawię spory film o tych planach. :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Henryku jak sam piszesz "od kiedy to prezydenci" czy ktokolwiek inny rzadzi(a;) panstwem?

   Niemcy nie rzadza zadnym swiatem !!ponieaz sami nadal znajduja sie pod rzadami okupantow.

   Alianci to: Wielka Brytania, USA (a USA jest nadal jak wiemy
   nieofizialnie kolonia Wielkiej Brytani) Rosja i Francja (ale Francja nie odgrywa wiekszej roli).

   Niemcy jak dotad sa ubezwlasnowolnieni. Prawnie BRD tzw. Bundes Republik Deutschland nie jest zadnym panstwem a Firma; "BRD-Finansamt GmbH", ktöra
   w roku 2007 oglosila swoja upadlosc.

   Prawnie Niemcy sa nadal tzw. "Deutsche Reich" ( prosze nie utozsamiac tego
   z nazistami!). Tym wszystkim, ktorzy wladaja jezykiem niemieckim odsylam do
   strony: http://volks-bundesrath.info/selbstverwaltung.htm

   BRD-Matrix (Maulwurf)

   http://www.amazon.de/Die-Jahrhundertl%C3%BCge-Holger-Fr%C3%B6hner/dp/3869312661

   Niemcy zgodnie z planami Aliantow, zostali objeci planem Re - edukacji,
   czyli splycania spoleczenstwa. Ponadto objeto ich gleboka inwigilacja
   a media maja oglupiac ten narod do roku 2099!

   Niemcy sa jedynym krajem na swiecie, ktory placi odszkodowania wojenne.
   W tym roku uporali sie ze splatami I-wojny swiatowej!

   Niemcy nie maja prawa wlasnosci! - naleza dalej do tzw. "lupu wojennego"
   wszystkie rezerwy zlota zostaly Niemcom zabrane jak i ich dobra narodowe,
   ktore zprywatyzowano i sprzedwano im na nowo.

   Alianci nadal nie podpisali z Niemcami traktatu pokojowego! Rosja byla nawet
   gotowa do tego kroku, ale inni Alianci nie mieli w tym interesu.

   Wiaza sie sie z tym takie konsekwencje, ze Niemcy nie sa krajem suwerennym
   i nie decyduja sami o sobie ani o innych krajach. Nie maja tym samym wplywu
   na jakiekolwiek wydarzenia.

   Wszystko co wiecie o Niemcach jest pozorem. Wyobrazcie sobie, ze Alianci
   nie mieli zamiaru PRAWNIE zatwierdzic obecnych granic Polski. Polacy sa
   obecnie jedynie administratorami tzw. ziem odzyskanych i to nie z winy
   Niemiec!


   Tabitha

   Usuń
 5. Zgadzam sie z panem oczywiscie, mnie chodzilo ogolnie o postawe autora owego artkulu wobec papieza Jana Pawla i Watykanu.

  OdpowiedzUsuń
 6. UWAGA pilne. Teraz przypadkiem/ nie przypadkiem weszłem na reklame filmu w onet.pl pt Dzieci diabła. Tak to reklamują:

  Czy szatan spłodził potomstwo? Czy synowie i córki diabła są obecni na Ziemi? Dowody są jasne. Oni tu są...


  Obejrzyjcie teraz bo prawdopodobnie póżniej albo nie będzie dostępne albo odpłatnie:


  http://vod.pl/tajemnice-bestii,81363,w.html#play

  OdpowiedzUsuń
 7. Kurcze ja sobie raczej go nie ogladne bo nie przebywam na terenie Polski a film ten dostepny jest tylko dla tych ktorzy przebywaja :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nic straconego. Generalnie ciężki film dokumentalny, wiele drastycznych scen. Autorzy wysuwają hipotezę iz seryjni zabójcy byli poczęci w dni obrzędów satanistycznych.

   Usuń
 8. http://www.youtube.com/watch?v=EogrufL9fNU

  OdpowiedzUsuń
 9. Czy mógłby ktoś podać tytuł angielski do tego filmu, lub zassać go i umieścić w takim miejscu abym i ja mógł go obejrzeć i udostępnić innym?

  W Australii także się nie otwiera. :-(

  OdpowiedzUsuń
 10. http://www.vudu.com/movies/#!overview/60812/666-Revealed-True-Stories-of-Real-Evil

  Proszę bardzo to jest chyba ten film

  OdpowiedzUsuń
 11. http://www.youtube.com/watch?v=JDVjugBNlxY

  OdpowiedzUsuń
 12. Panie Henryku, mam takie pytanie.

  Czytałem sporo Pańskich artykułów czy to na proroctwa/zbawienie.com czy na blogu tutaj. Mam takie zapytanie w sprawie JP II. Otóż miałem kolegę, który mocno chorował na raka. Lekarze nie dawali mu szans na dalsze życie, zrobiło się dość głośno o tym, bo mała miejscowość i przyjechała do niego fundacja jakaś tam i spełniła jego marzenie, którym było zobaczenie papieża właśnie (JP II). Co się okazało, po powrocie od niego (rozmawiali osobiście, prywatne spotkanie) zrobił badania i okazało się, że .... nie wiadomo dlaczego ale jest zdrowy. Żyje do tej pory (już z 10 lat?) ma rodzinę itp a po raku ani śladu. Czy możliwe jest, że papież go "uleczył?" czy jak? Może jednak nie był on taki zły? Niezbadane są wyroki Boskie to pewne, ale bardzo to zaskakuje. Skoro Watykan jest przesiąknięty masonerią itp (nie neguje tego!) to czyja moc sprawiła, że został mój kolega wyleczony? Bardzo mnie to nurtuje i prosiłbym o jakieś wyjaśnienie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Skoro Watykan jest przesiąknięty masonerią itp (nie neguje tego!)"

   Więc jeśli zdajesz sobie sprawę w jakim stopniu KRK mija się z nauką Boga zawartą w Biblii to sam sobie odpowiedziałeś kto uleczył twojego kolegę.

   Tylko Isus, on jest Drogą i Zbawieniem

   Usuń
 13. Prawda. Wyroki Boskie sa nie zbadane. Nie ma innej odpowiedzi. Niech Pan Bog lepiej osadza sobie papieza bo czlowiek czesto wyrywa kokol wraź przenica.

  OdpowiedzUsuń
 14. Dzięki za linki.

  Ten film nie ukazuje zbyt wiele. Jedyna ciekawa rzecz w nim to twierdzenia, że ci mordercy byli poczęci podczas ceremonii szatańskich. Jeżeli demony i upadłe anioły biorą nadal udział w seksualnych orgiach - takie hybrydy są z pewnością możliwe. Z innych źródeł wiem, że ludzie ci nie posiadają sumień. Wiem to z wielu różnych źródeł i ten film to potwierdza, ale niezbyt wyraźnie.

  Z innej beczki... znalazłem przypadkiem reptiliana!

  Art Garfunkel - http://www.youtube.com/watch?v=C-PNun-Pfb4. Wrzucić na pełny ekran i oglądać jego oczy. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Może to prawda, a może są to ludzie opętani w pewnych kluczowych sytuacjach przez demona i w taki sposób się to własnie ujawnia. Jak dotychczas nikt nie wskazał na jakiekolwiek inne przekonywujące wyjaśnienie owych gadzich oczu.

  Kwestia nadal otwarta. Może kiedyś dowiemy się na 100% dlaczego istnieje takie zjawisko.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Reklama filmiku była niezła i nieco myląca bo wskazywała, że dowiemy się kto naprawdę jest potomkiem diabła..

   Co do oczu wykonawców z teledysku, to kiedyś jak interesowałem się astrologią doszedłem do tego że ten typ oczu mają osoby z księżycem w skorpionie. Bardzo zła pozycja. Widziałem takie oczy u wielu bandziorów, kobiet więcej niż frywolnych i policjantów. Lepiej z takimi nie zaczynać.

   Usuń
 15. Ale jazda! Wydaje sie ze ta zrenica zmienia sie pod katem,bo gosciu kiwa glowa w lewo i prawo.
  Powiem panu tak z ksiazek ktore zdazylam juz przeczytac dochodze do wniosku ze na tym swiecie wszelkiego rodzaju dziwactwa i obrzydliwosci sa bardzo mozliwe.
  Takze bez watpienia stwierdzam ze demony i upadle anioly biora udzial w rytualach satanistycznych. Przeczytalam juz sporo wiarygodnych artykolow na ten temat.
  W wiekszosci byli to byli masoni,ilumianaci itp.

  OdpowiedzUsuń
 16. Polecam dwie swietne ksiazki ktore wlasnie skonczylam czytac.
  William guy Carr "Satan,Prince of this world."
  Texe Marrs "Codex Magica"

  OdpowiedzUsuń
 17. Czytałem Carr'a. Super!!! Otworzył mi oczy na wiele rzeczy. Marrs się chyba zaprzedał. (Carr nie żyje.) To Marrs opublikował artykuł o Bestii - że to syjonizm i się z tego już wycofał. Ale nie podał innego wyjaśnienia. Następny klient, który zwodzi to Chris White. Miałem do niego wiele szacunku ale wszystko straciłem i usunąłem jeden film, który tłumaczyłem. O Soborze w Nicei. Było tam wiele kłamstw. Jego ostatni film o UFO to wielki stek kłamstw. UFO to upadłe anioły i demony. Istnieją dowody na to i Chris je wymiata pod dywan. Owszem... pewne twierdzenia adeptów New Age są radykalne ale Chris nie jest od nich lepszy.
  OdpowiedzUsuń
 18. Co do stron zbawienie.com i proroctwa.com to rzeczywiście pomogły mi one otworzyć oczy i zbliżyć do Boga, jednak w kilku kwestiach wprowadzają w błąd. Prawdzie nawrócenie i zjednoczenie z Bogiem przeżyłem dopiero po przeczytaniu jego orędzi dla ludzkości. [ link do nich: ostrzezenie.wordpress.com/ ] . Wierze gorąco że są to przekazy od samego Boga jednak nie namawiam na ufanie mi na słowo, zachęcam jedynie aby zapoznać sie z nimi. Bóg właśnie odkrywa tajemnice zapieczętowane przez św. Jan poprzez swojego ostatniego proroka Marie Bożego Miłosierdzia z Irlandii. Najbardziej pilna wiadomość odnosi się do mistycznego wydarzenia, które wkrótce odbędzie się na świecie. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako Wielkie Ostrzeżenie i Oświetlenie Sumienia, dane będzie światu jako Największy Akt Bożego Miłosierdzia. Ostrzeżenie, cudowny Dar osobistego spotkania każdej duszy z Bogiem, poprzedzi i pomoże przygotować ludzi na Powrót Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w odpowiednim wieku. Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści, przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu objawią się jego grzechy tak, jak pojawiają się one w oczach Boga. Dar ten będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i poproszenia Boga o przebaczenie. W tych burzliwych latach będzie również inspirować wiele nawróceń, zanim Jezus Chrystus powróci jako Sprawiedliwy Sędzia. Inne tematy to m.in. Globalne zmiany klimatu, przewroty polityczne, Nowy Porządek Świata, Znak Bestii i ujawnienie się antychrysta. http://ostrzezenie.wordpress.com/

  OdpowiedzUsuń
 19. Kult Marii to element politeizmu.

  Jeśli chodzi o ten cytat "Każdemu objawią się jego grzechy tak, jak pojawiają się one w oczach Boga", to mnie pojawiły się po ponownym narodzeniu bez objawienia. Nie wszystkie od razu. Niektóre dopiero ostatnio. Wszystko się zaczęło dzięki witrynom Heńka. Jak widać nie trzeba do tego objawienia. Dzięki Biblii odkryłem nie tylko swoje wady, ale i to dlaczego ludzie są źli, dlaczego wielu znajomych mnie zawiodło. W tym ostatnim niesłychanie pomogła mi taka mała Biblia Towarzystwa Gedeonitów. To też bardzo ciekawa historia tego stowarzyszenia. Ta mała Biblia jest bardzo pożyteczną gdyż początkującemu sympatykowi Słowa Bożego pozwala dzięki usystematyzowaniu tematów a właściwie problemów szybko odnaleźć odpowiedź.

  ostrzezenie.wordpress traktuje jako cos ciekawego ale nie popieram ze względów opisanych na początku mojego posta.

  Ktoś tu napisał o pomocy - cudzie JPII (Katza prawidłowe nazwisko chyba).
  W związku z tym postaram się w najbliższym czasie uruchomić swoją stronę blog by opisać moje przeżycia. Jestem pewien że duża część z nich nie pochodziła od Boga mimo, że moje modlitwy pomogły pewnym ludziom. Nie były to zwykłe modlitwy...

  Rozumiem, że wiele osób nie może zrozumieć pewnych spraw, tego zagmatwania, zakłamania, sprzeczności. Najczęściej po przeczytaniu części tekstów Henryka pojawia się pytanie "jak to"... Po większym zgłębieniu tematu puzzle się układają i nagle człowiek sobie uświadamia jak bardzo był oszukiwany. Jak daleko od Boga mimo że blisko (kościół).

  A propos założenia bloga. Zadam infantylne pytanie: jak najlepiej ukryć serwer, ip?

  OdpowiedzUsuń
 20. Odnośnie ostrzezenie.wordpress.com. Prosty przykład. Bóg jest święty. Chrystus jest święty. Ale Maria Panna (Zawsze dziewica!) jest najświętsza. Jak może być panną, skoro była poślubiona Józefowi i miała inne dzieci z Józefem. To takze wyklucza dziewictwo. Na pierwszej stronie masoński obrazek z promieniującym sercem i gestem masońskim - z jakimś podejrzanym obojnakiem i napis - Jezu ufam tobie. Bałwochwalstwo!

  Czyli... pozdrowienia od Ojca Rydzyka i NMP, zawsze Dziewicy.

  Dziękuję bardzo - wysiadam. :-)

  Jak ukryć serwer? Nie da się. Strata czasu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokladnie !!!! Ostatnio prowadzilam ta dyskusje z moja mama na temat Marii i dalam sobie spokoj bo to nie ma sensu po prostu.Ja jej slowem Bozym a ona mi doktryna kosciola katolickiego!

   Usuń
  2. też jestem na etapie rezygnacji z przekonywania rodziny czy znajomych. Nie ma sensu. Zbyt mocno są przekonani w swoich dogmatach, swoim swiecie. Czasem tylko mi smutno że nie znam w realu nikogo o podobnych poglądach, wierze...
   Kiedyś powiedziałem mojemu sąsiadowi który uważnie mnie wysłuchał i z ciekawością, to zapytał na koniec spokojnie: Piotr czy ty zdajesz sobie sprawę, że osób o takich poglądach jest niewiele?

   Usuń
  3. Hahahaha. Piotrze i to wlasnie powinno dac ci do zrozumienia ze caly swiat sie zagubil a ty w koncu poznales prawde! Gratuluje bo takich osob rzeczywiscie jest malo ja znam tylko jedna aznajomych mam mnostwo.
   Pozdrawiam.

   Usuń

 21. Tak z Polskiego podwórka i ostatnich doniesień o materiałach wybuchowych wykrytych na szczątkach Tupolewa Polacy zostali jeszcze bardziej podzieleni na dwa obozy pałające do siebie nienawiścią

  http://media.wp.pl/kat,38200,number,45,year,2012,magazynszukaj.html

  a jak wiadomo gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.

  Może się mylę, ale wydaje mi się, że ten trzeci to linki podane poniżej (dot. określonej grupy, która jest ściśle określona)

  http://baruch-ata-adonai.blogspot.com/
  http://www.wspolnotamesjanska.pl/index.php
  http://www.panstwo.net/

  http://www.youtube.com/user/GazetaPolskaVD?feature=watch
  http://www.youtube.com/user/crewEKS
  http://www.youtube.com/user/2009TROOP

  Może robione jest przedpole do "Odrodzenia Polski" - Polska, jako drugi Izrael
  http://abelikain.blogspot.com/2012/10/odrodzenie.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pisałem o tym parę tygodni temu, że judeopolonia się wzmacnia.
   Uważam, że jeśli dożyjemy, my nasze pokolenie do sytuacji kiedy będą chcieli nas zmusić do przyjęcia znaku bestii, to nie będziemy my Polacy chrześcijanie w ciekawej sytuacji, gdyż będziemy w paszczy lwa.

   Jak niektórzy zauważyli myślę o emigracji. Niestety jest to sfera marzeń, bo nie widzę takiego państwa. Grecja jest pewnie na celowniku jak kraj szczerze wierzący w Boga. Ukraina choć czysta, zdrowa, to przesiąknięta komunistami a więc lucyferianizmem.

   Usuń
 22. Heńku, proponuję podwieszenie osobno takiego artykułu o Obamie:

  http://niepoprawni.pl/blog/1748/kim-wiec-jest-barack-h-obama-mlodosc-i-polityka

  Wszystko układa się w całość. Niczym pozytywnym nas gość nie zaskoczył w swej historii życia.
  Co do najbliższej przyszłości to po przeczytanie tego tekstu współczuje amerykanom i ostatecznie wszystkim Chrześcijanom.

  OdpowiedzUsuń
 23. Niby szukacie prawdy, a dajecie się nabierać na taki manipulacyjny artykuł. Od kiedy prezydenci rządzą państwami? Do niedawna dawano nam wybór - dwóch gości o rzekomo innych programach rozwoju czy raczej zniszczenia gospodarki. Ostatnio jest jeszcze gorzej. Od momentu wprowadzenia elektronicznych przyrządów obsługujących wybory - głosowanie nie odgrywa już żadnej roli. Wyborcy są tak ogłupieni przez media, że głosowanie wypada blisko 50% a 'wygrywa' z góry ustalony 'kandydat'.

  Taki proceder rozpoczął się od niesłynnych wyborów Busha. Wygrał, pomimo że przegrał. Większość ludzi zorientowała się, że ich zrobiono w balona ale kontrolerzy USA, czyli Watykan i żydomasoneria zapobiegli jakimś większym incydentom i sprawa ucichła.

  Prezydent, czy USA, czy Polski czy w Australia to lokaj posłusznie wykonujący dawane mu polecenia. Jest absolutnie nieistotne, jakie ma on zapatrywania polityczne czy tez religijne. Jego plany są nieistotne, ponieważ nie on planuje.

  Zauważcie, że plany wyniszczenia chrześcijaństwa są realizowane co najmniej od roku 1871 (Plan III wojen)- politycy się zmieniają ale plany ABSOLUTNIE NIE!!!

  Wszystko funkcjonuje bez względu na osobowość jakiegokolwiek prezydenta.

  W Australia kilka lat temu w ciągu jednej nocy zmieniono nam premiera Kevina Rudda a na jego miejsce 'wybrano' lesbijkę i czarownicę - Julię Gillard, która w kowenie czarownic ma pseudonim - BESTIA. Tak! Polski pseudonim.

  Niemal wszystkie koweny czarownic organizowały rytuały, aby Julia wygrała pseudo wybory, które i tak były ukartowane. Gwoli ciekawości, pisała o owych rytuałach Gazeta z mass mediów w Melbourne. Artykuł na jej temat napisał Henry Makow i o ile się nie mylę to Radtrap go przetłumaczył.

  Owszem, John Kennedy miał plany, Lincoln miał plany także. Lincoln w wielu listach twierdził, że Jezuici go zamordują. Tak też się stało.

  Prezydent to po prostu maska. Czy założą maskę Busha, czy Obamy, czy Nixona - nie ma znaczenia. Plan będzie realizowany bez względu na profil Pinokia w Białym Domu.

  Inni politycy mają Obamę za wyjątkowo nieudolnego typa i karierowicza i nie maja do niego żadnego szacunku. Proszę zobaczyć, że nikt na Kremlu mu nie podał ręki.

  Gdyby był prezydentem i miła władzę, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej.

  http://www.youtube.com/watch?v=86DeBHLLq3I

  :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dodam jeszcze, że Zachód nienawidzi czarnych i uważa ich za zło konieczne. Oficjalnie się ich popiera, ale robi się to tylko p o to, aby podsycać nienawiść białych do czarnych. Takie potraktowanie Obamy przez Rosjan nie jest wyjątkiem. Królowa Elżbieta także go bardzo poniżyła w tym zajściu.

   http://www.youtube.com/watch?v=7ZCsfyaOGdw

   Najwyraźniej zrobiono go celowo w taki sposób. Zagrano hymn angielski "Boże, czuwaj na Królową" za wcześnie i Obama się nie połapał, że powinien natychmiast przerwać mowę i uhonorować królową, której hymn właśnie grano.

   Można by sądzić, że to był przypadek, ale następny gest królowej - nie wypicie toastu Obamy z pewnością nie był przypadkowy. Gdyby go darzono jakimkolwiek szacunkiem, po hymnie z uśmiechem wybaczono by mu gafę i wypito by toast. Królowa jednak tego nie zrobiła.

   Podejrzewam, że Obama - lokaj Watykanu ma jakąś specjalną misję i nie byłbym zdziwiony, gdyby... 'wygrał' kolejne wybory.

   BXVI ma jakieś szczególne plany dla posłusznego chłopca bez dowodu tożsamości. :-)

   Usuń
  2. jakie zadanie specjalne? wymordować amerykanów przy pomocy haarp a nastepnie fema i swat , zaatakować Iran i nadal krzewić "pokój". Może też być ostatnim królem..

   Usuń
 24. ja zdaje sobie sprawę, że nie ma żadnej różnicy między Romneyem a Obamą. Tak samo jak między Tuskiem a Kwaśniewskim, czy chocby Kaczyńskim a Tuskiem etc. Jednak ten artykuł potwierdza jaki typ osobowości, człowieka z jakim życiorysem może zostać prezydentem usa. To jest ważne, bo uświadamia poszukującym prawdy, że rządzi nami mafia lucyferianów gdzie prezydentami są zdemoralizowane marionetki iluminatów.

  Noew Jeruzalem? http://ciekawe.onet.pl/aktualnosci/nowa-super-ziemia-w-ukladzie-szesciu-planet,1,5299213,artykul.html
  No ale to "nałkofcy"

  OdpowiedzUsuń
 25. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.