poniedziałek, 8 lipca 2013

Świadectwo świadka Zmartwychwstania Chrystusa


Świadectwo świadka Zmartwychwstania Chrystusa


Tłumaczył: Andrzej Leszczyński
8.07.2013 r.

… Grek Germidiusz (Germizy) [Грек Гермидий (Гермизий)], który był oficjalnym biografem rządcy Judei, napisał również biografię Piłata. Jego świadectwa zasługują na szczególną uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, zawierają one wiele szczególnie pewnych danych na temat historii Judei. Po drugie, Germidiusz wyraźnie wyróżnia się sposobem przedstawienia swych wypowiedzi.