środa, 30 października 2013

Prawda o Halloween

 Wstęp thewordwatchera
 
Najwyraźniejszym wskaźnikiem odnoście tego święta jest to, że mas media to gorliwie popierają, jak każdą formję satanizmu, Podobnie jak media popierają otwarcie satanizm w muzyce, w filmach, ukazują nam horoskopy i wiele innch szatańskich wynalazków czy zwyczajów. Nieustająca kłamstwa mediów czynią je zaciekłymi wrogami Prawdy, czyli Biblii i Boga. Sprawdź, dlaczego tak reklamują owo pachnące satanizmem na mile podejrzane święto.

Prawda o Halloween

Początki Halloween sięgają starożytnego festiwalu celtyckiego pod nazwą Samhain. Celtowie żyjący 2000 lat temu, [w miejscu dzisiejszej Irlandii, Wielkiej Brytanii i północnej Francji] świętowali swój nowy rok 1 listopada. Dzień ten oznaczał koniec lata i żniw, oraz początek ciemnej, chłodnej zimy, [pory roku często utożsamianej ze śmiercią]. Celtowie wierzyli, że w noc poprzedzającą nowy rok granice pomiędzy światem żywych i umarłych zacierają się, a duchy zmarłych powracają na ziemię. Oprócz tego, że były one sprawcami kłopotów i niszczyły plony, Celtowie uważali, że obecność duchów zza światów ułatwiała Druidom, [celtyckim kapłanom] przepowiadanie przyszłości. Dla ludzi całkowicie uzależnionych od zmiennego naturalnego świata, przepowiednie te stanowiły ważne źródło pociechy i wskazówki na okres długiej zimy.