sobota, 17 listopada 2012

Ezoteryczny Watykan - Tajemnice Watykanu cz.II.

Watykan jest zbiorem tysięcy symboli dotyczy to zarówno Bazyliki św.Piotra, Placu św.Piotra, Muzeum Watykańskiego jak i samego państwa-miasta Watykan. 

Ezoteryczny Watykan - Ezoterico Waticano cz.II.


Tajemne Syymbole Magiczne


Watykan jest zbiorem tysięcy symboli dotyczy to zarówno Bazyliki św.Piotra, Placu św.Piotra, Muzeum Watykańskiego jak i samego państwa-miasta Watykan.
Jest jedynym miejscem na Ziemi gdzie zastosowano tak różnorodne symbole, większość większość nich to symbole ezoteryczne.Obszerna gama Ezoteryki w Watykanie obejmuje między innymi: Zasady Feng Szui: Zasady Geometrii i Kształtu oraz Koloru: Astrologię w całej jej pełni: Tarot: Viccę: Symbolikę Pogańskich wierzeń i kultów:: a nawet wyobrażeń demonów.
Cała ta manifestacja symboli tworzy wrażenie stosowania Magii-tej której tak bardzo zapierają się hierarchowie kościelni i z którą tak skutecznie walczą.

Dlaczego wierni nie widzą magicznych praktyk?

Ponieważ wierni wierzą w ”święte słowa kapłanów”,  którzy mówią im, że magia jest od szatana.

Kapłani mówią im co innego a co innego pokazują w trakcie nabożeństw.

Podczas celebracji nie brak jest magii w ubiorze i gestach Kapłana. Tego również wierni nie rozumieją.

Z tego wynika, że Kapłani stosują czary obłudnie wyklinając jakiekolwiek niekonwencjonalne praktyki.

Tak jaki i cały świat również Watykan w pełnym tego słowa znaczeniu korzysta z magii, czarów, dlaczego więc Kapłani z taką zawziętością wyklinają innych korzystajacych z tego typu praktyk?
Otóż w przyrodzie nic nie ginie wszystko ma swoje miejsce,czas, moc, oddziaływanie,  tajemnica polega na tym by jak najmniej ludzi ją znało,  gdyż im mniej człowiek rozumie tym więcej jest zależny od innych i o to właśnie chodzi hierarchom Kościoła by mieć. przewagę na wiernymi.
W zamierzchłych czasach Magowie wykorzystywali zaćmienia by straszyć podległy im lud karą Bożą, dziś jest podobnie lecz w nieco zmienionej i ukrytej formie.

Niektóre atrybuty magii starodawnego rytuału Vicca oraz magii czarownic używane w Kościele Rzymsko- Katolickim:

- dzwonek uwalnia wibracje i dźwięk działa na otoczenie znajdujące się wokół niego
- kropidło-tradycyjny, nieodłączny atrybut czarownic-służy do spryskiwania woda miejsc w celu oczyszczającym
- puchar lub kielich z winem- symbolizujący wchłonięcie zebranej energii
- kadzidła- to remedia używane w feng szui aktywują żywioł ognia i równoważą termiczną energię chi
- tiara - stożkowaty kapelusz  używany przez czarownice
- świece są symbolem wszystkich żywiołów a odpowiednie kolory świec pomagają w magii.

Stroje używane do magii:

Są to szaty w określonym kolorze w zależności od święta czy rytuału.
Czarownicy noszą długie szaty ozdobione znakami.

Flaga Watykanu

Flaga składa się z dwóch równej wielkości pól.
Po lewej stronie jest złote pole (żółte) - kolor jako symbol złota /metalu szlachetnego/ lub słońca jako coś boskiego, w niebiosach, symbol bogactwa, mocy i dobra, solis-bóg Słońca ( dawny kult pogański odprawiany 25 grudnia każdego roku dziś traktowane jako narodzenie Chrystusa-mimo, iż nie zgodne z prawdą /, prawe pole jest białe (dawniej srebrne); jako symbol czystości i ziemi odnowionej przez Chrystusa. Na białej części widnieją klucze do niebios św.Piotra (uznawanego za pierwszego papieża- chociaż nigdy papieżem nie był); złoty i srebrny . Klucze związane są na dole czerwonym sznurem, na górze "ukoronowane" papieską tiarą .

Czerwony sznureczek jest typowym narzędziem używanym w magii oznacza on bogactwo a także związanie.

Symbolika Kluczy

Klucz jest symbolem otwarcia.
Skrzyżowane klucze to symbol zamknięcia.
Natomiast wiążący skrzyżowane klucze czerwony sznur z węzłami symbolizującymi podwójnego węża symbolizuje potęgę bogactwa jako że tego typu węzeł jest najmocniejszym ezoterycznym, symbolem znanym człowiekowi.
W konkluzji skrzyżowane klucze zamykają wiernym drogę do Nieba i bogactwa a poprzez sznur,  który je związał oddają to wszystko Watykanowi..
Prawdziwie szatańska pułapka na ufnego człowieka..  


Jajo- ezoteryczno-geometryczny prastary magiczny symbol życia oznacza płodność.

  

Jajo z gwiazdą-podwójny symbol

Gryf- symbolika jego jest wspólna ze smokiem. Zwierzę mityczne przedstawiane jako lew z głową, przednimi łapami i skrzydłami orła.
Jest reprezentantem mądrości i oświecenia, mocy i zręczności, przebiegłości niekiedy podstępu, był największym z ptaków miał czujność i zręczność lwa, był także postrzegany jako symbol Chrystusa.
Pierwsze wizerunki pochodzą ze starożytnej Mezopotamii a także Indii i liczą sobie około 6 tys. lat. Gryf był wyobrażeniem asyryjsko-babilońskiej bogini Tiamat.
W sztuce tych wszystkich kultur spotyka się gryfy oraz uskrzydlone lwy z ludzką głową. Starożytni wierzyli, że włada Scytią.
Natomiast w greckiej mitologii gryf strzeże podziemnych skarbów Apollona a w starożytnym Rzymie jest opiekunem Neptuna-boga mórz. U władcy Tarsusu stoi na straży Cylickich Wrót.
Gryf występuje również w herbie Chama syna Noego, tworzonym przez dawnych
heraldyków
W V w. p. n. e. wizerunek gryfa pojawia się u naddunajskich Celtów.
 Rycerze w okresie wypraw krzyżowych umieszczali go na proporcach najodważniejsi i najprzebieglejsi w boju. Gryf jest również strażnikiem bursztynu.
Gwiazda ośmioramienna złota w kole
Dla pogan moc tego symbolu (koła) miała absolutna wartość kosmicznej jedności, ewolucji, astrologii.
Krąg, Okrąg, Dysk, Krążek; tac. circulus, orbis, discus.
Koło jest symbolem Boga, bóstwa, wieczystego prawa, świata zjawisk; Kosmosu; nieskończoności, wieczności, absolutu, doskonałości, doskonałego kształtu, równowagi, wewnętrznej jedności i harmonii materii, jedności, czasu (jako linia bez końca, przedstawiana niekiedy jako wąż gryzący swój ogon), regularności, ciągłości, idealnego, wiecznego ruchu, ruchu obrotowego, precyzji, kompletności, egzystencji cyklicznych; Nieba (w przeciwieństwie do Ziemi); Słońca; żywiołu wody; kręgu istnienia, duszy, pierwiastka duchowego (w przeciwieństwie do materialnego); własnego Ja, powrotu do siebie samego; zasady żeńskiej^ ochrony przed demonami; monety. Koło w Biblii — wszechmoc boska. „Starowieczny (tj. Bóg) usiadł: szata jego biała jak śnieg, włosy na głowie jak wełna czysta, jego tron jak płomienie, a jego koła jak ogień” (Daniel 7,9). Sw. Augu styn opisuje naturę Boga jako koło, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie. Koło zwierzyńcowe — zodiak. Trzy splecione koła — Trójca Święta. mądrość, miłość. Koło wpisane w kwadrat — kabalistyczny emblemat iskry boskiego ognia ukrytej w materii: koło jest dynamicznie rozwijającym się centrum, a kwadrat przedstawia aspekt statyczny. Koło symbolizuje Niebo, kwadrat — Ziemię. Koła koncentryczne — obojnactwo; oko Cyklopa; w buddyzmie Zeń — najwyższy stopień oświecenia, harmonia wszystkich sił duchowych; różne hierarchie albo stopnie stworzenia. ,,Wygląd kół i robota jakby koło było pośrodku koła” (Ezechiel 1,16). „l klatka na ptaki, rzekł Sam, koła wewnątrz kół, więzienie wewnątrz więzienia” (Klub Pickwicka r. 40, Dickensa); klatka na ptaki wisiała w jednej z cel więzienia przy Fleet Street. Koło — doskonałość; idealny ruch. Aż do czasów (1609) Keplera uważano za pewnik, że orbity planet są kołowe, bo wg Arystotelesa ruch panujący na niebie musi być kołowy jako najbardziej regularny i jednolity. „Nie psuj moich kół”, łac. Noli turbare circulos meos, wg legendy słowa Archimedesa (kreślącego na piasku figury geometryczne) do żołnierza rzymskiego, który zbliżał się, aby go zabić (w czasie zdobywania Syrakuz w 212 p.n.e.); typowa „anegdota profesorska” (nm. Professorenwilz) o „roztargnionym”, a w istocie zatopionym w problemach swych badań uczonym. Koło Giotta, Wg anegdoty papież Benedykt XI miał zażądać od słynnego malarza wł. Giotta di Bondone (1266—1337) dowodu jego kunsztu. Giotto posłał mu w odpowiedzi idealne koło namalowane jednym, swobodnym pociągnięciem pędzla; stąd przysłowie: Okrągły jak O Giotta. Kwadratura koła zob. Kwadratura koła). Błędne koło (łac. circulus vitiosus) — błąd logiczny; definiowanie jakiegoś wyrażenia za pomocą tegoż wyrażenia; przen. sytuacja bez wyjścia. Zaklęty, zaczarowany krąg. koło — zamknięcie chroniące przed zewnętrznym bezkształtem chaosu, dające magiczne bezpieczeństwo każdemu, kto znajdzie się w jego okręgu, koło wyrysowane wokół czarodzie ja, kapłana, grobu, świątyni, miasta; w obręb takiego koła nie mogą ’się przedostać nieprzyjaciele, demony; inną formą ochronnego kręgu są pierścienie, obrączki, bransolety, naszyjniki, pasy, korony; przen. granica nie do przebycia. Zaczarowane, zaklęte koło z bajek ludowych, z którego nie można się wydostać bez znajomości właściwego zaklęcia. Zaczarowane koło — vulva. ,,Mógłby się rozgniewać, gdyby za sprawą mojego zaklęcia w zaczarowane koło jego pani inny duch wkroczył i stał tam dopóty, dopóki by go nie zmogła” (Romeo i Julia 2, l Szekspira, tł. .1. Paszkowskiego). Koło opasane, z krzyżem patriarchalnym na górze — Ziemia. Koło uskrzydlone — bóstwo, duch boski. Złoty krąg — korona. „Tak więc oddałem w twe ręce koronę, krąg mojej chwały” (Król Jan 5,1 Szekspira). „(Kleopatra) błaga cię, (Cezarze), o krąg Ptolemeuszy dla swych dzieci”, tj. o koronę (Antoniusz i Kleopatra 3,12 Szekspira). Rozeta, zwana po tac. w średniowieczu rota ’koło’, duży, kolisty otwór w szczycie albo nad portalem kościoła, wypełniony bogatą dekoracją maswerkową lub witrażową w układzie współśrodkowym; symbolizowała prawdop. człowiecze Ja przeniesione na płaszczyznę kosmiczną. Bhavacakra (z sanskr. ’koło stawania się’), zwane też Kołem Życia — w buddyzmie emblemat wiecznego cyklu wcieleń (transmigracji dusz), wyobrażane w plastyce w pazurach potwora przedstawiającego nietrwałość.
 http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbol-kolo/480/ )


Gwiazda ośmioramienna
Zwana także Gwiazda Chaosu-chaosferą-stary potężny talizman używana przez praktykantów magii chaosu.-siła przenikająca cała olbrzymia przestrzeń kosmosu. Symbolizuje niewyobrażalnie płodna próżnię, zwana również „Różą Wiatrów” jest masońskim znakiem równouprawnienia. Magicznym Paktem Iluminatów Thqnaterosa, którzy uznają ją za swój „symbol i zwierciadło magiczne”.
Muszla pełna złota.
Muszla to symbol odrodzenia i narodzenia, księżyca i kobiecości. W muszli jest złoto czyli drogocenność otoczona twardą skorupą, którą pragnie się zdobyć.

Lustro Ba gua - feng shui. To szczególne  lustra pełne  mocy symboli ochronnych. Płaskie odbija szkodliwe energie.

  

Na dole zdjęcia można zauważyć symbol wiatru z Placu św.Piotra, który dmucha na herb i znajdujące się w nim symbole na górze uwieńczone Tiarą.
W całym Watykanie jest mnóstwo gwiazd. Symbolika gwiazdy pięcioramiennej przynależy do Mocy Ziemi zaś sześcioramiennej do Mocy Nieba.

GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA – symbolizuje siłę arcypotężną zmuszającą do uległości dobre i złe demony.Jest pieczęcią arcykróla Salomona. Chroni zdrowie człowieka i jego zwierzęcia, oraz jest gwarantem szczęścia. Na dodatek właśnie pentagram jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej Cenią go artyści, gdyż odpowiada tzw. liczbie złotej, oznaczając doskonałość harmonii ludzkiego ciała. Tu patrz: słynny wykres Leonarda da Vici. Pentagram, jako znak NIE dopuszczający szatana, był symbolem świętego Tomasza za Akwinu. Być może to spowodowało, że gwiazda pięcioramienna jest tak lubiana w armiach całego świata. A stąd już blisko do obserwacji, że pentagram pojawia się w symbolice heraldycznej chrześcijańskiego rycerstwa. Przykładowo w polskiej: Pietyrog (=pięcioróg
GWIAZDA SZEŚCIORAMIENNA -. Najpowszechniej znana dzięki królowi Dawidowi, wielkiemu miłośnikowi sztuki i kobiet, który w wolnych chwilach zwykł nabijać dżiny w butelkę. Na butelkach owych kładł pieczęć z gwiazdą. Pieczęć była nie do złamania nawet przez potężne duchy. Proszę sobie przypomnieć “Lampę Alladyna”.
Gwiazda Dawida zbudowana jest z dwóch trójkątów. Górny, biały to duch, czynność i rozwój. dolny – czarny to materia, bierność i proces wsteczny (gnilny). Oba razem symbolizuję nienaganną równowagę. W przeciwieństwie do gwiazdy Salomona, jest symbolem nawyższej duchowości.
Chrześcijaństwo chętnie zaakceptowało ten symbol zwłaszcza, że symbolizował też szczęśliwy poród i pomyślność w żegludze. Kościelny hymn “Ave Maria Stella” (Witaj Gwiazdo Morza) wywodzi się z IX w.

http://modaija.pl/gdy-pierwsza-gwiazdka/ (gwiazda pięcioramienna i gwiazda sześcioramienna).

 


Karta TAROTA
U wejścia głównego do Bazyliki św.Piotra mozaiką w posadzce jest duża ponad dwu metrowa KARTA TAROTA.
 


Na karcie umieszczono Wieżę oraz powyżej zwierzę – Lwa, nad którym góruje Tiara; z dolnej części wychodzi stuła z frędzlami  a  pod spodem widzimy niedostępne dwa klucze.
Frędzle- sznur z frędzlami to magiczny znak jedności masońskiej, tarcza z frędzlami była atrybutem Zeusa.
Wieża -16- wielkie Wtajemniczenie w kartach Tarota. Znana pod nazwami: Wieza Boga, La Casa del Diavolo, La Mason de Dieu, The Tower of God, Der Turm, Destructio.
Odpowiedniki w astrologii:Neptun i Ryby.
Znaczenie kabalistyczne:strach,obawa Boga.
Znaczenie okultystyczne: materialne przywiązanie.
Znaczenie fizyczne: upadek w swiecie materialnym.
Wieza Babel- symbol dzieła ludzkiej pychy oraz chęc dorównania Bogu.
Jak to ujął XYI wieczny kabalista Eliezer Aszkenazy-„kierowała nimi lucyferyczna tendencja spirytualnej i religijnej unifikacji".
Archetyp Mocy połaczonej z kartą tarota- Wieżą.
Moc w postaci Lwa usytuowanego w górnej części karty tarota.
Inne nazwy tej karty to: Siła; Potęga; Córa płomiennego miecza; La Force; La Forza; Die Krat; The Strenght;
Odpowiedniki astrologiczne: lew i słońce.
Znaczenie kabalistyczne : siła.
Znaczenie okultystyczne: mocno zaciśnięta dłoń.
Znaczenie fizyczne: ludzka siła.
Powyższy artykuł ukazuje jeden z aspektów pola działania Watykanu na drodze do potęgi władzy i bogactwa. Jest to jednak tylko instrument w rękach zespołu działającego przez całe wieki.

A.de.Mello-"śpiew ptaków"-...cóż warte jest szukanie Boga w miejscach świętych jesli zagubiłes go w swoim sercu..."

Na posadzkach Bazyliki św.Piotra jest mnóstwo symboli tego typu jaki opisano powyżej, więcej do obejrzenia w galerii:  Ezoteryczny Watykan - BazylikaMagdala.
współpraca z www.andrzejstruski.com

Tajemnice Watykanu cz I

8 komentarzy:

 1. Bardzo dobrze, że powstał taki artykuł. Nie jest on jednak ani kompletny a jest nieco formułkowy. W samym Watykanie jest masa figurek, obrazów demonów. Mnóstwo pentagramów co było pokazane w filmie Anioły i demony. No i oczywiście rzucające się w oczy wyjęte z Egiptu i Babilonu motywy. Gwiazdom należałoby poświęcić więcej uwagi ale to może temat na osobny art..


  Heńku czy nie uważasz że atak na strefę Gazy to przygotowywanie gruntu pod budowę świątyni Antychrysta i jego przyjście jako mesjasza "Izraela"? Wszak czerwona jałówka już była wg ich przepowiedni. Teraz czas na odebranie arabom ich terenów. Jeśli tak, to wszystko niesamowicie przyspiesza. Przekracza nawet mój otwarty umysł. Nie chce mi się wierzyć, że niestety będziemy świadkami apokalipsy. W zasadzie to modlę się o jak najszybsze przyjście naszego Pana Jezusa/Isusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeszcze mam jedno pytanie. Coś musi być na rzeczy w tym banowaniu Cię Heńku na forach. Czytałem niektóre i wg mojej oceny nie kwalifikowały się te wypowiedzi na bana. Jak dla mnie duża część z tych banujących to Żydzi. No ale oni tez promują chrześcijaństwo. Gdzie jest sęk? zdemaskowanie Pawła pojawiło się niedawno.
  Stop syjonizmowi raczej nie popiera Twoich witryn. Niedawny kolega radtrap też.
  Gdybym ja był twórcą witryny pro chrześcijańskiej, to starałbym się znaleźć wątki wspólne a nie różnice między "konkurencyjnymi" stronami.

  Czego oni się boją na co mają alergię w Twoich tekstach? nie moge tego wyszukać, wyczaić :-)
  Czy krytyka żydów? inne widzenie zbawienia?

  Kim sa autorzy witryn? Stop syjonizmowi - ateista, radtrap - zielonoświątkowiec, fora biblijne - nie wiem. Myślałem że jest tam pluralizm. Czyli co zgadzają się na gości z kosmosu?
  Przecież my chrześcijanie powinniśmy się wspierać mimo różnic. Powiedzmy że osobiście zirytowałbym się artykułem o Pawle, to czy mam Cie potępić? nie, pomyślałbym że błądzisz.

  Swoją drogą ciężko mi w życiu znaleźć dobre osoby o dobrej woli, prawdziwych Chrześcijan duchowych. Na forum zbawieni.com w temacie Twojej osby straszna nienawiść. Jak widać chrześcijaństwo nie jedno ma imię (vide np KRK).
  Osobiście mam kolegę św Jehowy którego niedawno nie widziałem, chyba z 15lat. Wyjechał na misję do Estoni czy do Litwy, bo jest ponoć w swej religii takim odpowiednikiem biskupa. Tak sobie myślę, że gdyby przyjechał to chciałbym usiąść z nim przy stole z Biblią i podyskutować. Na pewno nim nie gardze i nie neguje że błądzi w tej sekcie bo sam błądziłem.

  Co jest? What s up  OdpowiedzUsuń
 3. Ma być tak. Niepokoje, bunty, powoli zbierająca się III WŚ. Będzie to najgorsza wojna w dziejach świata. Wywoła ją najprawdopodobniej Izrael (Jedna z głów Bestii) wykonując rozkazy Watykanu.

  Pod koniec tej wojny - kiedy zbrodniarze dopełnią swej zbrodni - Bóg wykona rękami syjonistów (Bestii) wyrok na Babilonie.

  Być może także w tym okresie nastąpi porwanie niektórych Chrześcijan do nieba.

  Szatan będzie to obserwował i kiedy wyrok zostanie wykonany (A on wie że będzie!) wtedy jego propaganda powie, że to on. Lucyfer wykonał czystkę i on jest bogiem z kosmosu, Annunaki. Siły szatana - antychryst (ostatni król) zniszczą rodziny królewskie i Rothschildów.

  Wykończą resztę religii i powiedzą, że to religie zrobiły ten bałagan - z satanizmem włącznie. Część syjonistów zostanie także zniszczona, z Izraelem włącznie. Bóg nie dopuści do zajęcia Jego świętego wzgórza - Syjon i świątynia nie zostanie odbudowana.

  Ostatni król to przedstawiciel UFO, reprezentuje Stworzyciela. Zakaże wszystkich religii, anuluje wszystkie długi, da ludziom bezpłatną energię i na krótko zapanuje pokój.

  Według Objawienia równolegle z propagandą smoka i jego fałszywego proroka będzie także ogłaszana Ewangelia o Królestwie. Także będzie na ziemi dwóch świadków Boga, którzy będą zaciekle zwalczani przez Bestię przez 3.5 roku.

  Wtedy zacznie się wielki ucisk na Chrześcijan, którym będą zabraniać wierzenia i wielbienia. Będą chcieli zmusić do wzięcia znaku Bestii.

  Kiedy ukaże się na niebie znak Chrystusa, szatan i demony zaczną organizować świat do odparcia inwazji UFO z kosmosu, czyli powrotu Isusa Chrystusa.

  Zaczną się Boże plagi. Wielu Chrześcijan opuści skorumpowane i kontrolowane przez szatan religie - w ten sposób wytworzy się Wielka Rzesza, która przeżyje cały ten bałagan na ziemi.

  No i nastanie Armagedon czyli zniszczenie wszystkich przeciwników Boga na ziemi.

  Tak to być może się będzie działo.

  Podkreślę, że jest to jedynie próba odgadnięcia znaczenia proroctw biblijnych a nie samo prorokowanie.

  :-)

  Odnośnie twego drugiego posta... jak wielokrotnie pisałem na witrynach - wszystkie zorganizowane religie są kontrolowane przez Watykan, czyli Lucyfera. Ponieważ o tym właśnie często piszę i przedstawiam na to wiele dowodów, większość członków tych religii trzyma się ode mnie z daleka.

  Wielu mnie nienawidzi nie dlatego, ze kłamię, ale dlatego, że piszę prawdę i nie są oni w stanie tego zdementować. Można zaobserwować spory ruch w wielu religiach, zebrania starszych u ŚJ, u księży ADS którzy nie wiedzą, jak sobie dać z tym wszystkim radę, ponieważ bardzo dużo się mówi w zborach i kościołach na te tematy.

  Wiem o tym, co się dzieje - pewne informacje docierają do mnie w emailach.

  Ci, którzy otwarcie mnie atakują to aktywni agenci. Forum www.biblia.webd.pl to gniazdo żmij.

  Ale jest tego także pozytywny wydźwięk. Większość czytelników, a jest ich sporo czyta ale boi się komentować na forum. Niemniej informacje są przesyłane dalej i wielu uczciwych naśladowców Chrystusa budzi się z okropnego sekciarskiego snu.

  Trzeba pamiętać, że oczy otwiera Bóg i wszyscy będą mieli oczy otwarte dopiero w czasie wielkiego ucisku.

  OdpowiedzUsuń
 4. z ostatniej chwili, gazeta.pl i wp.pl usunęły możliwość komentowania artykułów o Izraelskim ataku na wolną Palestynę. Zobacz przykład:

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Barack-Obama-potwierdza-prawo-Izraela-do-samoobrony,wid,15102969,wiadomosc.html

  Piszą o tym na wielu portalach..Jakims cudem na prosyjonistycznym o2.pl da się: http://www.sfora.pl/Izraelscy-komandosi-juz-w-Strefie-Gazy-Tajna-operacja-a49613


  Tutaj mówią o UFO ze już tu jest na ziemi opierając się o...Biblię
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IV9sWBLh30A#!

  Uważam, że Marcin Dachtera błądzi. Pytanie czy świadomie.


  Jeszcze o tych atakach na forach. Zazwyczaj tam gdzie są emocje jest wielce prawdopodobne że osoba emocjonalnie reagująca czuje że jej interesy zostały zaatakowane. Osobiście dla przykładu powiem że znam taką osobę bardzo wierzącą i chrześcijanina w dużej mierze aczkolwiek katolika, która na atak watykanu, KRK dostaje szału. Wszystko ok, można chwalić Boga, Jezusa, ale wystarczy skrytykować kRK i staje się człowiek jego wrogiem. Zastanawiałem się dlaczego. Niedługo później dowiedziałem się, że żona tego kolegi gra na organach w kościele no a on jest fotografem ślubnym. Jest interes? jest.

  Pytanie dlaczego SS lub forum zbawieni.com tak reagują.  W obliczu zbliżających się wydarzeń powinniśmy w szczególnej pokorze modlić się do Jezusa?Isusa (nie moge sie przyzwyczaic do imienia Isus) o uratowanie nas, naszych rodzin. Oczywiście za tym wiadomo muszą iść uczynki i postawa chrześcijańska z tym trudno w czasie upadłości kultury chrześcijańskiej gdzie modnie ejst być chamem, bo czlowiek dobry postrzegany jest jak "frajer". Czytałem komentarze moich znajomych na portalach społecznościowych opisujące policje z 11.11.2012 i często używano słów kur...y na policję. Robili to wielcy obrońcy KRK.
  Jak widać magia kościoła działa....
  Nie lubię tego kraju, nie utozsamiam się z nim bo ani nie jest on mój bo syjonistów ani nie da się tu normalnie żyć ani ludzie nie są serdeczni.

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam , znalazłem pewien ciekawy filmik w którym pan Gawroński przed aresztowaniem mówi o rytuałach satanistycznych w naszym sejmie i o tym że składali ofiary z żołnierzy którzy walczyli w Afganistanie oraz mówi o tym że "Katastrofa" w Smoleńsku to jawny zamach.. Nic mnie już nie zdziwi jestem w 100% Przekonany o tym że każdy rząd kontaktuje się z Szatanem nie mam wątpliwości. Oby nasz Zbawiciel Isus Chrystus przybył jak najszybciej i posądził ich wszystkich... Pozdrawiam oto link do filmiku warto obejrzeć jak najszybciej zanim usuną

  http://www.youtube.com/watch?v=mgcZY1DAfGI&feature=related

  OdpowiedzUsuń
 6. Oglądałem ten filmik ok pół roku temu. Jednak polecałbym nieco ostrozności w ocenie p. Gawrońskiego. Jest on przyjacielem serwisu monitor-polski.pl, takiej cafeterii politycznej trutherów, ale i też prokatolicki!!
  Ten serwis już niejednokrotnie propagował informacje, które okazały się dezinformacją, kaczką dziennikarską. Na ten przykład opublikowano informacje dotyczącą rzekomego ataku terrorystycznego na euro 2012 w Wawie. Kiedy się okazało że nic sie takiego nie wydarzyło, nastepnym atakiem miały być igrzyska w Londynie. I tu nic sie nie wydarzyło. Swoje teorie podpierano Kartami Iluminatów gdzie jest wieża podobna do tej w Londynie.
  Tak więc serwis ten jest w mojej ocenie obecnie wielce podejrzany i może sporo złego narobić osobom chcącym przekazywać prawdę, otwierać oczy. Sam mówiłem znajomym by nie jechali/lecieli ani na euro ani na igrzyska. Wyszedłem przy tym na kogoś nawiedzonego. I o to chodziło twórcom tych dezinformacji, by na drugi raz nawet jesli będzie jakies realne zagrożenie nie brano nas poważnie.

  Inna sprawa to p. Szewczak ze SKOKów tez prezentowany w serwisie monitor-polski i prawda2.info. Kilka razy juz mówił żeby wypłacać pieniadze z banków bo będzie wielki kryzys. Podawał terminy. Ostatnim miał byc bodajze październik tego roku jak będą protesty w Polsce i zamieszki i brak dostepu do gotówki. Owszem coś takiego może miec miejsce ale nie teraz.Na tym etapie ciężko powiedzieć kiedy. Jednak informacja poszła w świat a osoby poszukujące prawdy znów dały plamy ostrzegając innych wychodząc na kogos nie spełna rozumu.

  Reasumujac zalecam dystans do informacji i ich przekazywania. Zawsze mozna powiedzieć znajomym np tak: wg niektórych teorii spiskowych ma się wydarzyć to i to. Nie mówmy tego w sposób jakby to była prawda oczywista. Mam na mysli ostrzeżenia z takich stron jak prawda2 czy monitor-polski.
  Wybierajmy to co jest wielce realne, np wg Szewczaka a i Henio o tym napisał w kontekście jego rozmowy z jakims dygnitarzem angielskim, byrobic zapasy żywnosci, leków..

  OdpowiedzUsuń
 7. Troche sie autor tego artukulu zagalopowal Dawid Dzinow w butelke nabijac nie mogl bo okreslenie dzin pochodzi z Islamu a okresla Demony(anioly)powstale z ognia bez dymu,ogniste anioly Serafiny poza tym Heksagram to symbol Baala w swiatyni Balbek w Libanie doslownie mozna znalezc setki Heksagramow na scianach swiatyni,sam Heksagram reprezetuje polaczenie kobiety i mezczyzny oraz regule hermetyzmu-co na gorze to i na dole,jest graficznym przedstawieniem liczby 666 oraz liczb masonskich 6-9-11-23-33 oprocz tego jest symbolem planety Saturn.Pentagram to symbol planety Wenus tak jak muszla i Krolowej Niebios Asztarte,Wenus to planeta lucyfera-niosacego swiatlo.Gryfy,sfinksy czyli lew lub byk z ludzka glowa,skrzydlami stojace zazwyczaj przed swiatyniami lub wkomponowane w narozniki bram to biblijne Herubiny aniolowie straznicy w starozytnym krolestwie Urartu w ziemi Kusz(blisko ogrodu Eden)tych straznikow nazywa sie Karibu figurki tych aniolow maja pyski przypominajace pyski chinskich smokow albo pierzastego weza Majow cialo lwa i skrzydla.Dzisiejsze malowidla czy obrazki Herubinow przedstawiajace male,wesole,grube aniolki z trabkami zaklamuja wyglad tych poterznych aniolow,mozna tez spotkac repliki arki przymierza z Herubinami wygladajacymi jak sfinksy i osobiscie uwazam,ze takie Herubiny zakrywaly skrzydlami przeblagalnie a nie rubaszne hohliki sredniowiecza.

  OdpowiedzUsuń
 8. Odnośnie Gawrońskiego... oczywiście zawsze trzeba zachować ostrożność. Agenci zawsze muszą nabrać wiarygodności, zanim zaczną na serio dezinformować. Ale niekoniecznie muszą to być agenci. Gawroński nie musi być agentem - być może nagle i przypadkowo znalazł element Prawdy, nie wie co z nim zrobić i wpada w wielkie kłopoty.

  Może nadal siedzi i nie wie dokładnie dlaczego.

  Jeżeli rzeczywiście polscy żołnierze zginęli dokładnie 21 Grudnia, to cała sprawa śmierdzi na kilometry ofiarą dla szatana.

  Ciekawe, co wymyślą na ofiarę w tym roku. Jakąś katastrofę lotniczą czy spalony pociąg, ciężarówkę na autostradzie.

  Zobaczymy... czas pokaże.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.