czwartek, 19 lipca 2012

Putin marionetką w łapach sekty Chabad Lubawicz. Henryk Pająk

Mój komentarz.

Wyjątkowo interesujący artykuł z witryny - Stop Syjonizmowi - bardzo zaprzyjaźnionej z Lożą bez tajemnic.

Przeczytałem artykuł oraz niemal wszystkie komentarze. Jedno jest pewne. Biblijna Bestia syjonistyczna zaczyna zdobywać władzę nad całym światem. Owa Bestia jest tak zorganizowana, że przebrnąwszy przez tyle materiałów mam niezły ból głowy. I chyba to jest właśnie celem tych witryn - powodowanie bólu głowy, sianie zamętu i w ten sposób dzielenie nas na różne obozy, które powinny się... zwalczać. Stara zasada - dziel i rządź. 


Umieszczam to na blogu po to, aby ową atmosferę ukazać i przestrzec Chrześcijan przed wikłaniem się w cokolwiek. Bestia otrzymuje najwyraźniej coraz większą władzę z rąk samego szatana, któremu służy, ale ta właśnie Bestia zostanie użyta przez Boga do wykonania Jego wyroku na Watykanie, czyli Babilonie Wielkim.


Co jest jeszcze warte wzmianki, Bestia jest wyjątkowo kłamliwa, żądna krwi, pieniędzy i władzy. Jest ona jednak także oszukiwana przez szatana,  który oszukuje cały świat.

Ujawnienie na witrynie www.zbawienie.com faryzeusza Pawła (sprawdź ten artykuł - Nowy Testament to fikcja literacka?) spotkało się ze sporym wydźwiękiem tych, którym Paweł był bardzo wygodny. Oczywiście z tej strony wydźwięk był negatywny.


Największy cios otrzymała Bestia. Negacja listów doprowadza ich do szału, ponieważ oni planują umieszczenie fałszywego mesjasza w odbudowanej świątyni Salomona, gdzie wszystko jest już gotowe do odbudowy. Ale bez Pawła nie ma proroctwa o odbudowanej świątyni i Objawienie ani Ewangelie nie mówią ani słowa o ponownym pojawieniu się Świątyni.


Wściekają się zielonoświątkowcy, ponieważ ich spektakularne 'cuda' i 'mówienie' językami jest oparte tylko i wyłącznie na listach Pawła. Łukasz w Dziejach Apostolskich ukazywał zjawisko języków zupełnie inaczej!

Watykan także opiera celibat, hierarchię władzy i wiele doktryn na Pawle a niemal wszystkie sekty z Świadkami Jehowy opierają się głównie na listach Pawła

Władze świeckie uwielbiają werset: "Nie ma władzy jak tylko od Boga."

Robi się więc wielki kocioł propagandowy, z którego trudno jest wyłowić prawdę.

Moja rada - nie stawać po niczyjej stronie - stać po stronie Jezusa. Jego Słowo jest Prawdą i On ma na te wszystkie problemy właściwe rozwiązanie. Nie wiązać się w żadne grupy, fora czy zbory, ponieważ to ułatwia siłom szatana naszą kontrolą i inwigilację.


Czytać co się da, sprawdzać wszystko, ale ufać tylko Zbawicielowi. Nie stawiać na nikogo, poza Jezusem Chrystusem. Tylko Jego słowa się liczą i tylko one są czystą Prawdą.


Poniżej artykuł, a zwłaszcza komentarze, które ukazują nam pozakulisowe poczynania Bestii.


Najciekawszy moim zdaniem jest post 35, w którym ukazuje się zdecydowane niszczenie narodu rosyjskiego - podobnie jak niszczony jest naród polski. Temu już nie da się zaprzeczyć


 


Fragment Rozdziału IX książki Henryka Pająka “Ostatni transport do Katynia 10+04+2010″,  str. 280 – 283, Wydawnictwo Retro, ISBN: 83-87510-42-4


Główne figury w rządzie Putina, to niemal wyłącznie krypto-Żydzi. Rdzeniem tej piątej kolumny są Żydzi ortodoksyjni, często zwani chasydami. Istnieje szereg nurtów chasydyzmu, ale dominującym jest sekta Chabad Lubawich /Lubawicz/. Jej istotą jest agresywny, wojowniczy ekstremizm na rzecz żydostwa oparty na podstawach talmudyzmu, co można nazwać szczególnym rodzajem geopolityki. Dobitnie o tym pisze rabin Eduard Hodos – zwierzchnik charkowskiej społeczności żydowskiej, nieprzejednany /rzekomo’ przeciwnik sekty Chabad Lubawicz. Ujawnia on niedostępną dla gojów wewnętrzną sytuację w tej sekcie, rozpoznaną przez niego już w latach dziewięćdziesiątych, kiedy Chabad rozpoczął energiczną penetrację Rosji. Pamiętamy, jak to żydomasoński Klub Rzymski w 1968 roku zaplanował zmniejszenie populacji ludzkiej do połowy, a “przydział” dla Polski ustalono na 15 milionów tubylców. Tymczasem Chabad Lubawicz domaga się redukcji populacji ludzkiej do 600 milionów gojów, podczas gdy łączna liczba samej diaspory żydowskiej jest oficjalnie szacowana na około 13 milionów, ale nie brak szacunków podwajających tę liczbę. Biorąc pod uwagę to, że ortodoksyjni Żydzi rozmnażają się tylko nieco wolniej niż króliki, to Chabad Lubawicz komponuje takie proporcje gojów do Żydów, że Żydów będzie na Ziemi około 15 milionów, a gojów tylko około 600 tysięcy, czyli tylko kilkadziesiąt razy więcej niż Żydów.
Chabad Lubawicz posiada tajne wpływy w super elitarnym “Komitecie 300″ i poprzez niego buduje zręby tego “holokaustu” ludzkości. Ludobójcze, ekstremistyczne ideologie Chabadu wspierane przez żydowską finansjerę i agresywny rasistowski syjonizm, staną się śmiercionośne dla 99 procent populacji ludzkości. Na zewnątrz, w rozmowach z gojami, chabadyści łaskawie podwyższają liczbę mających przetrwać gojów do jednego miliarda, ale prywatnie mówią o 600 tysiącach gojów. Z tego tylko około 20 tysięcy powinno cieszyć się względną wolnością, dobrobytem i czystym środowiskiem. Chabad jako już teraz dominująca siła diaspory żydowskiej, ustawia siebie na szczycie piramidy elit żydowskich, bo goje w ogóle się nie liczą.
Centrala Chabad Lubawicz mieści się w Nowym Jorku. Jedną z kluczowych figur Chabadu jest były wiceprezydent Al Gore, którego ojciec był niegdyś przyjacielem słynnego Armanda Hammera, a ten przyjacielem “Lenina”.
Główną księgą Chabadu jest “Tania”, którą Eduard Hodos nazywa drugim “Mein Kampf”, opartym na “Protokołach Mędrców Syjonu”. Ksiega i wszyscy rabini Chabadu dzielą ludzkość na ludzi, czyli Żydów – “naród wybrany” i resztę – ogromną większość ludzkiej populacji jako goim – czyli bydło. Tu w niczym nie różnią się od wszystkich talmudystów.
Chabad uważa za gojów nawet świeckich Żydów. Stąd bierze się tak szokująca różnica w planach redukcji ludzkości: ma być kilkanaście milionów Żydów, ale na równe z nimi prawa może zasługiwać zaledwie kilkaset tysięcy.
Chabad Lubawicz upatrzył sobie tereny posowieckie jako szczególnie ważny obszar działania. W 1991 roku cele Chabadu w Rosji zostały określone następująco – według Eduarda Hodosa:
1. Chabad musi dominować we wszystkich dziedzinach żydowskiego życia w Rosji.
Chabad musi intensywnie rozwijać lokalny żydowski kapitał, który następnie będzie można spożytkować w innych częściach świata przez kanały Chabadu. Na tym etapie musi agresywnie infiltrować polityczne instytucje, włącznie z inflitracją tajną przez krypto-Żydów i przejmowanie mediów.
2. Liberalizacja i demokratyzacja [Rosji] stworzyły emisariuszom Chabadu możliwość przenikania do wszystkich większych miast bez oglądania się na obowiązujące prawa w obrębie życia religijnego. Proces ten zachodzi dzięki wspólnym przedsięwzięciom gospodarczym, w których grali pierwszoplanowe role różni pracownicy [żydowscy], eksperci, konsultanci.
Centralami ruchu są Moskwa i Dniepropietrowsk.
Dalej Eduard Hodos pisał:
Jasno zdefiniowanym celem Chabadu było przechwycenie mieszańców żydowsko-rosyjskich zatrudnionych w strukturach realnej władzy; usidlenie ich, uczynienie swoimi żarliwymi wyznawcami, energicznie popierając ich kariery i awanse. W tej kwestii chabadnicy byli gotowi poświęcić swoje ideologiczne dogmaty i przymknąć oko na brak czystości krwi. Natomiast, co do nie-Żydów, sprawa była prosta – pieniądze [przekupstwa]. Biorąc pod uwagę fakt z okresu otwarcia granic dla transferu w obie strony waluty, gdy społeczeństwo rosyjskie nie posiadało waluty, a znaczne fundusze zagraniczne należały do członków “Komitetu 300″ i Chabadu – to ich korzyści w nabywaniu w Rosji nieruchomości [za bezcen], nie mają swojego odpowiednika na świecie.
Oni osiągnęli najwyższe stanowiska w gospodarce i władzy politycznej.
Zwierzchnikiem Chabadu w Rosji jest Berl Lazar. Już za pierwszej prezydentury Władimira Putina został on głównym rabinem Rosji /w 200 roku/, zastępując na tym stanowisku zmarłego Adolfa Szajewicza. Zmiana nastąpiła w dziwnych okolicznościach, przypominających operację specjalną. Z dwudziestu rabinów głosujących na Berla Lazara, osiemnastu nie zapowiadało takiego wyniku, ale Kreml podjął interwencję i Berl Lazar wygrał wybory. Putin natychmiast nadał Berlowi Lazarowi rosyjskie obywatelstwo, tym samym naruszając obowiązujące prawo. Wcześniej Berl Lazar posiadał obywatelstwa izraelskie i amerykańskie. To właśnie Władimir Putin, były funkcjonariusz służb specjalnych Rosji, już pierwszego roku swej prezydentury, swoimi decyzjami otworzył Chabadowi szeroką drogę do penetracji Rosji.
Berl Lazar o Putnie:
Nigdy dotąd żaden przywódca Rosji albo ZSRR nie uczynił tak wiele dla Żydów, jak Władimir Putin. Pod każdym względem jest to bezprecedensowe. Ariel Szaron w rozmowach ze mną niejednokrotnie podkreślał, że dla Żydów i dla Izraela, na Kremlu jest to największy przyjaciel. Teraz wielu burmistrzów miast Rosji, szefów prowincji i ministrów, jest Żydami. Stało się to już normą. Dzisiaj do naszego Centrum w Marijnoj Roszcze często przychodzą najwyżsi przywódcy Rosji, stało się to już rutyną. Dmitrij Miedwiediew na trzy dni przed ogłoszeniem go następcą prezydenta, również przybył do naszego Centrum, gdzie obiecał, że dla nas przyszłość będzie jeszcze bardziej pomyślna. Otrzymamy nawet więcej niż musimy oczekiwać. Powtarzam: to miało miejsce trzy dni przed ogłoszeniem go następcą Putina [12].
Rzeczywiście, po wyborze Miedwiediewa Berl Lazar zaczął brać udział w dużych państwowych uroczystościach w charakterze osoby przewodzącej, niekiedy nawet ważniejszej niż premier Putin, co zresztą sam Berl Lazar często publicznie podkreślał. I tak, w 2008 roku na listopadowym posiedzeniu rządu poświęconym dorocznemu przesłaniu prezydenta w Dumie /kiedy ogłoszono rozszerzenie prezydenckich pełnomocnictw/, Berl Lazar pojawił sie na sali nie jako gość, ale hardo pomaszerował za Władimirem Putinem, (którego Zgromadzenie Ogólne przyjęło owacjami na stojąco) a jeszcze przed pojawieniem się Dmitrija Miedwiediewa. Rządzącej klice, krajowi i światu wyraźnie pokazano, jakie są priorytety i hierarchie.
Na posiedzeniu Rady Państwa w styczniu 2009 roku w Petersburgu, Berl Lazar siedział po lewej stronie Miedwiediewa za gubernatorem Matwijenko. Po prawej siedzieli weterani, których problemy były właśnie omawiane.
Zgodnie z kremlowską etykietą, wyraźnie oznaczało to jedno: Chabad jako radykalna forma judaizmu staje się główną religią i rzeczywistą władzą, która kieruje i nadzoruje działania Kremla. Sytuację łagodziła jedynie obecność najwyższego Muftiego, co łatwo się tłumaczy niechęcią Chabadu do przedwczesnego zaognienia znanej nieufności muzułmanów w stosunku do Żydów. Dla Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i dla Rosjan, ta władza nie ma już żadnego szacunku.
Wraz z filmem o prześladowaniach Rusi w Dzień Obrońcy Ojczyzny, w przeddzień wyborów głównodowodzącego systemowym niszczeniem armii, przemysłu, nauki, kultury [13], z tłumieniem praw i swobód, oznacza to przede wszystkim nowy ucisk Rosji w celu jej ostatecznego unicestwienia.
[11] www.anvictory.org/index.php?name=newsop=printe&id=751
[12] Miejsce wypowiedzi Berla Lazara: Oxford, 2 lutego 2008.
013] Dokładnie przystaje ta wyliczanka do programu niszczenia Polski!
******************************************************************************
Ps. kilka zdjęć:

 1. stary-stach
  16 Lipiec 2011 o 11:38 | #1
  nareszcie ktoś dał temat może skończy się wreszcie przedstawianie Rosji jako wolnej od unych i jedynego ratunku bo wiadomo to to samo co usrael tylko w bardziej ciemiężycielskim wydaniu. Aktualna Rosja to to do czego uni chcą doprowadzić w UE i usraelu
 2. 16 Lipiec 2011 o 12:33 | #2
  “Stało się to już normą. Dzisiaj do naszego Centrum w Marijnoj Roszcze często przychodzą najwyżsi przywódcy Rosji, stało się to już rutyną”
  Chcialem-zgodnie z moim nawykiem -dowiedziec sie czegos wiecej o owej :”Marijoj Roszcze” ale google pokazal mi tylko jeden link do tekstu p.Pajaka.
  Wiem ,ze nic nie wiem…
  Jak to sie dzieje ,ze mowicie tyle o przebieglosci Zydow i ich bandyckich metodach a wpadacie w zachwyt nad Putinem w” jarmulce”:)
  (Mina na zdjeciu mowi wyraznie jak mu ta mycka lezy:) )
  Wychodzi na to ,ze wedlug waszej skali wartosci tylko Zydzi moga klamac aby osiagnac cel?
  A reszta,chrzescijanie to tylko tak:”Co na zdjeciu-to prawda!” ?
  A moze Putin sie naczyl troche o ich mentalnosci w czasie pracy dla KGB?
  I uzywa ich metod w walce z nimi?
  Pozwolcie ,ze posluze sie przykladem:
  O lal la..Panie Jarku!!!
  Jerzy Ulicki-Rek, 15 kwietnia, 2011 – 14:35
  “O la la …Panie Jarku…”
  by Jerzy Ulicki-Rek » 04 Jul 2010 03:29 pm
  2010.
  Jeden z polskich kosmonautow wyladowal na Ksiezycu.Sensacja oczywiscie ..kosmiczna.
  “Gowno Wybiorcze’ oplacilo bezposrednia transmisje dla telewidzow.
  Miliony ludzi oglada i slucha wrazen pierwszego POLAKA na Srebrnym Globie.
  W pewnym momencie kosmonauta,ktory opisywal dla telewidzow swoje uczucia powiedial nagle: “O la la..Panie Jarku..” a potem kontunuowal relacje z Ksiezyca jakby nigdy nic.
  Naturalnie po jego powrocie na ziemie jego-pozbawiona zwiazku z wyprawa- uwaga znalazla sie w centrum zainteresowania.
  Kosmonauta ,podczas licznych konferencji prasowych rozgladal sie bacznie po sali a potem..odmawial odpowiedzi.
  Po latach o tajemnicy zapomnieli wszyscy oprocz najbardziej upartych tropicieli tajemnic.
  Po 40 latach od powyzszych wydarzen byly kosmonauta a obecnie szanowany biznesmen w starszym wieku, spotkal sie ze studentami jednego z uniwersytetow.
  Niespodziewanie jeden ze sluchaczy przypomnial stara i zapomniana juz historie o pierwszym ladowaniu i tajemniczej uwadze jaka padla w trakcie trwania transmisji.
  Byly kosmonauta rozejrzal sie uwaznie po sali i powiedzial:
  Pytanie to padalo juz setki razy i wiele razy mialem ochote odpowiedziec.
  Tak sie jednak skladalo ,ze za kazdym razem byly na sali niewiasty wiec mowy nie bylo rzeczach nieprzystojnych…
  Dzisiaj-z tego co widze-jestesmy tylko w meskim gronie…
  Zeby wyjasnic zagadke musze sie cofnac do wczesnego dziecinstwa…
  Wtedy gdy mialem 12 lat mieszkalismy na tej samej klatce schodowej co -niezyjacy juz- Jaroslaw Kaczynski z zona.
  Ktoregos dnia gdy wracalem ze szkoly uslyszalem podniesiony glos pani Kaczynskiej dochodzacy z ich mieszkania :
  “Mam ci zrobic loda!!!? Ty wiesz kiedy ja ci zrobie loda!???Wtedy gdy ten chlopaczek spod jedynki wyladuje na Ksiezycu…”!!!!
  Stajac,po wielu, wielu latach na powierzchni Srebrnego Globu przypomnialem sobie to wydarzenie z dziecinstwa i po prostu nie moglem sie powstrzymac ….
  ___________
  Tym ,ktorych zatka z oburzenia i beda chcieli mnie pouczac co wolno a czego nie wolno ,co godne i moralne a co nie-pozwole sobie zacytowac zdanie specjalisty na temat tego co wolno a czego nie wolno…
  W tym momencie zgadzam sie calkowicie ,w 100% z jego zdaniem….
  “§ 6. Wróg wewnętrzny
  Gdyby ktoś z głębi swej duszy liberalnej powiedział, że rozumowanie podobne jest nienormalne, zapytam wówczas: jeżeli państwo posiada dwu wrogów i jeżeli w stosunku do wroga zewnętrznego wolno mu i nie jest uważane za nienormalne używanie wszelkich środków walki, jako to: nie wtajemniczać przeciwnika w plany ataków, czy obrony, napadać nań w nocy, lub przy użyciu sił przeważających, to na jakiej zasadzie można uważać za niedopuszczalne lub niemoralne używanie tych samych środków walki w stosunku do gorszego wroga, gwałcącego ustrój społeczny i pomyślność?”
  __________
  To ja mam z nimi….po rycersku? :) :):)”
  Putin tez?
  Jerzy Ulicki-Rek
  Wolna Polska zaczyna sie tutaj
 3. 16 Lipiec 2011 o 12:50 | #3
  “(Mina na zdjeciu mowi wyraznie jak mu ta mycka lezy:) )”
  “Wychodzi na to ,ze wedlug waszej skali wartosci tylko Zydzi moga klamac aby osiagnac cel?
  A reszta,chrzescijanie to tylko tak:”Co na zdjeciu-to prawda!” ?
  A moze Putin sie naczyl troche o ich mentalnosci w czasie pracy dla KGB?
  I uzywa ich metod w walce z nimi?”
  Panie Jurku, równie dobrze możemy z Kalksteina zrobić bohatera, jeśli przyjmiemy adekwatną do naszego podwórka retorykę.
  Źródła rosyjskie mówią jasno i wyraźnie, sytuacja w Rosji jest dramatyczna, a Putin nie jest żadnym bohaterem, tylko żydowskim zdrajcą. Myślę, że najwyższa pora zacząć mówić o tym jaka w Rosji rzeczywiście panuje tragedia u zwykłych ludzi, zamiast się autocenzurować, po niczym nieuzasadnionych, wyssanych z telewizora, pro-putinowskich mrzonkach.
  Staram się być realistą, zachować obiektywizm i podzielam zdanie H. Pająka. Putin jest przyjacielem żydów, a Rosjanie przejrzeli go na wylot.
 4. 16 Lipiec 2011 o 13:21 | #4
  Ps. Dodam, że niegdyś łudziłem się, iż jest inaczej. Niestety nie jest. Oznacza to tragedię dla nas wszystkich.
  Będziemy wrzucać informacje z rosyjskich źródeł.
 5. Ola Gordon
  16 Lipiec 2011 o 13:43 | #5
  Adminie, piąta linijka tekstu winno być LubaWich, dzięki i pozdr
 6. Ola Gordon
  16 Lipiec 2011 o 13:45 | #6
  p. Jerzy, prosze zajrzec tutaj, dzielnica Moskwy [11] http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Moskwy pozdr
 7. 16 Lipiec 2011 o 13:49 | #7
  A moze Putin sie czegos o nich nauczyl w czasie pracy dla KGB?
  I uzywa teraz ich wlasnych metod w walce z nimi?
  Mozliwie?
  Mozliwe..
  Tak samo jak wszystko inne.
  Jerzy
 8. 16 Lipiec 2011 o 14:27 | #8
  Dziękuję Olu, poprawione.
  Skąd Panie Jurku takie informacje, że Putin walczy z żydami? Wiem, że jego prywatne porachunki były bardzo medialne. Jednak to nie usprawiedliwia jego innych poczynań. Zarówno w trakcie jego rządów, jak i “oficjalnie” po nich, Rosja jest grabiona przez kastę żydowskich oligarchów, Rosjanie terroryzowani przez żydowską koszer-mafie, a na dodatek, na swojego następce wybrał żyda Miedwiediewa, co stanowiło w sowim czasie pożywkę dla izraelskiej prasy.
 9. Ola
  16 Lipiec 2011 o 20:33 | #9
 10. ziarnko prawdy
  16 Lipiec 2011 o 20:37 | #10
  Proponuje troche relaksu.
  Zona Bula-Komorowskiego w stroju powabnym !
  http://kurdebele.blox.pl/html/1310721,262146,169,170.html?34,1
 11. Patryk
  16 Lipiec 2011 o 22:07 | #11
  Ciekaw jestem, ską Pan Henryk zdobywa takie tajne informacje?
 12. EWE
  16 Lipiec 2011 o 22:31 | #12
  Zeby zwyciezyc z czymkolwiek lub kimkolwiek trzeba miec srodki i mozliwosci.Kto je ma we wspolczesnym swiecie? /pytanie w kontekscie artykulu powyzej oczywiscie/Zaczynam watpic. Chcialam wierzyc, ze Putin jest patriota rosyjskim, dazacym do niezaleznosci Rosji /co nie znaczy automatycznie , ze respektujacym niezaleznosc innych panstw, w tym Polski/.Niestety wyglada na to ,ze wszyscy na swiecie sa pod okupacja onych.Ci, co probuja sie podniesc lub utrzymac wzgladna niezaleznosc sa mordowani/Libia np./Albo jak na zawolanie pojawiaja sie kataklizmy/Japonia/.No coz teren sejsmiczny….Korea Pn- jakby niezalezni ale z to gina z glodu.Gdzie patrzec by dostrzec swiatelko w tunelu?Indie, Chiny, swiat arabski….Co o tym myslec, jak to wszystko widziec.Brak optymistycznych wiesci.Pozdrawiam.
 13. obserwator
  17 Lipiec 2011 o 02:14 | #13
  Przestańcie pluć na Putina.
  Polemika z artykułem na „Stop syjonizmowi”.
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/07/16/putin-marionetka-w-lapach-sekty-chabad-lubawicz-henryk-pajak/
  Henryk Pająk kłamie pisząc, że Putin jest marionetką Lubawiczerów (Chabad Lubawicz).
  Henryk Pająk, którego ogromnie ceniłem za wiele jego książek, jego ostatnią książką pt. „Ostatni transport do Katynia 10+04+2010” przeszedł na pozycję żydowskiego propagandysty.
  Już sam tytuł książki jest splugawianiem pamięci ofiar Katynia poprzez postawienie znaku równości pomiędzy mordowanymi tam w 1940 roku przez żydów z NKWD polskimi jeńcami wojennymi, a delegacją żydolandii nr 3, która zginęła w Smoleńsku.
  Przypominam…
  Polskich żołnierzy, jeńców wojennych, głównie oficerów rezerwy, wymordowano wiosną 1940. Katami Polaków była żydowska NKWD.
  http://marucha.wordpress.com/2011/01/31/szokujace-wyznanie-izraelska-gazeta-donosi-jak-zydzi-mordowali-polakow/
  Ofiary, od miesięcy trzymane w niewoli, dowożono na miejsce kaźni przymusowo i mordowano strzałem w potylicę. Nie lecieli oni na miejsce kaźni na ochotnika wygodnym samolotem.
  H. Pająk nazwywa już w tytule wycieczkę propagandową, urządzona przez miłośnika Żydów, (p)rezydenta Kaczyńskiego/Kalksteina „ostatnim transportem”. A przecież elita żydolandii nr 3 nie leciała do Smoleńska przymusowo. Obchody miały być kolejną propagandową inscenizacją „patriotyzmu” Kalksteina, oraz kolejną okazją do obwiniania Rosji i Rosjan odpowiedzialnością za Katyń – co Kalkstein i jego najbiższe otoczenie czynili przy każdej okazji. Choć Kaczyński/Kalkstein doskonale wiedział, że Polaków w Katyniu mordowali jego żydowscy pobratymcy.
  Większość pasażerów Tupulewa nie tylko nie walczyła w obronie Polski, ale czynnie brała udział w zniewalaniu Polski przez żydostwo – posłowie do knassejmu, senatorowie żydo-senatu, wojskowi dowódcy odpowiedzialni za uczestnictwo polskich żołnierzy w okupacji Afganistanu, pracownicy kancelarii żydowskiego sayana robiącego z Polski wasala Izraela.
  http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2860
  Nawet przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, będący na pokładzie, należeli do establishmentu żydolandii nr 3.
  - w dzisiejszej zniewolonej i zgnojonej Polsce wszystkie legalnie istniejące organizacje, które nie demaskują faktu zniewolenia Polski przez żydostwo, natomiast biorą udział w politycznej i medialnej fikcji, samym ich istnieniem utrzymują i wzmacniają tę właśnie fikcję „demokratycznej”, „suwerennej” i „wolnej” Polski.
  - Wszyscy obecni na pokładzie Tupulewa uwiarygadniali samą ich obecnością grabarza suwerenności, żydofila Kalksteina. Zgodzili się jako marionetki tworzyć orszak Kalksteina, aby zaplanowana przez niego polityczna inscenizacja „patriotyzmu” wypadła jak najbardziej okazale.
  Obowiązkiem Polaka było odrzucenie zaproszenia do Tupulewa – najlepiej słowami samego Kalksteina – „spieprzej dziadu”. A nie powiększanie i upiększanie orszaku żydowskiego agenta.
  Pasażerów Tupulewa nie wieziono do Smoleńska wbrew ich woli, nie walczyli też w obronie Polski – a wręcz przeciwnie. Na jakiej więc podstawie H. Pająk stawia znak równości pomiędzy ofiarami Katynia a ofiarami ze Smoleńska? Dlaczego lot Tupulewa (na polityczną inscenizację) nazywa „ostatnim transportem do Katynia”?
  Niestety nie jest to jedyne kłamstwo i propagandowe oszustwo H. Pająka.
  Prezentując tę właśnie książkę w Łodzi H. Pająk zmienił się w żydowskiego propagandystę.

  Podam konkretne przykłady. W długim wystąpieniu Pająk, niby odcinając się od żydowskiego prowokatora Macierewicza/Singera chwali jednak go za jego zaangażowanie w śledztwo smoleńskie. Nie przeszkadza Pająkowi nawet to, że Macierewicz/Singer usilnie zabiega o oddanie śledztwa smoleńskiego w łapska zbrodniczego Kongresu Dużego Usraela.
  Dlaczego nazywam Kongres Dużego Usraela zbrodniczym?
  - To tenże Kongres/knesset przeprowadził „dochodzenie” w sprawie zamachów z 11/9. I choć jest rzeczą oczywistą, że zamach przeprowadziły CIA, Mossad i Pentagon, pod kierunkiem i osłoną ekipy Busha, naszpikowanej Żydami i żydofilami z PNAC
  http://pl.wikipedia.org/wiki/PNAC
  to jednak żydo-Kongres winę za zamachy zwalił na Bin Ladena.
  - To tenże Kongres wydał zgodę na zbrodnicze agresje i okupacje, najpierw Afganistanu, a później Iraku. A wcześniej pozwolił na bombardowanie Serbii, obecnie natomiast przyzwala bombardować Libię.
  - A dla Palestyńczyków mordowanych przez Izrael nie zrobił amerykański żydo-Kongres nic!
  Tak więc Kongres Dużego Usraela zacierał ślady zbrodni z 11/9 chroniąc faktycznych zbrodniarzy-zamachowców, ponadto przyzwalał i przyzwala na zbrodnicze okupacje i bombardowania – przez co jest wspólnikiem zbodniarzy i za te zbrodnie ponosi współodpowiedzialność.
  I w łapska takiego zbrodniczego Kongresu żydowski prowokator i agitator Macierewicz/Singer chce oddać „smoleńskie śledztwo”. A Henrykowi Pająkowi to wcale nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie – chwali Macierewicza/Singera za wytrwałość.
  Podobnie zadowolony jest Pająk z tego, że żydo-”Gazeta Polska” zajmuje się śledztwem i że dzięki temu ogromnie wzrosły jej nakłady.
  Zamiast przyłączać się do żydowskiej propagandy i do żydofilskiej „partii smoleńskiej” niech Henryk Pająk odpowie na następujące pytania:
  - co zyskała Rosja i Putin na zamachu? Jakie konkretne korzyści dałoby Rosji dokonanie tegoż zamachu?
  - Dlaczego do Smoleńska leciano 10 kwietnia a nie w dniu państwowego święta ofiar Katynia – 13 kwietnia?
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Pami%C4%99ci_Ofiar_Zbrodni_Katy%C5%84skiej
  A przecież nie zdarzyło się ani razu wcześniej, aby dbały o pozory „patryjoty” Kaczyński/Kalkstein obchody świąt państwowych wypadające w dni robocze przenosił na sobotę. Czyżby w tym przypadku chodziło o uchronienie przed śmiercią Żydów, mających towarzyszyć (p)rezydentowi Kalksteinowi do Katynia? Mieli wymówkę – jest szabat, więc nie możemy lecieć.
  - Dlaczego mimo wcześniejszych sugestii ze strony rosyjskiej, aby Tupulew lądował od razu na innym lotnisku, kancelaria Kalksteina uparła się na Smoleńsk?
  - Dlaczego kancelaria Kalksteina nie skorzystała z oferty Rosjan, aby polskim pilotom towarzyszył rosyjski nawigator (znający Smoleńsk jak własną kieszeń)?
  - Dlaczego leciano na ostatnią sekundę? Msza w Katyniu miała rozpocząć się o 10 rano czasu lokalnego, choć można było ją rozpocząć o – powiedzmy – godz. 14. Dodatkowo Kalkstein spóźnił się na start, przez co pilot miał jeszcze mniej czasu na ewentualną zmianę miejsca lądowania.
  - Dlaczego mimo sugestii wieży w Smoleńsku, aby ze względu na pogarszającą się pogodę Tupulew lądował na innym lotnisku – lądowanie miało miejsce właśnie w Smoleńsku?
  Ja natomiast podpowiem Henrykowi Pająkowi, jakie korzyści miało żydostwo z katastrofy smoleńskiej:
  - grabarza suwerenności, żydofila, żydowskiego sayana dzięki temu pochowano na Wawelu, hańbiąc tym nasze narodowe sanktuarium.
  - Trwa pomnikowanie Polski kaczyzmem, mimo szkód, jakie wyrządził on Polsce.
  - Trwa wściekła nagonka na Rosję, zwłaszcza na Putina, przedstawianego jako zimny czekista z dymiącym naganem w ręku.
  - Nagłaśnianie „śledztwa” (do czego aktywnie włączył się Pająk) służy odwracaniu uwagi milionów Polaków od znacznie ważniejszych spraw. Jak na przykład od niemiłosiernego szabrowania Polski przez żydowską agenturę PO. Rola PiS polega na odwracaniu uwagi od okradania Polski poprzez nagłaśnianie „śledztwa” czy poprzez urządzanie „wojny o krzyż smoleński”. Przy czym, korzystając z nieuwagi Polaków sam PiS zgłasza po cichutku do polskiego knessejmu antypolskie ustawy, jak np. tę – pieczętującą złodziejską, szabrowniczą „prywatyzację”.
  http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=3218
  Tylko ślepy nie widzi, do czego służy żydowskiej propagandzie nagłaśnianie sprawy „śledztwa smoleńskiego”.
  Czyżby Henryk Pająk nagle stał się ślepcem?
  Najbardziej jaskrawym przykładem tego, że Pająk przeszedł na stronę żydowskiej propagandy jest jego wypowiedź w Łodzi, a dotycząca zbrodni katyńskiej.
  Ok. 17 minuty i 20 sekundy H. Pająk DWUKROTNIE stwierdził, że Katyń był zbrodnią rosyjską. Zignorował Pająk nawet przy tym wypowiedź jakiejś kobiety z sali, która stwierdziła zgodnie z prawdą, że Katyń to nie była zbrodnia „rosyjska”.

  Mimo to Henryk Pająk nie zmienił jego wypowiedzi. Oskarżając publicznie Rosjan o zbrodnię katyńską przyłączył się on w ten sposób do żydowskiej propagandy odwracającej uwagę od prawdziwych sprawców mordu w Katyniu.
  Z powyższych powodów Henryk Pająk całkowicie stracił wiarygodność w moich oczach!
  Dlatego nie wierzę w ani jedno jego słowo dotyczące także sprawy Władimira Putina. Pająk przyłączył się i w tym wypadku do żydowskiej propagandy.
  Ataki żydowskiej propagandy pod adresem Putina rozpoczęły się w momencie, gdy z Rosji musiał uciekać żydowski oligarcha Bieriezowski. Wcześniej, w czasach Jelcyna Bieriezowski był nazywany carem Rosji i faktycznie to on rządził na Kremlu. Wiecznie pijany Jelcyn był jego marionetką.
  Kolejnym powodem do ataków na Putina stało się aresztowanie przez niego innego żydowskiego oligarchy – Chodorkowskiego. O tego szabrownika Putin jest nadal jeszcze wściekle atakowany zarówno przez żydowską agenturę w Rosji, jak i przez światowe żydo-media. Putina oskarżano o mordy polityczne (Politkowska, Litwinienko) choć były to ewidentne operacje „pod obcą flagą”. Putin zaciekle zwalczany jest przez wszelkiej maści żydowskie agentury zamaskowane jako „komitety helsińskie” czy „obrońcy praw ludzkich” w Rosji i na całym świecie. Bieriezowski ciągle z Londynu szczuje i podburza przeciwko Putinowi, nawołując do jego obalenia. Putina oskarża się o łamanie przez niego praw ludzkich i obywatelskich, a także o zapędy antydemokratyczne. A wiemy przecież, co hasło „demokracja” i demokrytyzacja” oznacza w żydowskiej nowomowie. Oznacza po prostu oddanie władzy w łapska żydowskich agentów.
  Nie neguję faktu, że żydostwo w Rosji nadal ma silną pozycję. Po upadku ZSRR żydowscy oligarchowie praktycznie przejęli w Rosji władzę. Radosne szabrowanie majątku narodowego Rosji ukrócił i utrudnił właśnie Władimir Putin. Z tego powodu jest on tak bezkompromisowo przez żydo-media zwalczany. Przy czym żydowska agentura w samej Rosji, różnej maści „prawdziwi Rosjanie” (odpowiednicy polskich Kwaśniewskich, Kaczyńskich, Macierewiczów, Mazowieckich i Bartoszewskich) w celu skompromitowania Putina rozpuszczają w internecie pogłoski, że albo jest on sam żydem, albo przynajmniej żydowską marionetką.
  Nie powinniśmy zapominać o tym, że rosyjska gospodarka nie należy do silnych i najnowocześniejszych. Rosja musi nadrabiać dziesięciolecia siermiężnej gospodarki ZSRR, która dodatkowo w czasach Jelcyna prawie całkowicie się załamała. Rosja nie wytworzyła jeszcze własnej, wystarczającej na potrzeby postawienia na nogi gospodarki, technologii. Rosja nadal jest gospodarczo i technologicznie słaba i niedoinwestowana. Nie poszła też Rosja drogą „chińską”, polegającą na wpuszczenie na jej teren tysięcy zachodnich firm. Aby zbudować własną technologię i aby postawić na nogi gospodarkę Rosja jest skazana na kontakty gospodarcze z Zachodem. W przeciwnym razie poprawa gospodarki będzie zbyt powolna. A to z kolei wykorzystane będzie przez żydo-media (już zresztą jest wykorzystywane) przeciwko Putinowi – że poziom życia w Rosji podnosi się zbyt wolno.
  Pamiętajmy o wojnach na Kaukazie, o dozbrajaniu Czeczenów przez CIA (pod nadzorem „Zbiga” Brzezińskiego). Pamiętajmy o kolorowach rewolucjach wywoływanych przez żydostwo na obrzeżach Rosji. Pamiętajmy o straszeniu jej „tarczą”. Pamiętajmy o prowokacji gruzińskiej.
  Putin nie ma łatwego zadania. W spadku po Jelcynie dostał zrujnowane i piekielnie zażydzone państwo. Żydzi, mimo wypędzenia Bieriezowskiego i uwięzienia Chodorkowskiego nadal mają ogromne wpływy w Rosji. Putin nie posiada władzy absolutnej i musi się liczyć z realiami – nie jest on w stanie wypędzić z Rosji, bądź odsunąć od wpływów na gospodarkę i politykę wszystkich Żydów. Tym bardziej teraz, gdy jest tylko premierem, a nie prezydentem. Ale to dlatego właśnie trwa tak wściekła nagonka na Putina. Rozchodzi się w niej o to, aby w najbliższych wyborach prezydenckich nie mógł on powrócić na fotel prezydenta Rosji.
  Gdyby Putin faktycznie był żydowskim agentem, to czy żydo-media tak by go atakowały?
  Umieszczenie fotografii Putina w jarmułce podczas wizyty w Yad Vashem, bez przypomnienia innego, wyciszanego przez żydo-media incydentu w Izraelu jest nieuczciwe. Do Yad Vashem Putin musiał się udać, będąc w Izraelu. Taka jest „procedura”. W Polsce każdy obcy polityk udaje się na Grób Nieznanego Żołnierza. Specyfiką odwiedzin Yad Vashem jest to, że jarmułka jest tam obowiązkowa.
  Mało znany jest natomiast incydent ze „ścianą płaczu” w Jerozolimie. Odwiedziny tego miejsca są nieomal tak samo „obowiązkowe” jak odwiedziny Yad Vashem. Putin także miał ją obejrzeć.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana_P%C5%82aczu
  Jednak w tym przypadku Putin odmówił nałożenia jarmułki, co wywołało wściekłość żydostwa i do jego wizyty pod „ścianą płaczu” w żydowskiej części Jerozolimy nie doszło. Co jeszcze bardziej rozwścieczyło „gospodarzy” – Putin udał się na „przechadzkę” do arabskiej części Jerozolimy i tam – bez jarmułki – obejrzał sobie żydowską „świętość”.
  Najnowszym przykładem medialnego szczucia na Putina jest sprawa przyznania mu „nagrody kwadrygi”. Gdy Niemcy ogłosiły tę wiadomość, hasbara na całym świecie zawyła z wściekłości. Przeróżne żydo-ałtorytety głośno i chóralnie protestowały, co niektóre żydo-marionetki uhonorowane wcześniej tą nagrodą zagroziły, że ją zwrócą w ramach protestu. W telewizji widziałem wypowiadających się w Moskwie „prawdziwych” Rosjan, oburzonych o to, że „zwalczającemu demokrację” i „łamiącemu prawa ludzkie” „dyktatorowi” Niemcy chcą taką nagrodę wręczyć.
  http://fakty.interia.pl/tylko_u_nas/najlepiej_oceniane/news/niemcy-putin-jednak-nie-otrzyma-nagrody-kwadrygi,1669105,4
  Podejrzewam wręcz, że cała ta historia z domniemanym zamiarem wręczenia nagrody Putinowi i medialną nagonką na niego została od początku do kańca wyreżyserowana. Po to „wytypowano” jako laureata nłaśnie jego, aby żydo-media na całym świecie zawyły z oburzenia. Odwołanie wręczenia nagród wszystkim wytypowanym laureatom z powodu kandydatury Putina ma na celu poderwanie jego autorytetu w Rosji – zapewne w związku z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi w tym kraju. Hasbara robi wszystko, aby Putina w oczach Rosjan skompromitować.
  Przypomnę jeszcze w tym miejscu, że gdy żydowscy agenci rozpoczęli prowokację w Libii (okrzyczaną arabską „rewolucją”) izraelska gazeta podała do wiadomości „fakt” że Kaddafi jest synem żydówki i że jest blisko związany z klanem Rotszyldów. Naturalnie zamiarem tej hasbarskiej dezinformacji było poderwanie wiarygodności Kaddafiego w oczach wszystkich zwalczających syjonizm i syjonistyczną propagandę. Chodziło po prostu o to, aby nikt nie stawał w obronie Kaddafiego wobec oczywistej żydowskiej prowokacji, jaką była „rewolucja” i aby nikt nie stawał po stronie Kaddafiego wobec zbrodniczych bombardowań Libii przez żydo-NATO.
  Podobną metodę kompromitowania Putina przyjęła hasbara i żydowska agentura w Rosji.
  Stąd właśnie tylu cuchnących czosnkiem „prawdziwych Rosjan” oskarża Putina o to, że jest on żydowskim agentem.
  Smutne, wręcz przerażające dla mnie jest to, że do tej żydowskiej propagandy przyłączył się obecnie także Henryk Pająk.
  Obserwator
 14. Gość
  17 Lipiec 2011 o 02:15 | #14
  Dużo osób jest rozczarowywanych Putinem, ja też. Naprawdę, bardzo bym chciał, aby on prowadził jakaś grę z nimi, przyznam szczerze, że łudziłem się nawet, że kiedyś zrobi porządek nie tylko u siebie, ale i u nas pozamiata, ale po materiałach jakie zobaczyłem i usłyszałem zwątpiłem w to bardzo. I najważniejsze, nigdy nie przyznał jakie pochodzenie mieli mordercy z Katynia, a to by przecież znacznie poprawiło jego wizerunek w Rosji a przede wszystkim u nas, w Polsce. Oślepiło nas wszystkich kiedy pozamykał kilku żydowskich oligarchów, ale wychodzi na to, że to tylko rozgrywka o wpływy i władze między nimi.
 15. obserwator
  17 Lipiec 2011 o 10:19 | #15
 16. 17 Lipiec 2011 o 12:18 | #16
  Nim się nazwie zasłużonego człowieka “żydowskim propagandystą”, wypadałoby choć wpierw przeczytać jego książkę.
  H. Pająk nie dokonał rewizji swoich poglądów mając złe intencje, to dla mnie oczywiste.
  Dlatego sprawę trzeba drążyć i poznać do czego się dokopał.
 17. obserwator
  17 Lipiec 2011 o 14:07 | #17
  No cóż, dla mnie wystarczy tytuł, który elitę żydolandii nr 3 zalicza do “transportów katyńskich”.
  Wystarczy też mi wypowiedź, że Katyń był zbrodnią rosyjską, a nie żydowską. Wystarczy mi też nagłaśnianie “śledztwa smoleńskiego” i wychwalanie żydowskiego prowokatora Macierewicza.
  Wyraźnie zaznaczyłem, że Pająka ogromnie ceniłem. Mam jednak taką cechę, że nikogo nie traktuję jako wieczny i niepodważalny autorytet. A to, co Pająk bredził w Łodzi ostatecznie zraziło mnie do niego. Przy czym nie podważam jego zasług z przeszłości. Nadal cenię go za to co przez lata pisał. Natomiast jego ostatniej książki nie jestem w stanie nazwać inaczej, niż żydowską propagandą. O samej książce Pająk w łodzi mówił wystarczająco dużo, aby wiedzieć, co w niej jest – przynajmniej jeśli idzie o śledztwo smoleńskie. A jeśli Pająk w tej sprawie pisze brednie i uprawia żydowską propagandę – to jak mogę wierzyć, że w sprawie Putina zachował on należną ostrożność i trzeźwość umysłu.
  Jeszcze jeden ważny „puzzel” w układance „smoleńskiej”.
  Ciekawe, dlaczego członek amerykańskiego establishmentu politycznego, Caspar Weinberger już w 1998 roku „wyprorokował”, że Rosjanie (specnaz) zamorduje polski rząd i najwyższych dowódców wojskowych.
  Opisał on tę przyszłą, rzekomo rosyjską zbrodnię w książce pt. „Następna wojna światowa”.
  http://swkatowice.mojeforum.net/temat-vt9200.html?postdays=0&postorder=asc&start=0
  Dla lepszego zrozumienia przypominam, że sam H. Pająk napisał tekst o okupacji USA przez żydostwo.
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-pajak/
  Przypominam też, że Weinberger, mający żydowskie korzenie, był ważnym członkiem administracji Reagana – pełnił funkcję sekretarza obrony.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger
  Był on też zamieszany w nielegajną aferę Iran-Contras.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_Iran-Contras
  No więc uzasadnione jest pytanie, skąd Weinberger „wiedział” że Rosjanie mają zamiar w 2005/2006 roku dokonać zamachu na polskie władze i najwyższych dowódców wojskowych. Czyżby Weinberger był żydowskim prorokiem? Albo agentem specnazu, który zdradził w książce tajemnicę?
  A może po prostu był członkiem żydowskiego establishmentu okupującego USA? I wiedział, że coś takiego, taka operacja pod obcą flagą, jest w żydowskim establishmencie rozważana.
  Zmianie uległa jedynie data zamachu, nie zlikwidowano „rządu”, a gabinet (p)rezydenta i elitę polityczną żydolandii nr 3 w osobach przedstawicieli sejmu, senatu i agentur PO i PiS. Przy wyprorokowaniu zabicia „najważniejszych dowódców wojskowych” Weinbergerowi przytrafił się przysłowiowy strzał w dziesiątkę.
  Wciąż zastanawiam się, komu udało namówić się Kalkstaina do zabrania na pokład jednego samolotu „najważniejszych dowódców wojskowych”. Czyżby Kalkstein posłuchał podszeptów Putina? A może to jego zwierznicy z Izraela i USA podszepnęli mu, aby najważniejszych dowódców wojskowych – mimo katastrofy w Mirosławcu – zabrał na pokład? Chodziło naturalnie o to, aby w Smoleńsku zginęło jak najwięcej ważnych dla żydolandii nr 3 żydowskich marionetek, gdyż wtedy katastrofa gwarantowała większy szok i większe emocje wśród polactfa.
  Weinberger niechcąco zdradził jeden z elementów planu zbrodniarzy okupujących Duży USrael. W 2006 roku nie było okazji do jego realizacji. Nadarzyła się ona w 2010 roku. Plan z pewnymi modyfiacjami zrealizowano. Podejrzenie o zamach padło naturalnie natychmiast na Putina i jego FSB.
  Zbrodniarze spod znaku NWO modyfikują i zmieniają ich plany.
  W planach zamachów z 11/9 ujawnionych lata wcześniej na kartach iluminatów Pentagon miał zostać zaatakowany uderzeniem w centralny dziedziniec.
  http://grypa666.files.wordpress.com/2009/08/illuminati-cards12.jpg?w=486&h=427&h=346
  Plan ten, realizując go, odrobinę zmieniono. Zamiast potężnej bomby spuszczonej centralnie na Pentagon, rakietą zniszczono dział księgowy. A w nim akurat trwało wewnętrzne dochodzenie mające ustalić, gdzie „wyparowały” miliardy z budżetu Pentagonu. Po zamachu i zniszczeniu dokumentów dochodzenie to z konieczności umorzono.
 18. yaphoto
  17 Lipiec 2011 o 14:37 | #18
  No i co? Wyszlo na moje :) Juz od ponad roku trabie Wam Berlu Lazarze, o kremlowskim NWO i tym, ze Przyjaciol w Rosji nalezy szukac nie u Rosjan ale u Ruskich!
 19. yaphoto
 20. yaphoto
  17 Lipiec 2011 o 14:48 | #20
  http://www.oxfordchabad.org/templates/articlecco_cdo/aid/640796/jewish/Chief-Rabbi-of-Russia-Berel-Lazar.htm
  A young Russian boy
  I will tell you a small story, which took place in St Petersburg about 50 years ago. A young non-Jewish boy grew up in a very poor family. Those times, most people lived in communal apartments, which had different rooms for families and shared kitchen and living area.
  This boy had poor parents who were barely home. He was fortunate that a neighbouring family from another room in the apartment started inviting him over. The father was a professor who helped him with his homework, they babysat for him. He was a young boy. The family, who was Jewish, also invited him for the Friday night Shabbat meals. He remembers how they used to take out an old book and read from this book after the meal.
  At that time, the boy said, look how impressive these people are. They never fight with each other. There is respect between the husband and wife; a beautiful family to emulate.
  Many, many years later, the same boy grew up and became the vice-Mayor of St Petersburg. There was an issue of opening a Jewish school in St Petersburg, about 19 years ago. The vice Mayor heard that the city government was not giving permission for the school to open.
  He went over to the deputy minister of education and asked him how comes you don’t want to give permission to open the Jewish school. He said, because I am Jewish and everyone will say that it is because I am Jewish I opened the Jewish school. I thought it would be better to leave the status quo. There is no Jewish school and we will leave it how it is; it will be better for all.
  The boy, now vice-Mayor of St Petersburg, took the papers and signed the papers himself. Although he wasn’t allowed to sign because it wasn’t his department he nevertheless signed the papers. This was how the first Jewish school opened up in St Petersburg. This boy was Vladimir Vladimirovich Putin.
  Today, he has a few more days of being president of Russia, as on Sunday there are elections and it just shows how G-d pre-plans our life with us realizing.
  Fifty years, a young boy, was helped by a Jewish family and there is no question that the revival and success of Jewish life today in Russia is due to the president of Russia Mr. Putin.
 21. 17 Lipiec 2011 o 16:11 | #21
  Aparat państwa w Rosji jest totalnie zażydzony. Jest zażydzony bardziej niż w latach 20stych XX wieku. Zażydzenie postępuję wraz z kolejnymi prezydentami Federacji Rosyjskiej. I mówią to sami Rosjanie, antyżydowscy i antyglobalistyczni patrioci z Rosji. To są fakty. Myślę, że wkrótce pojawi się kilka dobrych tekstów i tłumaczeń w tym temacie. Na nich opiera się H. Pająk w swej książce, bazuje na źródłach rosyjskich. Ale nie trzeba szukać na patriotycznych rosyjskich stronach informacji o żydowskiej okupacji Rosji spod znaku Putin-Miedwiediew, jak pokazuje yaphoto, wprost chwalą się tym lubawiczerowie.
  Obserwatorze, autor przytacza niezbite fakty o żydowskich sympatiach Putina. Jak je wytłumaczysz? Jest o tym cała masa materiałów w internecie. Z tego wszystkiego wnioskuję, że o jego rządach nasi nacjonaliści nic nie wiedzą, a jedynie oszukują siebie i innych pobożnymi życzeniami. Nie można wiecznie ukrywać prawdy i udawać, że to co widzimy i czytamy jest czymś zupełnie innym i należy to tłumaczyć po swojemu, pomimo nawet tego, co mówią o “swej” władzy sami Rosjanie. A Rosjanie mówią – władza w Rosji jest antyrosyjska. Żydowska nagonka na Rosję nie oznacza, że ten kraj nie jest rządzony przez żydów, wręcz przeciwnie, żydostwo czuje się w nim tak bezkarne, że robi co mu się żywnie podoba zarówno w granicach Rosji jak i poza nimi. Analogiczna sytuacja jest z Polską. Na dobre imię Polaków również trwa nagonka w światowych żydomediach, Polska rządzona przez żydów, pozbawiona własnego zdania, opluwana jest przez żydostwo dla ich dzikiej hecy którą czerpią z poniżania zniewolonych przez siebie Gojów.
  Moim zdaniem, w obliczu żydowskiej władzy w Rosji, wyrządzamy Rosjanom krzywdę, nie widząc ich obecnej tragedii, udając, że sprawy toczą się w dobrym kierunku, gdy naród biologicznie wymiera. I sprawcą tego jest żydowski ZOG w Rosji, do którego należy także wybielany tutaj do granic absurdu Putin. To już zostało udowodnione, tylko trzeba zdjąć klapki z oczów i przestać być ignorantem. Fakty, liczą się fakty. Myślę, że jakiekolwiek tłumaczenie putinowskich przyjaźni z żydami wypadają (i wypadną) przy nich blado.
 22. Łysoju
  17 Lipiec 2011 o 17:13 | #22
  Pejsate już od dawna robią wszystko żeby słowianie sami się pozabijali. Cała akcja Smoleńska miała na celu między innymi rozbudzenie po raz kolejny nienawiści Polaków do Rosjan. Co do różnych działań “antypolskich” Putina to odbieram je bardziej jako działania przeciwko okupantom Polski a nie konkretnie przeciwko Polakom.
 23. Heh!
  17 Lipiec 2011 o 19:06 | #23
  Niektórzy są naprawdę oderwani od rzeczywistości.
  Rosja wolna od żydów, wolna od NWO, wolność aż od niej bije. :)
  W Rosji żydzi pojawili się wcześniej niż w Polsce, w Rosji żydzi ustawili się na rewolucji październikowej i opanowali cały kraj w większym stopniu niż w Polsce. Sprytni są i przebiegli, opanowali Rosję w każdej dziedzinie. Tzn, nawet udało im się niemal całkowicie zlaicyzować społeczeństwo a prawosławny kościół sprowadzić do roli sługi. A to wszystko udało im się już kilka dekad temu.
  I ktoś jeszcze śmie uważać, że podczas pierestrojki i upadku układu warszawowskiego Rosja jakimś cudownym sposobem wyzwoliła się ze zniewolenia, a żydzi siedzą tylko na zachodzie w NY, Londynie i u nas na Wiejskiej? Że niby Rosja jest wolna od żydów, gdzie wszyscy oligarchowie są bezpośrednio żydami, albo mają żydowskie żony, gdzie kraj został rozgrabiony jeszcze sprawniej i szybciej niż miało to miejsce w Polsce? Że niby tam jest ratunek?
  Wam się ubzdurało, że żydzi to tylko USA, UK i Izrael a ich jedyne metody wyzysku to lichwa…
  A prawda jest taka że żydzi mimo wszystko najbardziej lubią kraje socjalistyczne, bo tam ich władza jest jawna, sprawna i całkowita. Tam nie potrzebują banków, monet itp, bo mają władzę całkowitą, bezpośrednio. System socjalistyczno-komunistyczny to jest zwykła kopia żydowskich kahałów.
  Kolejne pytanie to, czy widzieliście w Rosji wieszanie komunistów, dawnych żydowskich czerwonych komuchów? Ktoś kogoś sądził? W Polsce niekt nikogo nie wieszał a obecnie niektórzy im dziękują a w Rosji jest jeszcze gorzej w tym temacie.
  Tam oni do tej pory są bohaterami. Żydzi i ich współpracownicy są bohaterami narodowymi.
  Żydzi posiedli większość majątku Rosyjskiego na własność, zarówno za ZSRR jak i obecnie. Żydzi kreowali prawo kiedyś, mieli 10 lat pierestrojki na przygotowanie sobie miejsca w nowej rzeczywistości i świetnie ten czas wykorzystali.
  Kiedyś Polacy uciekali przed żydokomuną na cywilizowany i wolny zachód, obecnie z zażydzonego zachodu chcą uciekać na wolny wschód, do bohaterów Władka i Dymitra.
  Nie zapominajmy że ani żydzi, ani masoni, nikt nie ma całkowej władzy nad stosunkami międzynarodowymi. Gdyby mieli, już dawno byśmy byli w kajdanach i żyli w jednym globalnym państwie. Polska może być samodzielna i wolna zarówno od Rosji, jak i od USA, Izraela, UE czy Chin. Trzeba tylko szukać samodzielności i wykorzystywać wszystkie nadarzające się okazje ku temu.
 24. a@A
  17 Lipiec 2011 o 19:07 | #24
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/05/12/czy-mozliwym-jest-uczciwe-partnerstwo-czlowieka-bogatego-z-biednym/
  CYTAT:
  POLAK
  23 Maj 2011
  Jeszcze tylko to pytanie i juz bedziemy w domu :
  Czy dr.Pawel Zieminski jest Polakiem pochodzenia zydowskiego ?
  Prosze o jasna i sprecyzowana odpowiedz,to bardzo wazne dla PATRIOTOW POLSKICH.
  Starczy nam sztafet i zmian paleczek w polskiej polityce narodowej.
  … a ja mam pytanie czy “obserwator”, a moze – obsrajwator, to ta sama osoba o ktorej pisze “POLAK”. Bo juz jeden z ich strony oskarzal Pana Pajaka o prace w wojsku. Prosze ostroznie podchodzic do tego typu osobnikow, ktorzy przepuszczaja co jakis czas atak na Pana Pajaka, a to wojsko, a to:
  cytuje:
  …”No cóż, dla mnie wystarczy tytuł, który elitę żydolandii nr 3 zalicza do „transportów katyńskich”.
  Wystarczy też mi wypowiedź, że Katyń był zbrodnią rosyjską, a nie żydowską. Wystarczy mi też nagłaśnianie „śledztwa smoleńskiego” i wychwalanie żydowskiego prowokatora Macierewicza.”…
  ….obsrajwatorze, napisz cos takiego, azeby bylo lepsze od tej ksiazki, bo w tych wpisach kompromitujesz sie, a takze ta organizacje do ktorej nalezysz. Zarzuty powyzsze nie pokrywaja sie z prawda, to moze tylko wymyslec typowy niszczyciel-obsrajwator, tak jak ta osoba o wojsku.
 25. obserwator
  17 Lipiec 2011 o 19:52 | #25
  No cóż, najtrudniej jest z zewnątrz ocenić po deklaracjach, kto jest w Rosji rzeczywiście antyglobalistycznym patriotą. Uważany za nacjonalistę i populistę Żyrinowski w rzeczywistości nazywa się Ejdelstejn. Niejeden żyd z obciętymi pejsami podaje sią za “prawdziwego” Rosjanina i za patriotę.
  Problemem dla Rosjan jest to, że żydowska pajęczyna jest wpływowa i potężna. Do tego stopnia, że nawet rządzący polityk jest wobec nich prawie bezsilny.
  Dla mnie istotnych w sprawie Putina jest kilka oczywistych faktów. Od lat przy różnych okazjach urządzana jest na niego nagonka w światowych żydo-mediach. Naturalnie celem jej jest doprowadzenie do spadku popularności Putina. Na szczęście wszystkie te kampanie przeciwko niemu jak do tej pory nie przyniosły efektów i Putin w Rosji nadal jest popularny.
  Nawet Smoleńsk stał się pretekstem do wściekłej nagonki na niego. W Polsce głównym kundlem ujadającym na Putina jest żydowska szumowina Macierewicz.
  I tutaj rodzi się pytanie – jeśli Putin jest rzeczywiście marionetką lubawiczerów – dlaczego nie rozkażą oni żydowi Macierewiczowi, aby zamknął pysk i nie szczuł na ich człowieka?
  Dalej – gdyby Putin był ich marionetką, to dlaczego Chodorkowski nadal siedzie w obozie, a Bieriezowski przebywa na banicji w Londynie.
  Dlaczego też lubawiczerzy w USA nie chwalą się otwarcie, iż Obambo to ich marionetka. A przecież tak w rzeczywistości jest. I tutaj jest właśnie wyjaśnienie problemu – marionetkę żydostwa – Obambę – żydostwo przedstawia jako “niezależnego” polityka. A lubawiczerowie, widząc, że dotychczasowa nagonka w żydo-mediach nie przyniosła efektów i popularność Putina nie spada, zaczęli sami go “demaskować” jako ich marionetkę.
  Tylko, gdyby Putin był ich marionetką, to czy żydki lubawiczerowie publicznie by się do tego przyznawali? Przecież wiedzą, że to może zaszkodzić popularności Putina, może go skompromitować w oczach Rosjan, którzy wtedy wybiorą sobie innego polityka – prawdziwego Rosjanina i patriotę.
  Tak więc to wszystko nie trzyma się kupy.
  No i dlaczego, skoro Putin jest ich marionetką, Rosja nie jest jeszcze w NATO, w Unii i nie pomaga w bombardowaniu Iraku. Zamiast tego Mossad musi robić kolejne zamachy na samoloty z naukowcami rosyjskimi, pomagającymi Iranowi w programie nuklearnym.
  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=8878
  A przecież, gdyby Putin był agentem lubawiczerów, to Rosja już dawno przestałaby pomagać Iranowi w energetyce atomowej.
  A zresztą, jeśli Putin to ich człowiek, to jest po ptokach. Wymordują 90% ludzkości, resztę zachipują, a to pisanie na blogach i słowna walka z żydostwem jest dziecinadą i pobożnym życzeniem, że jeszcze da się zbrodniarzy pokonać.
 26. obserwator
  17 Lipiec 2011 o 20:13 | #26
  do a@A
  Kultury pewnie w kibucu ciebie uczyli.
  Jest to zresztą cechą żydostwa, że nigdy nie podejmują żydki rzeczowej dyskusji. Ich specjalnością są wyzwiska, obrażanie, insynuacje.
 27. 17 Lipiec 2011 o 20:53 | #27
  To, że żydomedia nie pisały w samych superlatywach o Putinie nie jest żadnym dowodem na jego “antyżydowskość”. Weźmy za przykład Kalksteina z naszego podwórka. POmimo jego jawnej żydowskiej zdrady prasa mu nie sprzyjała, żyd Geremek grzmiał na forum Europy o rzekomej dyktaturze w Polsce, niemiecki brukowiec przedstawiał Kalkstainów jako kartofle, włoska prasa ostrzegała przed “polskim antysemityzmem” itd itp. Wątpię aby Putin choć w połowie doznał takiej nagonki, jak ich wierny sługa żyd Kalkstein – z wiadomym finałem.
  Ich teatrzyk, ich porachunki, ich szopka, ale nasz matrix.
  I jak mówię, wojna z kilkoma żydowskimi oligarchami wewnątrz rosyjskojęzycznego apartheidu nie robi na mnie żadnego wrażenia, ponieważ ich setki mają się świetnie i bez przeszkód grabią kraj. Lubawiczerowie wcale nie starają się w nic wrobić Putina, on się po prostu nimi otacza i błądzi za nimi po synagogach, wygłaszając płomienne mowy:

  A co do NATO, widać przeznaczyli dla Rosji inną rolę, najwidoczniej jest skazana na bycie sztuczną przeciwwagą wobec zjudaizowanego Zachodu. To jest własnie niepokojące i napawa przerażeniem. Świat jest kontrolowany przez psychopatów, którzy kontrolują Europę, kontrolują USA, kontrolują Rosję, kontrolują cały świat, rozdają dzisiaj karty i marzą o mającym mieć w niedalekiej przyszłości globalnym holokauście na Gojach. Jesteśmy w czarnej dupie, jak to się powiada.
 28. stary-stach
  17 Lipiec 2011 o 21:13 | #28
  odezwali się hasbarczycy dla których putin to Bóg. Putin (czy jakie tam nazwisko nosi) gorzej przysłużył sie dla Rosji niż Kalkstein dla Polski i to tyle w temacie a ci pseudopatrioci od lubawiczów co udają wrogów sorosa to powinni się wstydzić a nie szkalować pana H.Pająka
 29. stary-stach
  17 Lipiec 2011 o 21:19 | #29
  dziwne jak na pseudonarodowych blogach wychwala sie Ksieśtwo Moskiewskie (bo tzw Rosja to przekształcenie tegoż właśnie- a nie księstw ruskich -bo było ich wiele) To jakieś harce płatnych dywersyfikatorów. Rzygać sie chce .
 30. stary-stach
  17 Lipiec 2011 o 21:21 | #30
  Najgorsza okupacja unych jest w Ks.. Moskiewskim nigdzie tyle żydom nie udało się zgarnąć dla siebie nawet u nas mniej zagarneli
 31. 17 Lipiec 2011 o 23:36 | #31
  Obserwator,
  Czy nie wystarcza Tobie udokumentowany material historyczny dotyczacy kolaboracji Putina z zydostwem jaki dosc dawno zamiescilem na Polskim Forum Narodowym E.Maciejczyka, a takze na forum PROPOLONIA oraz nie tak dawno na forum WPS ?
  Pomijam wielokrotne zamieszczanie podobnego materialu na forum “kocura” Maruchy, ktory usuwal informacje kompromitujace Putina, podobnie jak usuwal informacje kompromitujace pseudo narodowcow, jak: B.Kowalskiego i M.Eckardta – sezonowych politykow, przeskakujacych z jednej partii do drugiej dla ponownego zaistnienia.
  Na przedstawione przeze mnie dowody rzeczowe milczeli wszyscy zwolennicy czerwonego KGB-isty W.Putina, wlacznie z Toba.
  H.Pajak mial przynajmniej cywilna odwage powiedziec, ze pomylil sie co do Putina i przeprosil publiczne swoich zwolennikow…. i ja czekalem na ten moment, poniewaz mam do niego szacunek za jego wielki wklad w odklamywanie historii, a przede wszystkim mam szacunek do prawdy historycznej, ktora sama sie obroni.
  Kiedy L.Kaczynski podpisal Traktat Lizbonski 10 pazdziernika 2009r (akt ROZBIORU POLSKI i ZDRADA STANU) napisalem temat: “Smierc zdrajcy L.Kaczynskiemu” – patrz strona:
  http://forum.suwerennosc.com/viewforum.php?f=35
  poniewaz ten polskojezyczy ZYD na to zasluzyl, a katastrofa w Smolensku 10 kwietnia 2010r zamknela rozdzial wrogiej dzialalnosci zydowskich karlow Kaczynskich i zydowskiej partii PiS – kolej teraz na katastrofe ZYDOW z PO.
  Z polskiego punktu widzenia jest o kilkudziesieciu zydow mniej, ktorzy mieli negatywny wplyw na wydarzenia i sytuacje w Polsce, chociaz sam proces wyjasniania przyczyn katastrofy byl celowo utrudniany przez przeciwnikow politycznych Kaczynskich w Polsce oraz przez strone sowiecka, reprezentowana przez Putina i Miedwiediewa – do dzisiaj nie zostal zwrocony Polsce tzw. “flight recorder” (rejestrator lotu) zwany popularnie “czarna skrzynka”, a ja sie pytam: A jakim prawem zostal zatrzymany w ZSRR”bis” (doslownie) ?
  I to jest typowy przyklad sytuacji jaka nadal panuje po rozpadzie ZSRR w 1991r, w ktorym nadal rzadza TAJNE SLUZBY dawnego KGB, przemianowane na FSB.
  Zastanowcie sie wszyscy zwolennicy zydowskiego kolaboranta W.Putina i tzw. “Rosji” (nazwa uzywana przez tychze zwolennikow w celach propagandowych i dla oglupienia Polakow) i dodam jeszcze, ze takze zwolennikow komunistow: Gomulki i Gierka, w jakie g*wno ponownie wpychacie Polske i Polakow.
  Podejrzewam, ze jestescie gotowi wylizac d*pe Putinowi, tak jak przed wami lizali d*pe tacy pseudo-patrioci jak wy Katarzynie II.
  Wam kury szczac prowadzac, a nie polityka sie zajmowac – trafna maksyma J.Pilsudskiego, pomimo, ze agent i zdrajca polskich interesow narodowych.
  Toronto, Kanada
 32. obserwator
  17 Lipiec 2011 o 23:53 | #32
  No cóż – Kalksteina jedne żydo-media wyśmiewały, inne, PiS-owskie żydomedia broniły i gloryfikowały. A Putina atakowały wszystkie światowe żydo-media.
  Pozbawione początku oraz bez końcówki wypowiedzi Putina są w moich oczach manipulacją.

  Synagogę odwiedził on z okazji wizyty najpotężniejszego polityka na świecie. Premier Izraela rządzi całym żydo-zachodem. Putin wie, że w każdym momencie Rosję zalać może terroryzm czeczeński, może zostać zaatakowana i być niszczona HAARP-em.
  Zresztą, wszystko, o czym dyskutujemy, jest czysto hipotetyczne, bo nie wiemy, i chyba nie będziemy nigdy wiedzieć, jak z Putinem jest w rzeczywistości.
  Dokąd jednak jest on ciągle szarpany przez światową hasbarę, nie mam zamiaru przyłączać się do tego żydowskiego chóru. Chyba, że przałączy się on do zbliżającego się ataku na Iran. Wtedy będzie dla mnie jednoznaczne, że jest on żydowskim agentem.
  Moja krytyka H. Pająka w sprawie jego wypowiedzi o Putinie jest nie do rozstrzygnięcia – nie jesteśmy w stanie ustalić ze stuprocentową pewnością, kto ma rację.
  Natomiast moją krytykę (a nie szkalowanie) H. Pająka w sprawie jego wypowiedzi o tym, że Katyń to zbrodnia rosyjska (choć on wie, że to zbrodnia żydowska), jak i jego poparcie i wychwalanie dla żydowskiego agitatora Macierewicza podtrzymuję w pełnej rozciągłości.
  Także tytuł jego książki, która propagandową, polityczną wycieczkę żydowskiego agenta Kalksteina (i jego usłużnego orszaku – elity żydolandii nr 3) przyrównuje do transportów katyńskich uważam za robienie z grabarza suwerenności męczennika za sprawę polską.
  W tym wypadku to co ostatnio robi i mówi H. Pająk nazywam otwarcie uprawianiem żydowskiej propagandy. Bo to żydostwo gloryfikuje Kalksteina i to żydostwo zbrodnie żydowskiej NKWD zwala na Rosjan. W czym pomaga im ostatnio H. Pająk.
  Do starego-stacha…
  Rosja przynajmniej teoretycznie jest jeszcze suwerennym państwem. Polska jest niesuwerennym żydowskim barakiem unijnym. Cała gospodarka polska jest już w łapskach żydostwa. Przejmowane są kamienice, a w najbliższym czasie przyjdzie kolej na szpitale, lasy i ziemię. Tak więc “księstwo moskiewskie” nie jest bardziej niż Polska “zagarnięte” przez żydostwo. No i ich wojsko nie pomaga w żydo-okupacjach Iraku czy Afganistanu. Polskie wojsko w Iraku było, w Afganistanie jest nadal. Czyli pomagamy żydom podbijać i zniewalać świat. Rosjanie tego jeszcze nie muszą robić.
 33. 17 Lipiec 2011 o 23:57 | #33
  16 Lipiec 2011 o 13:49 | #7
  Cytat:
  A moze Putin sie czegos o nich nauczyl w czasie pracy dla KGB?
  I uzywa teraz ich wlasnych metod w walce z nimi?
  Mozliwie?
  Mozliwe..
  Tak samo jak wszystko inne.
  Jerzy
  Toronto odpowiada:
  Teoretycznie: TAK.
  Praktycznie: NIE, poniewaz Putin strzela we wlasna stope i dziala na szkode kraju i narodu rosyjskiego.
  Moral:
  Zejdz z oblokow na ziemie.
 34. 18 Lipiec 2011 o 00:17 | #34
  Nie tylko do “Obserwatora”…
  (Informacja z forum WPS)
  3 Lipiec 2011
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/06/27/o-polityke-propolska/
  Tzw. „Rosja” (czytaj: ZSRR”bis”) nie rzadza Rosjanie.
  Prezydentem jest ZYD D.Miedwiediew (Serafim).
  Premierem jest byly komunista i oficer KGB W.Putin, ktorego ojciec byl w NKWD, a dziadek byl kucharzem Lenina i Stalina, ktory:
  - w 2000r wlaczyl „zielone swiatlo” na osiedlanie sie zydow w ZSRR”bis” (Walesa wlaczyl „zielone swiatlo” dla zydow w 1990r),
  - opiera swoje rzady na dawnych komunistycznych spec sluzbach KGB (przemianowane na FSB),
  - wybudowal popiersie dla zyda Andropowa (szefa KGB), jako wzor dla innych,
  - przeznaczyl miesieczna pensje na budowe”muzeum zydowskiego”,
  - odznaczyl zlotym metalem rabina Pewznera za rozbudowe judaizmu w St.Petersburgu,
  - zapalal menore w moskiewkiej synagodze,
  - zezwolil na wystawienie menory przed Kremlem,
  - bral udzial w imprezach organizowanych przez ortodoksyjnych zydow z Chabad-Lubawicz, ktorzy nauczaja, ze goje (zwierzeta) maja sluzyc zydom i ze gojow trzeba zabijac,
  - ustanowil rocznice zbrodni na Polakach w 1612r swietem narodowym „Rosji” (czytaj: ZSRR”bis”),
  - wstrzymal ujawnienie faktow dotyczacych Zbrodni Katynskiej z 1940r,
  - zaklamywal wydarzenia historyczne II wojny swiatowej i napasc ZSRR na Polske,
  - jest odpowiedzialny za zbrodnie na plk Litwinience i organizowanie prowokacyjnych zamachow terrorystycznych przez KGB,
  - jest zamieszany w korupcje w urzedzie miejskim St.Petersburga,
  - wspolpracuje z „Jew.S.A.” w zwalczaniu „terroryzmu”,
  - toleruje korupcje i uklady mafijne w ZSRR”bis” z udzialem dawnych spec sluzb,
  - oklamuje wyborcow.
  Dlaczego „polscy patrioci” (???) nie podaja faktow o przywodcach ZSRR”bis” tylko milcza jak zakleci i wprowadzaja Polakow w maliny ?
  Toronto, Kanada
 35. MatkaPolka
  18 Lipiec 2011 o 03:11 | #35
  Nie zgadzam się z Obserwatorem, że H. Pająk dołączył do hasbary
  Sprawa Smoleńska i Katynia . Smoleńsk, zamach w Smoleńsku, może być widziany, jako kontynuacja celowego zaprogramowanej kłótni publicznej PO i PiS u dla odciągnięcia uwagi opinii publicznej od spraw największej wagi.
  Proszę mnie źle nie zrozumieć nie jestem za PiS em tym bardziej za PO.
  Dla wyjaśnienia
  Kto strzelał w Katyniu? Żydowskie NKWD. Żaden z oprawców nie był Rosjaninem
  KATYŃ – KTO STRZELAL ?? Kto mordował Polaków?
  W lipcu 1971r. Prasa zachodnia, szeroko rozpisywała się o wyznaniach polskiego żyda z Izraela niejakiego Abrahama Vidro. Abraham Vidro wyznał, że :
  1,Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli:
  •Raichman • Mierkułow •Urbanowicz
  2. Kierownikami masowych egzekucji byli członkowie mińskiego komisariatu GPU:
  • Lew Rybak •Chaim Finberg •Abraham Borisowicz
  3. Zbrodnię wykonali:
  •Bogdan Zaharewicz •Kobulow •Begman •Elman •Estrin •Abram Borysowicz •Krongauz •Lejbkind J.Raichman •Abakumow •Milstein (transport) •Sierow •Lew Rybak
  •Chaim Finberg •major Joshua Sorokin •kapitan Aleksander Suslow•kapitan Samyun Tichonow
  Żadna z wyżej wymienionych osób nie była Rosjaninem! Zbrodni dokonało żydowskie NKWD
  Janusz Rozwada w książce Katyn, Paryż 1960 nie dał się zaszczepić i udało mu się zbiec.
  Podaje ze kierownikiem pociągu przewożących więźniów z Kozielska był Bolesław Bierut
  Późniejszy prezydent Polski ( wyrzucić z Powązek)
  Albin Siwak w książce „Bez strachu” podaje , że oficerów polskich żydowskiego pochodzenia odłączano od reszty i zabierano im dokumenty, wkładano te dokumenty(Żydów) zamordowanym Polakom, a Żydom oddawano dokumenty pomordowanych Polaków. Dlatego taki Wajda może udawać , że jego ojciec zginął w Katyniu.
  Około 2,000 Żydów, którzy przeżyli w ten sposób Katyń, stanowiło później trzon Armii Andersa, niemieckiego Żyda, zdezerterowalo w Palestynie , aby tworzyć wojsko Izraelski, organizacje terrorystyczne itd.
  Sprawa Smoleńska jest jednak wyjątkowa. POLSKĄ RZĄDZA DWA GANGI ŻYDOWSKI I WALCZĄ O TERYTORIUM.
  W Magdalence przy Okrągłym Stole Żydzi Wojskowi (Informacja Wojskowa i UB SB) dopuścili do władzy Żydów Cywilnych z KOR , przez siebie mianowanej Opozycji Demokratycznej. My wam dajemy Władzę Polityczną, a sami przejmujemy Gospodarkę i Bankowość. I tak zaczęła się Transformacja ustrojowa. Nowe pokolenie, postalinowska młodzież z Centralnego Komitetu Żydów Polsce czy tez pod zmieniona nazwą Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce, dorwała się do władzy.
  Żyd nie ma myślenia państwowego, narodowego, społecznego. Jeśli w ogóle mówimy o jakiejs lojalności grupowej, to lojalność w stosunku do organizacji przestępczej, ktorej jest członkiem.
  Bo żydostwo w całości to Przestępczość Zorganizowana, a indywidualnie to mentalność przestępcza.
  Żadna rasa , żadne wyznanie (religia), żaden naród, żadni semici….(Żydowskie Podmianki)
  Rasa. Czarny rabin i biały rabin; czy to ta sama rasa?
  Talmud a Dekalog Mojżesza. Talmud a Biblia. Czy to w ogóle religia? Nawet w czasach Chrystusa plemiona Izraelskie ( Chrześcijanie) zachowywały czystość rasową. Tymczasem potomkowie biblijnego Ezawa (Żydzi) byli mieszanka rasową i wyznawały Baala i Isztar. Nie miały nic wspólnego z biblijnym Abrahamem. Krążymy wokół pomylonej tożsamość Ezawa i Jakuba narzuconej aż tak dawno od czasow
  Chazarzy – mieszanka Hunów, Słowian i Turków. Polski Żyd to Polak, Niemiecki Żyd to Niemiec, Hinduski Żyd to Hindus, Somalijski Żyd to murzyn, Arabski Żyd to Arab. Etnicznymi Żydami, mieszkańcami biblijnej Judei są Palestyńczycy wyznawcy Mahometa. Tzw. żydowski general Ben Gurion był wyznawcą buddyzmu. A gdzie w tej wyliczance podziali się semici? Jacy semici?
  Jaki naród? Naród to lud zamieszkujący lub wywodzący się z danego obszaru geograficznego
  Przecież nie było żadnego wygnania tzw. Zydow; patrz Szlomo Sand dla dziennika Haaretz
  Kiedy i Jak Wymyślono Żydów?
  http://polskawalczaca.com/viewtopic.php?t=4813
  Żydostwo w całości jest fikcja. To system kompletnego fałszu i zakłamania.
  Otóż na oczach na oczach całego świata dokonano zamachu na Głowę Państwa i opozycję polityczną.
  Nie chodzi o konkretne osoby i nazwiska, partie polityczne, afiliacje żydowskie lub ich brak, strategiczne interesy sił USA Israel czy Rosja Niemcy.
  Chodzi o zamach na instytucje życia publicznego – zamach na urzędy, jakie ofiary zamachu piastowały.
  I DLATEGO UWAŻAM, ZE SPRAWA WYJASNIENIA SMOLEŃSKA JEST WAŻNA.
  OBNAŻY Z CALĄ WYRAZISTOSCIĄ FAŁSZ ŻYDOWSKIEJ DEMOKRACJI.
  TRZEBA GŁOŚNO POWIEDZIEĆ – KRÓL JEST NAGI
  H. Pajak poświęca w znacznej mierze przygotowania do zamachu ze strony tzw. władz polskich kancelarii premiera i okolic.
  Ponad połowę książki poświęca sytuacji w Rosji i opanowanie Rosji przez Przestępczość Zorganizowaną, czyli mafie tzw. żydowską. Bo to najlepsza definicja Żyda.
  Żyd nie ma instynktu państwowego. Rewolucja, zamieszanie, wojny reformy, dezorganizacja – Żyd czuje się w gównie jak ryba w wodzie.
  Najlepszym przykładem państwo Israel. Tam nic tylko morderstwo, zabijanie zamieszanie, pranie brudnych pieniędzy i rabunek kasy z całego świata – jaskinia zbójecka.
  Kręcimy się dookoła Pobożnych Życzeń. Chcielibyśmy, aby Putin był rosyjskim narodowcem i zrobił porządek z Żydami. Aby mieć opcje Panslawizmu, jako alternatywy dla Lucyferycznej, masońskiej, żydowskiej Unii Europejskiej.
  A tymczasem niespodzianka. Putin jest Tzw. Żydem i jest opanowany przez Berle Lazara, rabina z sekty Chabad Lubawicz, mafiozo ukrywającemu się po płaszczykiem sekty religijnej. Przynajmniej tak Putinowi wmówiono.
  To charakterystyczne dla tzw. żydostwa; tak ma być co sobie wymyślą. Fakt Prasowy Geremka.
  Można jedynie zaapelować do i mieć nadzieje, że Putin otrząśnie się z demonicznego wpływy tego uzurpatora, i do głosu dojdzie świadomość bycia przywódcą CZEGOŚ O WIELE WIĘKSZEGO niż to, co reprezentuje uzurpator i hochsztapler tzw. Żyd Berle Lazar.
  Żydzi nie maja tożsamości. Żyd to mentalność przestępcza. Żyd to osobowość schizofreniczna.
  Żydzi niby są, ale ich nie ma. I take stwierdzenie byc moze najlepiej charakteryzuje żydostwo.
  Warto zapytać się Żyda ; Czy to zaszczyt czy to wstyd być Żydem?
  Jeśli zaszczyt to, dlaczego ukrywają, że są Żydami?
  A jeśli wstyd to nic dziwnego, że to ukrywają. i to najlepszy dowód, że wszystkie wszystkie glosy krytyczne
  Słowiańszczyzna – Rosja, Polska, Białoruś , Ukraina, jest znacznie większa i potężniejsza niż te gówno, które przyczepiło się do okrętu i krzyczy „PŁYNIEMY”.
  Żydowskie pochodzenie Putina jest fikcją na tyle, na ile cale tzw. żydostwo jest fikcją i uzurpacją. Putin może pozostać marionetką i popychadłem w rekach rabina, a może być wielkim przywódcą, carem Wielkiego Imperium, przed którym cały świat klęka na kolana.
  Czy dojdzie do głosu słowiańska tożsamość Putina, czy tez żydowskie brak tożsamości, uzurpacja i manipulacja amerykańskich Lubawiczów? Jeśli Putin otrząśnie się z wpływy tej hipnozy, to finał dla Berle Lazara może okazać się tragiczny i bolesny.
  Ale na dzień dzisiejszy Putin jest marionetką w rekach Żydów i City of London. Niszczy swój naród, a tak naprawdę samego siebie i swoją tożsamość. Żydzi mają mentalność mitologicznego króla Midasa, czego nie dotkna zmienia się w złoto.
  A pytanie do Putina: Ile sztab złota można zeżreć na raz ? Czy to jest to , co Putin lubi?
  Można być bardzo bogatym i a jednocześnie dbać o swój naród .
  Można zapytać Putina: Czy czuje się nacjonalistą żydowskim czy rosyjskim?
  Być może te konteksty nigdy nie dotarly do swiadomości Putina. Może warto przetłumaczyć na rosyjski, angielski, niemiecki i wkleic na stronę Prawda
  Na dzień dzisiejszy Putin jest popychadłem i marionetka w rekach Lubawiczów
  Trochę faktów. A z faktami się nie dyskutuje.
  http://marucha.wordpress.com/2011/04/28/putin-nostalgicznie-o-kgb/#comment-89916
  Rosja Putina i Miedwiediewa
  1 miejsce w świecie w bezwzględnym ubytku ludności.
  1 miejsce w świecie w liczbie samobójstw wśród ludzi starszych.
  1 miejsce w świecie w liczbie rozwodów i ilości dzieci pozamałżeńskich.
  1 miejsce w świecie w liczbie dzieci porzuconych przez rodziców.
  1 miejsce w świecie w liczbie samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
  1 miejsce w świecie w liczbie zgonów z powodu chorób układu sercowo-na-czyniowego.
  1 miejsce w świecie w liczbie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
  1 miejsce w świecie pod względem handlu ludźmi.
  1 miejsce w świecie w liczbie aborcji i śmiertelności matek.
  1 miejsce w świecie pod względem zużycia heroiny (21% produkcji świato-wej).
  1 miejsce w świecie pod względem sprzedaży wódki.
  1 miejsce w świecie pod względem spożycia alkoholu i produktów alkoholo-wych.
  1 miejsce w świecie pod względem tempa wzrostu palenia papierosów.
  1 miejsce w świecie w liczbie dzieci palących papierosy.
  1 miejsce w świecie pod względem wzrostu tempa zakażenia HIV
  1 miejsce w świecie w liczbie wypadków lotniczych (13-krotna średnia kra-jowa).
  1 miejsce w świecie w liczbie miliarderów, którzy są ścigani przez organy ści-gania.
  1 miejsce w świecie w liczbie wypadków drogowych.
  1 miejsce w świecie w liczbie importowanych samochodów chińskich.
  1 miejsce w świecie pod względem wielkości importu australijskiego mięsa kangurzego.
  1 miejsce w świecie pod względem wielkości eksportu nieoszlifowanych dia-mentów.
  1 miejsce w świecie pod względem udokumentowanych złóż srebra.
  2 miejsce w świecie pod względem udokumentowanych złóż złota.
  2 miejsce w świecie pod względem udokumentowanych złóż platyny.
  1 miejsce w świecie pod względem wielkości eksportu platyny.
  2 miejsce w świecie pod względem wielkości biurokracji.
  2 miejsce w świecie pod względem ilości miliarderów (po USA).
  2 miejsce w świecie pod względem ilości samobójstw (po Litwie).
  2 miejsce w świecie pod względem liczby morderstw na jednego mieszkańca (po Kolumbii).
  2 miejsce w świecie pod względem wielkości eksportu broni.
  2 miejsce w świecie pod względem sprzedaży fałszywych leków (po Chi-nach).
  2 miejsce w świecie pod względem produkcji pornograficznej.
  2 miejsce w świecie pod względem ilości dzieci adoptowanych przez Amery-kanów.
  2 miejsce w świecie pod względem ilości emigrantów.
  2 miejsce w świecie pod względem liczby więźniów na 1 000 mieszkańców (po USA).
  2 miejsce w świecie pod względem liczby osób ubiegających się o azyl na Za-chodzie (po Serbii).
  2 miejsce w świecie na liście krajów z największą liczbą broni strzeleckiej.
  2 miejsce w świecie pod względem liczby dziennikarzy zamordowanych w ciągu ostatnich 10-ciu latach (po Iraku).
  2 miejsce w świecie wśród producentów płyt pirackich.
  2 miejsce w świecie pośród krajów rozprzestrzeniających spamy (śmieci in-ternetowe).
  2 miejsce w świecie pod względem wielkości floty podwodnej.
  3 miejsce w świecie pod względem ilości uchodźców.
  3 miejsce w świecie pod względem wielkości napływu imigrantów. 3 miejsce w świecie pod względem ilości skradzionych samochodów.
 36. 18 Lipiec 2011 o 05:50 | #36
  Co sie dzieje, ze nie ukazaly sie moje komentarze adresowane do “Obserwatora” ?
  p.s.
  Komentarze sa dostepne na stronie:
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=460&p=5539#p5539
 37. 18 Lipiec 2011 o 05:54 | #37
  Co sie dzieje, ze nie ukazaly sie moje komentarze adresowane do “Obserwatora” ?
  p.s.
  Komentarze sa dostepne na stronie forum SUWERENNOSC E.Maciejczyka w temacie pt:
  “Dyskusyjne ciekawostki” na stronie 11.
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=460&p=5539#p5539
 38. 18 Lipiec 2011 o 09:41 | #38
  Polskie Forum Narodowe,
  Mam problem z komentarzami, omówiłem go na bocznym panelu, w informacji. Generalnie wszystkie komentarze się ukazują, tylko czasami z poślizgiem, ponieważ muszę je ręcznie ze “spamu” wyciągać. I za cholerę nie wiem dlaczego tam trafiają. Jeśli czegoś nie ma, proszę pisać. Pozdrawiam.
 39. Wojwit
  18 Lipiec 2011 o 14:57 | #39
  @Obserwator
  Une (bo w zasadzie mainstreamowe są w całości ich) me(r)dia celowo robią taki “rejwach” wokół różnych “polityków”, żeby ich uwiarygodnić w naszych oczach. To taka cymes koszer chucpa, a my się dajemy nabierać…
 40. Ojciec Polak
  20 Lipiec 2011 o 00:58 | #40
  Do a@A
  Osobnik o ksywie “obserwator” to jest ten sam co zaatakował Pana Henryka Pająka w Łodzi. Widać, że tak się zdenerwował i tak się spienił, że zaczał mieć problemy z wymową słów w języku polskim.
 41. a@A
  20 Lipiec 2011 o 22:00 | #41
  “obserwatorze”, no, nie pomylilem sie, jestes oberajwatorem probujesz ze mna tej samej sztuczki co z Panem Pajakiem, obrzucic blotem i cieszyc sie, ale jemu dolozylem.
  Odpowiem na zadane pytania, bo pewnie nie bedziesz mogl spac spokojnie.
  Cytat:
  …”Kultury pewnie w kibucu ciebie uczyli.”…
  NIE, nie uczylem sie kultury w kibucu, uczylem sie w polskiej szkole w Polsce, i nie posiadam tytulu dr. bo to posiadaja przewaznie ludzie wybrani.
  Cytat:
  …”Jest to zresztą cechą żydostwa, że nigdy nie podejmują żydki rzeczowej dyskusji. Ich specjalnością są wyzwiska, obrażanie, insynuacje.”…
  I na to stwierdzenie powyzej, nie jestem ani zydem, ani zydkiem. Jestem Polakiem-Katolikiem (co przeraza ciebie to) i nie utrzymuje kontaktow z zydami tak jak ty to robisz. Z toba to nie ma dyskusji, bo jestes czlowiekiem nawiedzonym lapiacym za slowka i z toba dyskusja nie ma sensu. Swoja nienawisc do Polakow przerzucasz na Pana Pajaka, co pokazala twoja wypowiedz w Lodzi.
  Twoje pisanie o …”Ich specjalnością są wyzwiska, obrażanie, insynuacje.”…
  …o tak, przesledz swoje wypowiedzi ze spotkania w Lodzi.
  A czy mozesz odpowiedziec na pytanie, ktore zadal tobie POLAK, 23 maja 2011 roku.
 42. 21 Lipiec 2011 o 00:04 | #42
  a@A, Obserwator nie jest P. Ziemińskim.
 43. a@A
  21 Lipiec 2011 o 03:38 | #43
  Szanowny Adminie,
  …jezeli nie on, to napewno jego “brat”, ale ja mam inne zdanie. Za ta nagonke na autora odpowiedzialny jest wlasnie on. Tyle w temacie, tak jak wspomnialem dalszego komentarza z mojej strony nie bedzie. Pozdrawiam.
 44. stary-stach
  21 Lipiec 2011 o 09:31 | #44
  obserwator to J_U_R
 45. Paweł Ziemiński
  22 Lipiec 2011 o 13:55 | #45
  W głowach, a raczej w ślinie tych “zatroskanych o Polskę” – a@A, “Ojców Polaków” i s-ka, zamęt, bałagan i zadziwiająca bezczelność( słowiańska? raczej nie!). Jakim to prawem byle gnom, ukrywający się pod jakimś nickiem vel myckiem, chciałby, żebym ja, Paweł Ziemiński, miał dowodzić żem Polak?!
  Admin już podał jasno, że Obserwator i ja, to dwie różne osoby. Gnomom to jednak nie przeszkadza. Jak nie pasuje to do ich “tezy”, to obetrą ślinę z pyska, szajs z oczu i dawaj dalej.
  Pan H.Pająk, to człowiek zasłużony, ale bynajmniej nie święty, albo tym bardziej jakiś Bóg. Czego nie tylko swoją wypowiedzią w Łodzi( będącą karykaturą dyskusji z moją wypowiedzią), ale i późniejszym zachowaniem w trakcie kuluarowego spotkania, po prelekcji( także z moim udziałem)- dowiódł.
  Obserwator bardzo trafnie scharakteryzował “problem przemiany Pająka”. W podobny sposób usiłowałem to wyłożyć na prelekcji, ale grono gnomów( niestety akceptowanych przez H.Pająka) starało się zrobić, typowy, żydowski rejwach.
 46. 15 Grudzień 2011 o 02:55 | #46
  Około 2,000 Żydów, którzy przeżyli w ten sposób Katyń, stanowiło później trzon Armii Andersa, niemieckiego Żyda, zdezerterowalo w Palestynie , aby tworzyć wojsko Izraelski, organizacje terrorystyczne itd.
  Nie 2 tyś. a około 4 tyś. reklamowano od wymordowania.
  Cała lista jest na mojej stronie http://www.raportnowaka.pl . Teraz szukam listy tych których Anders zwolnił z armii w Palestynie. Jak te listy się pokryją to będziemy mieli materialny dowód na zbrodnie etniczną. Już teraz jest napisane w Wikipedii, ze wymordowano 97 % Polaków a to oznacza, ze doznano selekcji etnicznej. To z tego powodu nie chce się wg mnie udostępnić akt Katyńskich.
  Tylko przez wykazanie kim byli uratowani z Katynia można potwierdzić tezę, ze byłą to zbrodnia ludobójstwa czego polski Sejm nie chce przyjąć do wiadomości.
  Wola to nazywać “zbrodnią wojenną o cechach ludobójstwa”.
  Berling
  Był synem Michała i Aurelii Russek. W literaturze i dokumentach istnieją rozbieżności co do miejsca urodzenia, pochodzenia oraz wyznania Zygmunta Berlinga. W części opracowań jako miejsce urodzenia podawana jest Limanowa, według innych wieś Dąbrówka Niemiecka[2]. Część badaczy wskazuje na niemieckie lub szwedzkie korzenie rodziny Berlingów oraz jej przynależność do Kościoła kalwińskiego. Sam generał Berling jednak podawał w młodości w ankietach szkolnych judaizm[2] jako swoją przynależność wyznaniową.
  Anders
  Urodził się 11 sierpnia 1892 w Błoniu koło Krośniewic, znajdujących się wówczas na terenie zaboru rosyjskiego. Jego ojciec, Albert Anders, był agronomem i pracował jako administrator majątków ziemskich; matką była Elżbieta z domu Tauchert. Miał trzech braci: Tadeusza, Karola i Jerzego oraz siostrę Irenę, którą wydziedziczono z powodu ślubu z ubogim mężczyzną. Oboje rodzice byli z pochodzenia Niemcami wyznania ewangelickiego[1][2] i pochodzili z bałtyckich Niemców.

14 komentarzy:

 1. Bardzo zaniepokoiła mnie postawa ludzi na forum Loża Poszukiwaczy Prawdy. Wątek o symbolice w Pana filmach powstał zaraz po powstaniu forum, nagle pojawiły się cztery osoby myślące dokładnie tak samo. A kiedy pojawili się oponenci wątek został zamknięty. Został tam Pan nazwany mendą nie wiem dlaczego.

  Według mnie strasznie śmierdzi to forum i jego użytkownicy propagandą, czyżby zostało opanowane przez agentów?? To co wypisują tam niejaki Tymon i reszta to jakiś totalny bełkot. I te ich niepodważalne dowody. Wychodzi na to że każdy kto nosi okulary, posiada banknoty dolarowe, głośniki w pokoju, to satanista, dezinformator, i agent

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. To co dzieje się na tym forum jest okropne. Nagle ludzie jeszcze tak nie dawno podający linki do pana strony, cytujący pana artykuły, wyzywają pana od agentów ,wyśmiewają pana na tym forum. Dodali nawet pana do "czarnej listy" osób których należy unikać. Nie rozumie skąd taka nagła zmiana, przecież nikt nie karze zgadzać się ze wszystkimi pana artykułami.Sam nie zgadzam się z niektórymi pana tekstami, ale jakoś nie widzę w tym problemu. Pana strona na prawdę jest potrzebna, mnie samemu otwarła oczy na wile spraw.

  A to forum, rzeczywiście śmierdzi, stworzyło się tam jakieś kółko wzajemnej adoracji. Z czasem pewnie zrobi się jeszcze gorzej,sam pamiętam co stało się z pana forum po sianiu zamętu na nim przez nie które osoby .I to forum pewnie skończy tak samo.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 3. http://janpinski.nowyekran.pl/post/68920,zydowski-polityk-sprofanowal-biblie

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie jestem żadnym guru czy prorokiem - podaję jedynie swoje przymyślenia odnośnie Biblii czy proroctw biblijnych. Nie uważam się także za nieomylnego - wręcz przeciwnie - sam otwarcie przyznaję się do błędów. Z powodu Pawła muszę zmienić wiele artykułów i to własnie świadczy o tym, ze do tej pory błądziłem, jak zdecydowana większość naśladowców Chrystusa.

  Dlatego ujawniam te rzeczy, ponieważ nie każdy jest w stanie to wyłapać w Biblii i zrozumieć.

  Kto mówi prawdę? Czytelnicy decydują, komu uwierzą. Tamci ukrywają sie ostatnio po tym, jak sami dostarczyli mi dowodów na moją pomyłkę podczas producji pierwszych filmów.

  Cała ta afera wskazuje wyraźnie, kto za tym wszystkim stoi. Nie bez przyczyny główny Admin tego forum ma przydomek - Czosnek. I czosnkiem tutaj pachnie na kilometry! :-)

  OdpowiedzUsuń
 5. dołożyłem trochę oliwy do ognia na radtrapie pisząc o tym, że Pan Henio napisał mi "radtrap sprytnie żongluje informacją". Już na drugi dzień żałowałem, nie dlatego że szkoda mi było Pana Henryka, ale że dałem się wplątać w kłótnię między Chrześcijanami. Teraz już wiem, że tak być musiało żeby ziarno zostało odłączone od plew. Podzielam zdanie kilku osób co do intencji nowego forum loży.

  1. Zachowują się jak sekta przez zamykanie forum dla nie zalogowanych.
  2. Doprowadzają do zepchnięcia osoby badające pismo

  Co do Pawła: z tego co pamiętam to nikt o tym jeszcze nie napisał a ja zwracam uwagę, że w swoich listach nakazuje podporządkowywać się władzy świeckiej gdyż ta pochodzi od Boga. Ten "dogmat" ta teza jest silnym fundamentem pewnego odłamu protestantyzmu. Jednak jesli Paweł ma rcję to oznacza że Tusk, Putin, Obama mają władzę od Boga co wg mnie jest nonsensem. Oczywiście na siłę można rozpatrywać ich jako narzędzie Boga w doprowadzeniu do apokalipsy ale to wykluczałoby z kolei odrzucenie tezy, że powyżsi władcy współpracują z szatanem pośrednio lub bezpośrednio.

  Myślę że radtrap nie przypadkowo zamknął forum w czerwcu. Osobiście dużo czytam. Częśto maniakalnie i czuję że coś się wydarzy lada miesiąc. Zamach na batmanie na pewno nie jest przypadkiem.

  Nie popieram ani radtrapa ani Pana Henia gdyż czuwam i staram się być trzeźwym co zalecił mi Bóg w Biblii. Jednak na ten czas popieram Henryka Kubika patrząc krytycznie na to co pisuje.
  Nie dajmy się podzielić i czuwajmy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Popieram a myślę forum że jest zamknięte dla gości z powodu pewnego tematu i kontroli nad użytkownikami jaką prezentuje administracja tego forum usuwając do archiwum połowę wpisów i wyrzucając jednego użytkownika

   http://lozaposzukiwaczyprawdy.y0.pl/viewtopic.php?f=36&t=181

   a to próbka z tego forum


   Re: Dlaczego Islam nie jest celem dociekań Poszukiwaczy Praw

   Postprzez Polak.Polski » wtorek 17 lip 2012, 21:27

   Do deCzosnek Główny Administrator i Thomas The Observer Administrator


   Nie zamierzam po usunięciu prawie połowy wpisów przez w/w pominąć to milczeniem i udawać ze nic się nie stało.


   W mojej obronie i obronie tematu ujął się kolega tomasz1 nie rodzina czy kolega tylko człowiek dobrej woli.(były takie insynuacje ze strony admina)


   Nie twierdzę, że forma jego wpisów tj. należyty szacunek w pojęciu admina była prawidłowa, ale na pewno była ona prawdziwa i szczera a to nie zasługuje na usunięcie chociażby z tego powodu, że cechy te powinny być nagradzane a nie piętnowanie.


   Nie zgadzam się również z ukrywaniem prawdy i kreowaniem rzeczywistości na potrzeby bliżej nieokreślonych szczytnych celów.


   Prawda boli, ale jest zgodna z drogą i świadectwem Jezusa.


   Proszę was o prawdę w swoim i Jego imieniu.   Pozdrawiam w Jezusie

   i to co usunęli

   A GDZIE MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŻNIEGO .
   CO Z NAUKAMI NASZEGO ZBAWICIELA JEZUSA ?

   TAKIE BYŁO ZAPROSZENIE - ” Jest to forum oczywiście dla każdego szczerego chrześcijanina, zapraszam Was więc do tworzenia kont!
   Pozdrawiam,
   Czosnek ”
   OCENILIŚCIE MNIE I KOLEGĘ Tomasz1 BO MIAŁ CZELNOŚĆ SIĘ ODEZWAĆ Z PYTANIEM ZA CO UPOMNIENIE !
   A JAKA JEST ŻECZYWISTOŚĆ WYSTARCZY POCZYTAĆ BO NA PEWNO NIE JEST SZCZERA I CZRZEŚCIJAŃSKA !

   TO CZEKAM NA UPOMNIENIE ALBO USUNIĘCIE
   BO Z TEGO CO WIDZĘ TO PRAWDA WAS MIERZI A SZCZEROŚĆ TO PUSTY SLOGAN

   Mimo wszystko Pozdrawiam was serdecznie w Jezusie Chrystusie

   Usuń
  2. czyli dobrze się stało...

   ja chciałem się jeszcze poprawić, bo pod koniec napisałem trochę masło maślane a to przez to że trzeba tu się logować gdzieś więc edytowałem kilka razy tekst. Napisałem: "Jednak na ten czas popieram Henryka Kubika patrząc krytycznie na to co pisuje." a miało być: Jednak na ten czas GDYBYM MIAŁ POPIERAĆ JEDNĄ ZE STRON, TO popieram Henryka Kubika patrząc krytycznie na to co pisuje."


   Teraz faktycznie zgodziłbym się że rad "sprytnie żongluje informacją". Szkoda tylko, że nie uargumentował Pan tego w mailu do mnie. Zresztą z tego co zauważyłem, to często pisuje Pan teksty licząc nie na inteligencję czytelnika ale na domysł, wyczucie. Wystarczy zwykłe: dlatego, że, ponieważ, bo.

   Podkreślam, dobrze się stało Prawda wyszła.

   Usuń
  3. To jest sprawiedliwość w wykonaniu de-czosnka

   Informacja

   Zostałeś na zawsze wyrzucony z tego forum.

   Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania dalszych informacji.

   Powód: 1. Za dyskusje z administracja 2. Działanie na szkode forum poprzez wygłaszanie niezgodnych z prawdą, opini na innych portalach


   To prawda im szkodzi a zasady jak w sekcie.

   Tylko taką odpowiedź można było dać i taką im wysłałem

   „Jeśli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

   W czym wy trwacie i czyimi jesteście uczniami to już nasz pan osądzi .

   z Jezusem

   Usuń
 6. Betar kto słyszał i wie co to jest ?

  Młodzieżówka partii Sojuszu Rewizjonistycznych Syjonistów. Założony w 1923

  http://www.irekw.internetdsl.pl/bejtar.

  Polecam film o tej organizacji wyemitowany w Polskiej TV

  Film dokumentalny „Betar" - wyreżyserowany przez Roberta Kaczmarka na podstawie scenariusza Piotra Gontarczyka. Opowiada on o niemal nieznanej obecnie żydowskiej organizacji, działającej w międzywojniu m.in. w II RP. Historii tej towarzyszy wiele niuansów, w dniu dzisiejszym bardzo niepoprawnych politycznie (chociażby koszule w kolorze symbolizującym „piaski Palestyny") identyczne mieli w Hitlerjugend
  http://www.youtube.com/watch?v=I4GhV3DMvLk
  A co do wpisu 35 to jest jeszcze ciekawy artykuł na ten sam temat .
  Żyd polskiego pochodzenia – Abraham Vidro przekazał nowe informacje związane z mordem polskich oficerów w lesie katyńskim.
  Izraelski dziennik „Maariv” opublikował nazwiska sowieckich oficerów NKWD, którzy odpowiadają za mord katyński. Żyd polskiego pochodzenia Abraham Vidro (Wydra) mieszkający obecnie w Tel Awiwie 21 lipca 1971 r. zaproponował dziennikowi wywiad, gdyż chciał przed śmiercią wyjawić znane mu fakty na temat mordu w Katyniu. Vidro opisał spotkanie, które odbył z trzema żydami – byłymi oficerami NKWD.

  Cały artykuł w tym linku
  http://forum.dlapolski.pl/viewtopic.php?t=1987&lofi=1&sid=b35173993acfc46769c58dadb7d15490

  OdpowiedzUsuń
 7. Była także obietnica ujawnienia Henryka Kubika jako agenta na forum biblijnym :-) Panie Heńku zabrali się już do dzieła czy zbierają narazie "dowody" tak jak ci z LPP?

  OdpowiedzUsuń
 8. No przecież już wszystko udowodnili. Znaleźli oko w trójkącie! Hahahahahaha... Nie mam absolutnie niczego do ukrycia. Dlatego sie podpisuję swoim nazwiskiem i imieniem - Henryk Kubik ponieważ nic nie mam do ukrycia. Tutaj, gdzie mieszkam mam wielu wrogów - Świadków Jehowy, których pozostawiłem w 1995 roku. Gdybym cokolwiek miał na sumieniu, to już by było o tym głośno. W Polsce zna mnie sporo ludzi - z miejsc, w których mieszkałem czy pracowałem - gdyby było coś na mnie, już by było głośno. :-)

  Rodzice moi już nie żyją. Ojciec był w AK u ukrywał się przed UB. Nienawidził komuny i partii. Matki kuzyn zginął w Katyniu. Jej rodzina mieszkała pod Wilnem.

  Są jeszcze moi koledzy szkolni, którzy także nie mają niczego do ujawnienia.

  Niestety poprawiam okulary jak zawodowy Mason i zawieruszyła się mnie piramida z oczkiem.

  Płyty wydałem w roku 1995 - roku odejścia od ŚJ, druga płyta była dwa lata później. W tym okresie nie wierzyłem w Biblię i szukałem prawdy na necie. Opisałem to w artykule o sobie na www.zbawienie.com.

  Byłem zdewastowany, kiedy okazało się, że sekta ŚJ to była właśnie sekta, która tyle lat mnie okłamywała. Rodzice moi oraz mojej żony (mam jedną żonę - tę samą od roku 1975!) wyrzekli się nas z powodu ŚJ. Dlatego wyjechaliśmy do Australii bo w Polsce nas nic nie trzymało.

  Zabrało mi trochę czasu, aby się pozbierać po ŚJ. Ale odzyskałem zaufanie do Boga i Jezusa i zacząłem odkrywać na nowo Biblię oraz Prawdę, która wygląda zupełnie inaczej.

  O Pawle wiedziałem od 5-ciu lat, ale nie byłem przekonany do tego, czy mam prawo do ujawnienia tych rzeczy. Około dwóch miesięcy temu ponownie sprawdziłem kilka artykułów na jego temat i znalazłem parę niezbitych dowodów oraz werset z Obj 2:2, w którym Jezus osobiście pochwalił zdemaskowanie kłamliwych apostołów.

  Wbrew pozorom, nie zaatakowałem Biblii ale stanąłem w jej obronie. Paweł ja zaatakował umieszczając w niej swoje herezje.

  Nie ma w tym co robię żadnej tajemnicy. :-) Na forum biblijnym dałem sobie spokój ponieważ mnie zaczęli cenzurować i to w raczej nieuczciwy sposób.

  Na YouTube wyłączyłem komentarze, ponieważ różnej maści agenci rozpoczęli masywne spamowanie, oskarżenia oraz wulgarny język. Nie mam czasu na codzienne cierpliwe wymazywanie takich ścieków - wolę coś sensownego napisać, niż wdawać się w niepotrzebne i brudne dyskusje.

  Na psr sobie folguję i udało mnie się powstrzymać zwycięski pochód ateistów, czy raczej syjonistów! Ostatnio się niemal uciszyli :-) Czasami lubię się z nimi pokłócić, ponieważ odkrywają przede mną swoje karty, a tych mają bardzo niewiele.

  Jak je się pozna, to nie mają już żadnych szans w jakiekolwiek dyskusji!

  Proszę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny element, bardzo charakterystyczny dla wrogów Prawdy.

  Nikt nie wysuwa ABSOLUTNIE ŻADNYCH KONTRA ARGUMENTÓW.

  Co im pozostaje? Ataki personalne w celu zniszczenia mojej wiarygodności.

  Dlaczego? Ponieważ uczciwie piszę to, co myślę i co jest zgodne w przeważającej części z prawdą.

  A przeciwko Prawdzie nie ma broni!

  Ale się rozpisałem... Pozdrawiam wszystkich w Jezusie Chrystusie...

  OdpowiedzUsuń
 9. Panie Henryku,
  mam pytanie w związku z pogarszająca się sytuacja w Polsce; czy obecnie emigrując do Australii trzeba wiele trudu zeby się "zakotwiczyć"? chodzi mi o realia oczywiście związane z pracą i bytem. Ja i moi znajomi z rodziną chcielibyśmy gdzies emigrować. Bierzemy pod uwagę Australie i Nową Zelandie. Wszyscy mamy wykształcenie wyższe, ale nie nastawiamy się na pracę w zawodzie wyuczonym. Czy jest w Australii praca dająca godne zarobki dla emigrantow?

  OdpowiedzUsuń
 10. W Australii jest ekstremalny rasizm przeciwko białym. Przyjmuje się głównie Arabów i traktuje się ich ZNACZNIE lepiej niż Australijczyków. Owszem, można emigrować do Australii, jeżeli posiada się fundusze na własny dom i przeżycie bez pracy co najmniej pół roku.

  Oznacza to, że trzeba znać dobrze angielski oraz posiadać na koncie co najmniej pół miliona dolarów na zakup własnego domu.

  Takie warunki są stawiane Brytyjczykom, którzy uciekają z Anglii do Australii. Praca, w szczególności fachowcy muszą złożyć odpowiednie egzaminy, aby ich dokumenty były zaakceptowane w Australii.

  Pracodawcy wymagają co najmniej 6-cio miesięcznego zatrudnienia w australijskim sektorze.

  Inne prace są niezbyt trudne do złapania, jak kierowca furgonetki dostawczej czy coś w tym rodzaju.

  Ale u nas wprowadzili podatek od ocieplenia od początku tego miesiąca i najprawdopodobniej spowoduje to duży wzrost bezrobocia w najbliższych kilku miesiącach.

  W Nowej Zelandii jest dużo gorzej z pracą i ludzie uciekają do Australii.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. OK Dzięki Wielkie za info. Jest to dla mnie cenna informacja i dopełnienie dotychczasowej wiedzy. Mit o dobrobycie w krajach najbardziej liberalnych gospodarczo mija.
   Myślałem o Norwegii, ale tam za byle co zabierają dziecko. Wszędzie mafia syjo-watykańska.

   W Polsce niczym w Portugalii i Hiszpanii zaczyna się już festiwal przejęć komorniczych nie spłaconych mieszkań i domów. W Irlandii burzą całe nowo powstałe osiedla powstałe na bańce spekulacyjnej. Istnieje teoria, która mówi że w Polsce celowo doszło do napędzenia koniunktury mieszkaniowej i nadmuchania tej bańki by Żydzi uciekający z Izraela przed III w sw mieli gdzie mieszkać za darmo, tzn po przejęciu przez banki i komorników mieszkań Polaków. Sierakowski z krytyki politycznej (przybudówka SLD) chce by w tzw Polsce drugim językiem urzędowym był hebrajski.
   Przyszłość nie przedstawia się różowo a to dopiero początek boleści lub może nawet przedbiegi.

   Zgadzam się z Panem co do podkręcania atmosfery strachu na niektórych portalach. Tak jest na zmianynaziemi.pl oraz prisonplanet.pl. Ciekawi mnie jedynie jaki jest tego cel?

   Kto z Was Szanowni Chrześcijanie wie gdzie można normalnie żyć? w Chorwacji, Austrii? W Polsce rządzi mafia watykańsko-syjonistyczna i będzie bardzo źle bo jest ogromne przyzwolenie społeczne dzięki manipulacji medialnej.

   Usuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.