czwartek, 3 stycznia 2013

Zakładanie ludziom pieczęci na czakry przez Kościół

Źródło - http://zmianynaziemi.pl/forum/zakladanie-ludziom-pieczeci-czakry-przez-kosciol

................................................................................

Jako były członek katolickiej organizacji religijnej przez kilka lat zmagałem się ze skutkami tego kontaktu. To, czego doświadczyłem ja sam, jak też moi czytelnicy, którzy opisywali mi swoje przeżycia, utwierdziło mnie w przekonaniu, że sprawa jest bardzo poważna i złożona. Dodatkowy problem pojawia się na skutek społecznego tabu nakładanego przez wieki a dotyczącego kościoła w ogóle. Na temat religii lepiej jest nie rozmawiać w ogóle - zarówno w aspekcie pozytywnym (podejrzenie o nawiedzenie) jak i negatywnym (skala reakcji od obojętności aż po czynną wrogość). Dlatego też teksty lepiej jest publikować pod pseudonimem a z ludźmi rozmawiać incognito, bo publiczne ujawnienie się rodzić może niebezpieczeństwo (w samych tylko listach grożono mi kilkakrotnie a jad sączący się z ust chrześcijan każe się poważnie zastanowić nad źródłem tej nienawiści).Pierwsza była intuicja, wnioski sformułowałem później. Prawdziwa natura działań kościelnych jest odmienna od ogólnie panujących poglądów i pozorów jawiących się w kontakcie z kościołami. Oceniam ją jako skrajnie negatywną, obliczoną na konkretne skutki. Pierwszy etap moich rozważań to stwierdzenie, że KOŚCIELNI FUNKCJONARIUSZE KRADNĄ LUDZIOM DUSZE. Żeby być dobrze zrozumianym wyjaśnię jak rozumiem pojęcie duszy. Dusze, to centra mocy człowieka. Mają ona naturę namacalną w tym znaczeniu, że nie należą do jakiejś niedostępnej, duchowej sfery, tylko że ich obecność jest potrzebna człowiekowi do normalnego funkcjonowania. Tak wierzą ludy szamańskie. Jest to podstawowe centrum człowieka, które sprawia, że jest on zdrowy, wolny i może normalnie funkcjonować. Duszę można utracić ( energię ). Stan utraty duszy był przedmiotem szczególnych starań szamanów - jej odzyskiwanie pozostawało i pozostaje nadal jednym z najważniejszych działań na szamańskiej ścieżce. Utrata duszy ( energii ) może zaistnieć na skutek bolesnych doświadczeń życiowych, choroby, wypadku albo intencjonalnych działań osoby trzeciej czyli mówiąc wprost, na skutek praktyk magicznych. Takimi praktykami magicznymi posługują się od stuleci kościoły aby pozyskiwać w magiczny sposób moc na rzecz funkcjonowania swojej organizacji, a precyzując pojęcie, tzw. egregora [2] . Proces ten następuje podczas sprawowania sakramentów, ale także poprzez systematyczne rzucanie klątw na członków kościoła. Te klątwy nieustannie rzuca się z ambon, publikuje w książkach i puszcza w eter za pośrednictwem rozgłośni radiowych. Klątwy te są jawne tj. odbiorcom wydaje się, że rozumieją sens słyszanych słów ale jeśli wsłucha się w nie osoba wolna to wychwyci tam od razu negatywne treści. W powstającej obecnie książce, o której już wspominałem na wstępie, załączam przykłady takich klątw.

Rzesze zaklętych ludzi wiodą swoją egzystencję nie zdając sobie sprawy z tego, że są częstokroć jedynie w połowie ludźmi, bowiem swojej drugiej połowy, którą im ukradziono, nigdy nawet nie poznali. Tak, jakby wśród rzeszy ślepców ktoś nagle zaczął mówić o wzroku - taka jest też mniej więcej moja sytuacja, kiedy rozmawiam z ludźmi na ten temat. Jest to trudne ponieważ jestem często uważany za wariata a innych jeszcze za wroga. Niektórzy zarzucają mi paranoję. Prawdę mówiąc nie dziwię się temu. Tak, jestem szalony, gdyż tylko szaleństwem można pokonać ten lodowaty powiew ziejący z kościelnych otchłani i tylko paranoiczną prowokacją można wyciągnąć spoczywających tam ludzi. Nieświadomi tortur jakim są poddawani twierdzą, że żyją w szczęśliwości, niczym więźniowie reedukacyjnego obozu maoistowskiego reżimu. Jeszcze inni spontanicznie i samoistnie obudzeni przedwcześnie, poddawani są jeszcze większym torturom poprzez wtłaczanie poczucia winy, modlitwy (klątwy) wspólnotowe, nazywane także modlitwami o uwolnienie od złego ducha. Mnie samemu podczas takiej modlitwy, trwającej dziewięć nocnych godzin i prowadzonej przez grupę dziewięciu osób, w tym księdza, przylepiono tak zajadłego demona, że skutki jego działania odczuwam do dzisiaj. Działań i sposobów jest wiele. Opiszę je szczegółowiej w mojej książce. Przede wszystkim są to sakramenty, od chrztu poczynając.

SAKRAMENTY

Jest siedem sakramentów. Chrzest, bierzmowanie, spowiedź, komunia, małżeństwo, kapłaństwo, namaszczenie chorych (zwane ostatnim namaszczeniem). Pod pozorem czynności sakralnych zakłada się ofiarom tzw. pieczęcie. Sami kościelni funkcjonariusze nazywają sakrament bierzmowania Pieczęcią Ducha Świętego.

Jaką naturę mają pieczęcie jako takie? Służą między innymi do: 1) sygnowania dokumentów - jako znaki ich autentyczności, 2) oznaczania własności, 3) pieczętowania komisyjnie zamkniętych pomieszczeń, 4) zamykania tajnej korespondencji 5) znakowania bydła itd.

Po co zatem pieczętować ludzi? Jeśli człowiek jest wolnym podmiotem, to nie potrzebny mu znak autentyczności; nie jest też bydłem chociaż symbolika owczarni swojego pasterza sugeruje, że jednak może nim być; nie ma w nim nic tajnego ani nie trzeba nic w nim zamykać. A jednak ludzi się pieczętuje. Ma to oczywiście wymiar symboliczny a dokładniej mówiąc magiczny. Magiczne pieczęcie stosowane były i są przez niektórych magów między innymi do pętania demonów w celu zaciągnięcia ich na służbę. Bogata w symbolikę pieczęci jest też Apokalipsa Jana, który to wątek szerzej poruszam w swojej książce. Tutaj chciałbym wyjaśnić, że religia chrześcijańska wpisuje się w jeden, wspólny rys religii monoteistycznych, które to posiadają naturę demoniczną i stanowią pole działania sił wrogich człowiekowi. Zarówno judaizm, chrześcijaństwo oraz islam są z natury wrogie człowiekowi. Do tego tematu jeszcze wrócę.

Rytuały jako takie można z grubsza podzielić na dwie kategorie: otwierające i zamykające. Do otwierających należą np. buddyjskie poła [3] , obrzęd szałasu potów, hiperwentylacja zwana oddychaniem holotropowym, rytualne stosowanie grzybów halucynogennych wśród adeptów tradycyjnych kultur szamańskich [4] , rytuał pentagramu. Natura tych rytuałów jest otwierająca i uwalniająca. Rytuały zamykające stosuje się jedynie intencjonalnie, w konkretnych przypadkach i jawnie. Do rytuałów zamykających należą: wypędzanie ducha np. choroby, pętanie demona oraz sakramenty kościelne - czynione jednak podstępnie i z ukryciem ich prawdziwej natury.

PRZYKŁAD CHRZTU. Kościelny sakrament chrztu jest rytuałem magicznym pętającym duszę dziecka (kościół chrzci również sporadycznie dorosłe osoby). Na głowie ofiary kapłan kreśli palcem umaczanym w poświęconym oleju znak krzyża, po czym egzorcyzmuje diabła i na końcu polewa głowę trzykrotnie wodą wypowiadając odpowiednią formułę: ja ciebie chrzczę... itd.

Symbolika krzyża jest wieloznaczna. Na przykład w tradycjach szamańskich oznacza kierunki świata. W tradycji chrześcijańskiej jest jednak związana z rzymskim narzędziem tortur i egzekucji wykonywanych na ludziach podrzędnej kategorii (Rzymian, posiadających prawa obywatelskie, ścinano). Krzyż służył do śmiertelnego unieruchomienia ofiary, tak aby skonała dusząc się pod ciężarem własnego ciała. Skazańcom zwykle łamano piszczele. Mówi się, że z litości gdyż osoba z połamanymi kośćmi nóg nie mogła się podnosić w celu zaczerpnięcia oddechu i umierała przez to szybciej. Jest to także, a może przede wszystkim, ślad starej wiary w to, że istota z połamanym szkieletem nie mogła się odrodzić ponownie (zmartwychwstać) gdyż szkielet w bardzo starej warstwie wierzeń jest źródłem życia i mocy. (W tym miejscu warto wspomnieć, że według przekazu ewangelistów, Jezusowi piszczeli nie połamano, co miało być wypełnieniem się starotestamentowego proroctwa) Centrum odniesienia współczesnego chrześcijaństwa jest zatem człowieczeństwo unieruchomione i przybite do narzędzia kaźni. Od wieków ludzie spoglądają na ten symbol nie zdając sobie sprawy co on oznacza i jakie konsekwencje ma nieustanne kontemplowanie tej treści. Czynienie tego znaku na czole dziecka jest ukrzyżowaniem również jego człowieczeństwa, jest symbolicznym unieruchomieniem jego istoty, zależnej odtąd od woli swych oprawców i dysponentów mocy, którą odbiera się ofierze w czasie sprawowania tego rytuału.

Wypędzanie demona nad nowonarodzonym dzieckiem jest zgubne w skutkach. Stara magiczna zasada głosi, że nie ma znaczenia forma gramatyczna zaklęcia. Jeśli ktoś zaklina bogactwo mówiąc niech nie będę biedny, to skutkiem wypowiedzenia tej formuły może być tylko bieda. Jeśli zatem kapłan woła szatana, wypędzając go z miejsca, gdzie go nie ma, to demon najprawdopodobniej przylezie z ciekawości, że ktoś wzywa jego imienia. Skutek egzorcyzmu - wokół ofiary gromadzą się demony, a pracę mają ułatwioną, gdyż ochrzczony został właśnie pozbawiony duszy, źródła swej mocy.

Wiele dzieci w czasie chrztu przeżywa koszmar. Dławią się one, wpadają w spazmy, drgawki, sinieją, duszą się itd. Jako że kiedyś asystowałem do mszy jako lektor, widziałem wielokrotnie takie przypadki. Wielu moich czytelników opisuje doświadczenia z chrztu swoich dzieci jako właśnie takie. Jedna z relacji opowiedzianych przez moją czytelniczkę była taka, ze miała ona wizję swego chrztu, kiedy to podczas polewania głowy wodą miała wrażenie, że zalewa ja od środka czarna, śmierdząca maź. Ja sam podczas obserwowania kościelnych rytuałów widzę rzeczy paskudne i złowieszcze. Kontakt z tym jest naprawdę przykry.

PRZYKŁAD BIERZMOWANIA. Rytuał ten odbywa się poprzez znak krzyża na czole, czyniony palem umaczanym w poświęconym oleju, wykonywany przez biskupa lub innego kapłana w jego imieniu. Podczas tego rytuału biskup wypowiada formułę: przyjmij znamię daru ducha świętego. W kościołach wschodnich (prawosławnych) pieczętuje się całe ciało (czoło, usta, gardło, klatkę piersiową - serce, dłonie i stopy) z formułą: pieczęć daru ducha świętego. Prawosławie w tym przypadku stosuje metodę hurtową.

Można je nazwać po prostu zamykaniem trzeciego oka. Trzecie oko, zwane w tradycji jogi czakramem anahata jest związane ze zdolnością doświadczania wizji. Wizja jest istotną częścią percepcji człowieka, bez niej jest się tylko tworem przekazującym treści z drugiej ręki. Wizja uzdrawia, daje wolność i decyduje o kreatywności. Skutkiem powszechnego wyłączenia tej zdolności u ludzi jest skrajna technologizacja życia i regres cywilizacyjny, którego najjaskrawszym symptomem jest zastąpienie wizji przez telewizję. Inni decydują o tym jakie treści i obrazy kierują życiem naszym i naszej społeczności. Kościół przywiązuje bardzo dużą wagę do mediów, które nazywa w charakterystyczny sposób "środkami masowego przekazu". Stąd też pewnie owa walka o media toczona przez znanego wszystkim zakonnika, właściciela jednej z kościelnych rozgłośni radiowych. Kto ma władzę nad obrazem pokazywanym ludziom pozbawionym wizji, ten ma faktyczną władzę nad nimi.

PRZYKŁAD SPOWIEDZI. Centralnym punktem tego rytuału jest osobiste wyznanie swoich przewinień kościelnemu funkcjonariuszowi. W tradycji katolickiej ofiarę nazywa się penitentem a spowiednik pełni rolę sądu.

Jeśli mamy sąd, to gdzie obrońca? Ofiara jest sama swoim oskarżycielem (proszę zauważyć podobieństwo do publicznej samokrytyki w państwach komunistycznych), nie ma obrońcy i jest poddawana sądowi. Tradycyjnym gestem pokuty jest bicie się w pierś. Według moich obserwacji ten rytuał ma przede wszystkim wpływ na sferę uczuć, dotyczy ośrodka zwanego w tradycji indyjskiej czakramem serca. Przy czym zaznaczam dosyć luźno nawiązuję do tej tradycji bowiem w innych tradycjach można zauważyć podobne korespondencje władz psychicznych i duchowych do ośrodków ciała (głowa - świadomość, serce - uczucia, splot słoneczny - emocje). Czynię tak, ponieważ system czakramów z systemu jogi dobrze zakorzenił się w świadomości adeptów Zachodu i dla wielu moich czytelników jest on czytelny. Spowiedź może powodować uzależnienie. Ofiara zaczyna skupiać się przede wszystkim na sobie, bojąc się popełnić kolejne wykroczenie popada w rodzaj autyzmu pomieszanego z narcyzmem. Sąd spowiedzi przypomina jej nieustannie, kto jest jej panem i od kogo zależy. Penitent nie jest z definicji osobą wolną - osoba wolna nie podlega sądowi. Pojęcie wolności jest tutaj kluczowe.

EGREGORY I DEMONY

Zarówno egregory jak i demony stanowią realne byty rezydujące w sferze, nazwanej ongiś w środowisku okultystycznym, astralną. Psychologizacja czy też wręcz jungizacja [5] zagadnień związanych z magią i szamanizmem spowodowała, że demony zaczęto postrzegać jako jedynie aspekty ludzkiego umysłu. Jestem stanowczym przeciwnikiem takiego podejścia do sprawy. Psychologia jest autonomiczną dziedziną i ma się do tłumaczenia pojęć magicznych oraz wyjaśniania natury astralu, jak wspomniane już skrzypce do poziomnicy. Szamańskie uzdrawianie to nie psychoterapia i odwrotnie. Podkreślam to aby zawczasu wyeliminować próby psychologizacji poruszanych przeze mnie kwestii. Takowe były już podejmowane w ramach oswajania moich skądinąd niewygodnych poglądów. Temu się sprzeciwiam. Twierdzę stanowczo, że w przestrzeni kościoła mamy do czynienia z niebezpiecznymi istotami i jest to zagrożenie realne oraz namacalne. Piszę to jako szaman [6] , będący nim z powołania i wybrania, o które nie zabiegałem. Źródłem mojego poznania w tej kwestii są wizje oraz szczególna percepcja będąca wynikiem szamańskich działań, jak też przede wszystkim kontakt z ludźmi - ofiarami chrześcijańskiego pieczętowania. Jeśli ktoś chce, może oczywiście uznać moje wywody za przejaw konfabulacji, lub wręcz choroby psychicznej, ale jestem na to przygotowany. Moje argumenty przeciw religijnym - poruszamy się w tej samej przestrzeni, psychiatra nie ma tu nic do gadania.

Demony korzystają z przestrzeni ludzkiego umysłu, jak z ekranu lub fali nośnej. Czasami nie zachowują tej reguły i manifestują się fizycznie, chociaż są to przypadki sporadyczne - wymagają zaangażowania ogromnych pokładów mocy i można je porównać na przykład do spięć w instalacji elektrycznej. Demony potrzebują ludzi, tak jak przestrzeń Internetu potrzebuje komputerów, aby zamanifestować swoją treść na ekranach monitorów. Internet jest realny i policzalny (choćby w systemie binarnym) ale bez urządzeń peryferyjnych istniałby sam dla siebie. Podobnie egregor kościelny ma naturę sieci, do której podpięte są jego ofiary. Egregor ten ma nader paskudną naturę, bywają bowiem również egregory o naturze bardziej neutralnej. Ten więc jest po pierwsze bardzo stary, a po drugie uzależniony od ofiar, których ciągle mu brakuje. W jego otchłani funkcjonuje wiele demonów a najpopularniejszym z nich jest Szatan zwany też, nie do końca słusznie, Lucyferem. Pełni on naturę strażnika, jak ktoś kiedyś słusznie spostrzegł. Jego zadaniem jest bycie tym wilkiem czyhającym na owczarnię pana - owce boja się wychylić poza stado i bardzo pilnują swego pasterza. Mają pozór bezpieczeństwa ale muszą dawać się strzyc a niekiedy i dać zeżreć, chociaż odbywa się to po cichu, tak aby inne owce się nie wystraszyły. Jeśli chodzi o Lucyfera, to uważam jednak inaczej. Nie jest on tym samym co szatan-strażnik, jest on drugą po demonie Jahwe (na ten temat w dalszej części tekstu) postacią religii monoteistycznych. Jest panem demonicznego ładu. Odrywa swe ofiary od samych siebie i zwodzi ich iluzorycznym światłem doskonałości. Jawi się jako postać łagodna i doskonała. Jest niezależny od egregora kościelnego, stanowi autonomiczne pole mocy obecne we wszystkich prawie tradycjach.

Ostatnio zamanifestował się wiosną w Rzymie tak, jak to opisałem w kwietniu po jednej z doświadczonych przeze mnie wizji : "Popatrzcie na Jego oblicze - pełne anielskiej godności, pełne wdzięku i starczej doskonałości. Przypatrzcie się temu faustowskiemu duchowi Teutona - niczym sobowtór Adriana Lewrkühna, co zaprzedał duszę diabłu w zamian za blask chwały i doskonałości. Habemus daemonium - oto mamy zło najczystsze, najświetlistsze, piękną postać lucyferycznego autoramentu, co usadowiła się w samym centrum świata. Diabelstwo zwyciężyło."

Innym, obecnie bardzo atrakcyjnym polem aktywności lucyferycznej jest tzw. new age. Tematu tego jednak z oczywistych względów tutaj rozwijać nie będę. Z lucyferyczną aktywnością możemy mieć do czynienia nawet w tak zacnych tradycjach jak zen - niektórzy jego adepci omamieni iluzorycznym światłem zaczynają uważać, że istnieje stan, w którym nie ma wątpliwości i przez to zdolni są do niezwykłego okrucieństwa o jakie np. posądzano Philipa Kapleau, o japońskich, samurajskich zbrodniach II Wojny Światowej już nawet nie wspominając.

Drugi demon, stający jednak w centrum uwagi, to Jahwe - stary, okrutny, i paskudy w swej naturze pustynny demon wojny i pogody. Stary Testament, kronika jego działań, jest historią pisaną krwią. W swej książce dokonuję szczegółowej analizy tekstu ST i przytaczam najciekawsze przykłady. Jahwe początkowo zasilał się energią życiową ofiar składanych z ludzi. Potem zadowalał się zwierzętami a w końcu, samemu ewoluując, zapragnął ludzkich dusz.

Myślę, że egregory i demony mają naturę podobną do, dajmy na to, ameby. Mogą się dzielić, klonować a dodatkowo jeszcze ewoluować i mutować. Tak też było z Jahwe. W jednym polu mocy, takim superegregorze, działają obecnie inne, spokrewnione ze sobą pola mocy. Inną naturę miał pierwotny Jahwe, inną ma współczesny katolicki Ojciec a jeszcze inną ma Allach. Zdaje się, że inny też jest duch protestantyzmu, ze swym sojuszem zawartym z kapitalizmem jako głównym polem swej aktywności [7] . Obecnie dwa z tych egregorów zdają się walczyć ze sobą o rząd dusz - islam i prostestanto- kapitalizm ścierają się na limesie cywilizacji arabskiej i anglosaskiej a podłożem tego konfliktu jest ropa naftowa, nazywana przez Nieńców, o czym wiemy od Leonida Lara, krwią diabła [8] . Temat ten jest wart osobnego potraktowania i z pewnością za jakiś czas do niego wrócę.

Ojciec - demon katolicyzmu, zdawał się słabnąć przez ostatnie dziesięciolecia. Przypominał schorowanego starca, niedołężnego okrutnika wykonującego swą władzę rękoma najemników. Nowy szef religijnej organizacji katolickiej, wcielony duch lucyferycznego idealizmu wieczystego, pokazuje jednak, że nastąpiło pewne przewartościowanie, czyli prawdopodobnie znaleźli jakieś nowe źródła energii. Zauważam jednak, że sfera ta jest nader pogmatwana, nie do końca jasna. Owe demoniczne pola mocy nie mają jednoznacznie określonych granic, jedne zdają się subtelnie przechodzić w drugie, stąd trudno nieraz określić tożsamość danej siły. Są tutaj kształty powstałe na wzór sojuszu, komensalizmu [9] , a nawet pasożytnictwa - posługując się modelowo terminologią przyrodniczą. To jest mroczny i drapieżny świat a my jesteśmy jego bazą pokarmową.

Oprócz tego egzystuje wiele pomniejszych demonów. Ich natura jest podobna, przyczepiają się do swych ofiar i zasilają się resztami ich mocy. Każdy poddany rytuałom kościelnym ma przypisanego sobie przynajmniej jednego, indywidualnego demona, który jak cień, wlecze się za nim całe życie. Rezyduje w jego umyśle, zatruwając go myślami o poczuciu winy upośledzając go np. w dziedzinie seksualności [10] itd. Ostatnio miejscem wzmożonej aktywności demonicznej stały się spotkania na Lednicy [11], gdzie dominikanie gromadzą rzesze młodych ludzi poddając im zupełnie nowym rytuałom. Każde doroczne, lednickie spotkanie kończy się pochodem ofiar pod symbolicznym szkieletem ryby - są tutaj symbolicznie pożerani przez egregora, który w tym przypadku manifestuje się w swojej akwatycznej emanacji. Skutki tego procesu są poważne. Obserwując na żywo jedno z takich spotkań widziałem, jak na ludzi spadają z góry niby czarne płachty (jakby płaszczki, latawce) i okrywają ich sobą. Każdy z uczestników składa dodatkowo ślubowanie i w efekcie pod pozorem dobrowolności poddaje się we władanie demonów. Podejrzewam, że takie spotkania organizowane są dlatego, że w ostatnich latach więzi wiernych z kościołem znacznie się rozluźniły, za przyczyną chwilowej niedyspozycji demona Ojca. Teraz straty trzeba nadrobić i stąd coraz więcej takich zgromadzeń.

Sposoby na dcięcie się od Egregora.
1.
Etap formalny - wypisanie się z organizacji kościelnej. Co ciekawe samo katolickie prawo kanoniczne przychodzi nam tutaj z pomocą. Chciałbym aby było wiadome, że można skutecznie zaprzestać był członkiem organizacji kościelnej i można zrobić to wręcz natychmiastowo.

2.
Etap rytualny - między innymi: rytuały łamania pieczęci (rytuały o naturze otwierającej), ceremonia odnajdywania i sprowadzania duszy (najtrudniejszy proces), rytuały i czynności wspomagające. Więcej w książce oraz na warsztatach.

3.
Odwyk - likwidacja wszelkich śladów symboliki chrześcijańskiej z otoczenia. Tutaj trzeba być bezwzględnym i bez sentymentów pozbyć się nawet pamiątek. Można je zakopać, spalić albo najlepiej zanieść tam, gdzie jest ich miejsce - do jakiegoś kościoła. Im mniej w tym będzie emocji i złości tym lepiej. W ogóle należy się bezwzględnie wystrzegać nienawiści wobec porzucanego środowiska chrześcijańskiego. Przedmiotów tych powinniśmy się pozbyć bez niechęci a najbardziej zalecana jest tutaj chłodna obojętność. Nie należy też przesadzać z miłością i formułami wybaczania, tak modnymi w tradycji new age, która sama też jest niezłym diabelstwem, ale nie czas i miejsce rozwijać ten wątek. Najlepiej jest zająć się czymś zupełnie innym i pozwolić wygasnąć pamięci. Przychodzi taki czas, że można już ze spokojem wejść nawet do kościoła albo z ciekawością wysłuchać papieskiego przemówienia. Kiedy osiągnąłem ten stan, byłem bardzo szczęśliwy. To jest najpewniejsza oznaka wyzwolenia i pełnego sukcesu przeprowadzonych działań.

Ze wszystkich etapów najtrudniejszy jest ten, który przechodzimy konfrontując naszą decyzję z otoczeniem, rodziną. Trzeba pamiętać, że Polacy są szczególnie przywiązani do tradycji chrześcijańskiej. Chrzty, śluby i prymicje stanowią ważny element funkcjonowania lokalnej kultury. Adept, który dokona formalnej rezygnacji z członkostwa w kościele nie może być chrzestnym, świadkiem ślubu, bierzmowania, nie będzie pochowany przez księdza itd. To są poważne skutki i trzeba być na nie przygotowanym. To jest siła i zajadłość kościelnego egregora, który tak wpił się w tkankę społeczną, że uzależnił od siebie nawet sferę kultury i obyczajów. Trzeba wiedzieć, że babcie, ciocie i mamy będą cierpiały z tego powodu. To wszystko trzeba wziąć po uwagę. Ale mamy mały wybór - albo wolność i poważne traktowanie siebie, albo niewola i w nagrodę pozorny spokój. Kiedy już się wyzwolimy, to możemy jednak pociągnąć innych za sobą. Ja sam wyzwoliłem już kilkadziesiąt osób i naprawdę było warto.

34 komentarze:

 1. Niesamowity artykuł, czytałam z zapartym tchem.Podświadomie czułam się bardzo zniewolona w KK. Byłam gorliwą katoliczką jako młoda nastolatka, potem młoda dziewczyna niesamowicie pragnęłam odnaleźć Boga i wpadłam w pułapkę KK. Pamiętam to uczucie udręczenia i spętania. Przede wszystkim to ciągłe poczucie winy. Należałam do wspólnoty odnowa w duchu św. i pamiętam modlitwę z rękoma księdza nad moją głową, rzeczywiście czułam, jakby coś wniknęło w moją głowę. Wiele lat zmagałam się z psychicznym cierpieniem, depresją. Myślę, że KK się temu przysłużył. Na czym miałby polegać etap drugi(rytuał złamania pieczęci i odnajdowania duszy)?

  OdpowiedzUsuń
 2. Super artykuł Dużo informacji które sporo wyjaśniają.
  Może właśnie ten wewnętrzny głos, to niby "sumienie" jest nam dawane przez te sakramenty?

  Ale kłuje mnie w oczy kwestia odnajdywania duszy - "Więcej w książce oraz na warsztatach."
  trochę to dziwne sformułowanie - wg mnie należy wtedy modlić się do pana Isusa.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ogólnie mam wątpliwości co do tego artykułu. Wiem, że kościół katolicki służy wielu bogom. Jednak gdy skanuje ludzi z kościoła widzę wśród niektórych dużą siłę duchową. Tezy tego artykułu mijają się z rzeczywistością jaką ja widzę.
  Choć w sumie moje postrzeganie musi być inne od autora z koro sam buduje swój Egregora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się z tym, ze część ludzi głęboko wierzących z KRK ma dużą siłę duchową i sam również to zaobserwowałem. Pytanie co to jest za siła. Wszak podobną siłę mają jogini, buddyści.
   Druga strona medalu jak napomniał Adam Domański niepokojący jest ten cytat "Więcej w książce oraz na warsztatach.", co jest podstawą nie tylko pod zarabiane kasy ale i budowanie swojego Egregora.

   Usuń
 4. Mnie niepokoi :
  Etap rytualny - między innymi: rytuały łamania pieczęci (rytuały o naturze otwierającej), ceremonia odnajdywania i sprowadzania duszy (najtrudniejszy proces), rytuały i czynności wspomagające. Więcej w książce oraz na warsztatach.


  Jakoś do rytuałów jestem negatywnie nastawiony w każdym aspekcie, wierzę, że lepiej jest po prostu szczerze się modlić i prosić o łaskę i pomoc z tym niżeli odprawiać jakiekolwiek rytuały...

  OdpowiedzUsuń
 5. A ja znalazłem wypociny jednego sługi, gdzie padają między innymi takie deklaracje

  "Państwu się nieskromnie i nieśmiało przyznam że puchnę z dumy, Lucyfer przyjmuje moją skromną postać."

  "Ty prawdziwy i czysty, w świadomości tchnieniu przebudzisz się w świecie
  prawdziwym, duchowym; gdzie zostaniesz z wielką radością przez Przyjaciół
  przywitany. Wyjdą Ci naprzeciw, i czekać na Twego ducha będą; nie pozwolą byś
  lęku zaznał, przeprowadzą Cię w wielkiej sile przez mroczne, ciemne doliny
  występku. I będzie wielka radość, wiekuista uczta, gdzie szczęściu, śmiechom i wesołym igraszkom z ukochanymi nie będzie końca ni początku."

  I to wszystko na ścieżce prawości przez którą przeprowadzi się sam diabeł

  http://www.ecoego.pl/index.php/archiwum/1098-cieka-prawoci#CommentForm  OdpowiedzUsuń
 6. A ja znalazłam taką ciekawostkę. Wpisałam w wyszukiwarkę "świętych" KK, choć niewielu ich znam i znalazłam ciekawą informację na przykład co do świętego Krzysztofa, który jest zdaje się teraz patronem kierowców. Normalnie jakaś paranoja co wciskają swoim wyznawcom. Na marginesie dodam, że z opisu normalnie nefilim??? (4 metry wzrostu i nadludzka siła)
  http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Krzysztof

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Brawo, no właśnie chodzi o to zeby myśleć, osobiscie szukać.

   Druga sprawa, to to, ze doba ma 24h z tego ok 8h snu, 8-9h pracy a reszta to ok 6-7h jest przeznaczona na rodzinę, sprzatanie, zakupy, sprawy urzedowe etc. Trzebaby miec sztab ludzi jak ma watykan do zgłębiania wiedzy.
   Na swych blogach mamy burzę mózgów.
   Kolega w następnym poscie pisze: Prosił bym również o przedstawienie tego na podstawie Słowa Bożego"
   Jak znam Heńka, to nie będzie tego tłumaczył na Biblie z powodów opisanych przeze mnie tutaj.
   Gdyby mial tłumaczyć wszytskie watpliwości to musiałby nie pracować i miec sponsora.

   Ja mam w pamieci co najmniej kilka cytatów na poparcie tez w tym tekście. Nie podam ich dlatego, żeby Cię zmusic do samodzilenego myslenia a po z atym nie tak dawno sam napisałem na swoim blogu kilka z nich

   Usuń
 7. Uważam że prawdziwą pomocą jest modlitwa do naszego Zbawiciela Isusa Chrystusa modlitwa z wiara również danie dowodu nawrócenia czyli odsunięcia się od złego. Bracia i Siostry mamy Słowo Boże i on jest naszym głównym źródłem informacji jest też rozmową z Bogiem . Miłość do Boga i bliźniego poparta swoim życiem oraz czynami wierze że potrafi zniszczyć każde zło. Nikt nie jest idealny zachęcam autora do przemyśleń czy napewno jest to nam potrzebne o czym mowa w artykule. Podziwiam za świetna służbe bo wiele zrozumiałem dzięki tobie i dziękuje Bogu za takich ludzi. Prosił bym również o przedstawienie tego na podstawie Słowa Bożego

  OdpowiedzUsuń
 8. witam :-) , to ja wysłałam bratu Henremu ten artykuł wiedzac ze jest on częsciowo prawdziwy... Pamietajcie -Pismo Świete to prawdziwy Filtr i zawsze bieżcie to pod uwagę :-) i dobrze napisał Piotr -, no właśnie chodzi o to zeby myśleć, osobiscie szukać' i moim zdaniem zawsze chodzi o przefiltrowanie textu z Biblią . W artykule autor przedstawia proces proramowania ludzi na magię kościoła i o to mi chodzło a reszta,jakieś czakry ,rytuały to już głupota ..ale to programowanie to fakt-widzę po moich bliskich-smutne to . pamietajcie tylko Isus i Jego nauki :-)

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. w 100% podpisuje się po wypowiedzią "Lula"!

  Żadnego rytuału jak pisałem wyżej nie odprawiałbym na sobie ani nikomu nie polecał. Jedyny dobry "rytuał" to modlitwa, codzienna!

  OdpowiedzUsuń
 10. Złem nie można odpowiadać na zło. Magia jest zawsze zła. Próby wpłynięcia na rzeczywistość, obojętnie jakie byśmy mieli intencje, kończą się źle. Bo sama chęć zmiany świata w sposób niefizyczny (afirmacje, zaklęcia, metody, procedury, techniki) traktuje go i ludzi go zamieszkujących w sposób przedmiotowy. Ludzie stają się aktorami w naszym teatrze, a Bóg w najlepszym razie widzem.
  Nie możemy mieć pewności, co do przyczyny pewnych zdarzeń. Szukanie kozła ofiarnego i obarczanie go odpowiedzialnością za niewygody w życiu nie pomaga nam pozbyć się cierpienia. A już tym bardziej próba eliminacji "winowajcy" za pomocą magii. Dlatego uważam, że "rozwiązania" zaproponowane w powyższym arykule to kuszenie szatana. Rozpieczętowując możemy się jeszcze bardziej zapieczętować. Nie dajcie się zwieść.

  OdpowiedzUsuń
 11. Zastanawiam się na ile tak zwany Egregor jest wpisany w funkcjonowanie organizmów żywych w ogóle? Mam na myśli pole morficzne, które kieruję społecznością, np. mrówek, pszczół, termitów. Ludzie też tworzą, działają w obrębie różnych pól. Coś jakby dostrojenie się do siebie (telepatyczne?), pozazmysłowe w każdym bądź razie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo ciekawe spostrzeżenie pytanie.
   Może czyta tego bloga jakiś biolog lub były psychotronik i coś napisze może interesującego...

   Myślę, że gdyby Watykan odkrył tajemnice, wiedzę nt świata i Boga, to wielka rzesza ludzi byłaby wściekła, na to że byli tak oszukiwani. Ja będę dalej drążył temat bo sporo doświadczam ostatnimi czasy i chciałbym się niebawem tym podzielić z Wami. Mam ciekawe spostrzeżenia odnośnie księży, może ktoś miał podobne, ale to niebawem..


   Usuń
 12. Ja uważam, że to jest tak, że w ludziach tętni tchnienie życia dane od Boga. Ciało ludzkie zostało skażone śmiertelnością w momencie grzechu Adama i Ewy. Wcześniej było doskonałe i miało być najprawdopodobniej dalej udoskonalane, miało się rozwijać na różnych płaszczyznach. Myślę, że istnienie pewnych kanałów przepływowych boskiej energii jest faktem. Szatan doskonale o tym wie, dlatego robi wszystko by te kanały pozatykać, bowiem gdy są ona odblokowane człowiek zaczyna samodzielnie myśleć i szukać prawdy. Ja sama doznałam takiego cudownego odblokowania mniej więcej rok temu, kiedy zmagałam się z nałogiem palenia. Prosiłam Boga o pomoc, bo nie chciałam dłużej tkwić w tym ohydnym nałogu. Wówczas chodziłam jeszcze co tydzień do kościoła, wierzyłam w magię sakramentów i wszelkich katolickich rytuałów. Wszystko zmieniło się w momencie kiedy trafiłam na książkę Alena Carra nt. łatwego sposobu na rzucenie palenia. Na początku podchodziłam do niej sceptycznie, jednak postanowiłam ją przeczytać, bo przecież nie miałam nic do stracenia, a jakże wiele do zyskania. Dzięki tej książce w jednej chwili zerwałam z nałogiem. Przeżyłam niesamowite przebudzenie jak z jakiegoś letargu. Dzień po tym trafiłam na stronę zbawienie.com i zaczęło się totalne przewartościowanie tego co dotychczas wiedziałam o świecie. Otworzyły mi się oczy, coś się we mnie odblokowało, sama poczułam się właśnie tak, jakby wybuchło we mnie źródło poznania prawdy, jakby jakiś dodatkowy zmysł. Od tamtej pory nie chodzę do kościoła, nie palę i cały czas staram się zmieniać swe życie na lepsze. Myślę, że ciało ludzkie i psychika pełne są niezwykłych tajemnic, energii i zdolności, które zaniknęły wraz z wygnaniem z raju, jednakże jakaś ich cząstka przetrwała, niektórzy się na nią natykają i ją dostrzegają, po czym ją uruchamiają, inni przechodzą obojętnie. Natomiast myślę, że aby ową cząstkę łączności z Bogiem odkryć nie potrzeba żadnego szamana i rytuałów. Po prostu to poznanie daje sam Bóg i Isus.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo oryginalna konkluzja :-)
   Moja żona mówi mi, że w moim przypadku coś mogło się nie udać z założeniem pieczęci podczas chrztu ponieważ zawsze od dziecka płynąłem pod prąd. Zadawałem ciężkie pytania, miałem inne poglądy niż większość i mając nieciekawe momentami życie nie dawałem sprowadzić się na dno.
   U mnie było podobnie z ponownym przebudzeniem. Szukałem odpowiedzi na wiele pytań, budząc się byłem podświadomie przekonany, że coś w tym świecie nie gra, że coś jest nie tak, że coś jest więcej niż konflikty pseudo, bo wyreżyserowane konflikty polityczne. No i wiadomo miałem rację. Ani wcześniej nie byłem prawdziwym chrześcijaninem jako katolik ani nie byłem w drużynie Boga mimo, że walczyłem przez kilkanaście lat z systemem szatana czyli socjalizmem.
   W pewnym momencie powiedziałem znajomym, że czuję jakbym w głowie miał historię świata, jakby to co było 2000 lat temu lub 6tysięcy było wczoraj. Zacząłem czytać zbawienie.com w każdej wolnej chwili, następnie Biblie. Myślę że gdyby mi ktoś najpierw Biblię zaproponował do zgłębiania, to bym tym wszystkim się nie zainteresował.

   "Szatan doskonale o tym wie, dlatego robi wszystko by te kanały pozatykać, bowiem gdy są ona odblokowane człowiek zaczyna samodzielnie myśleć i szukać prawdy."
   Myślę że masz bardzo dużo racji, PRAWDA jest czymś kardynalnym. Znam ludzi nie czytających biblię, katolików, ateistów i widzę, że niemal kochają kłamstwo. Tak jakby było wkomponowane w ich życie. Niektórzy chodzą do kościoła ale są dziećmi kłamstwa. To kłamstwo nie przejawia się tylko w oszukiwaniu innych, mówieniu nie prawdy, ale też w jej osobistym odrzucaniu. Ludzie są zamknięci na prawdę.

   "Po prostu to poznanie daje sam Bóg i Isus."
   Pewnie wszyscy się z tym zgodzą. Chciałem natomiast przy tej okazji podzielić się z Wami pewnym odczuciem. Uważam, że Bóg otwierając nam oczy na prawdę, dając poznanie, w moim odczuciu konstruuje swą drużynę. Nie wiem w jakim celu dokładnie by to miało być ale być może tak jest. Może w celu porwania wybranych i przygotowania ich do Jego Królestwa a może do krzewienia prawdy wokół naszych znajomych. Choć ja przyznam się przekonałem osobiście może dwie osoby. Żonę i pewną znajomą.
   Na marginesie: Anna wiem, że czytasz tego bloga, także przy okazji pozdrawiam Cię. Trzymaj się i nie poddawaj ;-)
   Jak Wy myślicie, czy coś w tym jest, że akurat teraz się ludzie budzą?

   Usuń
  2. A co o kanałach i pieczęciach mamy w Biblii ?

   Nie ma żadnych czakr czy kanałów, tak jak nie ma reinkarnacji i innych oszustw upadłego.

   Puste gesty i rytuały szamaństwa.

   "Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"   Usuń
  3. "Piszę to jako szaman [6] , będący nim z powołania i wybrania, o które nie zabiegałem. Źródłem mojego poznania w tej kwestii są wizje oraz szczególna percepcja będąca wynikiem szamańskich działań, jak też przede wszystkim kontakt z ludźmi - ofiarami chrześcijańskiego pieczętowania. Ja sam wyzwoliłem już kilkadziesiąt osób i naprawdę było warto."

   Pozostaje postawić pytanie w czyim imieniu to wyzwolenie nastąpiło ?

   Podobne teksty jak na tej stronie gdzie ścieżka prawości jest motywem przewodnim

   http://www.ecoego.pl/index.php/archiwum/1098-cieka-prawoci#CommentForm

   a tak naprawdę między wierszami znajdujemy wielbienie upadłego "Państwu się nieskromnie i nieśmiało przyznam że puchnę z dumy, Lucyfer przyjmuje moją skromną postać."

   Usuń
  4. na pewno nie są to chrześcijańskie nauki i zapewne nikt z czytających tego bloga nie będzie tego praktykował i nie uda się po przeczytaniu do specjalisty od odblokowania czakr. Autor tekstu zwrócił naszą uwagę tylko na magię KRK. Nie wiadomo dokładnie co oni robią podczas sakramentów ale coś na 100% robią. Żaden ksiądz nam tego nie powie, a że szatan częściowo pozwala poznać prawdę dla swych celów to my wybierajmy ta częściowa prawdę.

   Usuń
 13. Ciekawie prawicie! :-)

  Ostatnio byłem w niezłym szoku i nadal jestem. Odkrycie znaczenia imienia JHWH wstrząsnęło mną poważnie. Tego się nie spodziewałem. Myślałem że o Tetragramie już wszystko wiemy. Teraz myślę, że wiemy znacznie więcej ale jeszcze to nie wszystko.

  Okazuje się, że Prawda jest tak różna od rzeczywistości, że dopiero jej poznawanie odkrywa ową niezwykłą przepaść pomiędzy Prawdą a kłamstwem.

  Może powtórzę raz jeszcze znany wielu z nas werset, który jest jeszcze bardziej tajemniczy.

  (Mat 10:26) ... albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

  Niby wszystko już wiemy. Czyżby?

  Zwróćmy uwagę co zostanie odkryte i ujawnione? WSZYSTKO!

  Dosłownie wszystko. Wszystkie tajemnice świata wczesniej lub później zostaną odkryte i ci, którzy szukają Prawdy będą nią nasyceni. Poznamy sprawy przedpotopowe, tajemnice piramid, wizyt aniołów na ziemi, wszelkich manipulacji i oszustw świata szatana a także... dokładną tożsamość nie tylko Żydów ale 10 pokoleń Izraela. Dowiemy się wszystkiego o UFO, o wszystkich krętactwach szatana w największych detalach.

  Istnieje także werset Daniela, który mówi, że wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Daniel mówi o proroctwach i one nas częściowo zaskoczą. Nie zaskoczą jednak tych, którzy czuwają.

  Czyli werset ten nie jest sprzeczny z wersetem Mateusza, wcześniej cytowanym.

  Nie oznacza to, że ci którzy teraz wszystko badają - wszystko właśnie oni odkryją.

  Któż inny ujawni Prawdę?

  Dwóch świadków Boga, którzy najprawdopodobniej pod nosem szatana i jego Bestii będą nieustraszenie ogłaszać Prawdę całemu światu i oni będą ujawniać także prawdę historyczną, wszelkie oszustwa szatańskie i będą wspierani Duchem Bożym posiadając jego moc.

  Innymi słowy, patrzy z uwagą na wszystko, co nas otacza - wielkie rzeczy przed nami w tym wzburzonym świecie kłamstwa i oszustw szatańskich.

  Co jest jeszcze ważne - wydarzenia zeszłego roku wyraźnie wskazują na to, że Bóg nie pozwolił nikomu na spełnienie się szatańskich proroctw demonicznej propagandy.

  Żałuję, ze nie opisałem swoich przemyśleń odnośnie 2012 roku, ponieważ myślałem, że jest niemożliwe, aby cokolwiek się w tym roku wydarzyło, ponieważ godziłoby to w wiarygodność Boga i Biblii.

  Niemniej gdzieś tam napisałem, że wszelkie działania szatana i jego upadłych aniołów muszą posiadać bezpośrednią zgodę od samego Boga. I nadal tak myślę. Czyli cokolwiek się nie zacznie, to będzie na to zgoda samego Boga. Zdałem sobie w pełni sprawę z tego, że Bóg cały czas kieruje wydarzeniami, a władza szatana jest ograniczona Bożymi hamulcami.

  Bez nich nie mielibyśmy żadnej szansy.  OdpowiedzUsuń
 14. Piotrze nie wiem od jak dawna jesteś w drużynie Boga, ja właściwie nie długo i dla mnie faktycznie może to wyglądać tak że coraz więcej ludzi się budzi i dostrzega prawdę. Ale to dla mnie, bo wcześniej nie miałem z tymi ludźmi żadnego kontaktu i nie wiedziałem co się dzieje na świecie. Dla osób z większym "stażem":) jak np. Henia może ta ilość nowo narodzonych wcale tak drastycznie nie wzrasta bo On ma na to wgląd od wielu lat. Jeśli jest tak jak obaj myślimy to wyśmienicie, tylko się cieszyć. Faktem jest że dla takiej osoby jak ja, świadomość że w tej bądź co bądź nowej sytuacji życiowej mam wielu pobratymców gdzie się nie oglądnę, jest bardzo budująca i pozwala, przynajmniej na początku łatwiej przezwyciężyć ewentualne wątpliwości.
  Czytałem tu wypowiedzi innych, i przewija się kwestia połączenia duchowego, więzi miedzy ludzkiej, pozazmysłowej. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie.
  Pan Bruce Lipton w swoim wykładzie pt. Nowa Biologia link tutaj---

  http://www.youtube.com/watch?v=0XC_POZ5zUw

  poruszą tą kwestię w bardzo ciekawy sposób. Konkluzją jest, byśmy się wszyscy miłowali. Isus wiedział o czym mówił nakazując nam wzajemną miłość, bo prawdopodobnie właśnie w taki sposób budujemy silną, pozazmysłową więź z drugim człowiekiem. Bardzo polecam wykład dla tych którzy nie widzieli:)

  OdpowiedzUsuń
 15. A ja od jakiegoś czasu zastanawiam się jak to jest z pastorami w kościołach. Oni powinni dopiero mieć wiedzę biblijną. Dlaczego oni tego wszystkiego nie wiedzą i nie widzą?? Czy świadomie krzywdzą ludzi udzielając sakramentów? Chyba nie wiedzą, że robią przysługę szatanowi? Może na studiach i później tak im wpoili, że to co robią jest dobre? Nie mam pojęcia jak osoba, która jest tak blisko tego wszystkiego, niczego złego nie widzi i tkwi w tym dalej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wydaje mi sie margo ze problem polega na tym ze mlodzi ksieza ktorzy dopiero zaczynaja studia teologiczne nie maja po prostu stycznosci ze slowem Bozym a jezeli maja to zabronione im jest interpretowanie go wedlug wlasnego rozumu,tak doslownie pisze autor w ksiazce ktora czytam,musza powolywac sie na materialy swietych ojcow i podlegac ich interpretacji slowa Bozego! Co za absurd co nie?.Ksiazka ktora koncze czytac to 50 lat w kosciele rzymsko katolickim Charlsa Chiniqui i on tam wlasnie ukazuje jak to wyglada,faktem jest ze opisuje sluzbe w krk z lat 80 tych byc moze wiele sie zmienilo od tamtego czasu nie mam pojecia .
   Natomiast goraco polecam ta ksiazke ma ona az 470 stron ale naprawde warto przeczytac,fantastyczna historia ksiedza ktoremu w koncu udaje sie wyjsc tego okrutnego kosciola,niesamowite rzeczy ten ksiadz opisuje!

   Usuń
  2. do tej pory myślałem, że nie wiele mnie zaskoczy. Ot i się myliłem. Nie wiedziałem, że studenci teologi nie mają do czynienia ze Słowem Bożym. Trochę mnie to zszokowało.
   Dobrze, że o takich rzeczach się mówi pisze bo nawet przez chwile bym nie pomyślał, że kandydat na księdza nie czytuje Biblii...
   W takim razie oni znają Biblię mniej niż my...

   Usuń
  3. katrin, czy tą książkę można gdzieś dostać w języku polskim? Bo na necie chyba jej nie ma.

   Usuń
  4. Wiesz co sprawdzalam na googlach ciezko ja dostac, w sklepach internerowych tez jej nie ma ,kurcze nie wiem musisz probowac jej szukac moze uda ci sie znalezc,ja sprobuje ja mi sie uda to dam ci znac ok?

   Usuń
  5. Ok! Rozumiem że książkę którą czytasz, jest po angielsku? Czytałem ostatnio arta zamieszczonego tutaj u Henrego na blogu pt.'Prawda o Babilonie Wielkim' o Albero Riverze, i jest tam właśnie kilka odwołań do tej książki.

   Usuń
  6. Tak czytam ja po angielsku.sprawdzalam wczoraj na necie i chyba raczej nie uda ci sie jej znalezc w j polskim.

   Usuń
 16. Margo księża i przywódcy religijni czerpią wiedzę która utarła się przez wieki czyli dogmaty, wierzenia i tradycje co sprzeczne jest z poznawaniem Boga J 17:3.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Doladnie.a jesli smiesz podwazac te dogmaty slowem Bozym zrobia z ciebie protestanta.

   Usuń
 17. Ja wiem, że chodzi o te dogmaty, tradycje itd. ale czy to pozbawia ludzi samodzielnego myślenia? Ja należałam do KK ponad 20 lat, co nie przeszkadzało mi w tym, żeby szukać i dociekać prawdy. Dziwi mnie to, że siedząc w tym wszystkim i mając, i czytając Biblię, nie widzą jak jest naprawdę. Jakby mieli mózgi wyprane i klapki na oczach

  OdpowiedzUsuń
 18. Witam, jakieś pół roku temu przez przypadek trafiłam na hasło "illuminati" i tak po nitce do kłębka znalazłam witrynę zbawienie.com. Oczywiście na początku targały mną bardzo silne emocje, głównie smutek, żal i złość, choc na początku był wielki szok i niedowierzanie. Największego wstrząsu doznałam, kiedy uświadomiłam sobie, ze papiez, czyli następca Sw. Piotra, moj ukochany wczesniej papiez Jan Paweł II jest nędznym sługusem Szatana, podobnie jak jego poprzednicy. Przez długi czas myślałam, że to Szatan chce ludzi od Boga odciągnąć, poprzez ludzi, którzy w internecie celowo zamieszczają informacje, które stawiają KRK w złym swietle. Teraz wiem, ze Chrystus i KRK to zupełnie dwie skrajności, mimo, ze pozornie wydaje się inaczej. Bardzo ciesze się, ze trafiłam na tę stronę, choć moj swiatopogląd runął niczym domek z kart i nie jestem juz tak beztroską osobą jak wczesniej, wiedząc o okrutnych planach "elit". Mimo, że to nasze doczesne życie jest krótkie, to jestem młodą osobą i uwazam za normalne marzenie o spokojnym życiu dla siebie i mojej rodziny. Mimo bagazu tych złych informacji, bardzo umocniłam się w wierze i przyblizyłam się do Chrystusa jak nigdy dotad. I to jest wartosc nieoceniona dla mnie. Nalezac do Koscioła, chodziłam na niedzielna msze, ale niewielu kaplanow potrafilo zainteresowac mnie Chrystusem, niewielu mowiło o Bogu z miłoscią, tylko raczej ze strachem i ponizajac wiernych za grzechy jako niegodnych milosci Boga. A jezeli chodzi o czary KRK, to mam przyklad w rodzinie. Nie są w stanie zrozumieć, ze są zaslepieni w wierze w "Sw. Kosciół" do tego stopnia, ze usłyszałam słowa, ze "diabeł mnie opętał" lub "taka jest nasza wiara z dziada-pradziada i nie powinnam dociekac, bo świata nie zmienię".

  Nurtuje mnie zagadnienie zła na ziemi.Dlaczego Bóg przez tyle tysięcy lat pozwala Szatanowi na wyrządzenie tylu krzywd.Wiem, że Bóg poddaje nas próbie, żeby sprawdzić czy jesteśmy wierni Jego Słowu, ale dlaczego Bóg musi udowodnić Szatanowi i jego slugom, ze ludzie mogą kochać Boga z własnej woli, a nie pod przymusem. Przeciez Bóg nic nie musi udowadniac. Chodzi mi o to, że Szatan w ten sposób jest wywyzszony, skoro Bóg daje mu pozwolenie na czynienie zła. Wiem, ze to jest Bozy plan i napewno jest mądry w swej istocie, skoro te tysiące lat to jest nic w porównaniu do rajskiej i cudownej wiecznosci.Ale czy to nie jest trochę okrutny plan? Czy to, że nic złego aktualnie mi się nie przydarzyło to jest zasługa Boga, bo mnie chroni przez złem?

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.