piątek, 14 września 2012

Od Kaina do Chazarii

Mój komentarz...
 
Niezwykle interesujący artykuł, który każda miłująca prawdę osoba powinna przeczytać. W niedługim czasie artykuły jak ten zostaną pousuwane. Warty archiwizacji! Artykuł ten ujawnia rzeczywiste oblicze ludzi, którzy podają się za biblijnych Izraelitów, Naród Wybrany przez Boga.

Tymczasem Isus Chrystus mówi:

Obj 3:9  Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.
Oto przyczyny zmiany imienia Isusa na Jezus, propagandę JHWH, rzekomego apostoła Pawła - faryzeusza i wiele wiele innych kłamstw i oszustw!

Zapraszam do dokładnego przeczytania tego artykułu.

Jedyna rzecz która nie jest zgodna z moja interpretacją Biblii to określenie Syngogi Szatana jako Babilon Wielki. P{o szczegóły w tych tematach zachęcam do zapoznania sie z biblijnymi dowodami na to, kto jest Bestią, a kto jest Babilonem Wielkim, czyli Wielką Nierządnicą.

Co jest jeszcze ciekawsze, to właśnie tych ludzi wybrał szatan na swoich najwierniejszych sług i oni przejmą wkrótce całkowita i oficjalna władzę nad światem, zapoczątkowując tzw. biblijny WIELKI UCISK!

Ten artykuł wyjaśni nam, dlaczego ten szczególny wybór szatana jest taki słuszny! 

Źródło - http://gazetawarszawska.com/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/
...........................................................................................................................................................Prawdziwa genealogia żydowskiego narodu udokumentowana Biblią i pracami żydowskich autorów

Oni nie są tymi za których WY ich uważacie!
Pastor Eli James


Tłumaczenie w trakcie korekcji
Image - Jesus

http://www.killthebank.net/content/cain-khazaria

Pastor Eli James – 28.08.2012

tłumaczenie Ola Gordon

“Dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie” (Iz 29:14)

Dzieci Prawdziwego Izraela, w świecie religii ma miejsce gigantyczne oszustwo. Jest to oszustwo o tak ogromnych proporcjach, że wpływa na każdy moment waszego życia. Wpływa na wasze dochody, wasze zdrowie, waszą rodzinę, wasz dom, waszą wiarę, wasze samopoczucie, a nawet na wasze życie seksualne. I ostatecznie wpływa na waszą nieśmiertelną duszę, która w tej chwili jest w poważnym niebezpieczeństwie. To oszustwo pomieszało mądrość i rozum milionom dobrych ludzi. Większość chrześcijan po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje OSZUST udający Izrael.
Napisałem liczącą 333 stron książkę o tym oszuście. Książka ma tytuł “The Great Impersonation, How the Anti-Christ Has Deceived the Whole World” [Wielkie oszustwo, jak antychryst oszukał cały świat].

 Książka ta w szczegółach opowiada o dwu rodach pochodzących z rajskiego ogrodu. Księga Rodzaju jasno przepowiada, że te dwie rodziny będą w stanie nieustannej wojny między sobą aż do Wielkiego Dnia naszego Pana. Ale żadna wiara poza chrześcijańską tego nie uczy. Ani nie uczy tego, że cały świat zostanie oszukany przez tę “bestię” i w dużej mierze ulegnie temu oszustwu.
Sam Jezus Chrystus wielokrotnie ostrzega nas przed podstępami tego diabelskiego rodu (rasy) węży (J 8:33-44), który jest tak zły, że nawet On odmawia próby ich nawrócenia (Mt 13:13-15).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dwu zasadniczych propozycji: 1. Żydzi NIE SĄ spokrewnieni z żadnym z 12 plemion Izraela, łącznie z plemieniem Judy, i 2. judaizm NIE MA NIC WSPÓLNEGO z prawem mojżeszowym. Faktycznie, co udowodnię ponad wszelką wątpliwość, że judaizm jest oszukańczą religią, tak samo jak żydowski naród jest OSZUKAŃCZYM NARODEM. Te dwa wielkie oszustwa, połączone w jedną kulturę, a mianowicie w żydowska kulturę, tworzą byt który biblia nazywa “diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12:9).
Oczywiście nigdy nie przyjdzie do głowy przeciętnemu życzliwemu chrześcijaninowi, że szatan może zadzwonić do drzwi ubrany w strój duchowny; ale to jest dokładnie oszustwo wykorzystywane przez szatana. Nie tylko to, szatan zatrudnia całe denominacje duchownych, którzy niewinnie i umyślnie promują to gigantyczne oszustwo.

Żeby wyrazić to w sposób nieco mniej delikatny, “chciwość zawsze wygrywa z głupotą. bo głupota nie rozpoznaje chciwości“. Inne podobne powiedzenie “ofiara oszustwa zawsze dowiaduje się ostatnia“. W międzyczasie ofiara przegrywa wszystko co posiada.

Kim są Żydzi?

Najpierw musimy zbadać kilka żydowskich opinii na temat ich “semickiego” pochodzenia. Czy są prawdziwe, czy fałszywe?

Jedną z najsłynniejszych żydowskich opinii o żydowskim dziedzictwie jest rabiniczna, że naród żydowski jest ekskluzywnym potomkiem Abrahama. Opiera się to na Rdz 12:3. Przeczytajmy ten fragment i zobaczmy czy zgadza się z żydowskimi opiniami:

“Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
Ten fragment wykorzystują żydzi i chrześcijanie by implikować. iż jeśli nie błogosławimy żydom, to my, chrześcijanie, nie będziemy błogosławieni.

O tym błogosławieństwie mówi się jak o WARUNKU. Jako warunek, to leży w interesie nie-Abrahamitów – fragment nie wymienia żydów – by błogosławić Abrahama jeśli nie-Abrahamici chcą być błogosławieni. Należy podkreślić, że nigdzie w Piśmie nie utożsamia się Abrahama z żydowskim narodem. Faktycznie takie utożsamienie jest automatycznie anachroniczne, oznaczające iż Abrahama, dziadka Izraela, nie można nazwać po żadnym ze swoich potomków. Jakub był Abrahamitą, ale Abraham z pewnością nie był Izraelitą! Żadnego dziadka nigdy nie nazwano po wnuku.

Jest również prawdą to, że nigdzie w Piśmie Izraelici nie są nazwani “Żydami”. Absolutnie nie ma takiego twierdzenia w żadnym Testamencie, które mówi “Jakub jest Żydem”, albo “Izrael jest Żydem”, czy nawet  “Juda jest Żydem”. Mamy kilka antyprzykładów, które pokazują iż prawda jest wręcz odwrotna! 2 Kr 16:6 odnosi się do domu Judy jako “Żydów”, ale o domu Izraela mówi “Izrael”. Jeśli Żydzi są Izraelem, jak ciągle się nam wmawia, to dlaczego ten fragment temu zaprzecza? Faktem jest, że wyraz “Żyd” jest nowoczesnym wymysłem, co po prostu nie znaczy ani “Juda”, ani “Izrael”, ani “Abraham”. Wszystkie te twierdzenia są oszustwem wymyślonym przez rabinów w wyraźnym celu oszukania chrześcijan.

Spójrzmy na całe błogosławieństwo (wersety 1-3) Które Jahwe nałożył na Abrahama i zobaczmy czy można je stosować wobec ludu żydowskiego:

1Pan rzekł do Abrama: “Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
2 Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. – Rdz 12:1-3.

Punkt 1:  werset 2 mówi że Jahwe uczyni z Abrahama “wielki naród”. Na pewno imię Abrahama stało się “wielkie”, ale naród żydowski zawsze był bardzo POGARDZANYM ludem, w całych dziejach. To udowodnione jest ich własnym przyznaniem się. Oni zawsze wyliczają jak byli “prześladowani” przez każdy naród wśród którego żyli.

Punkt 2: Abraham miał w sumie ośmiu synów po trzech żonach. Miał Iszmaela po Hagar, Izaaka po Sarze, i sześciu synów po Keturah po śmierci Sary. Imiona tych sześciu synów: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach (Rdz  25:1). Każdy z tych synów był Abrahamitą, ale żaden nie był Żydem! Żydowskie twierdzenie, że błogosławieństwa w Rdz 12 odnoszą się do nich jest oszustwem. Biblia nic takiego nie mówi! Rabini spreparowali tę doktrynę z niczego, z mędrkowania w swoich jesziwach!

Paweł każe nam wystrzegać się żydowskich baśni (Tt 1:14); a ich częściowe cytowanie Rdz 12:3, w której nie ma nic o Żydach, jest początkiem największej żydowskiej baśni ze wszystkich: Wielka Personifikacja Izraela przez Żydów.

Punkt 3: werset 2 mówi o bezwarunkowym błogosławieństwie: “staniesz się błogosławieństwem”. Ale ponieważ Żydzi przyznają się, że są narodem względem którego każdy inny naród zawsze był wrogi, to jak mogą być “błogosławieństwem” dla tych narodów, które gardzą nimi i ich wyrzucają! Jest coś poważnie nie tak z tymi żydowskimi twierdzeniami!

Punkt 4: werset 3 mówi: “Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. To kolejna rażąco oczywista sprzeczność między tym co jest powiedziane o Abrahamie i żydowskich doświadczeniach. Faktem jest, że naród żydowski zawsze był pogardzany dokąd tylko się udał! Wyzwę każdego by wymienił jeden naród w którym mieszkali Żydzi, który ich obecność postrzegał jako błogosławieństwo. Wręcz przeciwnie, nie byliby wypędzani z ponad 100 krajów (Hiszpania, Francja, Niemcy, Anglia itd.) i miast-państw, gdyby mieszkańcy uważali ich za błogosławieństwo. Żydów raczej zawsze uważano za przekleństwo i zarazę wszędzie tam gdzie tylko wybrali by zamieszkać.

I ten fakt historyczny perfekcyjnie zgadza się z Klątwa Kaina: “tułacze i zbiedzy” (Rdz 4:12), wędrujący z miejsca na miejsce dlatego że ich obecność tak irytuje narody-gospodarzy. Oczywiście Żydzi nigdy nie cytują tego wersetu w odniesieniu do własnego ludu, mimo że on idealnie pasuje do żydowskich doświadczeń historycznych. Te widoczne rozbieżności między żydowską historią i błogosławieństwem Abrahama mówią nam, że coś tu jest źle!

Żydzi albo kłamią o tym kim są, albo opowiadana przez nich historia jest zła.

Punkt 5: za prezydenta Harry S Trumana Ameryka była pierwszym krajem na świecie, który uznał bandyckie Państwo Oszustów. Minęło ponad 60 lat od powstania tego łajdackiego państwa. Ameryka jako pierwsza pobłogosławiła Izraelczyków, i Ameryka błogosławiła im hojniej niż jakikolwiek inny kraj. PYTANIE: Jakie błogosławieństwa otrzymaliśmy w zamian za błogosławieństwo Żydów? ODPOWIEDZ: Chaos, zamęt, długi, matactwo, zdrada, wojna, wojna, wojna i więcej wojen. Nasze społeczeństwo gwałtownie stoczyło się pod względem moralnym, duchowym, gospodarczym, religijnym, a nawet intelektualnym, w wyniku tego, że błogosławimy ZŁEMU NARODOWI.
Są tylko dwie możliwości, albo Żydzi kłamią o tym kim są, albo błogosławieństwa w Rdz 12:3 są fałszywe.

Ponadto Żydzi opowiadają o swoim rzekomo ekskluzywnym “semickim” pochodzeniu od Abrahama. Czy to też jest kłamstwem? Tak, z całą pewnością jest, bo wszyscy ośmiu męscy przodkowie Abrahama MUSZĄ BYĆ RÓWNIEŻ Semitami, skoro są jego bezpośrednimi potomkami. Iszmael, syn Hagar, miał 12 synów; i ci synowie stali się znani światu jako Arabowie! A zatem Arabowie są Semitami. Izaak, syn Sary, dlatego jest Semitą. I 6 synów Keturah to też Semici. Ale żadnemu z tych ludzi Żydzi nie przyznają OCZYWISTEGO POCHODZENIA SEMICKIEGO – poprzez Abrahama!
W konsekwencji łatwo zauważyć, że żydowskie twierdzenie, iż TYLKO ŻYDZI włączeni są w kontekst Rdz 12:3 to CZYSTE POZORY! Tu nie pasuje żydowska wersja biblii! Absolutnie nie robi ŻADNEGO SENSU! To wszystko to tylko egoistyczny nonsens, przez kult rabiniczny promowany jako Pismo.

Kiedy prześledzimy prawdziwą genealogię żydowskiego ludu przy pomocy biblii i historii, dowiemy się, że naród  żydowski nie jest ani semicki, ani hebrajski,ani izraelicki, ani judejski. Każde z tych twierdzeń jest tylko oszustwem. Te fałszywe twierdzenia, kiedy doda się je razem, WIELKA PERSONIFIKACJA Izraela przez zupełnie inny naród, naród, który faktycznie jest NAJWIĘKSZYM WROGIEM  Izraela, ale który wymyślił najlepszą strategię zamachu na swoich wrogów, a później przejął ich tożsamość.

Każdy słyszał o pojęciu KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI, ale ono zawsze dotyczyło jednostki. To znaczy słyszymy o kimś kto skradł tożsamość innego człowieka; ale RZADKO słyszymy by jeden naród ukradł tożsamość innego narodu. taki pomysł jest całkowicie niezrozumiały dla większości chrześcijan – nie mówiąc o wszystkich innych – ale to jest dokładnie co zrobił naród żydowski! Oni są nie-Izraelitami, którzy przejęli Tożsamość Prawdziwego Izraela, żeby odzyskać coś co ich jedyny semicki przodek, Ezaw, odrzucił dawno temu!
Steven Spielberg nigdy nie zrobi filmu w oparciu o ten scenariusz, ponieważ ostatnią rzeczą o której Żydzi chcieliby by świat się dowiedział, jest to, że ONI NIE SĄ NARODEM ZA JAKI SIĘ PODAJĄ!
Znaki Izraela
Musimy zrozumieć to, że o dzieciach Izraela jest wiele przepowiedni w Starym Testamencie. Wszystkie te przepowiednie zostały spełnione – co do  joty – przez Izrael, ale nie przez Żydów. Dla sprawdzenia tej opinii proszę przeczytać mój poprzedni artykuł zatytułowany “The Marks of Izrael” [Znaki Izraela], który podaje w szczegółach ponad 20 przepowiedni, które zostały spełnione przez narody kaukaskie (Prawdziwy Izrael), a nie zostały ABSOLUTNIE spełnione przez naród żydowski [http://anglo-saxonisrael.com/blog/?p=42].

Przepowiednie te mówią, że Izrael ma być ludem rolniczym, takim Żydzi nigdy nie byli, morskim, takim Żydzi nigdy nie byli, wspaniałym militarnie, Żydzi nigdy takim nie byli, z dynastii królewskiej, którym nigdy nie byli, ludem akceptującym Mesjasza, którym nigdy nie byli, ludem który zapomni o Prawdziwej Tożsamości, której oczywiście nie zapomnieli, i ludem który będzie światu poświadczał Biblię, czego nigdy nie zrobił!!!

Oni trzymają dla siebie swoją PRAWDZIWĄ RELIGIĘ, Talmud. Żaden rabin nigdy nie tłumaczył nie-żydowskiemu światu wielkich prawd Pisma! Wprost przeciwnie, powtarzają głupie hasła takie jak “Żydzi są wybranym przez Boga narodem“, i “Palestyna należy do nas“, i “to my jesteśmy Semitami z Biblii“, i “to my napisaliśmy Biblię“, itp., itp. Ale żadne z tych twierdzeń nie jest nawet bliskie prawdy. To wszystko kłamstwa, pochodzące z około 125 roku przed Chrystusem (po Chr). To wtedy pojawił się PIERWSZY ŻYD; i wtedy był początek żydowskiej religii. To wtedy Jan Hyrcanus, król Judy, podbił Idumeę i zaczął z Edomitów robić obywateli Judei. Ci Edomici wtedy zaczęli mówić o sobie jako o Judejczykach, jakby byli Izraelitami. Współcześni Żydzi sefardyjscy są faktycznie potomkami tych Edomitów.

To omówimy w szczegółach dalej.

Biorąc pod uwagę niezwykłe sprzeczności między proroctwami i zapisami historycznymi, staje się oczywiste, iż niemożliwe jest by naród żydowski był Izraelitami z Biblii. I to jest Największe Oszustwo w historii. I dlatego Jezus ostrzega nas mówiąc, że ci rabini są oszustami, lichwiarzami i szarlatanami, udającymi Izrael, kiedy nim nie są. Mt 23, Łk 12, J 8 mówią w sposób nie budzący wątpliwości, że rabini judaizmu są szarlatanami i kramarzami, udającymi kogoś kim nie są.
Jeśli Żydzi nie są Izraelem, to kim są?

Znaki Kaina: badanie genealogii Kaina od Rajskigo ogrodu

“Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów” – Łk 12:1

Po zabójstwie Abla przez Kaina, Jahwe, świadek tego mordu, zapytał Kaina o brata. Rdz 4:8-14 odnotowuje następujące fakty:

“Rzekł Kain do Abla, brata swego: “Chodźmy na pole”. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy BÓG zapytał Kaina: “Gdzie jest brat twój, Abel?” On odpowiedział: “Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?” Rzekł Bóg: “Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!” Kain rzekł do Pana: “Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!
Zaraz, już widzimy to, że naród żydowski nosi na sobie te znaki Kaina!

Przeciwnie do ich publicznie wygłaszanych twierdzeń, oni NIE uznają innych narodów za braci. Wystarczy zapytać Palestyńczyków. Oni zawsze mówią, iż ICH CIERPIENIA są ważniejsze od cierpień innych narodów! Co to za arogancja? Pomimo,, że Żydzi uważają przeciwnie, Żydzi zawsze byli niezasymilowanym ludem w każdym kraju w którym się osiedlili; i NIGDY nie dogadywali się z narodami-gospodarzami. Zamiast tego zawsze WYZYSKIWALI te narody okradając je ze wszystkiego bogactwa poprzez lichwę. I dlatego ich twierdzenia o promowaniu “braterstwa” kończą się tam gdzie są ich egoistyczne interesy plemienne. Tutaj pokazane jest lekceważenie dobrobytu innych przez Kaina. Sposób w jaki Żydzi potraktowali Palestyńczyków jest bardzo podobny do sposobu w jaki Kain potraktował Abla.

Jezus powiedział: “Poznacie ich po owocach“. Chrześcijanie muszą jeszcze nauczyć się tego, że jedynym sposobem rozpoznania Żyda jest zwrócenie uwagi na jego zachowanie, bo ich zachowanie PRZECZY ich słowom.

I ze względu na ich niezdolność dogadywania się z sąsiadami, Żydzi byli WIECZNYMI TUŁACZAMI na ziemi, ZBIEGAMI z jednego kraju do następnego, w poszukiwaniu następnych ludzkich ofiar. I oczywiście Żydzi nie zajmują się rolnictwem, bo ziemia nigdy nie wyda owoców potomkom Kaina. Rabini, uznając ten fakt, nauczają na podstawie Talmudu: “Rolnictwo jest najgorszym ze wszystkich zajęć“. (Yebamoth 63a.) Czy to nie jest głos Kaina?

Rdz 4:17-24 podaje bezpośrednich potomków Kaina: Enoch, po którym nazwał miasto, Irad, Mehujael, Methusael, and Lamech. Lamech miał dwie żony, które urodziły Jabala, Jubala i Tubalcaina. Potomkowie Jabala mieszkali w namiotach. Dlatego byli ludem koczowniczym. Potomkowie Jubala  byli muzykami. Tubalcain był kowalem. To kowalstwo wymyśliło narzędzie wojny, takie jak miecze, włócznie, tarcze itp.

Wersety Rdz 4:25 do Rdz 5:4 mówią, że Adam i Ewa mieli trzeciego syna o imieniu Set. Set był substytutem Abla, którego zamordował Kain. Ponieważ Kain zamordował swojego brata, został wypędzony z raju i od Adama i Ewy, w niełasce! Dalsza część Rozdz 5 wymienia potomków Adama. Zauważmy, że na tej liście NIE MA Kaina jako potomka Adama i Ewy. Genealogia Kaina jest pokazana osobno i różni się od Adamitów. Łukasz w Rozdz 4 daje KOMPLETNĄ GENEALOGIĘ Adama, od Jahwe Boga, ojca Adama, przez wszystkich do Jeszua Mesjasza (Jezus Chrystus). Kaina nie ma na liście w żadnej tych genealogii, mimo że jego matką była Ewa! Gdyby Adam był ojcem Kaina, Biblia z  pewnością odnotowałaby ten fakt. Nie robi tego.

Co niewielu chrześcijan rozumie o tych genealogiach jest to, że one są po to byśmy zauważyli różnice między jedna grupą ludzi i drugą. Z oczywistych względów judaistyczni rabini nie nauczają niczego o tych genealogiach; i ponieważ nowoczesny świat chrześcijański wierzy w żydowskie twierdzenia o ich statusie “wybrańców Boga”, nikt nie wydaje się być zainteresowany tym by dowiedzieć się czy twierdzenia te SĄ FAKTYCZNIE PRAWDĄ! Dowiemy się czy są one chociaż bliskie Prawdzie.

Rdz 15:18-21 to bardzo ważne wersety, gdyż dają nam nazwy plemion skojarzonych z potomkami Kaina:

“Wtedy to właśnie PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: “Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami”.
Zauważmy, że Kenici są pierwsi na liście. Wyraz ten jest nowym terminem dla większości chrześcijan. Większość teologów nigdy nie głosi kazań na ten temat; ale jeśli chce się zrozumieć Biblię, jest to określenie które musimy poznać. Kim są Kenici?

Concordance” [Skorowidz] Stronga (# 7017) daje nam definicję: “potomkowie Kaina“.
Stąd wiemy, że rodowody pokazane w Rdz 4, jako potomkowie Kaina, to są ci sami Kenici.
Żeby dowiedzieć się jak złe były te różne plemiona, przedstawimy każde z dziewięciu:
Kenizyci – Kenici, którzy, jak Lamech, byli koczowniczymi myśliwymi.

Kadmonici – wielbiciele węża, mieszkali na górze Hermon. Hermon jest tradycyjnym miejscem, do którego “z nieba” zeszli upadli aniołowie. (źródło: http://sacred-texts.com/etc/wos/wos04.htm )
Chetyci – potomkowie Heta. Ezaw, brat Jakuba, ożenił się z dwu Chetytkami. Te dwie kobiety były utrapieniem Izaaka I Rebeki. Ezaw i jego dwie żony zostali zmuszeni do usunięcia się z oczu rodziców, gdyż oni nie tolerowali ich bałwochwalstwa.

Peryzzyci – Kiedy Izrael napadł na Kanaan, Peryzzyci zajmowali “leśną krainę” nieopodal Szechem. Niektórzy badacze utożsamiają ich z gigantami Horim. Na północ od Peryzzytów było terytorium należące do gigantów Refaim. Pod koniec kampanii północnej, plemiona Efraima i Manasacha walczyły z tymi gigantami i przejęły ich ziemie. Większość badaczy o tych Peryzzytach mówi jako o “prehistorycznym” plemieniu niewiadomego pochodzenia.

Refaim – Podobieństwo było tak duże, pisze Mojżesz, że Nefilim zaczęli żenić się z pięknymi córkami pochodzącymi od Adama [Adamici], mieszając w ten sposób ludzkość ze zwierzętami. Geny tych dwu rożnych ras / gatunków, mieszając się, rodziły stworzenia po części zwierzęce, po części ludzkie. Z powodu występowania u nich zaburzeń endokrynologicznych, wielu z tych mieszańców wyrastało na gigantów. Ale nazwa dana gigantom płci męskiej charakteryzuje ich nadludzką siłę, a nie ich wzrost. Starożytni nazywali ich Gibborim, co oznacza potężnych mężczyzn. Ich odwaga, w powiązaniu ze wzrostem, masą i silnym ciałem, przysparzały im powszechnej sławy. Mojżesz mówi, że były zawzięci i wojowniczy. Przez wieki wywoływali strach w sercach przedpotopowych ludów o normalnej wielkości. Nie ulega wątpliwości, że wywoływany przez nich strach, pozwolił im panować nad całą Mezopotamią. A ich liczne prześladowania, jak mówią wersety Mojżesza 6:1-4, trwały aż do pierwszych dni wielkiego deszczu. – (Steve Quayle, “Giants in the Middle East” [Giganci Bliskiego Wschodu] http://www.stevequayle.com/Giants/Mid.East/Giants.Mid.East12.html)

Amoryci – Craig Meyer ( http://www.watchmanmag.com/0105/010516.htm) daje następujący opis:

Określenia “Amorite” i “Amoryci” występują 26 i 60 razy w amerykańskiej standardowej wersji Biblii, w 86 przypadkach. O Amorytach wspomina już Rdz 10:16 jako o potomkach Kanaan, syna Chama. Wraz z innymi plemionami zamieszkiwali ziemie Kanaan. “Amorite” mogło odnosić się albo do pojedynczego etnicznego klanu, albo luźnej konfederacji plemion. Niekiedy nazwa Amorite wydaje się być jednoznaczna z “Kanaanici” i oznaczać wszystkich nie-Izraelitów, którym Bóg nakazał opuszczenie tych terenów (Joz 10:5; 24:8-15; Sdz 6:10). Nazwa Amorite oznacza dosłownie “wysoki” i może odnosić się do jednej (lub więcej) z trzech możliwości: 1). terenu górskiego zajmowanej przez nich krainy (Lb 13:29; Pwt 1:7, 19-20); 2). ich przerażającej waleczności (Pwt 1:44); lub 3). rozmiaru ich sylwetki (Lb 13:33).

Jeśli zamiarem było 1), to Amorite oznaczało “człowieka z gór”. Jeśli 2) lub 3) to było to pojęcie “wysoki [i potężny]“. Możliwe jest iż w określeniu tym jest kombinacja więcej niż jednego pojęcia. Jest dosyć prawdopodobne, że kiedyś Amoryci byli najpotężniejszym ze wszystkich pogańskich klanów w Palestynie. Babilończycy ziemie Syria-Palestyna nazywali “krainą Amorytów” (International Standard Bible Encyclopaedia, I:119). W pierwszym okresie podboju teksty Starego Testamentu mężczyzn  Ai (Joz 7:7) razem z wojskami Sihona i Og (Lb 21:21-35) określają jako groźnych amoryckich [Amorite] wrogów. Przyszłe pokolenia izraelickie na te wydarzenia będą patrzeć jak na ważne punkty zwrotne w ich historii (Ne 9:22; Ps 135:10-12; Am 2:9-10).
Dlatego jest wysoce prawdopodobne, że Amoryci, podobnie jak Refaim, byli gatunkami hybrydowymi, pół-ludźmi, pół-upadłymi aniołami, z którymi Kananejczycy zawierali związki małżeńskie.

Kananejczycy: Rdz 10:6 mówi, że Kanaan był synem Chama. Na temat tej opowieści dużo światła rzuca historia o pijaństwie Noego. O tym epizodzie opowiada Rdz 9:18-27. Co dokładnie wydarzyło się w tym epizodzie pijaństwa? Niewielu naukowców zajmowało się ta sprawą, ale jest dosyć wyraźne, że Cham zrobił coś bardzo złego swojemu ojcu. Zwykle uważa się, że tego złego czynu dopuścił się przeciwko osobie Noego, bo werset 22 mówi, iż Cham “ujrzał nagość swojego ojca”.
Widać tu że wyrażenie “nagość ojca” to eufemizm dla nagości matki, bo organy reprodukcyjne matki są wyłączną “własnością” męża. W tamtych czasach każdego kto naruszył to prawo skazywano na śmierć. Cham miał szczęście, iż to go nie spotkało.

Kpł 18:8 specyficznie mówi, że nagość ojca oznacza to samo co nagość żony: “Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca“.

Kpł 18:16 czyni podobną deklarację, mówiąc, iż “nagość” żony NALEŻY DO JEJ MĘŻA. Ale to wyjaśnia dlaczego to Kanaan, a nie Cham został przeklęty (w. 25), ponieważ Kanaan był owocem KAZIRODZTWA. Jako owoc kazirodztwa, co jest naruszeniem Prawa Bożego, Kanaan nie mógł odziedziczyć ani kapłaństwa, ani stanowiska przywódcy własnego ludu. Z powodu tego grzechu, Cham przeniósł się na południowy zachód w kierunku Egiptu, gdzie ustanowił kilka narodów, łącznie z Mizraim (Egipt), Kusz, Put i Kanaan (Rdz 10:6-14).

Zwróćmy uwagę na założone przez Kanaana kraje: “Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta. A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, Chiwwitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się. Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim – aż do Leszy” (Rdz 10:15-19).

Plemiona te uznawano za najzacieklejszych wrogów Izraelitów. Kanaan, choć sam Noahita i Chamatyta, stał się zdrajcą własnego narodu i ustanowił kilka narodów składających się z najgorszego rodzaju stworzeń, z których wielu było również potomkami upadłych aniołów z Rdz 6. Kanaan żenili się wewnątrz plemienia; i dlatego nazywano ich Kananejczykami. Wększość badaczy Biblii po prostu ignoruje takie fakty, gdyż nie chcą kwestionować czy nikogo “obrażać” zaglądając w ich pochodzenie! Nowoczesne judeo-chrześcijaństwo, wzorując się na dzieciach diabła, nie chce “wścibiać nosa” w sprawy żydowskiego narodu. Mówmy tu o “szkieletach” w szafie!
Girgaszyci – hybrydowe potomstwo Kanaana i albo Refaim, albo prehistorycznych koczowników.
Jebusyci – kolejne hybrydowe plemię stworzone przez Kanaana.

Zauważmy, że JEZEBEL, która poślubiła króla Ahaba z domu Izraela, była Sydonitką. Ten fakt tłumaczy dlaczego była tak zła. Zauważmy również, że potomkowie Kanaana założyli miasta Sodomę i Gomorę! “Jaki ojciec taki syn!” Biblia mówi, że nigdy z tych ludzi nie wyszło nic dobrego, ani nie może wyjść z nich nic dobrego. To dlatego Bóg nakazał Joszua i Izraelitom ich zabić! Hybrydowe gatunki są zakazane przez Jahwe, i właśnie tacy byli ci Kenici i Kananejczycy! (Kpł 19:9, Pwt 22:9).

“Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo czy możecie czynić dobrze,

wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie?” (Jr 13:23).

Istotą tych utożsamień jest to, że te 10 narodów to napar wiedźmy z mieszanek genetycznych: upadli aniołowie, giganci, pigmeje, czciciele węży, prehistoryczni koczownicy i różne inne szczepy obcych istot, którzy czuliby się dobrze mieszkając na wyspie dr Moreau (albo w scenach z Gwiezdnych wojen!), złego geniusza, który kochał eksperymenty na ludziach poprzez mieszanie ludzkich genów z tymi innych gatunków zwierząt, żeby tylko zobaczyć co może powstać. Hybrydyzacja i mieszanie ras to tutaj kluczowe słowa.

Józef Flawiusz mówi, że Kain był hybrydą:

ADAM i Ewa mieli dwóch synów: starszego o imieniu Kain; którego imię. kiedy się je interpretuje, oznacza opętanie; młodszego Abla, co oznacza smutek. Mieli także dwie córki. Tych dwóch braci cieszyło inne życie: Abel, młodszy, kochał sprawiedliwość; i wierzył, że Bóg był we wszystkich jego działaniach, celował w cnocie; i był pasterzem. Ale Kain był nie tylko bardzo zły w innych sprawach, ale był całkowicie pochłonięty zdobywaniem; i on najpierw wymyślił orkę ziemi. Zabił brata w następujący sposób: – Oni postanowili złożyć ofiarę Bogu. Kain przyniósł owoce ziemi i jego gospodarki; a Abel przyniósł mleko i pierwsze owoce jego stada: ale Bóg był bardziej zadowolony z ofiary tego drugiego, kiedy był honorowany tym co rosło w sposób naturalny z własnej woli, niż z tego co było wymysłem chytrego człowieka, i zdobyte przez wymuszanie ziemi; dlatego Kain był bardzo zły bo Bóg wybrał Abla przed nim; i zamordował brata, i ukrył jego ciało, myśląc iż ucieknie przed wykryciem. – Józef Flawiusz, Antiquities, Księga I, Rozdz. 2, akapit 1.

A zatem mamy dwa powody dlaczego ofiara Kaina nie była do przyjęcia dla Jahwe. Ta sprawa była zagadką dla wielu chrześcijan. Poniżej dwie odpowiedzi:

#1: Abel  zaoferował pierwsze owoce swojego stada, zgodnie z prawem Jahwe. Wielu badaczy Biblii fałszywie naucza, że do czasów Mojżesza nie było prawa. To jest błędne. Adamowi i Ewie powiedziano, że były pewne rzeczy, których NIE WOLNO IM ROBIĆ. Obu – Noego i Abrahama nazywano “sprawiedliwymi”, co oznacza, iż rozumieli różnicę między dobrem i złem. To samo było z Kainem! Ale Kain ciągle czynił zło, bez skruchy! Zamiast oferowania Jahwe pierwszych owoców swojego gospodarstwa, zatrzymał je dla siebie!!!

(Symbolicznie Kain był pierwszym owocem łona Ewy, bo urodził się przed Ablem. Odmowa Kaina złożenia ofiary z pierwszych owoców symbolizowała fakt, że Kain odmówił poświęcenia Jahwe SIEBIE.)

#2: Kain był hybrydą. Józef Flawiusz mówi, że Abel poświęcił to co urosło NATURALNIE, Z WŁASNEJ WOLI.  Ale Kain wymyślał stworzenie gatunków dla własnych celów i WYMUSZAŁ ZIEMIĘ!

“A kiedy Kain podróżował do wielu krajów, wraz z żoną, zbudował miasto zwane Nod, które jest miejscem tak nazwanym, i tam się osiedlił; on i jego dzieci. Ale on nie przyjął kary żeby się zmienić, ale by stać się gorszym; bo jego celem było zdobycie tego co dawało mu zadowolenie cielesne, choć to krzywdziło jego sąsiadów. Powiększył swój majątek przez grabież i przemoc, zachęcał swoich znajomych do przyjemności i łupów przez rabunek, i stał się wielkim liderem ludzi do złego. Wprowadził zmianę w prostym sposobie życia mężczyzn; oraz był autorem miar i wagi. I podczas gdy żyli oni niewinnie i hojnie a nic nie wiedzieli o takich sztukach, zmienił świat na sprytną przebiegłość. . . Nie, nawet kiedy jeszcze żył Adam, okazało się, że potomkowie Kaina stali się wyjątkowo źli, po kolei umierali, jeden po drugim gorszy niż poprzedni. Byli nieznośni w wojnie, i porywczy w kradzieży, a jeśli ktoś był powolny w mordowaniu ludzi, ale był odważny w rozrzutnym zachowaniu, w niesprawiedliwym działaniu, i krzywdził dla zysku” – (ibid, akapit 2)
Dlatego imię Kain oznacza Zysk [ang.: Cain, zysk = gain]; skąpstwo, chciwość. Oczywiście na przestrzeni dziejów Żydzi znani byli jako chciwi, lubieżni przestępcy, bez jakiegokolwiek współczucia dla innych ludzi. Teraz znamy źródło ich zła. Sowicie zasłużyli na tytuł:

WIAROŁOMNY ŻYD! Żydowski naród zawsze miał reputację Kaina!

Nawiasem mówiąc, Józef Flawiusz NIE BYŁ Żydem. Był Judejczykiem, tzn. bezpośrednim potomkiem plemienia Judy, a nie edomickim Żydem mieszanej rasy. Informacja ta jest zawarta w jego autobiografii.

Jasher również potwierdza, że hybrydyzacja i mieszanie ras były złem jakie występowało przed potopem Noego: “A wszyscy synowie mężczyzn odeszli od dróg Pana w tych dniach, jak mnożyli się na ziemi synami i córkami, i uczyli się wzajemnie swoich złych praktyki i nadal grzeszyli przeciwko Panu. A każdy człowiek stawał się sam sobie bogiem, i rabowali i plądrowali każdego bliźniego swego, jak również jego krewnego, i zepsuli ziemię, a ziemia była pełna przemocy. A ich sędziowie i przywódcy poszli do córek ludzkich i zabierali ich żony siłą od mężów według ich wyboru, a synowie ludzi w tych dniach brali bydło z ziemi, zwierzęta z pola i ptactwo z powietrza, i nauczali mieszania zwierząt jednego gatunku z innymi, żeby tym sprowokować Pana; i widział Bóg całą ziemię i była zepsuta, bo wszelkie ciało zepsuło swoje drogi na ziemi, wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta” (Jasher 4:6-18).

Czy istnieje jakakolwiek wątpliwość, żeby te upadłe anioły były hybrydyzatorami i mieszali rasy? Wzięcie kobiety SIŁĄ oznacza GWAŁT. Nefilim opuścili swoje pierwsze siedlisko i rozpoczęli terroryzować ludzi dokonując GWAŁTÓW. Gwałcili córki Adamitów, kradli je mężom i robili z nimi co chcieli. I TO było powodem dlaczego Jahwe musiał tych ludzi zniszczyć, ale niektórzy z nich uciekli, ponieważ potop Noego NIE BYŁ GLOBALNY. To jest bardzo stary mit. Nie mam czasu by omówić ten temat, ale odsyłam czytelnika  do mojej strony www.anglo-saxonisrael.com, i artykułu Marka Downeya wyjaśniającego dlaczego ten potop był LOKALNY, A NIE GLOBALNY:  http://anglo-saxonisrael.com/blog/?p=18 .

Faktem jest, że wielu olbrzymów mieszkało pośród Kananejczyków, po potopie, i oni byli potomkami przedpotopowych Refaim. Plemię Gath składało się z olbrzymów; a Goliat był jednym z ostatnich członków tego plemienia.

Znając te rzeczy, czy Biblia zaczyna dla was robić sens? Czy któryś z pastorów głównego nurtu wyjaśnił wam te szczegóły? Czy nie chcielibyście dowiedzieć się kim są obecnie potomkowie Kaina? Czy to nie jest ważny temat? Jeśli myślicie że to ważna sprawa, czytajcie dalej, bo dowiecie się, iż nie ma nic ważniejszego niż to byście dowiedzieli się kto chce zniszczyć was i waszą rodzinę, wasz naród, waszą religię i waszą rasę.

Księga Apokalipsy ich imperium nazywa TAJEMNICĄ WIELKIEGO BABILONU, a rządzą nim Żydzi i dom Rotszylda. Powinien to wiedzieć każdy chrześcijanin. Mimo że temat Tajemnicy Babilonu, światowego imperium handlarzy, występuje w trzech całych rozdziałach Apokalipsy, żaden z pastorów głównego nurtu nie odważy się poruszyć tego tematu, ponieważ, gdyby to zrobił, to wie że musiałby mówić o Żydach; a tego nie zrobi bo albo obawia się o swoje życie, albo o swój portfel. Niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, ale naprawdę, jest to “z obawy przed Żydami” (Jan 7:13, 19:38, 20:19).

Skoro już wiemy o tym, że Kenici są potomkami Kaina, prześledźmy ich genealogię w pozostałej części Biblii.

Kananejczycy stają się głównym plemieniem Kenitów

Pamiętajmy, iż Rdz 6 mówi o tym jak Nefilim (upadli aniołowie) mieszali się z córkami Adama i gwałcili je, tworząc w ten sposób hybrydę Refaim (“giganci”). którzy terroryzowali okolice swoją nadludzką siłą i złymi czynami. To z powodu tych czynów Jahwe wywołał potop Noego. Ale potop nie zniszczył wszystkich tych kreatur. Księga Jasher mówi, że wielu z nich uciekło do krainy, która później stała się znana pod nazwą “ziemia Kananejczyków“.

“A synowie mężczyzn przyszli by włamać się do arki, przyjść ze względu na deszcz, bo nie mogli znieść padającego na nich deszczu. A Pan odesłał wszystkie bestie i zwierzęta, które stały wokół arki. A bestie obezwładniły ich i wypędziły z tego miejsca, a każdy człowiek poszedł swoją drogą i znowu rozproszyli się po ziemi” – Jasher 6:24-25.

Co było dokładnie tym czego można było się spodziewać, zamiast stać tam podczas gdy woda sięgała im do nozdrzy. 40 dni nieustannego deszczu oznaczało, że wielu miało okazję do ucieczki. Ale otworzyły się również “fontanny z głębokości“, co oznaczało zalanie terenów spod ziemi, z powodu trzęsień ziemi. Były one bardziej nagłe, porywały wielu ludzi z zaskoczenia.
Biblia potwierdza tę opinię kiedy mówi:

“A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach” –
 Rdz 6:4.

Później? Po czym? Oczywiście po potopie.

“Znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. Wyruszył Dawid ze swymi sługami, i walczyli z Filistynami. Dawid poczuł zmęczenie. Tymczasem niejaki Iszbo-be-Nob, pochodzący od Rafy [wcześniej Rafaim / ang wersja: który należał do gigantów], którego włócznia ważyła trzysta syklów brązu, przypasawszy nowy [miecz] mówił, że chce zabić Dawida. . . [Ale Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył Filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida zaklinali go, mówiąc: "Nie pójdziesz z nami dalej do walki, abyś nie zagasił światła Izraela".] Jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami w Gob. Sibbekaj Chuszatyta zabił wtedy Safa, pochodzącego od Rafy [ang. wersja: syna gigantów]. Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gob, Elchanan z Betlejem, syn Jaira, zabił Goliata z Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki. I jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi – razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy. [ang. wersja: od gigantów] Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. Ci czterej pochodzili od Rafy [ang. wersja: gigantów] z Gat. Polegli oni z ręki Dawida i jego sług” – 2 Sm 21:15-22.

Więc skąd się wzięli ci giganci, skoro rzekomo mieli zostać zniszczeni przez potop?
Potop Noego ani nie był globalny, ani nie zniszczył każdej żyjącej na ziemi rzeczy. Ta fałszywa teoria opiera się na prostym błędnym tłumaczeniu hebrajskiego wyrazu ERETZ, który oznacza tylko “ziemię” lub “terytorium“. Kain nie został zabrany z planety kiedy był usunięty “z powierzchni ziemi”. Po prostu został wypędzony z raju, więc wyraz ‘eretz’ użyty w Rdz 4, oczywiście nie oznacza ‘planety’.

A zatem Kanaan poszedł żyć pośród Kenitów, Refaim (giganci) i innych stworów, potomków Kaina i innych hybryd. Opuścił własny lud, ponieważ, jako zakazany owoc kazirodztwa, nie mógł dziedziczyć pośród swoich. W ten sposób stał się wrogiem własnego narodu; i spłodził wiele plemion kananejskich.

Żydzi produkują Nową Ewangelię

Musimy zrozumieć to, że obecna fala “Ewangelii o mieszaniu ras” była starannie spreparowana przez Żydów, którzy są największymi wrogami Prawdziwego Izraela. Ich pieniądze i wpływy wśród ewangelistów telewizyjnych wytworzyły ten obecny fanatyzm, który jest niczym innym niż psychologiczną WOJNĄ RASOWĄ przeciwko Białej Rasie. Każdy kto uważa, iż WOJNA RASOWA z Prawdziwym Izraelem pochodzi od Boga Jahwe, został poważnie oszukany. Chrześcijanie którzy wierzą w tę modernistyczną herezję, faktycznie są pionkami antychrysta; i oni tego nie wiedzą.

Zanim kontrolowana przez Żydów telewizja i tele-ewangeliści zaczęli promować ten szum o mieszaniu ras, uważano je za TABU. Kiedy dorastałem jako katolik w Chicago w latach 1950, mieszania ras ani nie tolerowano, ani do niego nie zachęcano. Białe kobiety zadające się z Czarnymi mężczyznami nazywano “BIAŁĄ HOŁOTĄ / ŚMIECIEM”. W latach 1960 wszystko się zmieniło, kiedy Żydzi zaczęli wykorzystywać TV, posługując się tele-ewangelistami do głoszenia NOWEJ EWANGELII: “Ewangelii zbawienia przez mieszanie ras“.

W tym artykule chcę udowodnić wam, że Biblia ABSOLUTNIE ZABRANIA MIESZANIA RAS. I każdy kto uważa, iż mieszanie ras jest uznawane przez Jahwe, jest kłamcą.

Pwt 23:2 precyzyjnie mówi, że MIESZAŃCY  [potocznie: KUNDLE] nie zostaną przyjęci do zgromadzenia Izraela: “Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana”.

Bardziej nowoczesne przekłady powiedzą “znajduch” czy “nieślubne dziecko”, ale jest TYLKO JEDNA DEFINICJA  hebrajskiego wyrazu ‘mamzer’. Oznacza KUNDEL. W hebrajskim nie ma żadnego innego znaczenia. A zatem każde inne tłumaczenie jest fałszywe.

Jahwe błogosławi nasieniu (potomkom) Abrahama

Po zaoferowaniu syna Abrahama, Izaaka na ołtarzu Jahwe, Abraham otrzymał błogosławieństwo za wierność Jahwe:

“Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: “Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu” – Rdz 22:15-18.

Biblia mówi, że wszystkie narody na tej planecie będą błogosławione przez POTOMKÓW Abrahama, tzn. jego fizycznych potomków przez Izaaka. To samo błogosławieństwo przejdzie także przez Jakuba, ale trzeba znaleźć najlepszą partnerkę dla Izaaka. w Rdz 24 Abraham zakazuje Izaakowi POŚLUBIENIA KANANEJKI, gdyż Kananejczycy są ze złego nasienia (rodu).
“Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: “Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka” – Rdz 24:1-4.
[W ang. wersji jest wyraz "kindred" = tutaj 'mój rodzinny kraj', ogólne znaczenie 'krewny, pokrewny']

Kim byli KREWNI Abrahama? Są to potomkowie Noego, jak mówi Rdz 10. Wszystkie te ludy były BIAŁE. Hebrajski wyraz ‘awdawm’ (Adam, #119) oznacza “pokazujący krew na twarzy, różowy”. Oznacza to występowanie rumieńców na twarzy. Tylko Biali rumienią się i tylko Biali pokazują krew na twarzy. Rdz 6:6 mówi, że Noe był “idealny w swoim pokoleniu“. Hebrajski wyraz ‘toledaw’ oznacza POCHODZENIE. Noe miał idealne pochodzenie, przeciwnie do tłumu mieszanej rasy stworzonej przez upadłych aniołów, mieszających swoje nasienie z córkami Adama.
Pomysł, iż trzej synowie Noego byli innej rasy jest nienaukowy i nie z Pisma. Biblia nic takiego nie mówi. Jahwe nie zadeklarowałby, iż pochodzenie Noego od Adama było idealne, a później NARUSZYŁBY to twierdzenie każdym kolejnym słowem. Ten pomysł jest całkowicie absurdalny. Adamici, Szemici, Hebrajczycy i Izraelici mieli nakazane by rozmnażali się ekskluzywnie pośród SWOICH, tak jak Jahwe nakazał w Rdz 1 – SWÓJ ZE SWOIM. Nowoczesne kościelstwo [Churchianity = połączenie Church – kościół  z christianity – chrześcijaństwo, stąd kościelstwo] bardzo się stara ignorować przekaz o rasie w Biblii, płaszczy się u stóp antychrysta, po to żeby zdobyć jego akceptację.

Jakub i Ezaw

Biblia opisuje narodzenie Ezawa i Jakuba w Rdz 25:19-26.
“Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka.

Izaak modlił się do Pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłuchał go, i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. A gdy walczyły z sobą dzieci w jej łonie, pomyślała: “Jeśli tak bywa, to czemu mnie się to przytrafia?” [Jako mężczyzna, nie mogę sobie wyobrazić jak to jest kiedy dwaj synowie bliźniacy toczą walkę w moim brzuchu, ale to jest dokładnie    co dzieje się z Rebeką. Parafrazując Billa Clintona: "Rebeko, CZUJĘ TWÓJ BÓL".] Poszła więc zapytać o to Pana, a Pan jej powiedział [teraz słuchajcie bardzo uważnie, bo te słowa są bardzo ważne]: “DWA NARODY SĄ W TWYM ŁONIE,  DWA ODRĘBNE LUDY  wyjdą z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego“. Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem; nazwano go więc Ezaw. Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub. – Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili.

“Dwa ODRĘBNE ludy wyjdą z twych wnętrzności”. Tutaj mówi, że te dwa typy narodów będą żyły osobno, tak jak Kenici żyli osobno od Adamitów, tak jak Szemici, Hebrajczycy i Izraelici żyli osobno od Kananejczyków. Pamiętajmy, Kanaan urodził się Adamitą, ale stał się zdrajcą rasy i dołączył do Kenitów, a tym samym był ojcem kilku plemion nie-Adamitów. Przekonamy się, że Ezaw zrobi dokładnie to samo!

Chłopcy dorastali: Ezaw był sprytnym myśliwym, człowiekiem pól; a Jakub był zwykłym człowiekiem mieszkającym w namiotach. Izaak kochał Ezawa, bo jadł jego dziczyznę: a Rebeka kochała Jakuba. “Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw bardzo znużony i rzekł do Jakuba: “Daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony”. Dlatego nazwano go Edom. Jakub odpowiedział: “Odstąp mi najprzód twój przywilej pierworodztwa!” Rzekł Ezaw: “Skoro niemal umieram [z głodu], cóż mi po pierworodztwie?” Na to Jakub: “Zaraz mi przysięgnij!” Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swe pierworodztwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. TAK TO EZAW ZLEKCEWAŻYŁ PRZYWILEJ PIERWORÓDZTWA” [Rdz 25:29-34]
Czym jest to pierworództwo? Jest to prawo posiadania dzieci Adamitów, dzieci obietnicy; ale Ezawa bardziej interesowało wypełnienie brzucha niż kontynuacja rasy Adamitów.

Księga Jashera podaje więcej szczegółów, żeby wzmocnić nasze zrozumienie tego co wydarzyło się tego historycznego dnia:

“I pewnego dnia Ezaw szedł przez pole na polowanie, i zobaczył Nimroda spacerującego po puszczy z dwu mężczyznami. I wszyscy jego mocarze i jego ludzie byli z nim na puszczy, ale odeszli na pewną odległość od niego, a oni odeszli od niego w różnych kierunkach, aby polować, Ezaw ukrył się przed Nimrodem, i zaczaił się na niego na puszczy. I Nimrod i jego dwaj ludzie, którzy z nim przyszli na miejsce gdzie byli, kiedy Ezaw wyskoczył nagle z miejsca zaczajenia, i wyciągnął miecz i pośpieszył i podbiegł do Nimroda i odciął mu głowę. I Ezaw stoczył desperacką walkę z dwoma mężczyznami, którzy byli z Nimrodem, a kiedy zawołali do niego, Ezaw zwrócił się do nich i bił ich na śmierć mieczem. I mocarze Nimroda, który opuścili go, aby przejść do puszczy, usłyszeli wołanie na odległość, i rozpoznali głosy tych dwóch mężczyzn, i podbiegli by poznać przyczynę tego, kiedy znaleźli ich króla i dwóch mężczyzn, którzy z nim leżeli martwi na pustyni. A kiedy Ezaw zobaczył mocarzy Nimroda tak na odległość, zbiegł, i tym samym uniknął, a Ezaw wziął cenne szaty Nimroda, które ojciec Nimroda pozostawił Nimrodowi, a którymi Nimrod panował w całej krainie, i pobiegł i ukrył je w swoim domu. I Ezaw wziął te szaty i pobiegł do miasta z powodu ludzi Nimroda, i przyszedł do domu ojca zmęczony i wyczerpany walką, i był gotowy na śmierć ze smutku, kiedy podszedł  do swego brata Jakuba i usiadł przed nim. I rzekł do swego brata Jakuba, bo oto ja umrę dzisiaj, a po co mam chcieć pierworództwo? A Jakub zadziałał mądrze z Ezawem w tej sprawie, i Ezaw sprzedał swoje pierworodztwo Jakubowi, gdyż  tak było spowodowane przez Pana. I część Ezawa w jaskini na polu Machpelah, którą Abraham kupił od synów Heta za posiadanie miejsca pochówku, Ezaw również sprzedał Jakubowi, i Jakub kupił to wszystko od swego brata Ezawa, za wartość podaną. A Jakub napisał to wszystko w księdze, i zeznał to samo przy świadkach, i zapieczętował ją, i księga pozostała w rękach Jakuba” – Jasher 27:3-14.

Przeciwnie do tego co mówią nam judeo-chrześcijańscy mistrzowie ambony, Jakub nie postąpił źle. Ponieważ Ezaw właśnie zamordował Nimroda, był uciekinierem – jak Kain po zamordowaniu Abla – uciekając z życiem.  Spodziewał się śmierci, gdyż ścigały go wojska Nimroda. Sam Jahwe zorganizował by Ezaw sprzedał swoje pierworództwo, bo Ezaw na nie nie zasługiwał. Jak zwykle spekulacje na temat fałszywych księży nowoczesnego chrześcijaństwa nie mówią o tym co faktycznie się wydarzyło. Ich tradycje zainspirowali Żydzi, którzy chcą ukryć przed nami tę historyczną wiedzę.

Ezaw narusza zakaz Abrahama o mieszaniu rasy   
                             
Po sprzedaniu pierworództwa Jakubowi, Ezaw zrobił coś niewybaczalnego. Ożenił się z kobieta poza jego rasą.

“Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Chetyty Beeriego, oraz Bosmat, córkę Chetyty Elona. Były one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki” – Rdz. 26:34-35.
Pamietajmy, że Chetyci pochodzą również z diabelskiego rodu Kananejczyków. Tym sposobem Ezaw do domu przyprowadził kananejskie śmiecie. Izaak i Rebeka NIE BYLI ZADOWOLENI! Ponieważ Abraham starał się by wysłać do Padanaram, do swoich KREWNYCH, by znaleźć żonę dla Izaaka, Ezaw chwalił się swoim grzechem, przeciwstawiał się tradycji rodzinnej zachowania czystego rodu.


Poniżej rezultat tej sytuacji:

“Rebeka mówiła do Izaaka: “Sprzykrzyło mi się życie z tymi Chetytkami. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę Chetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć!“- Rdz 27:46.

A zatem Rebeka mówi, że jej życie pójdzie na marne jeśli Jakub zmarnuje swoje nasienie na kananejskich kobietach! Izaak i Rebeka postanawiają natychmiast położyć kres tej sytuacji: “Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i DAŁ MU TAKI ROZKAZ: “NIE BIERZ SOBIE ZONY SPOŚRÓD MIESZKANEK KANAANU” – Rdz 28:1.

Jeśli uważasz, że to ma jakieś inne znaczenie poza zakazem mieszania rasy dla Jakuba, to skonsultuj wersety Pwt 7:1-6; 9-12; 14-16; 19-22; 24:

“Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. . .

Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić. Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie ci Pan, Bóg twój, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł przodkom twoim. . .

Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę, nie ześle na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie. . .

Tak samo uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz. Nadto jeszcze Pan, Bóg twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i groźny. Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. . . Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz”.

Nie zawrzesz przymierza z Kananejczykami“. Nie jest to wystarczająco jasne? On NIE wybrał nas żebyśmy zniszczyli nasza rasę poprzez mieszanie jej!! Wszystkie kobiety, które poślubiłyście Żydów, zawarłyście przymierze z Kananejczykiem. Ponieważ wasi rabini – to znaczy – pastorzy, zachęcali was do zawarcia przymierza z nie-Izraelitami i nie –Adamitami. ZŁAMAŁYŚCIE PRZYKAZANIE JAHWE. Nasi adamiccy mężczyźni odparli tę modę, ale nawet to robi się modne na skutek stałego nacisku ze strony żydowskich mediów by być modnym, i stałego nacisku kościołów żeby “ratować świat przez skończenie z plagą rasizmu“. Ale te instytucje wyraźnie ustawiły się przeciwko samemu Bogu, który naucza WRĘCZ ODWROTNIE. Jahwe uczy byśmy pozostali osobno i święci, żebyśmy byli błogosławieństwem dla narodów, dając przykład opartego na prawie Królestwa.

Pwt 7 wyraźnie mówi, że NASZ DOBROBYT JEST BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANY Z NASZĄ ODRĘBNOŚCIĄ OD TYCH KANANEJCZYKÓW.

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza używają dokładnie tego samego języka, mówią iż nie powinniśmy oddawać naszych córek ICH SYNOM, ani brać ICH CÓRKI dla naszych synów. Widocznie judeo-chrzescijanie mają INNE BIBLIE; ale wszystkie Biblie które czytałem zawierają te słowa! (Ezd 9:2, 12; Ne 10; 13:25).

Apokalipsa potwierdza tę rzeczywistość, ale znowu judeochrześcijański kler nie ma o tym pojęcia:
“Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: “Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów

i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu”. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:

“Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.
Bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,

i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!  Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: “Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby”, dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą:

“Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!” A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje” – Ap 18:1-11.
Dzieci Izraela, jeśli nie widzicie, iż to proroctwo spełnia się na waszych oczach, w roku 2009, to jesteście ślepi. A najgorszy w obecnej apostazji chrześcijaństwa jest fakt, że kościoły (fałszywy prorok) DZIELĄ ŁÓŻKO Z TYMI HANDLARZAMI ŚMIERCI, żydowskimi syjonistami, TAJEMNICZYM BABILONEM, MATKĄ NIERZĄDNIC. Bardzo szybko zbliża się Dzień Sądu; i wszyscy ci którzy promują zniszczenie naszej rasy przez nierząd (mieszanie ras) stali się wrogami NASZEGO STWÓRCY, Jahwe. A wszyscy ci którzy robią INTERESY z tą WIELKĄ LADACZNICĄ zostaną ściśnięci, spaleni i wrzuceni do ognia Sądu. A judeo-kościoły sa najlepszymi klientami Bestii!

Książęta Edomu

Pogwałciwszy swój święty obowiązek zachowania czystej rasy, Ezaw przeniósł się na górę Seir, terytorium Kananejczyków, i rozpoczął życie pośród nich. Kiedy jego rodzina powiększała się i prosperowała wśród Kananejczyków, Edomici stali się klanem rządzącym. Rdz 36 przedstawia nam denealogie potomków Ezawa-Edoma:

Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona, i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat – Reuela, a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba, gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem: kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie. Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. – Ezaw to Edom.
“Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.  A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.  Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa. A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona: urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.

Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady. Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa. Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any. – Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów. Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom.

Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostrą zaś Lotana – Timna. Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona, swego ojca. A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any. Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.

Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser, Diszan. Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir.

Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta – Dinhaba. A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry. Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów. Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta – Awit. Po śmierci Hadada, po nim królem był Samla z Masreki. A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z Rechobot nad rzeką. Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora. A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.

Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw – praojciec Edomitów.
Na podstawie tych Pism, możemy teraz kategorycznie stwierdzić, że Stary Testament uczy as genealogii Kenitów, od Kaina do Ezawa.

W skrócie wygląda to tak:
Kain – Kenici – Kananejczycy – Edomici.
Kain i Kenici żyli PRZED potopem Noego. Ale PO potopie, Jahwe powiedział Abrahamowi, że Kenici nadal istnieli, na ziemi Kanaan! Co się wydarzyło, to Kanaan przeniósł się do innych plemion Rdz 15:18-21. Ostatecznie wszystkie te plemiona nosiły jego imie. Kiedy Ezaw został przywódca, ich nazwa zmieniła się na Edom. W Nowym Testamencie Biblia uzywa dwu różnych słów odnoszących się do tej genealogii: Edomici i Żydzi.

Dwa rodzaje Judejczyków

W dniach tuż przed pojawieniem sie Mesjasza, królestwo Judy było w powaznych tarapatach, po licznych bitwach najpierw z Grekami, później z Rzymianami. Dynastia makabejska, która była również znana jako dynastia hasmonejska z Judy dzielnie walczyła by zachować swoją rasę, religie i kulturę. Żeby to sprawdzić, czytajcie Księgi Makabeuszy w Apokryfach. Większość chrześcijan nie wie o tym, ale Apokryfy były pierwotnie obecne w Wersji Króla Jakuba. W pewnm momencie w połowie XIX wieku, apokryfy usunięto. Uważam że powodem tego było by uniemozliwić naszej rasie zrozumienie tego, iż Juda w pełni zachowała swoją segregacyjną religię. Ci mający program integracji nie mogli pozwolić na to by te księgi pozostały w Biblii, na wszelki wypadek gdyby chrześcijanie chcieli je przeczytać.

Poniżej fragment z Księgi Tobiasza:

Strzeż się, dziecko, wszelkiej rozpusty, a przede wszystkim weź sobie żonę z potomstwa twych przodków! Nie bierz żony obcej, która nie byłaby z pokolenia twojego ojca, ponieważ jesteśmy synami proroków. Wspomnij sobie, dziecko, z przeszłości, że Noe, Abraham, Izaak, Jakub, przodkowie nasi, wszyscy wzięli żony z pokrewieństwa swego i dlatego byli błogosławieni w dzieciach swoich, a ich potomstwo posiądzie ziemię. 13 A teraz, dziecko, kochaj twoich braci i nie wynoś się w sercu swoim nad twych krewnych ani nad synów, ani nad córki twego narodu i wybierz sobie z nich żonę, ponieważ w pysze jest wiele zepsucia i niegodziwości, a w próżniactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem próżniactwo jest matką głodu.Tobiasz 4:12-13.
Taki rodzaj ruiny jaką widzimy dzisiaj! Głód nadejdzie bardzo szybko, gdyż nasi ludzie są zbyt głupi by posłuchać swojego Boga.

Tak, dzieci Izraela, Jahwe jest rasistą. Kocha swoje dzieci, i chce dla nich tego co najlepsze.  . . gdyby tylko Go słuchali !!!

Przez całe apokryfy przewija się idea separacji rasowej. Kluczowe jest by zrozumieć to, że nasi przodkowie z domu Judy w krainie Judy (nie Żydzi” w Judei) zrobili WSZYSTKO CO W ICH MOCY by pozostać oddzielnym i odległym narodem. Oni nie byli ani Żydami, ani nie praktykowali judaizmu. Byli czystymi rasowo Judajczykami praktykującymi prawo Mojżesza, ale siły zewnętrzne napierały na małe królestwo Judy; i to miało trwać tylko tak długo żeby powstał czystej krwi Biały Człowiek, Judajczyk o imieniu Jezus Chrystus, który miał mieć tylko tyle czasu żeby odegrać Jego zbawczą ofiarę.

Pierwszy Żyd był Edomitą

Do tego momentu prześledziliśmy genealogię Kaina do Edomitów z ziemi kananejskiej.W Nowym Testamencie ich naród nazywany jest IDUMEA. Jest to grecki wyraz od Edom. Żaden z “chrześcijańskich” kościołów nie uczy nic o tym okresie, kiedy nastąpiło ważne przejęcie władzy. Przejęciem władzy był ZAMACH STANU, zainscenizwany przez Edomitów takich jak Antypater i Herod. Wszyscy badacze Biblii wiedzą o tym, że dwu złymi geniuszami byli Edomici; ale oni postanowili nie ujawniać tego faktu chrześcijańskiemu światu. Powodem tego jest to, że oni pomagają Żydom ukrywać pod maską Izraela ich PRAWDZIWĄ TOŻSAMOŚĆ.
Opisałem tę historię w innym artykule; ale ponieważ jest ona tak ważna, przedrukuję ją tutaj, bo wyjaśnia w jaki sposób Edomici stali się Żydami.
Pan Jezus powiedział: “Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć” – Mt 10:26. Hiob 28:11 również składa tę obietnicę.

Tekst historyczny: Jak Edomici uzurpowali sobie tron Judy
“Nie można rozróżnić graczy bez programu”

Biorąc pod uwagę fakt, że ten okres historyczny ma tak ogromne znaczenie w zrozumieniu w jaki sposób Edomici zaczęli wcielać się w Judę, można przypuszczać, że to edomickie wcielenie będzie przepowiedziane w Piśmie. Faktycznie tak było:

“Dlatego mówi Pan Bóg: Zaprawdę, z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i przeciwko całemu Edomowi, którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu radość i w duszy pogardę po to, by mieć go jako <własność i> łup” – Ez 36:5.

Fabuła: Protagonista postanawia zniszczyć wroga, antagonista, który po zdobyciu go spiskuje obalenie protagonisty przez oszustwo, przekupstwo i tajne układy z innymi wrogami protagonisty. Czy antagonście uda się ten planowany zamach?

Główni gracze: John Hyrcanus, Alexander Janneus, faryzeusze, Hyrcanus II, Antypater, Juliusz Cezar, Pompejusz, Marek Antoniusz, Partowie, Herod Wielki i ponownie faryzeusze.
Scena: Wojna między Judą i Idumeą.

Teraz dowiecie się więcej o narodzie Idumei niż uczą wszystkie podręczniki do historii świata, gdyż ta historia została umyślnie usunięta lub zniekształcona ze szkodą dla was. Zobaczmy w jaki sposób Idumici zabrali się za przejęcie ziemi Jahwe w ich posiadanie, jak przepowiedział Ez 36:5:
W roku 125 przed Chrystusem, król John Hyrcanus wywołał wojnę z sąsiadującym narodem kananejskim / edomickim z Idumei. W tej wojnie Judahici odnieśli absolutne zwycięstwo, podporządkowując sobie w ten sposób ostatnią kananejską twierdzę wojskowego oporu. Ale John Hyrcanus zrobił straszny błąd w układach z pokonanymi. Zaoferował im obywatelstwo wraz z istniejącymi judejskimi obywatelami Judy. Następnie dał Idumejczykom ultimatum: obrzezanie albo śmierć! Napletek albo życie!

Ultimatum to miało miejsce w roku 121 przed Chrystusem. Teraz wyobraźmy sobie długą kolejkę idumejskich mężczyzn ustawionych do obrzezania. Wyobraźmy sobie to. Wyobraźmy sobie pierwszego faceta w kolejce. Ten facet był pierwszym Żydem na świecie. (Teraz wiecie dlaczego dr Wesley Swift z Bertrand Comparet zawsze mówił o tych ludziach jako EDOMICKICH ŻYDACH, żeby odróznić ich od Prawdziwych Judajczyków! Żaden z tych badaczy tożsamości nie przyjmie fałszywej propozycji, że ci Idumejczycy byli Judajczykami. To jest to samo jak znanie różnicy między kowbojami i Indianami!) Poprzez siłowe połączenie dwóch krajów, John Hyrcanus nie tylko naruszył elitaryzm Izraela i bezpośredni nakaz Jahwe by nie zawierać małżeństw czy przymierzy z Kananejczykami (Pwt 7), stworzył Idumejczykom mozliwość by udawali Judajczyków.
W rezultacie John Hyrcanus popełnił ten sam grzech który spowodował wypędzenie narodu Judy:
“Ciemięzca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na pogan, jak do świątyni wtargnęli,

choć im zakaz wydałeś, iż nie wejdą do Twego zgromadzenia” – Lm 1:10.
Najlepszym określeniem Żyda jest ten kto udaje Judajczyka. “i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana” – Ap 2:9, “Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią” – Ap 3:9.

Pierwszy Idumejski mężczyzna do obrzezania teraz mógłby udawać, że jest Judajczykiem, gdyż dano mu pełne obywatelstwo narodu, który do tej pory zabraniał obywatelstwo wszystkim nie-Izraelitom. Ponadto ci Idumejczycy byli potomkami tych Kananejczyków, których Joszua miał rozkaz wymordować! W ten sposób John Hyrcanus wymieszał Najświętszy Lud z najbardziej nieświętym ze wszystkich!

Znając taki fakt historyczny w tej sprawie, NIE jest prawdą, iż ci Idumejczycy “przeszli na judaizm”, bo judaizm jeszcze wtedy nie istniał. Judaizm dopiero zaczynał nabierać kształtu w wyniku połączenia się dwu całkowicie niespokrewnionych ludów – faktycznie wrogów (Rdz 3:15).

Poprawny opis tego wydarzenia jest następujący:

Poprzez poddanie się obrzezaniu powstał Żyd Edomita. Ta okoliczność dała Żydom okazję do publicznego udawania, że sa posłuszni Prawu Mojżeszowemu, podczas gdy potajemnie praktykowali własne tradycje. W ten sposób narodził się judaizm. Idumejczycy NIGDY nie przeszli na Prawo Mojżesza. Ich włączenie do narodu Judy samo w sobie było naruszeniem Prawa Mojżeszowego, więc jak można to opisać jako “konwersję na judaizm”. W tamtych czasach NIE BYŁO NIC TAKIEGO jak judaizm. Było tylko Prawo Mojżesza. Żydowska wersja tych wydarzeń mogłaby sugerować, że ci Idumejczycy przyjęli Prawo Mojżesza. Nie. Nigdy tego nie zrobili. Wręcz przeciwnie, to jest gdzie  i kiedy Edomici zaczęli personifikować Judę i udawać że wyznają hebrajskość. To dlatego Pan Jezus mówi, że ICH TRADYCJA (judaizm) znosi Prawo [Boga] ["I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże" - Mt 15:6]

Teraz możecie zrozumieć dlaczego Żydzi nienawidzą z taką dziką pasją obu – Pana Jezusa i Nowy Testament, gdyż BARDZO DOBRZE WIEDZĄ, że Jezus potępia ich religię, ale nie chcą byście o tym wiedzieli. Faktem jest, że nie można zrozumieć Nowego Testamentu bez zrozumienia WAŚNI KRWI, toczącej się między Jezusem i faryzeuszami WE WSZYSKICH CZTERECH EWANGELIACH. Zachęcam wszystkich studentów Biblii do ponownego przeczytania Ewangelii, zwracając uwagę na ten fundamentalny antagonizm między Jaszua i synagogą szatana. Nowy Testament jest, powiem szczerze, strona po stronie, wyjaśnienem konfliktu MIĘDZY DOBREM I ZŁEM; i Jaszua nie szczędzi wysiłków by ujawnić hipokryzję i zdradę faryzeuszy. Taki jest najważniejszy temat Nowego Testamentu; ale nowocześni judeo-chrześcijańscy kaznodzieje CAŁKOWICIE IGNORUJĄ TEN TEMAT. Poprzez ignorowanie tego tematu, czy na skutek ignorancji czy współudziału, judeo-chrześcijańscy głosiciele zostawili swoje stado totalnie w niewiedzy co do charakteru tego zła. Ci “księża” pozwolili wilkom na sianie spustoszenia wśród owiec; i wielu z nich dokładnie wie co robi. Pozostali tkwią albo w ignorancji, albo w zaprzeczaniu; ale wszyscy wykonują pracę szatana.

A zatem judaizm NARODZIŁ SIĘ w roku 121przed Chrystusem, kiedy ten nielegalny akt obrzezania był pierwszym talmudycznym naruszeniem Prawa Mojżeszowego, mimo że był ustanowiony przez Prawdziwego Judajczyka, Johna Hyrcanusa. Wpuszczając pasożytów do owczarni, John Hyrcanus umożliwił pierwsze pogwałcenie w długiej linii wielu tysięcy pogwałceń, które judaizm talmudczny nadal praktykuje obecnie.

Z tej historii widać wyraźnie, że judaizm jest nowopowstałą religią. Nie ma ansolutnie żadnego roszczenia do pochodzenia biblijnego. A zatem, przed ta data, rokiem 121 przed Chrystusem, nie było takiej rzeczy jak Żyd, i nie było takiej religii jak judaizm. Oba pojawiły się  wyniku nielegalnego połączenia dwu wrogich względem siebie narodów. To zawarte w piekle małżeństwo było prawddziwym źródłem żydowskiej religii i narodu. Przeciwnie do bajek judaizmu, królowie Judy do tej pory nie pozwalali na obrzezanie nie-Judajczyków; i ta data jest poczatkiem wpadku Judy w ręce Idumejczyków.

Proces zastąpienia hebraizmu judaizmem

W tej części podsumuję krótko historię tego okresu:
Kiedy grecki świat podbijany był przez świat rzymski (280-133 przed Chrystusem, w krainie Judy panował chaos. Makabeusze, panująca dynastia judajska, odwaznie walczyła by zachować swoje judajskie dziedzictwo i prawa. Józef Flawiusz, judajski historyk, mówi, że Juda Makabeusz bardzo dobrze znał prawo i był mu wierny. To nie jest prawdą o żadnym kiedykolwiek żyjącym Żydzie. Żydzi są wierni, ale nie Biblii, lecz własnym półtajnym interpretacjom i tradycjom. tradycje te zawsze znane były pod róznymi nazwami, takimi jak Miszna, Zohar i Talmudy. Kabała jest także częścią tej anty-Mojżeszowej tradycji.

Kiedy Imperium Greckie obalane było przez Imperium Rzymskie, królewski dom Juday, znany także jako dom Dawida, został złapany między młotem a kowadłem. Makabeusze zdobyli niezależność od Greków w roku 147 pChr, ale zdawali sobie sprawę z tego, że to tylko kwestia czasu zanim Imperium Rzymskie rozszerzy się na północ i zaatakuje Judę. To w końcu stało się w roku 63 pChr, kiedy Pompejusz przejął kontrolę nad Judą. W tym chaotycznym czasie Idumejczycy dostrzegli okazję działania z Rzymianami przeciwko królewskiemu domowi Judy. Antypater, przebiegły idumejski Edomita (prototyp “żydowskiego doradcy”), często podróżował do Rzymu, i nastawiając królewski dom Judy przeciwko Rzymianom, został mianowany przez Pompejusza z upoważnienia Juliusza Cezara na wezyra króla Hyrcanusa II. Później, po zabójstwie Juliusza Cezara, Antypater spiskował z Markiem Antoniuszem obalenie dziedzicznej dynastii Judy, i przekazanie jej w ręce jego synów, którzy byli rasowymi Idumejczykami, a nie Judajczykami.

(Kto mówi że historia jest nudna!!! Powodem dlaczego podręcznik do historii jest nudny jest to, że UKRYWA ON WSZYSTKO CO DOBRE! Każdy chrześcijanin powinien być uczony tej historii przez Kościół, ale rabini i ich szabezgoje wśród kleru zrobią wszystko co w ich mocy by uniemożliwić wam poznanie tego czego uczę was tutaj.)

John Hyrcanus, jeden z ostatnich prawdziwych Judajczyków zajmujących tron Judy, był również naiwnym człowiekiem, wpadł w idumejską zasadzkę, kiedy pokonał ich militarnie, połączył te dwa odrębne narody w jeden konglomerat, “unię”, która faktycznie przygotowała do upadku makabejskiej / hasmonidzkiej dynastii. Wszedł w układ z Idumejczykami. Dając im obywatelstwo Judy, miały połączyć się dwa narody Idumei i Judy. Kiedy włączał Idumeę do Judy, Hyrcanus nie wiedział, że stworzy gotową Piątą Kolumnę wywrotowców, sabotażystów i zdrajców. To wymieszane państwo stało się znane jako “Judea”. Oczywiście to pogwałciło Prawo Mojżeszowe, które zakazuje mieszania ras, i to także pogwałciło zasadę “Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo” (2 Kor 6:14). To połączenie dwu różnych narodów miało miejsce w roku 125 pChr, a obrzezanie Idumejskich mężczyzn rozpoczęło się w roku 121 pChr.

Następcy Johna Hyrcanusa

W Księdze 13, Rozdział 19, Akapit 7, Józef Flawiusz opisuje śmierć Johna Hyrcanusa. Rozdział 11 opisuje walki z Herodem jego dwu najstarszych synów, Aristobulusa i Antigoniusa o zachowanie kontroli nad królestwem. Ale sojusz Heroda z faryzeuszami i pro-rzymskimi frakcjami w Judzie był zbyt silny. Sytuację pogorszało to, że Aristobulus i Antigonius walczyli między sobą o kontrolę królestwa. Aristobulus zamordował brata i w ciągu roku zmarł z powodu strasznej choroby jelit.
Jeden z ich młodszych braci, którego więził Aristobulus, został uwolniony z więzienia i mianowany królem. Nazywał się Aleksander Janneus. ponieważ sprzeciwiał się faryzeuszom, jego panowanie nękały ciągłe walki, łącznie z wojną domową i wojnami z zagranicznymi wrogami. Pomimo wszystkich problemów, Aleksandrowi udało się pokonać na polu bitewnym Syryjczyków, Idumejczyków i Fenicjan, odbierając większość obszarów dla Judy. Również dotknęła go choroba i królestwo zostawił żonie, Aleksandrze. Poradził jej, by natychmiast po jego smierci, zawarła sojusz z faryzeuszami, bo uważał ich za główny powód wszystkich problemów politycznych i religijnych. Po panowaniu trwającym 27 lat, zastapiła go Aleksandra. Aleksandra zasiadała na tronie, a krajem zza kulis rządzili faryzeusze. “Więc faktycznie była regentem, a władzę sprawowali faryzeusze” (13.16.2).

Mimo że John Hyrcanus pokonał Idumejczyków militarnie, to faktycznie skazał królestwo Judy na dostanie się w ręce Edomitów. Zawierając zakazane przymierza z tymi zdradzieckimi wrogami Prawdziwego Izraela, pozwolił im wejść do rządu Judy jako doradcom i finansistom! A zatem, czy jeszcze jest coś nowego?

Hyrcanus II, syn Aleksandra i Aleksandry, był monarchą który sprzymierzył się z Antypatrem, bogatym Idumejczykiem. kiedy Antypater został doradcą Hyrcanusa II, dom Judy został obarczony pierwszym żydowskim (edomickim) doradcą-dworzaninem. Za plecami Hyrcanusa II, Antypater potajemnie spiskował przeciwko domowi Judy, i przekupił Juliusza Cezara by ten mianował jego synów, Heroda i Fazelusza na lokalnych gubernatorów. (Diabeł  zawsze szepcze w ucho despoty!)  W ten sposób edomicki dom Heroda został ustanowiony poprzez zdradę, przekupstwo i zachęcanie obu stron do krwawej wojny domowej. Ostateczny koniec tronu Judy w Judei zorganizował ojciec Heroda, Antypater, którego posłuchał Juliusz Cezar, i w końcu zgodził się na to, by Herod i Hyrcanus byli jego koregentami. Tym sposobem naruszenie Prawa Mojżeszowego przez Hyrcanusa doprowadziło do ostatecznego przejęcia jego własnej dynastii.

Na temat korupcji na dworze Hyrcanusa II Józef Flawiusz mówi: “Główni ludzie spośród Żydów [sic, Judajczyków – Eli] przyszli tam by oskarzyć Fazelusza [edomickiego brata Heroda] i Heroda, i powiedzieli, ze Hyrcanus wydawał się faktycznie rządzić, ale to ci ludzie [Fazelusz i Herod] sprawowali władzę (Antiquities, 14.12.2.) [Zobaczcie jak syjoniści przejeli władzę w Ameryce, a okaże sie, iż jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji dzisiaj, kiedy żydowski pieniądz (mamona) i siła dyktują i republikanom i demokratom. Nasi prezydenci mają iluzję władzy, ale to międzynarodowy Żyd rządzi za kulisami. Syjoniści są wspólczesnymi herodowcami.] Więc królestwo miało na tronie czystej krwi Judajczyka, ale rządzili Edomici.

W pewnym momencie herodowcy zawarli sojusz z faryzeuszami, którzy, już wtedy, stali się całkowicie odrębną sektą kapłanów, zainteresowanych jedynie zachowaniem własnej władzy. W cwlu zachowania tej sekty, rozpoczeli spiskowanie z herodowcami przeciwko własnemu narodowi. Mamy porównanie z własną historią.: kiedy Rotszyldowie ustanowili płk Edwarda Mandela House’a jako doradcę Woodrow Wilsona, tym edomickim Żydom udało się przez Wilsona założyć Bank Federalnych Rezerw, wprowadzić poprawki do podatku dochodowego i wykluczyć z podatku korporacje. Następnie zaczęli wplątywać Amerykę w europejską wojnę, mimo że Wilson prowadził kampanię obietnicy “trzymać naszych chłopców z daleka od wojny“. Po re-elekcji zdradził amerykański naród wycofując się z tej obietnicy. O prezydencji Wilsona można słusznie powiedzieć, że jego żydowscy doradcy nakierowali go do jednej katastrofalnej decyzji po drugiej. Do tej pory jesteśmy poddanymi Federalnych Rezerw (maj  2010).

Zemsta Antypatra

“Antypater był jedną z najbardziej nieprzyjemnych postaci w historii. To on doradził Hyrcanusowi by szukał pomocy u Nabatejczyków w walce ze swoim bratem Aristobulusem. Korzystny rezultat tej walki dał Antypatrowi wielkie wpływy w Judei. Był także pochlebcą, służalczym wobec każdego Rzymianina, który według niego mógł wygrać.  Dzięki schlebianiu Pompejuszowi, został mianowany na gubernatora Idumei. Po klęsce Pompejusza w bitwie pod Farsalos (48 pChr) w Grecji, Cezar przejął władzę w Judei w imieniu Rzymu. Kiedy zamordowano Cezara, Antypater nadskakiwał Kasjuszowi, jednemu ze spiskowców w mordzie Cezara. Po śmierci Antypatra w roku 43 pChr, otrutego przez członków własnej rodziny podczas uczty z konkubinami, jego następcą został syn – Herod” - Max Dimont, “The Jews, God, and History” [Żydzi, Bóg i historia].

Jak widać z tej mało znanej historii, która jest dostępna dla nas wszystkich, judaizm powstał w wyniku PRZEJĘCIA tronu Judy przez bandę złych, edomickich Żydów. Idea, że ci rasowo ekskluzywni Judajczycy dobrowolnie i tajemniczo mogli przekształcić się w zdrajców o mieszanej rasie, jest po prostu absurdalna. Nic tego rodzaju nie miało miejsca. Ale każdy w to wierzy, bo tego uczą Żydzi. Tak jak Żydzi marrano w Hiszpanii sabotowali ten chrześcijański kraj, i tak jak żydowscy bolszewicy uzurpowali sobie tron cara Rosji w roku 1917, i tak jak syjoniści neo-Kahna uzurpowali sobie rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki obecnie.

Kiedy Żydzi przejmują kraj, zaczynają przerabiać jego historię, tak by wyglądali w niej dobrze. Ludobójczy maniak zatrudnia firmę PR by ukryć swoje sabotaże i aferalną przeszłość i zastępuje ją wyczyszczonym wizerunkiem: “naród który uczył świat tolerancji“. Ludzie którzy wierzą w ten szum zdziwią się kiedy Żydowski Porządek Świata uderzy ich prosto w oczy!

Żyd Maks Dimont ma absolutną rację w kwestii przebiegłego charakteru swojego przodka i współwyznawcy – Antypatra. Oczywiście Dimont nawet szeptem nie mówi o tym, że płynie w nim ta sama krew jak w Antypatrze. Ani nie wyjaśnia że to Idumejczycy zmienili mozaizm w talmudyzm. Jakoś, mówią oszukańczy rabini, Jahwe pozwolił by Jego Prawo ZDEPRAWOWALI rabini; i że rabini są nauczycielami tej deprawacji. NIEPRAWDOPODOBNE! Oczywiście szatan lubi opowiadać takie kłamstwa! Wszystkie jesziwy (seminaria rabiniczne) judaizmu są po to by preparować takie kłamstwa dla publicznej konsumpcji. Muszę dać kredyt gdzie się należy. Synagoga szatana to najwięksi eksperci świata w przepisywaniu historii, zawsze wymyślają się jako jej bohaterowie i demonizują swoich wrogów jako łotrów!

Dimont, jak jego koledzy dostawcy przaśnego chleba, twierdzi, iż ta niedorzczna transformacja odbyła się w czasach Ezry i Nehemiasza. Będąc oszukańczym Żydem, jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że ta Wielka Impersonacja Judy przez Idumeę nigdy nie zostanie ujawniona. Żydzi zawsze muszą udawać, że nie ma w tym żadnej pomyłki, ani etnicznej, ani religijnej. Oni robią to poprzez wykreślanie każdej wzmianki o kananejskim pochodzeniu ich własnego narodu. Oni zawsze muszą udawać, że są Izraelem i Judą. W odwrotnym przypadku, ta religina szarada skończyłaby się, i chrześcijanie w końcu postrzegaliby ich jako perfidnych pasożytów jakimi naprawdę są.
Judaizm to zaraza; a naród żydowski to infestacja pasożytami. Żeby żydowska wersja tej historii była prawdziwa, musimy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, a minowicie: “W jaki sposób rasowo ekskluzywne kapłaństwo lewickie przeobraziło się w wymieszane rasowo faryzejskie duchowieństwo?

Cóż, ani to nigdy nie miało miejsca, choć każdy zakłada, iż to musiało się wydarzyc; w przeciwnym wypadku od kogo faryzeusze mogli dostać ich Mojżeszowy autorytet? Faktem jest, że lewickie kapłaństwo było skutecznie zakazane podcza greckiej i rzymskiej okupacji Judy; i ze względu na tę próznię, królowie judajscy zmuszeni byli do mianowania na wysokich kapłanów nie-Lewitów, często zajmując te stanowiska przez nich samych. W tamtych czasach o kapłaństwo rywalizowały trzy frakcje: esseńczycy, saduceusze i faryzeusze. Jak mówi Józef Flawiusz, z tych trzech, jedynie esseńczycy byli prawdziwymi Judajczykami, całkowicie lojalnymi wobec Prawa Mojżesza (“Wars” [Wojny] 2.8.2). Do czasów Heroda kapłaństwo było czyste pod względem rasowym (“Against Apion” [Przeciwko Apionowi], Ksiega 1, werset 7). Za okupacji wojsk Grecji i Rzymu, stanowisko najwyższego kapłana stało się meczem piłki nożnej, kopanej od jednej frakcji do drugiej, aż w końcu Herod mianował na te stanowiska swoich idumejskich poddanych. W głównym akcie obelgi wobec Judajczyków, Herod nawet posunął się tak daleko, że importował kananejskiego kapłana z Babilonu, Ananelusa, i mianował go najwyższym kapłanem. Jest to dokładnie taki rodzaj intrygi, o którym Żydzi nie chcą bscie wiedzieli, bo te fakty bardzo wyraźnie pokazują, że Herod mianował całkowicie nieodpowiednich ludzi – swoich idumejskich przyjaciół i krewnych – na pozycje władzy religijnej i politycznej.

Herod ustanawia faryzeuszy jako oficjalne, państwowe kapłaństwo

W wyniku połączenia Judy z Idumeą, sekta znana pod nazwą faryzeuszy stała się bardzo silna. Zostali oficjalnymi kapłanami państwowymi, gdyż mieli poparcie heroda, nie-judajskiego Idumejczyka, który będąc zainstalowanym przez Rzym, judajskich władców i kapłanów stopniowo zastepował swoimi idumejskimi kumplami. Tak jak Herod uzurpował sobie tron Judy, tak faryzeusze uzurpowali sobie kapłaństwo Judy. Taka jest historyczna rzeczywistość, o której judaistyczni rabini nie chcą byście wiedzieli.

Herod był synem Antypatra. Planem Antypatra było umieszczenie w końcu Heroda na tronie Judy. Józef Flawiusz w Księdze XIV, Rozdz. IX, Akapit 4, mówi, że kobiety z Judy ciągle publicznie agitowały przeciwko Herodowi, kiedy dzielił władze z Hyrcanusem, żądając by postawić Heroda przed sądem za mordy prawdziwych Judajczyków w krainie. Oto co mówi Flawiusz: “bo kiedy Herod otrzymał królestwo, wyrżnął wszystkich członków tego (judajskiego) sanhedrynu, a sam Hyrcanus także, z wyjątkiem Sameasa, bo bardzo go szanował z powodu jego (rzekomej) sprawidliwości [sic, ludzie wierzyli Sameasowi, ale okazało się, że działał w służbie Heroda], i ponieważ, kiedy miasto później oblężone było przez Heroda i Sosjusza, przekonał ludzi by wpuścili do niego Heroda”. (Brzmi jak Woodrow Wilson i płk House, Franklin Delano Roosevelt i Bernard Baruch, Nixon i Kissinger, George Bush i neo-Kahniści, prawda? Żydzi zawsze wykorzystuja dobrze ulokowanych doradców do sabotowania naszego przywództwa i przekierowania naszej polityki narodowej dla ich korzyści.) A zatem można powiedziec, że Herod wymordował Judajczyków w sanhedrynie, a judajski król Hyrcanus II uczestniczył w tej zdradzie. Można widzieć z tej hstorii, że Hyrcanus był wyjatkowo słabym człowiekiem, który nie postrzegał idumejskiej zdrady jaką była!
Księgi XIII do XVII “Antiquities” opisują w szczegółach intrygę, mordy, korupcję, otrucia itp., które były plaga dla ówczesnej Judei. Wszystkie te intrygi mają unikalny, żydowski znak zakulisowego spiskowania, machlojek i zdrady, które Prawdziwy Izrael błogo ignoruje! (ponieważ nasi ludzi nie maja takiego samego apetytu na intrygi jak Żydzi, po prostu zakładamy, iż Żydzi nie mogą być zdolni do takiej zdrady. Oczekujemy własnej, wewnętrznej uczciwości od podstępnych ludzi, którzy nie mają nic w sercach oprócz złodziejstwa. Jest to taki sam rodzaj naiwności, jakiego oszuści spodziewają się po swoich ofiarach.) Kiedy czytamy Flawiusza, tak jak Biblię, należy czytać albo “Judaici” [ang. Judahites]  albo “Judajczycy”, tam gdzie w jego tekstach występują “Żydzi”, ponieważ tłumacz, w tym przypadku William Whiston, kolejny naiwny chrześcijanin, nie widzi między nimi różnicy! Wszelkimi sposobami, z żydowskiego punktu widzenia, my chrześcijanie mamy wierzyć, iż te wydarzenia są tylko WEWNĘTRZNĄ WALKĄ między i wśród Judajczykami. Jak tu pokazuję, rzeczywistość jest taka, że królestwo Judy poddawane było bardzo sprytnie zaplanowanemu ZAMACHOWI przez jego największego wroga! Było to osłabianie przez wroga zewnetrznego, a nie problem wewnetrzny!)

Herod morduje Hyrcanusa II, ostatniego Prawdziwego Judajczyka na królewskim tronie domu Judy w Judei

Hyrcanus II próbował wyzwolić Judeę spod sił okupacyjnych Rzymu poprzez sojusz z Partami, którzy byli [ptężną siłą militarną, której Rzym nie mógł pokonać na polu walki. Partowie mieli najbardziej zaawansowaną na świecie kawalerię, wspaniałych łuczników na koniach i rycerzy wyposażonych w zbroje i kolczugi. Rzymska piechota nie mogła równać się z siłami Partów. Ale Hyrcanus nie zdawał sobie sprawy ze związków Heroda z Rzymianami. Zakładając iż Herod będzie lojalny wobec domu Judy, nie przewidział jego zdrady.

"Przeto kiedy pojawił się Hyrcanus, pełen zapewnień, z pozwoleniem króla Party, i kosztem Żydów, którzy dostarczyli mu pieniądze, Herod przyjął go z każdym możliwym szacunkiem, i dał mu wyższe miejsce na spotkaniach publicznych, i usadzał go nad pozostałymi podczas uczt, w ten sposób go oszukując. [Żydzi nadal posługuja się tymi oszukańczymi metodami kiedy mają do czynienia z narodami chrześcijańskimi! Historia syjonizmu jest absolutnym tego dowodem!] Nazwał go ojcem, i go wspierał wszelkimi możliwymi sposobami, żeby nie nabrał podejrzeń o jakichkolwiek zdradliwych zamiarach przeciwko niemu. [Żyd schlebia swojej ofierze! – Eli] Robił także inne rzeczy, żeby zapewnić sobie panowanie, co jeszcze wywołało bunt w jego rodzinie; zachowując ostrożność przy mianowaniu jakiejś znamienitej osoby [czyli Prawdziwego Judaity] najwyższym kapłanem Boga, wysłał po niewyraźnego kapłana z Babilonu, o imieniu Ananelus, i asygnował go na najwyższego kapłana”. -  Antiquities of the Judahites, Księga XV, Rozd. II, Akapit 4.
Oto skąd biorą się powiązania z Babilonem! Babiloński Talmud jest dokładnie abiloński, gdyż był to pogański import z Babilonu do tradycji Prawa Mojżeszowego. Zrobił to Herod. to NIE Ezdrasz i Nehemiasz wprowadzili zwyczaje babilońskie do tradycji mojżeszowych. To w Babilonie to pogańskie kapłaństwo miało główną jesziwę (centrum nauki); i to w Babilonie, pośród innych miejsc, takich jak Pergamos, powstał Talmud babiloński. Flawiusz wyraźnie mówi, że Herod robił wszystko co mógł by uniemozliwić Prawdziwemu Judahicie zajmowanie stanowiska najwyższego kapłana!!! Nie ma żadnej innej możliwej interpretacji. To dlatego Herod wysłał do Babilonu po nowego wysokiego kapłana.

Tu jest mądrość: babiloński związek z judaizmem pojawił się w czasach Antypatra i heroda, a NIE za Ezdrasza i Nehemiasza. Odłóżmy w końcu ten mit do lamusa!

A więc kiedy Hyrcanus zajmował się zawiązaniem sojuszu z Partami, Herod robił plany wyordowania ostatnich spadkobierców do tronu Judy. Pozbywszy się ostatniego podobieństwa lewickiego kapłaństwa, pozostało tylko dwóch spadkobierców stanowiącch przeszkodę do całkowitej kontroli ziemi i ludu Judy, Najpierw zamordował Aristobulusa, brata Hyrcanusa II (15.3.3) Potem przysiągł że zamorduje Hyrcanusa (15.6.2). Ponieważ Herod był faktycznie agentem Rzymu, sojusz militarny między Hyrcanusem II i Partami dał Herodowi pretekst do pozbycia się Hyrcanusa.
Flawiusz mówi: “Jeśli chodzi o samego Heroda, zobaczył że nie został już nikt o królewskiej godności poza Hyrcanusem, i dlatego uważał, iż korzystne dla niego będzie nie mieć na swojej drodze żadnej przeszkody. . . (15.6.1)

Hyrcanus podjął ostatnią próbę odzyskania tronu Judy. Dzięki tej próbie miał nadzieję otrzymać posiłki kawalerii z Arabii; i wysłał kuriera o imieniu Dositheus z listem do gubernatora Arabii. Ale Dositheus zdradził Hyrcanusa i list przekazał Herodowi. 

“Kiedy tylko Herod dostał ten list, natychmiast wysłał po Hyrcanusa, i zapytał go o sojusz jaki zawarł z Malchusem; a kiedy temu zaprzeczył, pokazał list sanhedrynowi i skazał go natychmiast na śmierć“. (15.6.2)

Dzięki sanhedrynowi już pod kontrolą Heroda, wyrok śmierci na królewskim domu Judy był zapewniony. Dlatego Hyrcanus, usiłując odzyskać tron Judy, zmarł W WYNIKU MORDU DOKONANEGO PRZEZ EDOMICKIEGO ŻYDA.

Herod niszczy zapisy genealogiczne Judy i Izraela

Powodem stłumienia przez żydostwo tej intertestamentalnej historii jest to, że tak dużo ujawnia o prawdziwym pochodzeniu żydowskiej religii i narodu. Tak długo jak będziemy tkwić w ignorancji na temat tej całej edomickiej zdrady, żydowska wersja o tym jak rabini wyrugowali lewitów jest jedyną dostępną informacją. Znajomość tej historii rzuca tony światła na UZURPACJĘ domu Judy przez sprytny, oszukańczy pomiot węży, znanych jako edomiccy Żydzi.

Jaka była pierwsza rzecz którą zrobił Jaszua po powrocie z 40-dniowego postu na pustyni? Schwycił bicz WE WŁASNE RĘCE i użył go do wypędzenia lichwiarzy ze świątyni! Ponieważ prawdziwi Judahczycy (plemię Judy)  mieli ZAKAZ PRAKTYKOWANIA LICHWY, ci lichwiarze mogli być tylko Edomitami z Babilonu i Edumei, których Herod importował do Jerozolimy właśnie w tym celu.
Przeciwnie do judeo-chrześcijańskich współczesnych kościołów, wcześni ojcowie Kościoła rozumieli to, że Herod był Idumejczykiem, a nie Judaitą:

Ale ponieważ tam przetrzymywano w archiwach genealogie Hebrajczyków, jak również tych, którzy mogli prześledzic swoje pochodzeie aż do prozelitów, takich jak Achior z Amonitów i Ruth z Moabitów, i do tych, którzy mieszali się z Izraelitami i z nimi wyszli z Egiptu, Herod, [przeczytajcie to bardzo uważnie:] ponieważ izraelickie pochodzenie nie przyniosło mu żadnych korzyści, i ponieważ miał świadomość własnego nędznego pochodzenia [był edomickim Żydem – Eli], spalił wszystkie zapisy genealogiczne, myśląc iż będzie mógł jawić się jako szlachetnie urodzony, jeśli nikt nie będzie mógł, na podstawie rejestrów publicznych, prześledzić jego pochodzenia do patriarchów czy prozelitów i z nimi się mieszających, których nazywano Georae – “Nicene and Post-Nicene Fathers” [Ojcowie nicejscy i po-nicejscy], Ser. II, t. I, Euzebiusz: Church History; Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine, cyt. “Epistle to Aristides” [List do Arystydesa] Juliusz Afrykański.

Wyraz  ‘Georae‘ odnosi sie do osób mieszanej rasy. Takim ludziom nigdy nie pozwalano na zajmowanie stanowiska kapłana, nie mówiąc o najwyższym kapłanie.

Faktem jest, że wszyscy badacze Biblii bardzo dobrze wiedzą o tym, że Herod był nie-izraelickim Idumejczykiem, ale żaden z nich nie pokaże znaczenia tego faktu, bo dla Żydów jest to bardzo niewygodny fakt by się z nim zmierzyć czy do niego przyznać. Jak możliwe jest to żeby Idumejczyk został “królem” Judy? Fakt jest taki, że wejście Heroda na tron było zamachem, sygnalizował zdradę Prawdziwego Izraela, zainscenizowanym przez wrogi naród, Edomitów i Kananejczyków z Idumei!!! W żaden sposób nie był przejściem dynastycznym od jednego judajskiego króla do następnego. Przyglądając się tym szczegółom historycznym, wszystkim tym samym historykom nie udaje się przekazać faktu, że naród Judy poniósł druzgocącą klęskę polityczną. Było to faktycznie obalenie, a nie kontynuacja dynastii. Rabini judaizmu nie chcą byście dowiedzieli się, że kapłaństwo sponsorował uzurpator Herod, i miał z nim sojusz. Oni chcą byście wierzyli, że judaizm jest legalnym spadkobiercą nauk Mojżesza. Chcą również byście wierzyli, że mieszanie ras było akceptowaną praktyką wśród Judaitów zanim na scenie pojawili się faryzeusze. Kiedy pozna się fakty historyczne, łatwo jest zobaczyć, że herodyjscy faryzeusze byli hochsztaplerami z innego kraju, którzy udawali, że są legalnymi kapłanami Judy. Potwierdzają to wszystkie cztery Ewangelie; ale chrześcijanie nie czytają Biblii, ani nie interessują się historią biblijną,dlatego nie znają tych rzeczy.

Z powodu braku prawdy duchowej wierzą w żydowskie bajki.

“Naród mój ginie z powodu braku nauki”  [wiedzy] – Oz 4:6.

Z pewnością w czasach Jezusa Chrystusa niektórzy z faryzeuszy byli Judajczykami, ale większość z nich była zdrajcami, plastusiami (szabezgojami) Heroda. Szabezgojem jest nie-Żyd, który wykonuje brudną pracę dla Żydów.

Dlatego tak często zadawane pytanie: “Kim są PRAWDZIWI Żydzi” jest fałszywym pytaniem. Powinniśmy postawić takie pytanie: “Kim są PRAWDZIWI Judajczycy?” Albo jeszcze lepiej: “Kim są PRAWDZIWI Judaici?” Prawdziwymi Judaitami są potomkowie krwi z plemienia Judy. Nikt inny. A skoro Żydzi NIE są potomkami krwi z plemienia Judy, prawdziwi Żydzi zawsze byli plemieniem pasożytów, którzy oszukiwali świat swoimi kłamstwami przez 2000 lat.  Ale ponieważ niemożliwe jest oszukać WYBRAŃCA, nie jesteśmy oszukiwani; i wzywamy Żydów by udowodnili swoje izraelickie pochodzenie. MY kaukascy Izraelici możemy udowodnić swoje pochodzenie rozproszeniem, ale Żydzi nie mogą odowodnić swojego pochodzenia od Izraela. I taka jest prawda. Wiemy o tym my i wiedza o tym oni. I wiemy również, że Jahwe jest po naszej stronie. powiedział nam, że On zachowa swoją resztkę, i że Królestwo Jezusa, po sutanowieniu, nie będzie miało końca. Ani nie będzie w nim żadnych Kananejczyków (Za 14:21).

Nam Jahwe obiecał życie wieczne; a idumejskim oszustom Jahwe obiecuje spustoszenie, nawet całkowite zniszczenie, za ich zbrodnie przeciwko Prawdziwemu Izraelowi (Księga Abdiasza). My chrześcijańscy Izraelici wiemy kim jesteśmy; i to dlatego Żydzi boją się Pisma, jak zbrodniarz któryma zostać ujawnony. Nadszedł czas by reszta chrześcijańskiego świata uświadomiła sobie tę farsę.

Do czasów Chrystusa ci faryzeusze byli głównie idumejska sektą o babilońskich / kananejskich tradycjach. W tym kluczowym okresie oni zastąpili i uszczuplili lewickie kapłaństwo, które było kapłaństwem judaickim, NIE żydowskim. Udając że przyjmują pewne tradycje Mojżeszowe, edomiccy faryzeusze stworzyli hybrydową babilońską / mojżeszową religię znaną jako judaizm, religię która, odwrotnie do Prawa Mojżeszowego, zawsze głosiła mieszanie ras. Oni za cenę nawrócą każdego. Jaszua mówi o tym w ten sposób:

“Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami” – Mt 23:15.

W czasach Chrystusa lud Judei był społecznością wielokulturową, mocno między sobą podzieloną. Edomici trzymali się herodowców, a Judaici prawdziwych potomków domu Dawida i Judy. Wielu z ludzi Judy, którzy nie wiedzieli o zdradzie Edomitów, mieli mieszane uczucia o faryzeuszach, ale rząd Heroda promował te sektę jako religię państwową, dlatego niewiele sekt miało wieksza władzę religijną niż faryzeusze. (Niestety, Żydzi znowu dokonali takiego samego ZAMACHU religijnego dzisiaj. Na skutek syjonistycznej infiltracji w naszych szkołach, rządzie i seminariach, chrześcijaństwo stopniowo nawróciło się na “judeo-chrześcijaństwo”, które jest niczym innym niż judaizmem z chrzescijańskimi etykietkami; ale nowocześni chrzescijanie nie mogą tego dostrzec, gdyż zmiana następowała tak powoli, przez ostatnie 150 lat – takimi wydarzeniami jak usunięcie apokryfów z Biblii króla Jakuba, tłumieniem historii okresu międzynarodowego, i wprowadzeniem Biblii Scofielda – że nie maja pojęcia o tym, iż już się wydarzył religijny zamach stanu.) Kiedy będziecie dokładnie czytać Ewangelie i Listy, zobaczycie że faryzeusze uważani byli przez Jezusa i apostołów za najgorszych ludzi w Judei. Jeśli jesteście chrzescijanami i tego nie wiecie, to dlatego, że judeo-chrześcijański mistrz ambony ukrywał przed wami tę informację. Istotnie współczesne chrześcijaństwo stało się niczym więcej niż inforeklamą dla judaizmu i syjonizmu. Jezus Chrystus nigdy nie powiedział i dobrego słowa; i to uczucie było wzajemne!!!

Zniszczenie świątyni i rozproszenie edomickich Żydów

Poniżej rabiniczne źródła na temat powstania judaizmu i zniszczenia światyni:
Zalążki judaizmu ortodoksyjnego

Co się działo z faryzeuszami? Liderem grupy w latach 66-70 był Johann ben Zakkai. Również on widział, że zniszczenie Jerozolimy było bliskie, i uciekł wraz z licznymi uczniami. Ukrył się w trumnie i wyniesli go z Jerozolimy by wyprawić mu “pogrzeb”. Wtedy Rzymianie pozwalali na odejscie Żydom, ale nie chcieli tego zeloci bo chcirli od nich pomocy w walce, więc Johann zaplanował ten podstęp. Po opuszczeniu Jerozolimy, udał się do gubernatora Wespazjana. Jak mówi historia, zwrócił się do Wespazjana :cesarzu”, i zanim Wespazjan zdążył go poprawić, wszedł posłaniec i powiedział, że cesarz zmarł. i Wespazjan był nowym cesarzem (jest to bardzo skrócona wersja). Johann zdobył łaski Wespazjana i pozwolono mu by poszedł do Jawne na wybrzeżu i zorganizować tam szkołę Tory.

Do  70 AD było tam wielu Żydów i mogli pozwolic sobie na luksus różnych sekt i poglądów. Poprzez duże zmniejszenie ich liczebności i zniszczenie świątyni, Johann czuł, że po to by przetrwał judaizm, musieli się zjednoczyć (czy możemy się z tego nauczyć?). Czuli że musieli rozpocząć kodyfikację tradycji werbalnych [Te tradycje werbalne są bezpośrednim pogwałceniem Pwt 4:1-2 – Eli] i uzgodnić teologie i doktryny. To zajęło wiele lat i było wiele sporów, gdyż wśród faryzeuszy było wiele opinii. Największy spór był między Gamilielem II i rabinem Akiwa na początku II wieku. Według Gamileiela II faryzeizm wymagał drobnych reform, a według Akiwy konieczne było stworzenie nowego systemu, dającego całą władzę i autorytet rabinom. Wprowadził doktrynę, że prawo werbalne powstało w tym samym czasie jak Tora, i że Mójżesz, Dawid itd. byli rabinami. Wygrał z Gamilielem II w bitwie, która była bardzo nieprzyjemna i oszukańcza po obu stronach.
Pod przywództwem Akiwy w końcu zarządzili, że rabini mogli zmienić Tore jeśli było to konieczne, i że większość rabnów (wszyscy kumple Akiwy) nawet mogli zastępować Bat Kol (głos Boga). . . Zrobili nowe greckie tłumaczenie Tanach by zastąpić Septuagintę i nowe aramejskie, oba bardziej odpowiadały teologii Akiwy. nie mogli zmienić hebrajskiej wersji, ale ich komentarze w prawie werbalnym o Tanach stały się głównym autorytetem. Mogli odrzucić orzeczenia każdego rabina, które im się nie podobały. Z tego wszystkiego powstał współczesny judaizm ortodoksyjny. (To dlatego obecnie potrzebujemy poświęconej grupy mesjanistycznych rabinów praktykujących Torę by walczyli z halachą Bez halacha będziemy mieć konfuzję , a ortodoksyjna halacha, zdaniem wielu rabinów, ma zbyte wiele problemów.)  [Jakby ta ogromna sterta słownych ekskrementów i oszustwa (Talmud) mogła być może być zreformowana!!! – Eli]

Żeby podsumować, faryzeusze byli w Jawne, a nazarejczycy w Pella. Wcześniejszą schizmą był spór wewnetrzny. [Nieprawda!!! Nazarejczycy byli Judaitami, który w sposób naturalny wyznawali Mesjasza, gdyż On był ich spowinowaconym zbawicielem. Żydzi nienawidzili Mesjasza, bo byli Edomitami (Jan 7:35; 8:33-44).

To jest WIELKIE KŁAMSTWO, które rabini musieli utrzymać za wszelką cenę! Nie było w tym NIC WEWNĘTRZNEGO. Była to tocząca się WAŚŃ RODOWA miedzy Prawdziwymi Jaudaitami i kananejskimi uzurpatorami! – Eli] Teraz ona narastała i nieunikniony był całkowity rozłam. Rabini Akiwy zaczęli wprowadzać wiele nowych orzeczeń i teologii. [Tak! Żydzi zakonserwowali "wyrocznie Boga", tak? JA TAK NIE MYŚLĘ! – Eli.] Było to częściowo konieczne, żebyście mieli judaizm bez swiątyni I krwawych ofiar. Zanim zniszczono światynię, dominowała faryzejska szkoła Szammai (z którą Jeszua prowadził główne spory). W Jawne zdecydowali, że od tej pory dominować będzie szkoła Hillel. Modlitwy i akty żalu zastąpiły ofiary. Nie wszystkie ich zarządzenia były złe. Mieli trudne zadanie i trwały walki o władzę i wiele decyzji było problematycznych – “The Nazarenes” [Nazarejczycy] Moshe ben Shaul. Źródło: http://www.yashanet.com/library/temple/nazarenes.htm

Dzięki temu historycznemu oszustwu, cały świat jest pod CAŁKOWICIE FAŁSZYWYM WRAŻENIEM, że judaizm opiera się na naukach Mojżesza. Oczywiście Żydzi umyślnie przekazuja to wrażenie Gojom. Ale ich własne pisma – które NIE SĄ pokazywane publicznie – deklarują wręcz przeciwnie. Moshe ben Shaul powiedział, że judaizm wymyślili faryzeusze. Totalnie zgadza się z tym Universal Jewish Encyclopedia:

“Współczesna religia żydowska śledzi swoje pochodzenie, nieprzerwanie, przez wszystkie stulecia, DO FARYZEUSZY. Ich główne idee i metody wyrażały się w literaturze o ogromnym zasięgu, z której bardzo wiele nadal istnieje. TALMUD jest największym i najważniejszym członkiem tej literatury” – t. VIII, s. 474 (1942).

W czasopiśmie Look z 17.06.1952 roku opublikowano artykuł zatytułowany “Kto jest Żydem?” autorstwa rabina Morrisa N Kertzera. W nim rabin ocenił znaczenie Talmudu dla współczesnego judaizmu:

“Talmud składa się z 63 ksiąg prawnych, etycznych i historycznych pism starożytnych rabinów. Zredagowano go wieki po narodzeniu Jezusa. Jest to kompendium prawa i wiedzy. JEST TO KODEKS PRAWNY, KTÓRY TWORZY PODSTAWĘ ŻYDOWSKIGO PRAWA RELIGIJNEGO I PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA RABINÓW”.

Jeśli przeczytaliście Nowy Testament, pamietajcie, iż ci faryzeusze stworzyli WŁASNĄ RELIGIĘ. Często słyszymy, że ta NOWA RELIGIA, JUDAIZM, jest taka sama jak religia Mojżesza, to jest absolutna bzdura. To chrześcijaństwo jest prawowitym spadkobiercą Starego Testamentu. Judaizm to oszust, nie mający żadnego prawa do nauk Starego Testamentu.

“Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości” – Mt 23:27-28.

Oni są kłamcami i obłudnikami, którzy udają, że są święci! Jeśli chodzi o Mojżesza, Jezus powiedział do tych faryzeuszy: “Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli” – J 5:46.
Oczywiście nie wierzyli Mu. oni ZABILI Go, bo Mesjasz stanowił zagrożenie dla ich bezprawnego “świadectwa”. (J 7:35)

Mając tę historyczna informacje, teraz możemy dokończyć genealogię potomków Kaina w Judei. Wiedxząc o tym, że kult faryzeuszy był idumejska twierdzą w czasach Jaszua Mesjasza, oto ich drzewo genealogiczne:

Kain
Kenici
Kananejczycy
Edomici
Idumejczycy
Faryzeusze
Rabini
Żydzi.

Geneza określenia “sefardyjski”

Do tej pory zajmowaliśmy się wyłącznie jedną grupą zydowskiego narodu, grupą sefardyjską. Jest to nazwa wybrana przez rozproszonych Żydów po wypędzeniu ich z Judei przez Rzymian. Ci sefardyjscy Żydzi, chociaż całkowicie nie spokrewnieni z Prawdziwym Izraelem i Prawdziwą Judą, przynajmniej maja historię zamieszkania obok biblijnych Izraelitów. Nazwa “sefardyjski” faktycznie pochodzi od hebrajskiego “Sepharvaim”, odnoszącego się do plemienia kananejskiego, które mieszkało w dalekiej południowo-wschodniej Idumei, koło Babilonu. II Księga Królów 17:24-41 mówi, że po usunięciu z Samarii Izraelitów z domu Izraela, Asyryjczycy importowali Sepharvaim by zamieszkali na opuszczonym terenie. Tekst mówi również, że ci Sepharvaim później zaczęli praktykować “prawo Mojżesza”. Ale oni NIE byli Izraelitmi. Byli Kananejczykami, więc to było pierwszym przypadkiem historycznym kiedy nieizraelicki lud zaczął praktykować NASZĄ RELIGIĘ. To oni są oryginalnymi Żydami sefardyjskimi! A zatem idea przyjęcia religii innego ludu zaczęła się w tamtym czasie; ale ci ludzie NIE byli Izraelitami. Byli Edomitami. Żydzi sefardyjscy nazwani są po tych Babilończykach! To jest także dlaczego ich “święta” księga nazywa się TALMUDEM BABILOŃSKIM.

Poniżej dobre podsumowanie pochodzenia Żydów sefardyjskich:

Wśród ludu znanego jako Żydzi sefardyjscy, “Żydzi hiszpańscy”, jest mieszanka tych ludów, którzy również pochodzili od Kananejczyków (skolonizowali Kartaginę). Po wcieleniu ich przez Rzym, przyjęli nazwę Sepharvaim lub Sephardim i stanowią około 5% współczesnej populacji Żydów. Sefardyjscy Żydzi posługują się językiem latino, mieszanką hiszpańskiego i hebrajskiego. Wyemigrowali na zachód przez Egipt, potem na północ do Hiszpanii wcześniej z Jahud i Samarii, podczas i po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 pChr. Migracja ta stała się znana pod nazwą “żydowskiej diaspory”. Obecnie sefardyjscy Żydzi nadal uzywają przyjetej nazwy Sephardim. Osiedlili się w Hiszpanii, Portugalii i na wschodnim wybrzeżu M Śródziemnego, we Włoszech, na Bałkanach, w Salonikach i Macedonii, i ostatecznie we Francji, w Anglii i Europie zachodniej.
W przeciwieństwie do Żydów Ashkenazi (którzy nigdy nie postawili stopy w Południowym Królestwie Jahud), Sepharviam Yahudain pochodzili z Jahud i w czasach Mesjasza znani byli pod nazwą Samarytan, gdyż większość ich mieszkała w Samarii, terenu z którego usunięto Północne Królestwo Izraela w wyniku podboju przez asyryjskiego króla Salmanasara V. W czasach Mesjasza dwunastu apostołom wydano instrukcje nie wkraczania do miast Samarytan, Mt 10:5. Chociaż wielu Prawdziwych Izraelitów pochodzenia plemiennego żyjących w Samarii otrzymało świadectwo Jaszua i przekaz o zbawieniu od apostołów (Dz 1:8). Niektórzy Samarytanie mieszanej krwi dzięki naukom apostołów także przeszli na wiarę chrześcijańską (Dz 8:4-25).

Żydzi Sephardim lub Sepharviam (nieważna pisownia) nie mają w sobie hebrajskiej izraelickiej krwi; oni nie należą do plemiemia Yahudy, mimo że jako mieszkańcy nazywali się Yahudain, czyli osoby żyjące na ziemi oryginalnie zamieszkałej przez Yahud i Izrael. Pochodzą z mieszanych rodów  Edom / Ezaw / Kaana. Żydzi sefardyjscy, tak jak aszkenazyjscy Żydzi chazarscy, nie są ludem semickim. Wyraz Sephardim nie jest hebrajskim odnoszącym się do Hiszpanii, chociaż określenie to ‘kojarzono’ z Hiszpanią, bo wielu sefardyjskich Żydów tworzyło w Hiszpanii grupę jako naród – źródło: http://assemblyoftrueisrael.com/TruthPage/the_word_jew.html

Tym obszernym badaniem historii Starego Testamentu, historii międzytestamentalnej, i historii Nowego testamentu, pokazaliśmy że w Biblii występuje ród Kenitów; ale musicie wiedzieć, że ten temat stanowi część Biblii, zanim będziecie mogli znaleźć związane z tym tematem wersety. Ale to stanowi tylko część historii. Zajmowaliśmy się kwestią edomickich Żydów. Teraz zajmiemy się sprawą Żydów aszkenazyjskich.

Chazarowie

W 740 AD na północ od  Palestyny miało miejsce jedno z jajdziwniejszych wydarzeń w historii. Józef, król (bułan) królestwa Chazarii, żeby ratować swoje królestwo przed atakami na dwóch frontach, musiał podjąć polityczną decyzję. Chrześcijańska Rosja atakował z pólnocy, a muzułmanie zagrażali atakiem z południa. Chazaria miała dobre położennie wzdłuż szlaku handlowego między Europą i Wschodem, dlatego Józef Bułan zamierzał zachować swoje królestwo.
Musiał również ucywilizować swój niezdyscyplinowany lud, a byli to zasadniczo dzikusi mieszkający na południowo-wschodnich stepach Rosji, graniczących z zachodnią Azja. W tym celu przeprowadził rozmowę z chrześcijańskim kapłanem, żydowskim rabinem i muzułmańskim kapłanem. Być może żeby nie antagonizować sąsiednich ludów chrzescijańskich i muzułmańskich (“Jeśli będę faworyzował jeden, drugi stanie się moim wrogiem”), wybrał judaizm jako nową religię państwową. Dzięki tej decyzji, żydowska populacja planety zwiększyła się 10-krotnie, gdyż było 10 razy więcej Chazarów w Chazarii niż sefardyjskich Żydów w reszcie świata.

Ale ta decyzja była czymś więcej, bo faktem jest, iż wielu Edomitów i Hetytów migrowało do Chazarii, począwszy od czasów rzymskiej inwazji na Jerozolimę przez Tytusa w 70 AD. W 740 AD kraina Hetytów znana była jako Azja Mniejsza. Obecnie jest to teren Turcji. Tak więc zasadniczo Turcy są częścią starego królestwa Hetytów, w które wżenił się Ezaw. Ale zabrał swoje hetyckie zony i przeniósł się na górę Seir, która w końcu stała się znana pod nazwą Idumea.
Jak  mówią praktycznie wszyscy badacze tego tematu, król Józef mógł przesledzić pochodzenie swojego ludu do Togarma, syna Aszkenaz, syna Jafeta. Wyraz “Turk” jest skrótem wyrazu “Togarma”. Dlatego lud chazarski jest mieszanką hebrajskiego Jafeta, Hetytów i Edomitów, oraz w dużej części wrzuconej krwi Mongołów, gdyż Mongołowie mieli liczne starcia z Chazarami, i między tymi dwiema grupammi nastapiła znaczna asymilacja.

Takie jest drzewo genealogiczne tzw. ŻYDÓW ASZKENAZYJSKICH, którzy obecnie stanowią do 95% światowej populacji zydowskiej. Z wyjątkiem jakiegoś szczepu Edomitów, którzy migrowali do Chazarii z Idumei, ten chazarski naród NIE MIAŁ ABSOLUTNIE ŻADNYCH KONTAKTÓW ANI Z IZRAELEM, ANI JUDĄ. I dlatego nazywanie się przez nich “Semitami” jest oczywistym absurdem.

Poniżej kilka cytatów pochodzących od historyków i z encyklopedii, które pokazują NIESEMICKIE POCHODZENIE aszkenazyjskich Żydów:

“Jest bardzo prawdopodobne, że większość przodków Żydów w ogóle nigdy nie mieszkała w Palestynie, co potwierdza siłę historycznego domagania się nad faktem” – “Outline of History” [Zarys historii], H G Wells.

“Chazarowie, lud południowo-rosyjski pochodzenia tureckiego [Turkic], którzy u szczytu swojej potęgi (VIII-X wiek) rządzili imperium do którego należał Krym. . . Chazarska rodzina królewska i arystokracja przeszła na judaizm za panowania króla Bułana (768-809 AD) i odtąd judaizm uwazany był za religię państwową. . .” – “The Cadillac Modern Encyclipedia” s. 822

“Chazarowie stanowili etniczną grupę należącą do ludów tureckich [Turkish], którzy pod konniec II wieku ery chrzescijańskiej zamieszkiwali rejon miedzy Kaukazem i dolną Wołgą i Donem. . . Na poczatku VIII wieku więzy dynastyczne wiązały Chazarów bliżej z Konstantynopolem. . . kiedy cesarz bizantyjski Leon, Isaurian, prześladował Żydów w 723 AD, wielu Żydów znalazło schronienie w królestwwie chazarskim, a ich wpływ był tak duzy, że w połowie VIII wieku król Chazarów i wielu należących do szlachty przyjęli wiarę żydowską” – “New Catholic Encyclopedia”, t. VIII, s. 173.

“Ogromna większość wpółczesnych Żydów są Semitami tylko w mowie” – E Raymond Capt, “Missing Links Discovered in Assyrian Tablets” [Brakujące ogniwa odkryte na asyryjskich tablicach], s. 93.

“. . . to oznaczałoby, że ich przodkowie przybyli nie z Jordanu lecz z Wołgi; nie z Kanaany ale z Kaukazu, kiedyś uwazanego za kolebkę aryjskiej rasy; oraz że POD WZGLĘDEM GENETYCZNYM SĄ BARDZIEJ SPOKREWNIENI Z PLEMIONAMI HUN, UIGUR I MAGYAR, NIŻ  Z RODEM ABRAHAMA, IZAAKA, I JAKUBA. . .”  – prof. A N Poliak, Tel Aviv University.

“I nie podnosząc wrzawy, ‘antysemityzm’, módlcie się co się stanie z ruchem syjonistycznym? Chazarska konwersja nie była wyjątkowa. . . Kto może powiedzieć na pewno, że wielu chrzescijańskich czytelników tej ksiązki może nie mieć faktycznie lepszego powodu, czego nie chca zrobić, by udać się z powrotem do ‘ojczyzny’ do Palestyny, niż Hannah Semmer, Menachem Begin czy Golda Meir?” – Alfred Lilienthal “The Zionist Connection II” [Syjonistyczny łącznik II] s. 759.
Teraz już wiecie jak śmieszne jest by ktoś z Żydów nzywał siebie “Semitą”. Ani Edomici, ni Chazarowie są z pochodzenia Semitami. Zydzi są w 100% oszustami.  Nazywanie się “Semitami” jest tylko częścią ich religjnej i historycznej szarady, jak bibllijny “Izrael”. Wprost przeciwnie, pokazałem, że ci ludzie faktycznie są  I ZAWSZE BYLI, najgorszymi wrogami JAKICH KIEDYKOLWIEK MIAŁ IZRAEL. A ich wcielanie się w nas pozwoliło im ogłupić cały swiat (Ap 12:9) by stworzyć iluzję, iż to oni są “wybranym przez Boga narodem”.
Biorąc pod uwagęstarozytność tej WIELKIEJ PERSONIFIKACJI, i finezyjność z jaką dokonał tego naród zydowski, pod dyrekcją swoich diabelskich kapłanów, rabinów judaizmu, nie należy się dziwić temu, że przez nich ogłupiony został cały świat.

Ta farsa miała początek w rajskim ogrodzie:

“A wąż był BARDZIEJ PRZEBIEGŁY niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. . . wtedy rzekł wąż do niewiasty: “Na pewno nie umrzecie!” – Rdz 3:1-4.
Ten lud wężowy nadal oszukuje nas obecnie! Jeśli nie rozumiecie tego, że żydowski program mieszania ras jest po to by zniszczyć Białą Rasę, to nie rozumiecie Biblii, ani współczesnych wydarzeń, bo z pewnoscią, jeśli Biali nie będą się rozmnażać, TO Z PEWNOŚCIĄ WYMRZEMY!
Judeo-chrześcijanie, tak jak Ewa, są nadal oszukiwani; i to im się podoba. Szatan dał im tak wysokie fałszywe nadzieje, że oni nie wyobrażaja sobie żadnej innej rzeczywistości. Ale NADCHODZI BARDZO PRZYKRE OBJAWIENIE.

Dzięki RUCHOWI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI ta farsa rozpada się w szwach. Żydowskie kłamstwa i zdrada zaczynają ich straszyc, jak udowodnił to skandal Masdoffa; a ich krajowe i międzynarodowe zbrodnie sa ujawniane całemu światu, dzieki internetowi, którego nie udało im się jeszcze ocenzurować, zwłaszcza zbrodnie brutalnej IDF, które obracają przeciwko nim opinię całego świata.

Także upada ich światowa ekonomia lichwy; i walczą by utrzymać swoje syjonistyczne imperium. Począwszy od zamachu na Amerykę w 1913 roku, przejęciem naszej gospodarki poprzez ustanowienie Banku rezerw Federalnych, Edomitom udało się wykrwawić Amerykę z jej bogactwa; a nasza gospodarka jest teraz w kryzysie. ich chciwość zabiła gęś znoszącą złote jaja. Zrzucili z muru Humpty-Dumpty; i nie ma żadnego sklejania kawałków.

Oni odpowiedzialni sa za trwający kryzys światowy, co przepowiedziano w Ap 17-19, i nie będzie żadnej poprawy, bo oni totalnie osłabili produkcyjność amerykańskiej gospodarki, zagrażając całej zachodniej cywilizacji; i pozostaje tylko państwo opieki społecznej / wojny, finansowane pieniądzem umownym. Jak wszyscy powinniśmy wiedzieć, rząd nie wytwarza bogactwa; a judeo-bolszewicka tyrania (NWO) doprowadzi do jednej ostatecznej amerykańskiej rewolucji.

W czasie rewolucji amerykańskiej pokonalismy żydoskich bankierów. I pokonaliśmy ich ponownie w wojnie w 1812 roku. I pokonamy ich jeszcze raz, jak obiecał Jahwe, z Jego pomoca, w Dzień Sądu.
Żeby dokończyć nasze badanie genealogiczne żydowskiego narodu, mamy to drzewo od Kaina:

Kain
Kenici
Kananejczycy
Edomici
Ideumejczycy
Faryzeusze
Żydzi sefardyjscy
Żydzi aszkenazyjscy (Chazarowie).

Sąd nad Edomem

Nieliczni teolodzy dyskutowali kiedykolwiek Księgę Obadiasza, która przewiduje całkowitą destrukcję tych Edomitów. Jeśli masz “Concordance” [Skorowidz] Stronga, proponuję odszukać wszystkie przypadki w Biblii, kiedy mówi o Edomitach i Idumejczykach. Będziesz miał skarbnicę informacji o nich na zawołanie, ukrytą w Biblii. Ponieważ mistrzowie ambony nowoczesnej apostazji nawet nie poruszaja tego tematu, dowiesz się więcej o wrogach Prawdziwego Izraela, niż od tych wszystkich zwiedzionych pastorów razem. Będziesz dużo mądrzejszy od każdego z nich, bo rozumiesz Święte Słowo Boga, które oni bardzo mało rozumieją, tworząc własne, fałszywe tradycje.
Co ciekawe, sami Żydzi są dość defensywni w tym temacie. Kiedy naciskani, pójdą do wielkich skrajności, by twierdzić, że wyrok na Edomie już nastąpił! Wręcz przeciwnie! W Judei wydarzyło się tylko częściowe spełnienie, jak prorokował Paweł w Liście do Rzymian 16:20, zapowiadając atak Rzymu na Jerozolimę, spełniający po części Rdz 3:15. Ponieważ Rzymianie byli faktycznie Izraelitami od Zarah-Judah, ci Adamici zapłacili zaliczkę za Sąd w 70AD, zwiastujacy sąd ostateczny, który nadejdzie z Drugim Przyjściem tego samego Mesjasza, którego Żydzi odrzucają.
Prawdą jest – a gdzie jest judaizm tam  nie ma prawdy – że Sąd nad Edomitami jeszcze ma się odbyć. Jak przewidział Ezdreasz, nie odbędzie się aż w Wielkim Dniu Pana, w Dniu Sądu. Faktycznie wizja Ezdrasza jest dosyć specyficzna, gdyż to będzie znakiem czasu z taką pewnością jak narodziny Chrystusa naznaczyły przejście od pChr do AD.

Żydzi upierają się, że Edomici już zostali zniszczeni. Oczywiście mówia to nawet nie odnosząc się do żadnych dokumentów. Kiedykolwiek my nowoczesnych Żydów nazywamy Edomitami, to oni twierdzą iż Edomici wymarli lub zostali wyniszczeni dawno temu. Nie chcą by ujawniono, że ONI SAMI SĄ EDOMITAMI Z BIBLII. Żydzi bardzo dobrze wiedzą, że są Edomitami. Ale robią wszytsko co możliwe by ukryć ten fakt przed chrześcijanami.

W związku z tym chciałbym podzielić się ciekawą anegdotą. Pastor Ken Gregg z ruchu Utożsamiania się z Tennessee stał w kolejce w restauracji fast foodowej, i miał na sobie koszulkę z napisem na plecach: “Kim są ci Edomici, którzy ośmielaja się kwestionować rasę saksońską”. Był na niej rysunek aryjskiego wojownika wymachującego tarczą i mieczem. Przez przypadek w kolejce za nim stał Żyd. Kiedy pastor Gregg się obrócił, Żyd powiedział: “Jestem Żydem i nie podoba mi się napis na twojej koszulce”. Pastor Gregg zastanowił się przez chwilę i odpowiedział: “Więc PAN WIE ŻE JEST EDOMITĄ?” Gdyby Żydzi mogli się rumienić, ten Żyd by się zarumienił. Jego komentarz pokazał, że wiedział iż jest Edomita. Żydzi WIEDZĄ KIM NAPRAWDĘ SĄ. A tylko resztę świata, oprócz tych w ruchu Utożsamiania się, zaskakują ich oszustwa.

I rzekł do mnie: “Na początku, gdy ziemia została stworzona, zanim stanęły granice świata, czy zerwały się wichry, zanim zagrzmiało i zabłysło, czy fundamenty raju zostały położone, zanim widziano piękne kwiaty, czy ustanowiono ruchome siły, zanim zebrały się niezliczone rzesze aniołów, czy podniosło się powietrze, zanim nazwano rozmiar firmamentu, czy zanim nawet kominy w Syjonie były gorące, i zanim oczekiwano obecnych czasów, i zanim wymyślono tych którzy teraz grzeszą, zanim zostali przypieczętowani ci, którzy gromadzili wiarę do skarbca:  Wtedy rozważyłem te rzeczy, a wszystkie one zostały wykonane przeze mnie samego, i przez nikogo innego: przeze mnie również będą zakończone, a nie kogo innego. Wtedy odpowiedziałem i powiedziałem: “Jakie będzie oddzielenie jednego czasu od drugiego?  albo kiedy będzie koniec pierwszego i początkek tego po nim?

I rzekł do mnie: “Od Abrahama do Izaaka, gdy z niego urodzili się Jakub i Ezaw, ręka Jakuba trzymała najpierw piętę Ezawa. Bo Ezaw jest końcem świata, a Jakub jest początkiem tego co po nim nastąpiło. Ręka człowieka jest między piętą i ręką, inne pytania, Ezdraszu, nie pytaj”. I odpowiedziałem wtedy i powiedziałem: “Panie, który wyznajesz regułę, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, błagam cię, pokaż Twojemu słudze koniec Twoich znaków,  część których pokazałeś mi wczoraj w nocy”.  Więc on odpowiedział i rzekł do mnie: “Wstań na nogi, i usłysz potężnie brzmiący głos. I to będzie jakby to był wielki ruch; ale miejsce, gdzie ty stoisz nie będzie ruszone.  A zatem, gdy to powie nie bój się: bo słowo jest o końcu, a fundament ziemi jest zrozumiały. A dlaczego? ponieważ mowa o tych rzeczach drży i porusza: bo wie, że koniec tych rzeczy musi być zmieniony”. I to się stało, że gdy to usłyszałem, wstałem na nogi i słuchałem, i oto był głos który mówił, a dźwięk jego był jak szum wielu wód.

I rzekł: “Oto nadchodzą dni, które zaczną się zbliżać, a odwiedzę mieszkających na ziemi, i zrobię inkwizycję dla tych, którzy krzywdzili niesprawiedliwie ich nieprawością, i kiedy cierpienie Syjonu będzie spełnione; A gdy świat, który zacznie znikać się skończy, wtedy pokażę te znaki: księgi będą otwierane przed niebem, i ujrzą je wszyscy razem: i dzieci jednoroczne będą mówić ich głosami, i kobiety ciężarne będą rodzić przedwcześnie dzieci trzech lub czterech miesięcy, i będą żyć, i będą dorastały.

I nagle obsiane miejsca okażą się nieobsiane, pełne magazyny nagle staną się puste. I trąbka wyda dźwięk, który każdy człowiek usłyszy, nagle będą się bać. W tym czasie przyjaciele będą walczyć jeden z drugim jak wrogowie, ziemia będzie straszyć tych, którzy na niej mieszkają, strumyki się zatrzymają i przez trzy godziny nie będą płynąć. Każdy kto to przeżyje wszystko co powiedziałem ucieknie, i zobaczy moje zbawienie, i koniec waszego świata. A ludzie którzy zostaną przyjęci to zobaczą, którzy nie zaznali śmierci od urodzenia, a serce mieszkańców zostanie zmienione, i nabierze innego znaczenia. Bo zło zostanie ujawnione, a oszustwo przerwane” – 2 Ezdrasz 6:7-27.

Spełnienie proroctwa Izaaka

Kolejnym identyfikującym znakiem Edomitów i Kananejczyków jest to, że mieli być slugami Adamitów. O klątwie Kanana mówi Rdz 9:25-27. Potomkowie Kanana mieli słuzyc Szemowi i Jafetowi. Przypomnijmy sobie co Jahwe powiedział Rebece: “starszy bedzie służył młodszemu“. Ponieważ Edomici i Kananejczycy zasadniczo są z tej samej grupy plemion pod dwiema innymi nazwami, oba proroctwa się spełniły; i były prawdą przez tysiące lat.

Na przestrzeni dziejów, do czasów domu Rotszylda i ich ONZ, Żydzi służyli jakubowi-Izraelowi jako doradcy polityczni, lekarze, prawnicy, nauczyciele, bankierzy, artyści, ekonomiści itp. Oczywiście Żydzi zawsze czuli się urażonymi z powodu tej pozycji drugiej klasy. Od czasu Rdz 3:15, która mówi, że Kenici będą deptali nam po piętach, my Izraelici budowaliśmy kraj po kraju; a Żydzi NIGDY NIE ZBUDOWALI kraju. Żydzi zawsze wchodzili do NASZYCH krajów oferując “usługi” naszym ludziom.  “Starszy [Ezaw] będzie służył młodszemu [Jakub]“. Niestety, tymi “usługami” zwykle była lichwa. A żydowska lichwa zawsze prowadziła do zniszczenia narodów.
“Ezaw-Edom od dawna odgrywali rolę lichwiarza (“pożyczkodawca”) Jakuba, z korzyścią dla złych królów, którzy przejmoali ziemię, zostawiając nas lokatorów-farmerów i niewolników zarobkowych, aż powróci nasz Król osądzić wszystkich” – Dan Gentry, “The Children of Hell” [Dzieci piekła] lato 2009 “Facts For Action,” źródło: Christian Research, www.christianresearch.info
Do stworzenia ONZ i pseudo-Izraela, Żydzi (Ezaw-Edom) zawsze grali jako pomocnicy dla Prawdziwego Izraela.

Po tym kiedy Izaak pomyłkowo pobłogosławił Jakuba zamiast Ezawa, Ezaw poprosił o błogosławieństwo.

Oto opis tego wydarzenia:

Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny pełen goryczy lament, i rzekł do ojca: “Daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze!” Izaak powiedział: “Przyszedł podstępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo!” A wtedy Ezaw: “Nie darmo dano mu imię Jakub! Dwukrotnie mnie już podszedł: pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo!” Izaak na te słowa odrzekł Ezawowi: “Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych – jego sługami, i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu?” Lecz Ezaw rzekł do ojca: “Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław także i mnie, ojcze mój!” I Ezaw rozpłakał się w głos. Na to Izaak taką dał mu odpowiedź: “Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba. Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata! A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi” Rdz 27:34-40.

Takie jest proroctwo, które spełniło to bandyckie państwo. Ezaw uwolnił się od jarzma Jakuba; i w tym samym czasie rozpoczął się trudny okres dla Jakuba”. My nie mamy nic oprócz problemów od kiedy Wiek Syjonizmu rządził swiatem. Pnieważ Żydzi NIE SĄ Izraelem, niemożliwe jest spełnienie proroctwa o “ponownym zgromadzeniu się w Izraelu”.

Ostatnio edomiccy Żydzi stali ie nerwowi. Ich światowe imperium liichwy i intrygi politycznej niemal całkowicie kontroluje planetę. Faktycznie łamalo jarzmo Jakuba ze swoich karków. Stworzenie bandyckiego państwa izraela zwróciło im w posiadanie Jerozolimę; a świat chrzecijański nie ma pojęcia, że to proroctwo Edom spełnił.

Obecnie Żydzi dyktują nam warunki, kiedy Tajemniczy Babilon przejął wszystkie rządy świata, jedynie poza kilkoma wyjątkami takimi jak Iran. Poprzez infiltrację naszych narodów, Żydzi przejęli nasze rządy i instytucje religijne. Pwt 28:43-45 również wiele wyjaśnia. Mówiąc o Prawdziwym Izraelu, Jahwe przepowiedział:

“Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty będziesz zstępował coraz niżej. On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle. Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył“.

Obcy” mieszkający u nas to perfidny edomicki Żyd. On nam pożyccza; my mu nie pożyczamy. Nasze narody są karane przez samego Jahwe z powodu naszego nieposłuszeństwa. Ponieważ my, jako kraj i jako naród, zapomnieliśmy jego prawa i szliśmy własnymi liberalnymi i pogańskimi drogami, idąc śladami dzieci piekła ku własnej destrukcji. Jahwe zniszczy tych z nas, którzy to zrobili; i tylko Prawdziwa Resztka przeżyje Dzień Sądu. On wyplenia niewierne owce, gdyż one odmawiają posłuszeństwa Jego prawom. Nic nie jest wyraźniejsze czy prostsze do zrozumienia.

Świadectwo Henocha

Księga Henocha ma dużo do powiedzenia o tych, którzy nazywa się złymi i bezbożnymi, którzy będą żyć jako ostatnie pokolenie prze sądem ostatecznym.
Henoch 1:1-2:

Błogosławieństwo Henocha, którym pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku, podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci. Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział “[To, co] pokalali mi aniołowie! Usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to, co zobaczyłem, choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą” [Jesteśmy pokoleniem, które odnalazło teksty w grotach M Martwego, przyp M G / źródło: http://www.revelationbible.pl/henocha/1henocha%20.html]

Jahwe pokazał Henochowi niezwykle szczegółową wizję ostatniego pokolenia ludzi, którzy będą mieszkać na ziemi. Częścią tej wizji jest bardzo wyraźny obraz tych, którzy będą prześladować prawdziwe dzieci Jahwe. Henoch przepowiedział także, że w ostatnich dniach wydarzy się wielkie oszustwo:

Henoch 104: 10-11:
I teraz znam te tajemnicę, że grzesznicy zmienią się i na wiele sposobów wypaczą słowa prawości, i będą wypowiadać złe słowa, i kłamać, i stosować wielkie oszustwa, i pisać księgi [Talmud] dotyczące ich słów.

Skoro Henoch wyraźnie powiedział, iż jego słowa pisane były dla ostatniego pokolenia wierzących w Jahwe, możemy sie spodziewać, ze w tym pokoleniu będą praktykowane “wielkie oszustwa” na wierzących. Nie ma wiekszego oszustwa niż kłamstwo. że ten szatański ród Kaina, przez kananejczyków i Edomitów i do współczesnych Żydów, są prawdziwymi potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba! Nigdy nie powiedziano wiekszego kłamstwa rasie Adama, anglosaskiej rasie, Białej Rasie. To kłamstwo wymyślono i uwieczniono dzięki absolutnej żydowksiej kontroli mediów, edukacji, Hollywood, politykom i rządowi, akademii, wydawnictwom i nieogranicznemu wsparciu finansowemu poprzez żydwska kontrolę bankowości na świecie. Jeśli to kłamstwo nie kwalifikuje się na “wielkie oszustwo”, to nie kwalifikuje się żadne kłamstwo! Zobaczmy co jeszcze miał do powiedzenia Henoch odnośnie tych złych i bezbożnych stworów, którzy udają iż są “Izraelem”.
W rozdziale 94 Henoch omawia tych złych i bezbożnych grzeszników, którzy nie praktykują oszustwa, ale budują swoje bogactwo na fundamencie oszustwa:

Henoch 94:6-7:

“Biada tym, którzy buduja nieprawość i opresję, i jako fundament kładą kłamstwo; bo oni nagle zostana obaleni, i nie zaznaja spokoju. Biada tym, którzy swoje domy budują z grzechu; bo wszystkie ich fundamenty zostaną obalone, i zginą od miecza. A ci którzy nabywają złoto i srebro wyrokiem nagle wymrą“.

Obecnie całym “fundamentem” żydowskiej tożsamości jest to, że to oni są “wybranym” przez Boga narodem. Tym fałszywym założeniem ogłupili świat, po to by pozwolił im przejąć kontrolę niemal nad wszystkim co wymaga kontroli. To tą fałszywą obietnicą ukradli ziemię Palestyny w roku 1948. jest oczywiste, że Żydzi rządzą szlachetnymi metalami na całym świecie. Dom Rotszylda kontroluje światową cen złota i ma całkowita kontrole nad metalami szlachetnymi, jak również kopalniami złota. Całe to ogromne bogactwo i wpływy zbudowano na fałszywym fundamencie oszustwa i skradzionej tożsamości pawdziwych dzieci Jahwe, rasy anglosaskiej. Żydzi zapłacą za ten grzech nagłą destrukcją i wiecznym wyrokiem po powrocie Jahwe, kiedy wróci by ustanowić swoje wieczne królestwo na ziemi.

Spójrzmy na pewne wyraźne znaki na tych, których Henoch opisuje jako złych i bezbożnych:
Henoch 22:3-8:

“Wtedy Rafael odpowiedział, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, i rzekł do mnie: ‘Te puste miejsca zostały stworzone w tym celu, żeby w nich gromadziły się duchy zmarłych dusz, żeby gromadziły się tam wszystkie dusze dzieci ludzi. I te miejsca są po to by przyjmowały ich do dnia ich sądu i do ich wyznaczonego terminu, aż wielki na nich wyrok (nadejdzie)‘. Widziałem (ducha) zmarłego człowieka składającego pozew, a jego głos poszedł do nieba i złożył prośbę. I zapytałem anioła Rafaela, który był ze mną, i rzekłem do niego: ‘Ten duch składa prośbę, kim on jest, którego głos idzie i składa prośbę w niebie?’ A on odpowiedział mi, mówiąc: ‘To jest duch, który wyszedł z Abla, którego zabił jego brat Kain, i składa ten prośbę przeciwko niemu, aż jego ród zostanie zniszczony z powierzchni ziemi, i jego ród zostanie wymazany  spośród rodów ludzi“.

Wersety te są bardzo ważne, gdyż korzenie współczesnych Żydów można prześledzić do ich oryginalnego przodka, Kaina. Tutaj mamy wgląd w tę  prawą część Szeolu, i widzimy że Abel, którego sprawiedliwym nazwał Jaszua Mesjasz w Mt 23:25, nieustannie woła do Jahwe by zniszczył z ziemi ród Kaina i wymazał spośród ludzi. Jak ważne jest to, że Abel modli się nie o sąd nad samym Kainem, ale nad wszystkimi jego potomkami! Niewątpliwie Abel wiedział o szatańskim pochodzeniu Kaina w wyniku stosunku seksualnego węża z Ewą w Raju. Skoro pochodzenie Żydów można historycznie przesledzić do Kaina, to jest to w ogromnej sprzeczności z ich twierdzeniem, iż są “świetym narodem”, i faktem, że prawy duch, Abel, modli się o to by ich “ród” został zniszczony z powierzchni ziemi! Im wnikliwiej patrzymy w świete słowo, tym wyraźniejszy staje się fakt, że Żydzi narzucili na anglosaską rasę największe oszustwo jakie kiedykolwiek widział świat! Jak mówi I Jan 3:12:

“Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe”.

Jest to tak jasne, że Abel, wraz z milionami naszych drogich zamordowanych z nim braci w Szeol, modli się nawet dzisiaj by ten sam szatański “ród” Kaina, współcześni Żydzi, zostali wymazani spośród rodów “ludzi”, rasy anglosaskiej, naszej rasy. Przypowieść o pszenicy i kąkolu w Mt 13 mówi o zbliżającej się odpowiedzi na trwające od tysiącleci modlitwy Abla o wyrok na ten szatański ród.

Henoch ma więcej do powiedzenia w sprawie identyfikacji złych i bezbożnych w końcowym wieku, co będzie widoczne w powrocie Jahwe na ziemię. Zbadajmy te wersety i zobaczmy na kogo wskazują:

Henoch 46:7-8:
I są to ci, którzy oceniają gwiazdy na niebie, i podnoszą ręce przeciw Najwyższemu i stąpają po ziemi i mieszkają na niej. I wszystkie ich uczynki manifestują nieprawości, a ich władza polega na ich bogactwie, a ich wiara jest w bogów, których zrobili własnymi rękami, a oni zaprzeczają imieniu Pana Duchów (Jahwe), i oni prześladują domy Jego zgromadzeń, i wiernych, którzy wyznają imię Pana Duchów.

W tym ostatnim pokoleniu jest tylko jedna grupa ludzi, którą można zidentyfikować jako tych, którzy mają władzę polegającą na ich bogactwie, zaprzeczają imieniu Jahwe, i przesladują domy Jego zgromadzeń, tą grupą są współcześni Żydzi! To nie muzułmanie czy buddyści. To nie al.-kaida! To nie Kościół Katolicki, jak wielu fałszywych proroków chiałoby byśmy wierzyli. Nawet krótkie spojrzenie na prawdziwą historię naszej rasy w tym wieku wskazałoby na żydowskie przesladowania Białej rasy na całym świecie. Nie pokazując opinii publicznej ich wysiłków, Żydzi wspierali, finansowali i legalizowali nie-białą imigrację do naszych wszystkich wcześniej Białych krajów. Oczywiście, skoro “rasizm” jest największym złem tego świata, oni “zwalczają” go, prawda?
Kiedy Biali coraz bardziej pozbawiani są praw, Żydzi stają się bogatsi niż kiedykolwiek! Mamy wierzyć, że żydowskie / syjonistyczne przejmowanie wszelkiej władzy jest przypadkowym skutkiem ubocznym ich “liberalizmu” i “tolerancji”.

As Whites are increasingly disenfranchised, Jews grow richer than ever! We are expected to believe that Jewish/Zionist acquisition of all power is just a coincidental side-effect of their “liberalism” and “tolerance.”

Henoch 96: 4-8:
Biada wam, grzesznicy, bo wasze bogactwa sprawiają, że wyglądacie jak sprawiedliwi, lecz wasze serca skazują was na bycie grzesznikami, i fakt ten będzie świadectwem przeciw wam na pamiątkę waszych złych czynów. Biada wam, którzy pożeracie najlepszą pszenicę i wino pijecie dużymi miseczkami, i z całą siłą deptacie pokornych. Biada wam, którzy piją wodę z każdego źródła, bo nagle zostaniecie pochłonięci i uschniecie, bo żeście opuścili źródło życia. Biada wam, którzy działacie dla nieprawości i oszustwa i bluźnierstwa: to będzie pomnik przeciw wam za wasze zło. Biada wam, wy możni, którzy z siłą uciskacie sprawiedliwych; bo dzień waszego zniszczenia nadchodzi.

Dzięki nieograniczonemu i niesprawiedliwemu bogactwu współczesnych Żydów, mogą oni wyglądać jak sprawiedliwi. Mogą uciszyć prawie wszelką ich krytykę i mogą kontynuować ich “wielkie oszustwo” udając wybrańców Jahwe. jest to istotne, że w powyższych wersetach Henoch używa słów oszustwo i bluźnierstwo razem by opisać ród Kaina. Ich wielkie oszustwo rzeczywiście jest bluźnierstwem i będzie pomnikiem przeciwko im w dniu sądu ostatecznego.

Henoch 97:8-10:
“Biada wam, którzy gromadzicie srebro i złoto nieprawością i mówicie: “Staliśmy się bogaci w bogactwie i mamy posiadłości, i zdobyliśmy wszystko czeego pożądaliśmy. A teraz róbmy to, co zamierzaliśmy: bo  zebraliśmy srebro, a wielu to rolnicy w naszych domach. A nasze spichrze są wypełnione po brzegi jak wodą, i tak jak woda i wasze kłamstwa wypłyną; bo wasze bogactwa nie utrzymają się a szybko wyniosą się od was, bo wy nabyliście to wszystko niesprawością, a wy będziecie poddani wielkiej klątwie”.

Nie można zaprzeczyć, że obecne pokolenie Żydów jest w posiadaniu większości bogact świata. Henoch pokazuje, iż to jest przypadek końca czasu dla złych i bezbożnych Żydów. Pokazuje, że to co zgromadzili poprzez nieprawość (ukradli nam przez lichwę!) i zostana poddani wielkiej klatwie na sądzie ostatecznym.

W rozdziale 103 Henoch zawarł być może najwyraźniejszy opis utożsamienia rodu Kaina jako złych i bezboznych przesladowców prawego rodu, rasy anglosskiej.

Henoch 103:9-15:
“Niech nie mówią prawi i dobrzy którzy żyją: “W naszych niespokojnych dniach pracowaliśmy mozolnie i doświadczaliśmy wszelkich kłopotów, i napotkaliśmy na dużo zła i byliśmy wykorzystywani, a zostało nas mało i nasz duch jest mały. I zostaliśmy zniszczeni i nie znaleźliśmy nikogo kto by nam pomógł nawet słowem: Byliśmy torturowani i niszczeni i nie spodziewaliśmy się przeżyć z dnia na dzień. Mieliśmy nadzieję być głową a staliśmy się ogonem: Trudziliśmu się mozolnie i nie mielismy żadnej satysfakcji z naszej pracy, i staliśmy się pokarmem grzeszników i nieprawych, i oni nałożyli ich ciężkie jarzmo na nas. Panowali nad nami, których nienawidzili i bili nas; a przed tymi, którzy nas nienawidzili zginaliśmy nasze karki, ale nie okazywali nam litości.
Chcieliśmy odejść od nich żeby móc od nich uciec i żyć w spokoju, ale nie znaleźliśmy miejsca gdzie mogliśmy uciec i być od nich bezpieczni. I skarżylismy się władcom na naszą mękę, i krzyczeliśmy przeciwko tym, którzy nas pożerali, ale oni nie zajęli się naszymi krzykami i nie słuchali naszego głosu. [Ani republikanie, ani demokraci! – Eli] I pomagali tym którzy nas pożerali i tym którzy zrobili z nas niewielu; i ukrywali naszą opresję, a oni nie zdjęli z nas jarzma tych którzy nas pożerali i rozproszyli nas i mordowali, i ukrywali ich mordy, i nie pamietali, że podnosili ręce przeciwko nam“.

Te wspaniałe wersety Henocha mogą byś podsumowaniem anglosaskiej historii ostatnich 100 lat. Wyjasniają w jaki sposób syjonistyczne lobby ciemiężyło Białą Rasę, od kiedy ohyda spustoszenia 15 maja 1948 roku osiedliła się w Palestynie. Nasza szlachetna rasa była celem rodu Kaina tak jak opisuje Jahwe w Rdz 3:15. Jahwe powiedział, że będzie nienawiść między dwu rodami, które wyszły z łona Ewy, i Henoch daje nam szczegółowy opis tej wrogości. Spójrzy na słowa użyte przez Henocha dla opisania zachowania Żydów wobec rasy Adama: Kłopot, dużo zła, pochłonięci, zniszczeni, pokarm dla grzeszników, ich jarzmo nałożone na nas, wadza nad nami, nienawidzili nas, bili nas, nie miali nad nami litości, pożerali nas, ukrywali ich opresje, rozproszyli nas, mordowali nas, ukrywali mordy dokonane na naszej rasie.
Bracia, kiedy odłożymy na bok cały nonsens i pranie mózgów i żydowskie bajki (oszustwa), które w tak dużym stopniu stanowiły historię anglosaską, jest bardzo jasne, że byliśmy ofiarami ogromnego szwindlu. Tożsamość całej świętej rasy została nam skradziona i przejeta przez inny szatański ród, ród Kaina, oryginalnego Żyda.

Kto mógłby sobie wyobrazić, by cały naród mógł personifikować całkowicie inny naród. . . I USZŁO MU TO PŁAZEM !!! Tu nie chodzi o jakiegoś Joe Blowa kradnącego tożsamość Jacka Blacka. To jest cały naród kradnący tożsamość innego narodu !!! Jest to tak niepojęte, że ci z nas którzy ujawniają ten totalnie lucyferiański charakter tego zła są ośmieszani, karceni i wyśmiewani, podczas gdy Żydzi na to gwiżdżą !!! Dobrego serca chrześcijanie nie mogą nawet podejrzewać tak nikczemnej hańby! ten rodzaj zła po prostu przekracza ich wyobraźnię! I dlatego nie może istnieć! Oni NIE CHCĄ WIERZYĆ, ŻEBY TAKIE ZŁO BYŁO MOŻLIWE!
A Mesjasz powiedział: “Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” – Mt 10:16.

Co On przez to mógłby mieć na myśli?

To oszustwo dokonane zostało z takim sukcsem, że 99% naszej anglosaskiej rasy uważa, iż Żydzi są prawdziwymi potomkami 12 plemion Izraela, a nie oni sami! Gdyby nie było to tak złym i szatańskim kłamstwem, można by pogratulować Żydom za dokonanie tak zdumiewającego oszustwa! Niestety, miliony naszych braci zamordowano jako część tej diabelskiej impersonacji, dlatego nie należą się gratulacje, bo zarezerwowany jest sąd ostateczny dla tego złego rodu Kaina, znanego dzisiaj pod nazwą Żydzi.

Henoch w rozdziale 103 opisuje koniec rodu Kaina.
Henoch 103:5-8:
“Biada wam, grzesznicy, kiedy umrzecie, jeśli umrzecie z bogactwem swoich grzechów, i ci którzy mówicie o sobie: “Błogosławieni są grzesznicy: oni widzieli wszystkie swoje dni. I ponieważ umarli w dobrobycie i bogactwie, i nie widzieli ucisku czy mordu w ich życiu; oni zginęli z honorem i sądu nie  wykonano na nich za życia “. Wiedzcie, że ich dusze zejdą do Szeolu i będą nieszczęśliwi w ich wielkim ucisku. A do ciemności i łańcuchów i płonącego ognia, gdzie jest ciężki sąd wasze dusze wejdą; i wielki sąd będzie nad wszystkimi rodami świata. Biada wam, albowiem nie zaznacie spokoju.

Kiedy na ziemi pokaże się sąd ostateczny, każdy z tego złego rodu zostanie usuniety i wrzucony w wieczny ogień, razem z diabłem i jego aniołami. Wtedy wybrana rasa Jahwe, anglosaska, kaukaska, będzie świecić jak słońce w królestwie swojego Ojca (Mt 14:43). Niech ten błogosławiony czas nadejdzie szybko i przyspieszony przez naszą rasę dodającą swoje głosy do niezlicznych milionów naszych zamordowanych braci, którzy krzyczą z Szeolu o sąd nad rodem Kaina. Chwalmy naszego Ojca, Jahwe, za Jego wyraźne słowo w księdze Henocha!
http://www.killthebank.net/content/cain-khazaria

Znaki Kaina

To badanie historii i proroctwa biblijnego i izraelickiego pokazało, że WIELKA IMPERSONACJA Izraela stanowi główny temat Biblii. To że większość ludzi na świecie jest całkowicie oszukana tą impersonacją jest faktem proroczym i rzeczywistością historyczną. Podsumowując, poniżej dowody  przedstawione w tym artykule, oraz inne znaki, które pokazują. że Żydzi są potomkami Kaina:
- nie okazują współczucia dla nie-Żydów – Rdz 4:9
- niezdolni do zajmowania się rolnictwem – Rdz 4:12
- zbiedzy wielokrotnie wypędzani z krajów w których mieszkali – Rdz 4:12
- tułacze błąkający się z kraju do kraju – Rdz 4:12
- koczowniczy pasterze bydła – Rdz 4:20
- pracują w przemyśle rozrywkowym – Rdz 4:21
- handlują bronnią – Rdz 4:22
- są chciwi (Józef Flawiusz “Antiquities”)
- są hybrydyzatorami (Flawiusz): Monsanto itp.
- krzyżują rasy (Jasher, Biblia, historia, reklamy i tele-ewangelizm)
- mordercy, bolszewizm, podżegacze wojenni, komunizm, syjonizm, NWO
- lichwiarze
- uzurpatorzy
- handlarze niewolników
- pracze mózgów
- molestują dzieci
- aborcjoniści
- aferzyści
- pornografiści
- oszuści
- ludobójcy
- fałszywi kapłani
- hipokryci
- rasiści
- wojny religijne pod pozorem “tolerancji”
- satanizm pod pozorem “praw Mójżesza”
- fałszywi oskarżyciele
- wrogowie chrześcijaństwa
- wogowie wolności słowa
- międzynarodowi kupcy (Tajemniczy Babilon)
- członkowie V kolumny
- wyznawcy religii babilońskiej (Talmud babiloński)
- bogobójcy.
Mógłbym tu dodać dosłownie setki więcej występków, gdyż Żydzi są odpowiedzialni za więcej zbrodni niż wszystkie inne narody razem.

Zniszczenie Mamona

Z powyższej listy występków dla każdego powinno być oczywiste, że żydostwo jest biblijnym MAMONEM. Definicja Mamona: bogactwo, chciwość i doczesne korzyści uosabiane z fałszywym bogiem w Nowym Testamencie. Mamon to bogactwo materialne mające zły wpływ.

Wszędzie gdzie spojrzymy, widzimy bogatych Żydów popełniających złe czyny przeciwko reszcie świata. A odszczepieńcze kościoły nie zwracają uwagi na Mamona. Udają że on nie istnieje. Cóz, ON NA PEWNO ISTNIEJE; a to że nie udaje im się ostrzec swoich stad przed niebezpieczeństwami z jego strony dowodzi, że nowoczesne judeo-chrześcijańskie duchowieństwo to właśnie WILKI W OWCZEJ SKÓRZE, PRZED KTÓRYMI OSTRZEGAŁ NAS MESJASZ.

Zamiast ostrzegać nas przed PRAWDZIWYM ZŁEM TEGO ŚWIATA, dołączyli do syjonistycznego chóru, fałszywie oskarżając BIAŁĄ RASĘ o wszelkie zło. Ustanowili STRASZYDŁO: “rasizm”. I te instytucje edukacyjne tego świata nigdy nie przestają bić tego chochoła, stosując to fałszywe oskarżenie żeby pozbawić własności Białego Człowieka, podczas gdy w sposób rażący ignorują żydowskie afery. Gdyby Biali mieli połowę wpływów żydowskiego lobby w DC, byłoby zdziobało prawdy w tym zarzucie.

Musicie celowo przymykać oko na te fakty, i na codzienne okrucieństwa dokonywane przez Żydów na Palestyńczykach, żeby wierzyć w fałszywą rzeczywistość, matrix oszustwa, stworzonego przez szatana i jego ulubieńców, Żydów.

O obłudzie i niewspółmierności tej rzeczywistości powiedział Jaszua następującymi słowami: “Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” – Łk 6:41.
Hipokryci nowoczesnego świata za wszystko obwiniają tych, którzy zbudowali znaną nam cywilizację; i przymykają oko na prawdziwe zło, niszczycieli: syjonizm, talmudyzm i ich imperium Mamona. Żydzi są liderami Mamony (Tajemniczy Babilon, a kościoły głównego nurtu są WIELKĄ NIERZĄDNICĄ, która zachęca nas do cudzołóstwa z Mamonem. Każda denominacja wspierająca syjonizm jest niczym innym niż prostytutką szatana.

Pamiętajmy co Jahwe powiedział Rebece kiedy pytała o bolący brzuch: “Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności” – Rdz 25:23.
Czy można to ująć wyraźniej? Ezaw był złym człowiekiem; Jakub był prawym. Wżeniając się w złe drzewo, Ezaw wżenił się w lud jeszcze gorszy od niego. Wżenił się w rodziny upadłych aniołów; i od tego czasu tak się zachowywali.

A tym Żydom, którzy próbują unikać tematu twierdząc, że Edomitów usunięto dawno temu, tylko wskażę jedną z ich własnych encyklopedii:

“Edom jest nowoczesnym żydostwem” – Jewish Encyclopedia, 1925, t. 54, s. 41.

Podsumowanie

Przedstawiona tutaj dokumentacja na temat pochodzenia Kenitów pokazuje niezbicie, że w dzisiejszym świecie nie ma Żyda, który mógłby uczciwie nazwać się “Semitą’. To fałszywe wykorzystywanie języka stanowi tylko małą część GIGANTYCZNEJ FARSY zwanej judaizm. Judaizm jest religią i kulturą KŁAMSTW. Realia są takie, że naród żydowski i ich religia są zepsute od góry do dołu; a historia wykazała, że ich nadmuchane poczucie własnej wartości zawsze było ich upadkiem. Mogli ogłupić świat w tych ostatnich dniach, ale Jahwe osądzi to w niedługim czasie.
Judaizm jest religią kłamstw; i ta religia kłamstw wykreowała naród kryminalistów, ludzi którym radość sprawia oszukiwanie chrześcijan. Tak, są Żydzi, którzy faktycznie nie są kryminalistami, ale oni WSPIERAJĄ  żydowskich kryminalistów, i dlatego nie są bez winy. Czy aktywni syjoniści czy nie, wszyscy Żydzi są talmudycznymi rasistami; a głos tych niewielu demonstrantów, którzy próbują ostrzegać własny naród przed ich szaleństwem, tłamszony jest poduszką syjonistycznej prasy i rabinicznego oszustwa. Jeśli zabierają głos, jest on niesłyszalny. Oberjuden dopilnuje żeby “mniejsi bracia” nie narzekali zbyt głośno. Oto najkrótsza ocena farsy judaizmu jaką kiedykolwiek czytałem:’
“Maskarada judaizmu w biblijną Judę i, co więcej, w cały Izrael – co jest podstawą żydowskiego nacjonalizmu – staje się oczywiście podróbką, kiedy porówna się ja ze źródłami historycznymi prawdziwych domów Izraela i Judy. Nawet krótkie podsumowanie pokaże kontrast między potomkami biblijnego Jakuba-Izraela jako sprzeczny z obcymi potomkami kabały, którzy roszczą sobie prawa nie tylko do Ziemi Obiecanej, ale także do nazwy i dziedzictwa Izraela” -  W N Saxon “The Mask of Edom” [Maska Edomu], s. 8.

Niestety, nowoczesne kościoły zostały całkowicie zwiedzione tą impersonacją, i nadal prowadzą chrześcijan drogą do piekła, powtarzając żydowskie kłamstwa. Daleko jest każdemu o łagodnym usposobieniu chrześcijaninowi by skarżyć się czy nawet badać żydowską wiarołomność, oszustwo, korupcję, wyuzdanie, infiltrację, matactwo, zdradę, ludobójstwa, itp.

Faktycznie sam Jezus powiedział, że ci Edomici będą tak przekonywujący w swoich oszustwach, że chrześcijanie będą nawet zdolni zabijać innych chrześcijan, żeby tylko przypodobać się swoim oszustom: “Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu” – J 16:2. “Chrześcijańscy” syjoniści, myśląc, iż oddają cześć “Bogu”, dołączyli do Żydów w nawoływaniu do zniszczenia palestyńskiego narodu, prześladowania “rasistów”, uciszania niezadowolenia i wszczynania fałszywych wojen !!! Gdzie tu jest “oddawanie czci”? Oni służą szatanowi, myśląc iż służą Bogu. Czy można być bardziej zwiedzionym? Jest także pewne, że ci “chrześcijańscy syjoniści” poprą syjonistyczne państwo policyjne, kiedy ich zbiry będą szukać “własnych terrorystów” by ich więzić, i kiedy ich Policja Pharmakeia (tyranosaurus rex) zmusi was do wstrzyknięcia sobie śmiertelnych szczepionek.

Judeo-chrześcijanie czują się bardzo wygodnie z tymi wszystkimi żydowskimi wadami, bo wszystko to tłumaczy fakt, iż “Jezus był Żydem”, oraz bo “Żydzi są wybranym przez b—a narodem”. Dzięki tym dwu kulawym pretekstom akceptują wszystko co Żydzi robią przeciwko ludzkości. Nawet szatanowi nigdy nie było tak dobrze!

Jednocześnie judeosi uczą nas, że Prawdziwym Izraelem już nie jest Naród Wybrany. Biblia mówi wręcz przeciwnie. Nie jest naszą winą. że są tak nieugięcie oporni na prawdę o NASZEJ Tożsamości Izraelskiej, że po prostu nie widzą świateł auta, którego celem jest rozjechanie ich.
Jahwe mówi, że w ostatnich dniach pozostanie RESZTKA; i ta resztka będzie się składać z pełniej krwi Izraelitów.

“Taki jest cały Izrael. To dla Izraela stworzyłem świat, a kiedy Adam przekroczył moje prawa tworzenie przeszło pod sąd” – 2 Ezd 7:11.
‘Rozeszli się więc gońcy z listami od króla i jego przywódców po całej [ziemi] Izraela i Judy, zgodnie z królewskim rozkazem ogłaszając: “Synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i On powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli uciekając z ręki królów asyryjskich” – 2 Krn 30:6.

“Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej” – Iz 11:16.
”Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego. Bo choćby lud twój, o Izraelu, był jak piasek morski, Reszta z niego powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości. Zaiste, zagładę postanowioną wykona Pan, Pan Zastępów, w całym kraju” – Iz 10:21-23.

“Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni” – Ml 3:6.

“Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela” – Mt 15:24. Mówi “dom Izraela”, a nie “duchowy Izrael”. Dom Izraela zawsze, bez wyjątku, odnosi się do dosłownych dzieci Izraela.
RESZTA PRAWDZIWEGO IZRAELA zatryumfuje. A nie Żydzi. Ale przypowieść o pszenicy i kąkolu ostrzega, że ci z naszej rasy,  których “korzenie” są tak ściśle poplątane z tymi od kąkolu, zostaną wyrwani, zgromadzeni i spaleni razem z kąkolem” – Mt 13:24-30.

Czy rozumiecie ten przekaz? Albo przywrócicie swoją świętość i dołączycie do resztki, albo zostaniecie spaleni z kąkolem. Co jest dla was ważniejsze? Pycha czy Życie?

Zarówno wypędzony Izrael jak i Edom są obecnie bardzo żywi; ale antychryst ogłupił chrześcijański świat by uwierzył, że żaden z nich nie istnieje; i to wszystko jest daremna dyskusją. “Wszystko jest duchowe: – mówią. Przeciwnie do tego czego uczą nowocześni heretycy, niewiara w dosłowne spełnienie tych proroctw skaże tych heretyków na pewną śmierć. Bardzo niewielu z nich przeżyje Dzień Sądu. Jahwe nie obchodzą liczby. Obchodzi go jakość. Księga II Ezdrasza tak o tym mówi:
” . . . posiadacz tego co jest trudne do uzyskania ma więcej powodów do zadowolenia niż właściciel tego czego jest dużo. W ten sam sposób, kiedy spełnię obietnicę stworzenia, BĘDĘ MIAŁ RADOŚĆ Z NIEWIELU, KTÓRZY ZOSTANĄ ZBAWIENI, bo to oni sprawili, że teraz zwycięża moja chwała, a przez nich moje imię (JHWH)stało się znane” – 2 Ez 7:59-60.

Judeo-chrześcijanie w swoim ciągłym złudzeniu dobrych intencji, wspaniale przysłużyli się szatanowi, bo wynieśli jego ród wysoko nad własnym, i bez kwestionowania żydowskich powodów czy stosowania ich złych praktyk, powtarzają, jak papugi, chory refren: “Żydzi są wybranym przez b—a narodem”.

Jezus powiedział: “PO OWOCACH ICH POZNACIE”. Otwórzcie oczy i przestańcie wierzyć w ich kłamstwa.

Ten kto daje się oszukiwać nie wie że jest oszukiwany, aż do czasu kiedy ktoś mu to wytłumaczy.
OBUDŹCIE SIĘ! OPUŚĆCIE BABILON!

23 komentarze:

 1. Z niektorymi stwierdzeniami autora tekstu sie nie zgadzam po pierwsze Nod to kraina lezaca na wschod od Edenu a nie miasto tam Kain wybudowal pierwsze miasto nazywajac go po swoim synu Henoch,po drugie czuwajacy jak mowi Biblia i inne teksty splugawili sie z kobietami tworzac rase olbrzymow nefilim o tym,ze byli duzego wzrostu mozna chocby przeczytac w opisie metalowego sarkofagu krola Og?Poza tym narzedzia,bron,slady stop odbite w skalach(afrykanski slad 1m 20 cm)swiadcza o rozmiarach gigantow,opowiesci z calego swiata,ryty sumeryjskie,babilonskie,egipskie,asyryjskie itd.przedstawiaja olbrzymow np.ryt Gilgamesza trzymajacego lwa na rekach jak dzisiejszego dachowca?No i kosci znajdywane na swiecie ogromnych rozmiarow,poza tym upadli tworzyli takze hybrydy anielsko-zwierzece mozna o tym przeczytac chocby w ks.Gigantow,ktora opowiada o dwoch synach przywodcy czuwajacych,ktorzy wlasnie tworzyli takie hybrydy z baranow i oslow.Jesli chodzi o podzial ludzi na tych co poszli za Kainem i tych,ktorzy zostali z Adamem,Ewa i Setem a potem z nastepnymi przywodcami wiernymi Bogu i Prawu Bozemu mozna poczytac w tekscie 2 ksiega Adama i Ewy.Ciekawa lektura polecam.http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watchers09a.htm

  OdpowiedzUsuń
 2. Henryku Bracie, prawdopodobnie przeczytałem ten artykuł pierwszy od Ciebie i zrobiłem to co napisałeś na wstępie: wydrukowałem. Na bank zniknie to z sieci. Pytanie kiedy..
  Treść jest czymś kluczowym i niezwykle cennym materiałem.

  Tutaj natomiast http://jehoszua.dbv.pl/news.php człowiek każdy Twój nowy artykuł torpeduje. Tzn w jego mniemaniu. Czytając go nasuwa się myśl aby nie czytać takich rzeczy jak ten materiał tylko i wyłącznie Biblie. Myślę że sama Biblia bez historii jej powstania i historii judauizmu, chrześcijaństwa nie otworzy tak oczy na obecne wydarzenia.

  pozdrawiam wszystkich wolnościowców, Chrześcijan duchowych

  OdpowiedzUsuń
 3. Do Piotr Zaremba Byłem na stronie http://jehoszua.dbv.pl/news.php na której autor strony broni Pawła i jego nauki jak lew. Niestety sposób w jaki manipuluje treścią Biblii jest przerażający np. Autor tej strony tłumaczy ze Przymierze ST zostało zamienione nowym przymierzem (NT) w którym Nasz Zbawiciel daje nam nowy Zakon w miejsce Zakonu Mojżeszowego - co za bzdury? Co powiedział nasz Zbawiciel o zakonie mamy tutaj: [Mt5/17-19] (17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. (19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
  Ten fragment Ewangelii autor tytułujący się Jehoszua skrupulatnie pominął mamy też wyrwane z kontekstu fragmenty które mówią wręcz co innego niż sugeruje Jehoszua a już prawdziwym absurdem jest obrony Pawła powołując się na jego listy. Nie chcę dalej krytykować autora tej strony wystarczy tam zaglądnąć i zagłębić się na chwilę w jego artykułach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak dla mnie ten człowiek jest niewiarygodny także ze względu na oddawani czci obrazom na ... swoim ciele. Myślę że Bóg byłby niezadowolony gdyby jego owieczki były wytatuowane.
   Swoją drogą kwestia tatuaży pod kątem chrześcijaństwa jeszcze nie została nigdzie podjęta, choć dla mnie sprawa jest jednoznaczna...

   Usuń
 4. A ja napisze jeszcze jeden komentarz do tekstu bo pierwszy napisalem do momentu w ktorym skonczylem go czytac.Przeczytalem calosc i dziwi mnie u autora stwierdzenie,ze potop byl regionalny?Przeciez Biblia w innych miejscach podaje,ze potop przezylo 8 dusz(rodzina Noego)wszyscy inni zgineli,przeciez pismo podaje,ze woda siegala pare metrow nad szczyty najwyzszych gor?Oprocz Biblii inne teksty z calego swiata mowia o potopie globalnym?Poza tym np.teksty sumeryjskie a za nimi babilonskie mowia doslownie,ze po potopie"niebo" zeszlo 2 raz na ziemie i to stad mamy gigantow i hybrydy zwierzece po potopie a nie z ocalalych po potopie nefilimow?Poza tym ks.Rodzaju mowi o 3 synach Adama i Ewy z imienia Kainie,Ablu i Secie,gdzie autor w pismie widzi stwierdzenie,ze Kain to syn Nachash?Autor powoluje sie na pismo a sam wypisuje bzdury bo jesli Kain jest synem aniola to po pierwsze bylby nefilim(gigantem)Ewa zmarlaby przy porodzie bo tak konczyly matki gigantow i nie moglaby urodzic reszty dzieci?Dziwne,ze Biblia o takim fakcie wogole nie wspomina,nigdzie tez nie mozna znalezc stwierdzenia,ze giganci posiadali potomstwo(rozmiar im wspolzycie z kobietami uniemozliwial)W eposie o Gilgameszu kobieta skarzy sie,ze jej pochwa jest za mala,zeby wspolzyc z hybryda stworzona dla Gilgamesza(przyjaciel Gilgamesza)sam epos podaje rozmiary czlonka Gilgamesza on sam byl polbogiem i nie byl to mikrus,jedyna mozliwoscia skarzenia ludzi pierwiastkiem anielskim DNA to zabawy z genetyka zreszta dzisiaj robi sie to samo?Bajkopisarz Sitchin podawal,ze istnieje tabliczka sumeryjska opisujaca stworzenie czlowieka podobno proby byly bezowocne dopiero,ktorys z kolei model byl udany(swego czasu szukalem tego tekstu ale go nie znalazlem)mozliwe,ze ten tekst jesli wogole istnieje opisuje proby stworzenia na bazie DNA czlowieka,istoty do pracy silnej fizycznie nie zbyt inteligentnej(myslacy z czasem zbuntuje sie)moze to wlasnie neandertalczycy?

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziś oglądałem taki filmik. Wiele nazwisk ze świecznika było mi znanych niektóre wcale jak Kora Jackowska satanistka co mnie wcale nie dziwi. Jest fajne foto Wałęsy śmiejącego się ze zbrodniarzem Jaruzlskim, z tym którym niby walczył. Lub Wałęsy na imprezie z Kwaśniewskim...
  Polecam: http://www.youtube.com/watch?v=0IF9y5d5fe8&feature=related

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Piotr oprocz Kory mamy tez inna wielbicielke Kabaly i Illuminatow Justyne Steczkowska,okladka jedenej z jej plyt przedstawia zdjecie piosenkarki,ktora na glowie ma nakrycie glowy a la Isztar jedna reka zaslania sobie oko a druga pokazuje gest trzech 6.Takich marionetek tajnej wladzy swiata w Polskiej muzyce jest oczywiscie wiecej.

   Usuń
  2. tak wiem, przygnębiające to jest, ta świadomość ile zła jest dookoła. Ja akurat mieszkam w Kielcach gdzie organizuje sie od niedawna w amfiteatrze imprezy pt "Sabat czarwonic". Wszyscy niemal "artyści" przebrani odpowiednio do tytułu imprezy. Steczkowska występowała raz z rogami.
   W Krzyżtoporze zas symbolika i klimat ten sam a imprez pt wakacje z duchami. Widzowie nieswiadomi tego wszytskiego przebrani w maski z rogami.

   ehh

   Usuń
 6. Więcej z naszego Polskiego podwórka i nie tylko

  http://www.youtube.com/watch?v=38irjJkzwUU&list=PLF14A9195BE0E381C&index=53&feature=plpp_video

  http://www.youtube.com/watch?v=cY49TNxNgAQ&list=PLF14A9195BE0E381C&index=48&feature=plpp_video

  http://www.youtube.com/playlist?list=PLF14A9195BE0E381C&feature=plcp

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 8. A co z tym? www.wikalim.republika.pl0005_artbib.html

  OdpowiedzUsuń
 9. Kim są Żydzi? Skąd przywędrowali? Jak to się stało, że na przestrzeni dziejów pojawiają się w różnych, bardzo od siebie odległych miejscach?

  Szlomo Sanda: „Kiedy i jak wynaleziono Naród Żydowski” i Kto wynalazł Żydów?

  Można by się więc spytać: jeśli Palestyńczycy są prawdziwymi Żydami to kim są ci, którzy nalegają by nazywać ich Żydami?


  http://kontrowersje.net/tresc/szlomo_sanda_%E2%80%9Ekiedy_i_jak_wynaleziono_narod_zydowski%E2%80%9D

  OdpowiedzUsuń
 10. Państwo syjonistyczne znane jako Izrael jest reżimem, który nie ma prawa do istnienia. Jego istnienie jest przyczyną konfliktu w Palestynie.

  Ciekawe przemówienie rabina Ahrona Cohena, wygłoszone w Birmingham University, 26 lutego 2003 roku.

  http://interia360.pl/artykul/rabin-cohen-do-studentow,34143

  OdpowiedzUsuń
 11. Nic nie jest proste polecam ten film próbując postawić się na miejscu Henryka Grynberga.
  http://www.youtube.com/watch?v=0E-i22ifEGI&feature=related

  OdpowiedzUsuń
 12. a teraz coś co można nazwać ironicznie: chrześcijaństwo nie jedno ma imię: http://www.sfora.pl/Gimnazjalistki-zlizuja-bita-smietane-z-ciala-ksiedza-g47613


  Oczywiście ten ksiądz to raczej satanista jak większość

  OdpowiedzUsuń
 13. Dobra ale zydzi tworzyli tez biblie. Od dawna podejrzewam ze Bog nie wiele ma wspolnego ze starym Testamentem. Nie przejmuje sie ta Ksiega tak jak my wierzymy. Dlaczego tak twierdze? Wejdzie na witryne ktora podalem powyzej i przeczytajcie piecioksiag Mojzesza wedlog Zbigniewa Chorozego. Jest tam mnostwo logicznych uzasadnien. Ze do Slowa Bozego wkradlo sie wiele nie jasnosci. Wierze w Isusa Chrysta ale co do Starego Testamentu mam wiele watpliwosci.

  OdpowiedzUsuń
 14. A teraz news stulecia: Jezus miał żonę. Niedługo wyjdzie że Tusk albo Wałęsa to jego potomkowie :-).

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papirus-z-IV-wieku-sugeruje-ze-Jezus-mogl-miec-zone,wid,14940178,wiadomosc.html?ticaid=1f32a&_ticrsn=3

  OdpowiedzUsuń
 15. Przymusowe szczepienia w Polsce Eliza Walczak - Posiedzenie senackiej komisji zdrowia 04.07.2012

  http://www.youtube.com/watch?v=tKd-Rx4JQ48&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=pMuc9q8nvO0&feature=related

  "Powiem tak ! Moje ciało jest moją własnością a nie tfu „państwową” !
  Jestem bandytą jak wypije piwo i zasiądę do samochodu
  Jestem bandytą jeśli nie zapnę pasów tzw. bezpieczeństwa
  Jestem bandytą jak w terminie nie złożę PITA
  Będę bandytą bo nie zgodzę się zaszczepić
  A może czas powiedzieć dość i pogonić naszego „właściciela” !"

  OdpowiedzUsuń
 16. Symbolika ceremonii zakończenia paraolimpiady:

  http://www.youtube.com/watch?v=gu6jRxJ6yuY&feature=g-user-u

  Na jego kanale znajdziecie wszystkie ceremonie i ich symbolikę.

  OdpowiedzUsuń
 17. „Władco Wszechświata, my, dzieci Izraela, prosimy cię o zesłanie nam Mashiaha, który nas teraz wybawi miłosiernie od wygnania i wszystkich cierpień i objawi twoje Imię światu i przyniesie pokój. Amen”.

  Żydzi wznoszą modlitwę o nadejście Antychrysta

  Świat kroczy ku nowemu porządkowi światowemu, który w swoim czasie był przepowiedziany w „Protokołach mędrców Syjonu”. Kryzys finansowy to precyzyjnie zrealizowany scenariusz, jeden z tych który jest realizowany w procesie przekształcania świata. „Ten kryzys finansowy popchnął cały świat po równi pochyłej. To początek przebudowy świata”.

  Celem przebudowy świata organizowanego przez Chabad jest wprowadzenie do świata Antychrysta. Szef sekty, lubawiczewski rebe, rabin Menachem Mendel Schneerson, przemawiając do chabadników, powiedział: „Czyńcie wszystko co tylko możecie sprowadzić na ten świat sprawiedliwego zbawcę i to natychmiast”. W ukraińskim czasopiśmie chabadzkim „Od serca do serca”, nr 50 z 2004 roku, napisano: „Cała praca zakończona. Moshiah (to znaczy mesjasz-Antychryst- autor artykułu) już tu jest, trzeba tylko otworzyć oczy żeby to zobaczyć”.

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/09/20/zydzi-wznosza-modlitwe-o-nadejscie-antychrysta/

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/03/15/cala-praca-ukonczona-moshiah-juz-tu-jest-analityczny-przeglad-kierowniczej-sily-rzadu-swiatowego-zydowskiej-satanistycznej-sekty-chabad/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak czytam te wszystkie informacje i zadaje sobie pytanie: gdzie w tym wszystkim nadzieja? mam dwoje małych dzieci....

   Najpierw wojna prawdopodobnie atomowa. Nawet jeśli nie to każdy będzie walczył z każdym np Rosja z tzw Polską, Izrael z Iranem itd
   Do tego dochodzi kryzys, brak pieniędzy na życie dla rodzin, choroby, wojny domowe, obowiązkowe szczepienia, życie między ludxmi pozbawionymi morale, dobroci, Boga czego sam doświadczam. No i Biblia mówi ze to początek męczarni.
   Oj nasze dusze musiały sobie nagrabić żeby żyć w tych czasach

   Usuń
 18. Marta Władymirow, matka dwuletniego synka opowiada swoją historię na temat szczepienia jej dziecka i wynikłych z tego komplikacji.

  http://www.youtube.com/watch?v=iZQfU4NmkY0&feature=player_embedded#!

  dzieje się tak dlatego ponieważ to dziecko jest własnością państwa.

  OdpowiedzUsuń
 19. Żeby przymusowe szczepienia nie okazały się przymusowym czipowniem

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.